Nettisanomat Keskiviikko 2007-05-23. N:o 658. Kunnianloukkausjuttu. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Hovioikeuden pöytäkirja.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VALOKOPIO

VAASAN HOVIOIKEUS
2. osasto

PÖYTÄKIRJA
15.03.2007

Diaarinro
R 06/794

PÄÄKÄSITTELY

AIKA

15.3.2007 kello 14.00-16.00

PAIKKA

Jyväskylän käräjäoikeus
Vapaudenkatu 54, Jyväskylä
Istuntosali nro 4

PUHEENJOHTAJA

hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt

JÄSENET

hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen
hovioikeudenneuvos Tuula Keltikangas

PÖYTÄKIRJAN LAATIJA, VALMISTELIJA

Viskaali Mikko Tuomi

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 02.05.2006 nro 815

ASIA

Kunnianloukkaus

VALITTAJAT

Asianajaja Pekka Matti Rafael Mononen, itse
Pertti Juhani Manninen, itse

MANNISEN VASTAPUOLI

Virallinen syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas, virkansa puolesta

PÄÄKÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Hovioikeus on päätöksellään 12.12.2006 päättänyt toimittaa asiassa pääkäsittelyn.

Todettiin, ettei pääkäsittelylle ole esteitä.

KÄSITTELY

Käräjäoikeuden tuomio ja asianosaisten valmistelussa esittämät vaatimukset ja niiden perusteet selostettiin tarpeellisilta osiltaan.

Asianosaisten kannanotot:

Asianosaiset totesivat ne oikein kirjatuiksi.

Asianosaisten asiaesittely:

Asianosaiset suorittivat kukin vuorollaan asiaesittelyn.

Otettiin vastaan todistelu.

TODISTELU

Kirjalliset todisteet

Virallinen syyttäjä

1. Tulosteet internetsivuilta 20.1.2006 (sivut 1/2 ja 2/2 sekä 1/11 – 11/11)
Teema: Mannisen menettely

2. Vaasan hovioikeuden tuomio 5.11.2003 nro 1445 ja siihen liitteenä kuuluva Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 30.8.2002 nro 4851 (s. 17-29)
Teema: Monosen toimiston saatavat vahvistettu hovioikeuden tuomiolla

3. Pekka Monosen pyyntö asianomistajan tietojen poistamisesta sivustoilta 5.3.2004 (s.38)
Teema: Mannisen menettely

Mononen

1. Tulosteet 1.6.2006 Google-hakutuloksista sekä loukkaavaa aineistoa sisältävästä Nettisanomat –sivustosta
Teema: kokonaisarvostelun törkeys, rikos jatkuu edelleen

Manninen

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 21.3.2001 numero 2000364
Teema: laskujen aiheet, toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen.

2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1437
Teema: laskujen aiheet, toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen.

3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1438
Teema: laskujen aiheet, toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen.

4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1443
Teema: laskujen aiheet, toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen.

5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1444
Teema: laskujen aiheet, toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen.

6. Laura Mannisen päiväkirjamerkinnät ajalta 1.-11.10.2001
Teema: maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen Laura Mannisen huoli lähetetyistä laskuista vastoin sovittua, Laura Manninen vastustanut maksuvelvollisuuttaan kantajan esittämistä todisteista (riidaton teema)

7. Selvitys maksuttoman oikeudenkäynnin edellytyksistä, Espoon oikeusaputoimisto 8.8.2000
Teema: laskuihin rakennetun yhteisvastuullisuuden mahdottomuus niistä toimenpiteistä joita ei korvattu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n käräjäoikeudelle esittämän laskun (nro 5 nojalla)

8. Haastehakemus 1.10.2001, saapunut käräjäoikeuteen 2.10.2001
Teema: Mononen on vaatinut Laura ja Pertti Mannista yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut. Samana päivänä käräjäoikeuteen on saapunut myös toinen korjattu haastehakemus

9. Haastehakemus 2.10.2001, saapunut käräjäoikeuteen 3.10.2001
Teema: Mononen luopunut vaatimuksestaan Laura Mannista kohtaan suorittamaan Monosen vaatimat oikeudenkäyntikulut, sen jälkeen kun Laura Manninen on ilmoittanut riitauttavansa laskut, tätä seikkaa ei ole kerrottu käräjäoikeudelle

Mannisen nimeämät uudet kirjalliset todisteet

14. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.1.2001
Teema: Asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty pöytäkirjaan läsnäolijaksi huutokaupassa

Henkilötodistelu

Virallisen syyttäjän nimeämänä henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa

1. Pekka Matti Rafael Mononen, s. 18.1.1955, asianajaja, Vantaa, muistutus totuusvelvollisuudesta (nauha 1a)
Teema: kunnianloukkaus, aiheutettu kärsimys, laskujen peruste

Henkilökohtaisesti oikeuteen saapumaan velvoitetun asianomistajan ominaisuudessa kuullun Monosen palkkiovaatimus:
- päiväraha 31 euroa
- korvaus matkakuluista 233,06 euroa
- taloudellisesta menetyksestä 58,87 euroa
eli yhteensä 322,93 euroa.

