Linkki kaikilta sivuilta tänne! Perjantaista 2016-02-19 alkaen.__________________________________________________________________

Laura Horelli: Jokinen

nyheraldtribune

26.2.-3.4.2016
MUU Galleria

https://www.facebook.com/events/1260584773958230/
Lue lisää – Read more »


__________________________________________________________________

Pia Sirén: Backdrop

backdrop_uus
26.2.-3.4.2016
MUU Kaapeli

https://www.facebook.com/events/221472108199465/
Lue lisää – Read more »


__________________________________________________________________

Laura Horelli: Jokinen

nyheraldtribune

26.2.-3.4.2016
MUU Galleria

https://www.facebook.com/events/1260584773958230/

Avajaiset torstaina 25.2.2016 klo 17-19. Tervetuloa!

(The New York Times, 2. maaliskuuta 1931, s. 1)
Yokinen, vahva, tanakka, ilmeetön ja miellyttäväkasvoinen suomalainen, joka ei puhu englantia ja ymmärtää sitä vain vähän, istui kärsivällisesti ja katuen läpi kolmituntisen oikeudenkäynnin tunteikkaat puheet …

Näyttely on suomalaisen kommunistin August Jokisen maastamuuttotarina. Tampereella 1894 syntynyt Jokinen muutti Yhdysvaltoihin 1916. Hän tuli tunnetuksi Yhdysvaltain kommunistisen puolueen New Yorkin Harlemissa 1931 järjestämästä rasismin vastaisesta näytösoikeudenkäynnistä. “The Yokinen Trial” -nimisessä julkisessa tapahtumassa suomalaisen työväenklubin talonmiestä syytettiin siitä ettei hän ollut puolustanut kolmea klubin tansseissa huonosti kohdeltua amerikanafrikkalaista kommunistia. Jokinen myönsi tehneensä virheen ja lupasi ryhtyä taistelemaan mustien oikeuksien puolesta. Monet lehdet kuten New York Times, Washington Post ja New York Herald Tribune raportoivat näytösoikeudenkäynnistä. Ehkäpä tästä syystä Yhdysvaltojen viranomaiset vangitsivat Jokisen pian tapahtuman jälkeen, tällä kertaa syytettynä jäsenyydestä kommunistisessa puolueessa. Jokisen ”todellinen” oikeusjuttu eteni Yhdysvaltojen alempiin ja ylempään oikeusistuimeen. Lopulta Jokinen hävisi tapauksen ja hänet karkotettiin Suomeen. Mies päätti kuitenkin mennä Petroskoihin, Neuvosto-Karjalaan ajankohtana jolloin monet amerikansuomalaiset muuttivat Neuvostoliittoon.

Näyttelyn teokset, digitaalinen filmi, kirja-veistos, kuvasarja ja teksti-teos, liikkuvat jossain historiantutkimuksen, salapoliisiromaanin ja askartelukerhon välimaastossa. Teokset nojaavat taustatutkimukseen New Yorkissa, Helsingissä ja Petroskoissa, mutta ovat muodollisesti ja kerronnaltaan epätavallisia. Tarkoitus on ennemminkin herättää kysymyksiä kuin tiedottaa objektiivisesti.

Taiteilija on aikaisemmissa teoksissaan käsitellyt muistia ja menneisyyden representaatiota autobiograafisen materiaalin kautta. Tässä näyttelyssä on kyse 85 vuotta vanhoista tapahtumista, joista luultavasti ei ole enää suoraa muistitietoa. Niinpä tavallisen ihmisen jättämiä jälkiä tarkastellaan julkisen tiedon – lehtiartikkelien, propagandan tai eri maiden turvallisuuspoliisien informaation – kautta. Nostamalla esille tarinan 1930-luvulta taiteilija kysyy onko nykyhetkessä samoja piirteitä kuin menneisyydessä?

Laura Horelli on toiminut kuvataiteilijana Berliinissä vuodesta 2001. Yksityisnäyttelyitä hänellä on ollut Badischer Kunstvereinissa, Karlsruhessa, Berlinische Galeriessa ja Neuer Berliner Kunstvereinissa Berliinissä. Ryhmänäyttelyjä ovat Ars 11 ja Ars 01, Kiasma, The Collectors, 53. Venetsian biennaale, Tanskan ja Pohjoismaiden paviljongit, Plateau of Humankind, 49. Venetsian biennaale, Manifesta 5, Donostia, San Sebastián. Horellille myönnettiin Berliinin kaupungin Hannah Höch -tukipalkinto vuonna 2011.

Näyttelyä ovat tukeneet Avek, Koneen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

LISÄTIETOJA: MUU Galleria / muugalleria@muu.fi, +358-9-625 972, www.muu.fi

 

Pia Sirén: Backdrop

backdrop_uus
26.2.-3.4.2016
MUU Kaapeli

https://www.facebook.com/events/221472108199465/

Avajaiset torstaina 25.2.2016 klo 17-19. Tervetuloa!

”Mutta miten voi tehdä kollaasin sadan neliön näyttelytilaan? Tietenkin pressuilla, suojamuoveilla, nippusiteillä, ja ilmastointiteipillä!”

Backdrop on suoraan MUU Kaapelin galleria tilaan suunniteltu ja toteutettu tilallinen maisemakollaasi. Teos rakentuu maisemoinnin, maanrakennuksen, ja puutarhan rakennustarvikkeista: teollisista pinnoista (muovi, pressut, maisemointikankaat), rakennustelineistä, puutavarasta, kiviaineista sekä läpinäkyvälle suojamuoville maalatuista ääriviivapiirroksista.

