POISTOT (HO 19.11.2015)

Tältä sivulta on poistettu asianosaisen nimi, ammatti ja työpaikka.
2011-11-22 Pertti Manninen, vastaava toimittaja.


Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Saapunut 2.6.2006
Kansliaan toimittanut:
Postitse
KAKSOISKAPPALE

(LEIMA: DEFENSOR LEGIS
SUOMEN ASIANAJOLIITTO
FINLANDS ADVOKATFÖRBUND
ASIANAJOTOIMISTO
PEKKA MONONEN KY
Vihertie 41-46 A1 01620 Vantaa
Puh. 09-878 4133 fax 09-890838)

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

SAAPUNUT
22.06.2006
Vaasan Hovioikeus

ASIA

Valitus

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Jyväskylän käräjäoikeuden 2.5.2006 antama tuomio nro 06/815 kunnianluokkausta koskevassa rikosasiassa R 05/2307.

VALITTAJA

Mononen, Pekka
asianajaja, Vantaa

PROSESSIOSOITE

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky,
Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa.
Puh. 09-878 4133, 0400- 400 685
Fax 09- 890 8838.

MUUTOKSENHAUN KOHDE

Koko päätös.

MUUTOSVAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Vastaajan on katsottava syyllistyneen rikoslain 24 luvun 10 §:n tarkoittamaan törkeään kunnianloukkaukseen ja hänelle on tuomittava sen mukainen rangaistus.

Vastaajan verkkotunnuksella nettisanomat.com ylläpitämät internet-sivut, joilla vastaaja loukkaa kunniaani, on suljettava sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain perusteella.

Vastaaja on velvoitettava sen lisäksi, mitä käräjäoikeus on tuominnut, korvaamaan minulle menetetyistä ansiotuloista vaatimani 4.000 euroa 1.7.2004 lukien laskettavine viivästyskorkoineen.

SUULLINEN PÄÄKÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Katson, että riittäviä perusteita suullisen pääkäsittelyn toimittamiselle ei ole olemassa.

Nyt esitettyjen vaatimusten ratkaiseminen voidaan tehdä pelkästään kirjallisen aineiston pohjalta.

PERUSTELUT

Uudistaen kaiken käräjäoikeudessa puolestani lausutun totean vielä seuraavaa:

Kunnianloukkaus on toteutettu joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja internetin välityksellä saatettu lukuisten ihmisten saataville.

Loukkauksella on aiheutettu pitkäaikaista kärsimystä, koska loukkaavassa muodossa julkaistu teksti on jatkuvasti esillä sivustolla. Liitän oheen tulosteet, jotka osoittavat, että loukkaus jatkuu sivustolla vielä 1.6.2006 valitusta laadittaessa.

Kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tätä osoittaa se, että julkaistussa tekstissä ja teossa käytetään selkeästi ammattinimikettäni ja loukkaus on siten kohdistettu ammattitoimintaani ja tekoa jatkamalla sillä pyritään toimintani jatkuvaan tahalliseen vaikeuttamiseen.

Vastaajan ylläpitämillä sivustoilla julkaistu teksti on erittäin loukkaavaa asianajaja-ammattini ja henkilökohtaiseen kunniaani nähden. Sananvapaus ei voi ulottua niin pitkälle, että se mahdollistaa tällaisen vastaajan menettelyn. Sen vuoksi on olemassa riittävät perusteet määrätä sivuja suljettaviksi niiltä osin, kuin niillä esiintyy tätä kunniani loukkaavaa tekstiä ja joka tapauksessa ne sivut, joilla käytetään ilmaisua asianajan (11poistettu 14.12.2015).

Kun vastaaja ei näytä vapaaehtoisesti poistavan loukkaavaa tekstiä tai julkaisua, jatkuu vastaajan rikollinen toiminta edelleen. Rikollinen toiminta on pysäytettävä, ja se on mahdollista vain määräämällä loukkaavaa tekstiä sisältävät sivut suljettavaksi.

Siitä huolimatta, että loukkaavat sivut määrättäisiin suljettavaksi, on vastaajan velvollisuus julkaista tuomio sivustollaan säilytettävä.

Vastaajan menettelystä on varmuudella aiheutunut tulonmenetystä asianajotyössäni.

