POISTOT (HO 19.11.2015)


Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Kutsu pääkäsittelyyn.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

KUTSU PÄÄKÄSITTELYYN
2. osasto

12.12.2006
Diaarinro R 06/794

Pertti Juhani Manninen
...
...

KUTSU PÄÄKÄSITTELYYN

Teidät kutsutaan valittajana saapumaan henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten ja valittajan vastapuolena henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana hovioikeuden esteettömän poissaolon varalta asettaman 500 euron sakon uhalla.

AIKA

15.3.2007 kello 14:00

PAIKKA

Jyväskylän käräjäoikeus
Vapaudenkatu 54, Jyväskylä
Istuntosali nro 4

ASIA

Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815
Kunnianloukkaus

ASIAOMAISET HOVIOIKEUDESSA

Valittajat ja vastapuolet

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

Vastapuoli

Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

SEURAAMUS POISSAOLOSTA

Jos Te henkilökohtaisesti jäätte ilman laillista estettä saapumatta pääkäsittelyyn

- valituksenne jää pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta sillensä ja

vastapuolen valituksen johdosta

- Teidät voidan tuomita asetettuun 500 euron uhkasakkoon,
- hovioikeus voi asettaa korkeamman uhkasakon,
- Teidät voidaan määrätä tuotavaksi pääkäsittelyyn.

Laillisella esteellä tarkoitetaan sitä, että henkilö sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi on estynyt saapumasta istuntoon. Jos ilmoitetaan muu este, hovioikeus tutkii, voidaanko se hyväksyä. Esteestä on heti sen tultua tietoon ilmoitettava hovioikeudelle.

Asianosainen, joka huolimatta siitä, että hänet on määrätty saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, käyttää asiamiestä sijastaan, vaikka hänellä ei ole laillista estettä, katsotaan poisjääneeksi.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaan pääkäsittely saadaan aloittaa lainkohdassa mainituilla edellytyksillä rikosasian vastaajan poisjäämisestä huolimatta ja tällöin kuulla 3 a §:n mukaisesti todistajaa tai todistelutarkoituksessa nimettyä muuta henkilöä.

YHTEYSHENKILÖ

Mahdollisiin asiaa koskeviin tiedusteluihin ja ilmoituksiin vastaa viskaali Mikko Tuomi tai osastosihteeri Tiina Holm.

Osastosihteeri
Tiina Holm
Tiina HolmKunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Kutsu pääkäsittelyyn.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Kutsu pääkäsittelyyn -Valittajat ja vastapuolet Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - Jyväskylän käräjäoikeus 2.5.2006 nro 815- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Sivun alkuun!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016