Teoksessa on kyse katsomisesta ja näkökulman vaihtelusta. Galleriatila näyttää olevan remontissa. Katsoja navigoi roikkuvien muovien ja kalvojen välissä kapeaa polkua pitkin. Tilan takaosasta katsottuna tapahtuu näkökulman muutos; luonto muuttuu maisemaksi ja tila kuvaksi. Backdrop on näennäisen sattumanvarainen ja väliaikainen maisemailluusio.

Materiaalivalinta mahdollistaa kauneuden; teolliset rakennustarvikkeet puhuvat karua ja konkreettista kieltä, vaikka aihe on romanttinen ja runollinen. Teos on konstruktio sanan kirjaimellisessä muodossa (lat. construere = rakentaa, pystyttää), ja käsittelee kulttuurisia rakenteita jotka määrittelevät ajatuksiamme luonnosta, maisemakuvastosta ja identiteetistä. Maisema on maasta, ilmasta, merestä, metsästä ja vuorista koostuva kuva, mutta myös tila haaveille ja haluille.

Backdrop -tilateos tasapainoilee materiaalin ja illuusion, luonnon ja kulttuurin, sekä maiseman ja rakennustyömaan välimaastoissa.

Pia Sirén (s.1982) on valmistunut kuvataiteilijaksi Tampereen Ammattikorkeakoulusta sekä kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolta. Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. yksityisnäyttelyissä Evergreen Vess Galleryssä Kööpenhaminassa 2015, Project Space Huuto Galleriassa 2014, Ihmeteoksia Galleria Gjutarsissa 2014, Landscaping Sinne Galleriassa 2013 ja Ikimetsä Galleria Aarnissa 2013. Sirén on osallistunut ryhmänäyttelyihin mm. Rovaniemen Taidemuseo Korundissa, Macro museossa Roomassa, Taidehallin Nuorten näyttelyssä Helsingissä, Ars Auttoisissa, Mäntän XVII Kuvataideviikoilla, Lahden taidemuseossa ja Wäinö Aaltosen Museossa. Sirénille myönnettiin vuonna 2013 Maecenas Killan Nuoren Taiteilijan -palkinto.

Näyttelyä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

LISÄTIETOJA: MUU Galleria / muugalleria@muu.fi, +358-9-625 972, www.muu.fi

MUU Kabel
PIA SIRÉN: Backdrop
26.2-3.4.2016

https://www.facebook.com/events/221472108199465/

Öppning torsdag 25.2.2016 kl 17-19. Välkommen!

“Är galleriet under renovering? En skenbart slumpmässig och provisorisk landskapsillusion.”

Backdrop är ett landskapskollage som är utarbetad och utformad direkt på MUU Kabel. Verket består av landskapsarkitektur, schaktning och byggmaterial som används i trädgården: industriella ytor (plast, presening, tyg och cellofan), stenmaterial (grus och stenblock) samt en konturteckning som är målad på genomskinlig skyddsplast.

Verket handlar om seendet och förskjutning i perspektiv. Galleriet förefaller att vara under renovering. Besökaren navigerar sig genom hängade plast och cellofan på en smal stig. Sett från utrymmets baksida förändras synsvinkeln; naturen förändras till ett landskap och utrymmet till en bild. Backdrop är en skenbart slumpmässig och provisorisk landskapsillusion.

Valet av material möjliggör skönheten; industriell byggnadmaterial ger ett brutalt och konkret uttryck, trots att ämnet är romantiskt och poetisk. Verket är en konstruktion i ordets bokstavliga mening (lat. Construere = bygga, uppföra), och undersöker kulturella byggnader som bestämmer våra tankar om natur, landskapsillustration och identitet. Landskap består av jord, luft, hav, skog och berg, men är även ett rum för drömmar och önskningar.

Installationen Backdrop balanserar mellan material och illusion, natur och kultur, samt landskap och byggarbetsplats.

Pia Sirén (f.1982) är utbildad bildkonstnär från Tammerfors Yrkeshögskola (Tampereen Ammattikorkeakoulu) samt bildkonstmagister från Bildkonstakademins skulpturavdelning. Hennes verk har varit utställda på bl.a. separatutställningen Evergreen Vess Gallery i Köpenhamn 2015, Project Space på Galleri Huuto 2014, Underverk (Ihmeteos) vid Galleri Gjutars, Landscaping på Galleri Sinne 2013 och Ikämetsä på Galleri Aarni 2013. Sirén har deltagit i grupputställningar vid bl.a. Rovaniemi Konstmuseum Korundi, Macro Museum i Rom, Ungas utställning på Konsthallen i Helsingfors, Ars Auttoinen, Mänttäs XVII Bildkonstveckor, Lahtis Konstmuseum och Wäinö Aaltonens Museum. Sirén erhöll år 2013 Maecenas Killan pris till en ung konstnär.

Utställningen understödes av Alfred Kordelins stiftelse och Centret för konstfrämjande.

MERA INFORMATION: MUU Galleri / muugalleria@muu.fi, +358-9-625 972, www.muu.fi

 

Linkki kaikilta sivuilta tänne! Perjantaista 2016-02-19 alkaen.

Nettisanomat 2016 - MUU galleria - MUU Kaapeli - Laura Horelli: Jokinen - Pia Sirén: Backdrop - Nettisanomat - Sanomanetti - 12.fi - helmikuu 2016 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori  - Viikkosanomat - Härkää sarvista -
N:o - Bannerisivu 32
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2016-02-19, nettiin 2016-02-19, linkkejä 2016-02-19


edellinen bannerisivu


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2011: Linkit tarkistettu ja korjattu maanantaina 08.02.2016.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI POISTETTU PERJANTAINA 19.02.2016.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016