Internetsivustoja käytetään nykyisin yleisesti ja säännöllisesti palveluksia haettaessa. Yleisesti tunnettua on, että ns. Google-hakukonetta käytetään mm. palveluksia haettaessa ylivoimaisesti eniten eri hakumenetelmistä. Juuri Google-hakukoneella tehty hakutulos tuo palveluksenhakijan eteen ensimmäiseksi vastaajan loukkaavan tekstiaineiston. Tätä osoittaa tähän liittämäni tuloste hakutuloksesta, kun hakukriteeriksi syötetään "asianajotoimisto pekka mononen" -hakusanat.

Aineiston pysyttäminen internetissä vaikeuttaa kohtuuttomasti mahdollisuuksiani tarjota asianajopalveluksia kiristyvässä kilpailussa. Vaatimani vahingonkorvauksen määrä on vain arvioitavissa, mutta vaatimani määrä on erittäin kohtuullinen ja siksi sellaisena tuomittava.

Vastaajan vapauttaminen korvausvastuusta tältä osin saattaa lisätä hänen piittaamattomuuttaan lain kieltoja ja käskyjä kohtaan, mitä vastaajan tähänastinen menettely jo sinällään osoittaa.

TODISTELU

Käräjäoikeuden vastaanottama todistelu.

Lisäksi uudet kirjalliset todisteet

- tulosteet 1.6.2006 päivältä Google-hakutuloksista sekä loukkaavaa aineistoa sisältävästä nettisanomat.com -sivustosta.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vantaalla 1 päivänä kesäkuuta 2006

Pekka Mononen
Pekka Mononen
asianajaja, varatuomari
Vantaa

LIITTEET

- edellä mainitut tulosteet


asianajotoimisto Pekka Mononen - Google-haku Sivu 1/2
Kirjaudu sisään
Google Web Kuvat Keskusteluryhmät Hakemisto
asianajotoimisto Pekka Mononen Hae Tarkennettu haku Asetukset
Haku: kaikilta web-sivuilta suomemkielisiltä sivuilta sivuja maasta: Suomi

Web Tulokset 1-10 noin 559 osuman joukosta haulle asianajotoimisto Pekka Mononen. (0,53 sekuntia)

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen ...
Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
Asianajan (11poistettu 14.12.2015). asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai ...
www.nettisanomat.com/2004/07/01/mononenlaskut.htm - 117k -
Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

2004/07/08 - nettisanomat (131poistettu 24.02.2016) Pekka Mononen ...
Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. ...
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ...
www.nettisanomat.com/2004/07/08/mononenlaskuthovivirhe.htm - 162k -
Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja
[ Lisää tuloksia kohteesta www.nettisanomat.com ]

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haravakuja 19 AC/O Pekka Mononen 01660 VANTAA. Asianajopalveluja. Oppaat verkossa.
www.yritysopas.com/tiedot/Vantaa/Asianajotoimisto_Pekka_Mononen_Ky.html - 3k - Lisätulos - Välimuistissa - Sanankaltaisia sivuja

Suomen 118 - Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Vihertie 44-45 A 1 01620 Vantaa ...
Asianajotoimisto Asianajaja Lakipalvelu Lakiasiat Lakiasiaintoimisto ..
www.118.fi/companycard.php?nimi=Asianajotoimisto%20Pekka%20Mononen%20Kyid=7644 - Lisätulos - 16k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Suomen 118 - Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky ... Toimiala: Lakipalvelut, yleis-, perintö-, yritys-, ym. asiat. Sähköpostiosoite: pekka.mononen@netti.fi ...
www.118.fi/yrityskortti.php?id=7644 - 21k - Lisätulos - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Suomen Asianajajaliitto
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Vihertie 44-46 A1 01620 VANTAA. Puhelin: 878 4133. Fax 890 838. Sähköposti: pekka.mononen@netti.fi Kotisivu: ...
www.advonet.fi/tstom8.htm - 45k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Helsingin asianajotoimistot I - M
... Kari Parkkinen, Päivi Lindström, Ilkka Sainio, Marko Mononen. ... Oy Asianajotoimisto Pekka Lind Advokatbyrå Ab, sivutoimisto - filial, ...
www.advonet.fi/tstoh2.htm - 51k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja
[ Lisää tuloksia kohteesta www.advonet.fi ]