Lisäksi Mononen on esittänyt valtion varoista maksettavan todistajanpalkkiovaatimuksen matkakulujen ja taloudellisen menetyksen ylittäviltä osin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen Mannista kohtaan. Oikeudenkäyntikuuvaatimuksen määrä ilmenee liitteestä.

Mannisen nimeämänä henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa

2. Pertti Juhani Manninen, s. 12.07.1942, atk-suunnittelija, Laukaa (nauha 1a, 2a)
Teema: laskujen perusteettomuus, kunnianloukkaustahallisuuden puuttuminen

Mannisen nimeämänä henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa

3. Janne Heikki Gabriel Nyman, s. 24.5.1969, esteetön kihlakunnanvouti, vala, muistutus sen merkityksestä (nauha 2a)
Teema: pakkohuutokauppaan osallistuneiden henkilöiden merkintä pöytäkirjaan, Monosen läsnäolo pakkohuutokaupassa

Kuultiin puhelimitse.

Ei palkkiovaatimusta.

LOPPULAUSUNNOT JA SEURAAMUSKESKUSTELU

Virallinen syyttäjä, AA Mononen ja Manninen esittivät loppulausuntonsa ja seuraamuskannanottonsa.

Oikeudenkäyntiavustajan palkkio:

Asianajaja Pekka Mononen antoi laskun, liitteenä.

AA Monosen laskun loppusumma oli 3.199,62 euroa, mistä määrästä Mononen ilmoitti, että laskusta tulee vähentää hänelle valtion varoista suoritettavat 227,64 euroa matkakuluista sekä 58,87 euroa taloudellisesta menetyksestä eli yhteensä 286,51 euroa. Siten Mononen vaatii vastapuolelta korvattavaksi 2.913,11 euroa.

Manninen paljoksui asianajaja Pekka Monosen palkkiovaatimusta.

Manninen vaati oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja 110 euroa hovioikeudesta.

Virallinen syyttäjä paljoksui esitettyä määrää selvityksen puuttuessa.

Todistelukustannusten korvausvelvollisuus:

Virallinen syyttäjä vaati, että Manninen velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista suoritetut todistelukustannukset hovioikeudessa.

PÄÄTÖS

Pääkäsittely julistettiin päättyneeksi kello 16.00.

Ratkaisu asiassa annetaan 30 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä.

Valtion varoista suoritetaan

Henkilökohtaisesti oikeuteen saapumaan velvoitetulle asianomistaja Monoselle

- päiväraha 31 euroa
- korvaus matkakuluista 233,06 euroa
- taloudellisesta menetyksestä 58,87 euroa
eli yhteensä 322,93 euroa.

Hovioikeus lausuu lopullisessa tuomiossaan valtion varoista maksettujen todistajanpalkkioiden mahdollisesta korvaamisesta takaisin valtiolle. Asian lopullisesti ratkaistessaan hovioikeus määrää myös avustajanpalkkiosta.

Todistajanpalkkioiden osalta annettiin muutoksenhakuohjaus (60 päivää, korkeimpaan oikeuteen valituslupaa hakemalla, kaava A).

Julistettiin.

Viskaali

Mikko Tuomi
Mikko Tuomi

Pöytäkirja asiakirjoihin.

--Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Asianomistajan kirjallinen todiste
Syyttäjän kirjallinen todiste
Käräjäoikeuden pöytäkirja
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku. Käräjäoikeus.
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Pääkäsittelyn pöytäkirja
Todistelu hovioikeudessa 1

Todistelu hovioikeudessa 2
Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut (2 kpl). Hovioikeus.
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Keskiviikko 2007-05-23. N:o 658. Kunnianloukkausjuttu.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Maailma on sana. Samuli Paronen. Syntyi 23.05.1917, kuoli 28.08.1974.

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


Nettisanomat 2007-05-23 - Kunnianloukkaus - Hovioikeuden pöytäkirja - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- Nettisanomat Keskiviikkona 23.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm


Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016