Asianajaja, asianajotoimisto, lakimies tai lakiasiaintoimisto ...
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa. Puh: ... Lääkintäoikeus, Sopimusoikeus, Työoikeus, Yhtiöoikeus, Yleisjuridiikka, asianajotoimistot, asianajaja ...
www.laki24.fi/asianajaja-lakimies-vantaa.php - 46k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Asianajotoimistot, asianajotoimistoja - Vantaa - Yritystele.fi
Asianajotoimisto Mononen Pekka Ky Vihertie 44-46 A 1. 01620 VANTAA. Asianajotoimisto Piipponen Olli Oy puhelin:09 8572045 Fax:09 83642642 ...
www.yritystele.fi/keyword/header_code/65270/area_code/092/area_name/Vantaa/header_name/Asianajotoimistot - 53k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Pogostan hiihto 18.03.2006 Miehet 50 v 53km (P) Sija Nro Lisenssi ...
... 4.26.15 210 2114 Teemu Paasikoski ASIANAJOTOIMISTO BÜTZOW

http://www.google.fi/search?hl=fi&q=asianajotoimisto+Pekka+Mononen&btnG=Googl... 1.6.2006


asianajotoimisto Pekka Mononen - Google-haku Sivu2/2

NORDIA 4 .26.21 ... 235 1424 Jukka-Pekka Paldanius IIVARI MONONEN OY 4.35.18 236 2004 Juhani ...
www.ilu.fi/pogostanhiihto/tulokset/2006/M50_53.txt - 41k - Välimuistissa - Samankaltaisia sivuja

Goooooooooogle
Tulossivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava

Ilmaiseksi! Hanki Google Toolbar, Lataa nyt - Tietoa Google Toolbarista
Google G Haku PageRank 7 estetty ABC Tarkista Asetukset

asianajotoimisto Pekka Mononen Hae
Etsi tuloksista Kielivalinnat Hakuvihjeitä

Googlen kotisivu - Mainostusohjelmat - Tietoja Googlesta

c2006 Google

http://www.google.fi/search?hl=fi&q=asianajotoimisto+Pekka+Mononen&btnG=Googl...1.6.2006


2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 1/11

Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. asianajajan (11poistettu 14.12.2015). asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa. Jaksossa asialla Nordea Pankki Oyj:n myyntipäällikkö Lauri Kara ja asianajaja Pekka Mononen.

edellinen numero nettisanomat.com - tänään torstaina 01.07.2004. - etusivulle!
nettisanomat.com
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Etsi 1999 alkaen
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehde
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka

asianajajan (11poistettu 14.12.2015).
asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki näytti vielä hyvältä. Kuva Pertti Manninen.

Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

Lue myös!
Tästä kaikki
kihlakunnan
vanhuksen
markkaa Me

(52POISTETTU 19.12.2015) hovioikeudessa, johon mennessä asianajaja Pekka Monosen väitteet olivat osoittautuneet pikku hiljaa paikkansa pitämättömiksi ja hän oli joutunut turvautumaan viimeiseen oljenkorteensa: siihen, että hän edusti minua pakkohuutokaupassa antamallani valtakirjalla. Kyseisen pakkohuutokauppapöytäkirjan löysin vasta hovioikeusvaiheen jälkeen ja siitä kävi ilmi ettei asianajaja Pekka Monosta ollut merkitty edustajakseni kyseiseen pakkohuutokauppaan!

(53POISTETTU 19.12.2015) asianajaja Monosen oma kertomus!

Lue myös!
Tästä kaikki
kihlakunnan
vanhuksen
markkaa Me

Asiaan liittyy erikoinen yksityiskohta, joka tapahtumana on merkitty hovioikeuteen tekemääni

ASIANAJOT

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 2/11

valitukseen seuraavasti:
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen).

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vantaa 26.4.2002

Jyväskylän oikeusaputoimisto
Yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtinen
Fax. 014-338 9825
ASIANAJOTOIMISTO P. MONONEN > PERTTI MANNINEN

Olette nimenneet otsikkoasiassahenkilötodistajaksi pankin edustaja Lauri Karan todistamaan neuvottelujen kulusta ja akordisopimuksen synnystä. Olen ollut puhelinyhteydessä sanottuun henkilöön ja ilmoittanut hänelle tästä. Lauri Kara pyysi välittämään toivomuksen, että olisitte häneen puhelinyhteydessä asian johdosta. Hänet tavoittaa numerosta 09-nnnn nnnn

Pekka Mononen
Pekka Mononen

asianajaja, Vantaa

Asianajaja Pekka Mononen oli siis neuvotellut todistajaksi haastetun Lauri Karan kanssa ja yritti saada minut luopumaan todistajasta, jonka kanssa olin neuvotellut akordisopimuksen ja jonka sopimuksen tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei ollut osallistunut ollenkaan! Tämän osallistumattomuutensa hän itse myönsi käräjäoikeudessa! Siitä huolimatta todistaja Lauri Kara muisti eri tavalla vielä hovioikeudessa.
01.07.2004 Pertti Manninen.

Vantaa 26.4.

Jyväskylän o
Yleinen oike
Fax. 014-33
ASIANAJOT

Olette nimen
henkilötodist
todistamaan
akordisopim
puhelinyhtey
ilmoittanut h
välittämään t
puhelinyhtey
tavoittaa num

Pekka Mono
Pekka Mono

asianajaja, Va

Katkelma Lauri Karantodistuksesta hovioikeudessa:
...
64

manninen

tota se aiheuttaa sillä tavalla kysymyksiä että millon mononen milloin te olitte ensimmäisen kerran monosen kanssa yhteydessä ja sitten kuka hoiti ne sen paperin sen sopimuspaperin joka jonka pohjalta sitten tämä nämä toimenpiteet on suoritettu

kara

(epäselvä) ja ja tuota siinä keskustelussa nyt en tarkkaan muista mikä tää varsinainen kulku kulku tässä oli mutta mutta tätä sopimusluonnosta näytettiin näytettiin monoselle ja hän hänen kauttaan muistaakseni teille jollon jollon tota nää ehdot kirjattiin sinne sopimukseen ylös ja sen pohjalta siten sitten tuota toimittiin muistan kyllä että kävimme keskenämmekin keskusteluja tästä tästä asiasta useamman kerran tässä pitkin matkaa ja ja tuota noin mutta että tän varsinaisen paketin kokoaminenhan tapahtu sitten niinku monosen ja ja (epäselvä)

manninen

tota voitteko täsmentää sitä että milloin kävitte ja minkälaisessa tilaisuudessa monosen kanssa keskusteluja tämän paperin tai sopimuksen ehdoista mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoilta varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmöstä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

Lue myös!
Oikeudenkä.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 3/11

kara

(epäselvä) nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa

Nauha Hovi 1. Osa 1. loppuu.

65

Nauha Hovi 2. Osa 1. alkaa.

manninen

mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoista varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmästä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

kara

(epäselvä) nyt nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa oli että että kuinka paljon tästä asiasta keskusteltiin mutt joka tapauksessa tämän kokonaisuuden niinkun onnistumisen kannalta niin niin niin tuota noin nää kaupantekotilanteet mitä oli ennen sitä pakkohuutokauppaa tästä maapohjasta ja muuten niin mononen oli siellä siellä siellä mukana ja näitä järjestelemässä nyt en sataprosenttisesti muista tätä että millä tavalla tän paperin laatiminen var varsinaisesti meni mutta mutta valtakirjan pohjaltahan mononen sen allekirjoitti
...

Katkelma Pekka Monosen todistuksesta käräjäoikeudessa:

lehtinen

oliks teillä jotakin ja jos niin mitä ansioita tähän akordisopimuksen tekemiseen

mononen

en oo kirjoittanu sitä se tuli pankista mulle päin ja tota noin niin mä siis siis mä olisin kirjoittanut paljo pitemmän sopimuksen ihan eri näkösen jos mä olisin sen kirjoittanut se on pankin laatima mä ajattelin no hyvä on jos jos se on näin yksinkertaista niin mikäs siinä mä en pitänyt sitä erityisen hyvänä sanamuodoltaan mutta

mä en halunnut lähtee läikyttään sitä oivaa otollista tilannetta että tämmönen saattaa syntyä enkä lähtenyt arvosteleen sitä sopimusta millään lailla mä mä olin valmis sen allekirjoittamaan musta se oli niinku pertin kannalta niin hyvä tilanne että jos vaan tommonenkin saadaan allekirjoitettua niin siitä vaan

lehtinen

kävitteks te tästä neuvotteluja pankin kanssa sitt että tämmänen sopimus saatiin aikaan (epäselvä) pankin puolesta

18

mononen

oli sitä ennen oli siis näistä kytköksistä että miten tää kirkkonummen kiinteistökauppa sitten siihen saadaan niinkuin saadaan tehtyä ja näin mutta että ett mä en ollut niinku sanelemassa tota sopimusjuttua että tota en tiedä miten tämä sanamuoto on saanut alkunsa
...

Tapahtumina on merkitty hovioikeuteen tekemääni valitukseen:
22.11.2000 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Espoon kihlakunnan

Espoon säh

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 4/11

vouti Janne Nyman).
Tämän pakkohuutokauppapöytäkirjan mukaan myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä on ollut pankin edustajana pakkohuutokaupassa ja pöytäkirjan mukaan Espoon Sähkö Oyj on esittänyt vaatimuksensa maksamattomasta sähkölaskusta!


Espoon sähkön valvonta
Espoon sähkön valvonta hylätään, koska Espoon sähkö ei ole esittänyt täytäntöönpanokelpoista täytäntöönpanoperustetta. Maksamattomat sähkömaksut eivät myöskään rasita kiinteistöä.

PAKKOHUUTOKAUPPATILAISUUS toimitettiin UL 5:24 §:ssä säädetyllä tavalla.

Läsnäolijoista todettiin, että paikalla oli pantinhaltijan Nordea Pankki Oyj:n edustajana myyntipäällikkö Lauri Kara.

Luettiin täytäntöönpanon perusteena olevat asiakirjat tarpeellisin osin:

Luettiin rasitustodistus tilan ja laitoksen osalta, lainhuutotodistus tilan osalta sekä kiinteistörekisterinote kyseistä tilaa koskien. Luettiin vuokrasopimus tarpeellisilta osin sekä esiteltiin vuokrasopimuksen liitteenä oleva kartta, joista ilmenivät kohteen rajat sekä näytettiin karatat ja rakennuspiirustukset sekä esiteltiin tilasta myydyn määräalan kauppakirja.

Esiteltiin ulosmittauspöytäkirja ja velkojainluettelo, joka on laadittu valvontojen, ulosmittauksien ja lain nojalla huomioonotettavien seikkojen perusteella. Mainittiin alin hyväksyttävä tarjous, 20.712,60 mk.

Ilmoitettiin, että edellä mainitut asiapaperit olivat hutokauppayleisön nähtävillä ja tutustuttavilla huutokauppapaikalla.

Ilmoitettiin, että sähköliittymää ei myydä, vaan on hankittava uusi liittymä tai edellisen omistajan on siirrettävä liittymä uudelle omistajalle. Espoon Sähkö on ilmoittanut, että maksamattomat sähkölaskut ovat suuruudeltaan 5.931,90 mk ja uuden sähköliittymän hinta on 11.500 mk.

Ilmoitettiin, että alueella olevat omakotitalon tilat on vuokrattu ja että vuokralaisten irtisanominen on toimitettava lain asuinhuoneistojen vuokrauksesta mukaisesti.

Yleisölle ilmoitettiin huutokaupan ehdot.


Tästä huolimatta velkani Espoon Sähkö Oyj:lle on tullut täydellisenä yllätyksenä ns. jatkohuutokaupassa
31.01.2001 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Kihlakunnan vouti Janne Nyman)
kahta kuukautta myöhemmin niin asianajaja Pekka Monoselle kuin valan nojalla todistavalle myyntipäällikkö Lauri Karalle

Espoon säh
sähkö ei ole
täytäntöönpa
sähkömaksu.

PAKKOHU
UL 5:24 §:ss.

Läsnäolijois
pantinhaltija
myyntipääll.

Luettiin täytä
asiakirjat tar

Luettiin rasit
lainhuutotod
kiinteistöreki
Luettiin vuok
esiteltiin vuo
joista ilmeni
karatat ja rak
tilasta myyd.

Esiteltiin ulo
velkojainluet
ulosmittauks
seikkojen pe
tarjous, 20.7

Ilmoitettiin, e
hutokauppa
huutokauppa

Ilmoitettiin,
on hankitta
omistajan o
omistajalle.
maksamatt
suuruudelta
sähköliittym.
...

Katkelma Lauri Karan todistuksesta hovioikeudessa:
...
mononen
(epäselvä) mä alottasin tämmösest yksityiskohtaisella kysymyksellä että niin kauan kuin muistan eli tää sähköliittymän luovutukseen siellä pakkohuutokauppatilanteesssa niin miten näette oliko tää sähköliittymään liittyvä episodi joka siellä ilmeni niin oliko sen niinku yllätyksellinen että ei ollut havaittu ennen sitä huutokauppatilannetta ja sitt toisaalta pe pelastiko se ratkasu mikä siellä saatiin aikaseks sen koko kokonaisjärjestelyn

kara

(epäselvä) sähkö sähköliittymän tuota tää maksamaton lasku selvisi ainoastaan ja vain siellä huutokauppatilaisuudessa se tuli täytenä yllätyksenä ja ja ja tota noin se järjestely joka oli sovittu etukäteen että mitenkä siinä huutokaupassa menetellään niin niin niin tota siinä tilanteessa siinä tilanteessa ostajat olisivat vetäytyneet tästä kaupasta jos ratkaisua ei olis syntynyt ja ja pidän sitä erittäin merkittävänä ja ja ja tuota noin tää pankin vastaantulo siinä vaiheessa kaheksan reilu 8000 markkaa puhuttiin kuitenkin kokonaisuudesta toista miljoonaa vanhaa markkaa olevasta akordista me katsottiin että että tota noin tähän asiaan tää asia ei saa tää kokonaisuus ei saa kaatua ja siinä yhteydessä tultiin sitt sen verran pankkina vastaan
...


Lue myös!
Oikeudenkä

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 5/11Toistan esipuheen:
(52POISTETTU 19.12.2015) hovioikeudessa, johon mennessä asianajaja Pekka Monosen väitteet olivat osoittautuneet pikku hiljaa paikkansa pitämättömiksi ja hän oli joutunut turvautumaan viimeiseen oljenkorteensa: siihen, että hän edusti minua pakkohuutokaupassa antamallani valtakirjalla. Kyseisen pakkohuutokauppapöytäkirjan löysin vasta hovioikeusvaiheen jälkeen ja siitä kävi ilmi ettei asianajaja Pekka Monosta ollut merkitty edustajakseni kyseiseen pakkohuutokauppaan!

(53POISTETTU 19.12.2015) asianajaja Monosen oma kertomus!

Lue myös!
OikeudenkäAsiaan liittyy erikoinen yksityiskohta, joka tapahtumana on merkitty hovioikeuteen tekemääni valitukseen seuraavasti:
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen).


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vantaa 26.4.2002

Jyväskylän oikeusaputoimisto
Yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtinen
Fax. 014-338 9825
ASIANAJOTOIMISTO P. MONONEN > PERTTI MANNINEN

Olette nimenneet otsikkoasiassahenkilötodistajaksi pankin edustaja Lauri Karan todistamaan neuvottelujen kulusta ja akordisopimuksen synnystä. Olen ollut puhelinyhteydessä sanottuun henkilöön ja ilmoittanut hänelle tästä. Lauri Kara pyysi välittämään toivomuksen, että olisitte häneen puhelinyhteydessä asian johdosta. Hänet tavoittaa numerosta 09-nnnn nnnn

Pekka Mononen
Pekka Mononen

asianajaja, Vantaa


Asianajaja Pekka Mononen oli siis neuvotellut todistajaksi haastetun Lauri Karan kanssa ja yritti saada minut luopumaan todistajasta, jonka kanssa olin neuvotellut akordisopimuksen ja jonka sopimuksen tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei ollut osallistunut ollenkaan! Tämän osallistumattomuutensa hän itse myönsi käräjäoikeudessa! Siitä huolimatta todistaja Lauri Kara muisti eri tavalla vielä hovioikeudessa.
01.07.2004 Pertti Manninen.

ASIANAJOT
Vantaa 26.4.

Jyväskylän o
Yleinen oike
Fax. 014-33
ASIANAJOT

Olette nimen
henkilötodist
todistamaan
akordisopim
puhelinyhtey
ilmoittanut h
välittämään t
puhelinyhtey
tavoittaa num

Pekka Mono
Pekka Mono

asianajaja, Vaasianajajan (11poistettu 14.12.2015).
asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Lue myös!
Oikeudenkä


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 6/11


Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki näytti vielä hyvältä. Kuva Pertti Manninen.

Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

Lue myös!
asianajajan (11poistettu 14.12.2015) I.
asianajajan (11poistettu 14.12.2015) II.
Lue myös! Tästä kaikki alkoi: Ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.

Kaikki jaksot aikajanalla: Tulossa.


01.07.2004
Kaunis Sabrina.
Miljonääriperheen autonkuljettajan tyttären ja perheen poikien romanttinen tarina. Billy Wilder ohjasi tämän ensimmäisen (?) version Sabrina vuonna 1954.
Tv2 sunnuntaina 04.07.2004 keskipäivällä klo 12.05. Kuvassa

asianajajan (11poistettu 14.12.2015).
Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.

asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oikeudessa todistajalausunnossa.

Tarkka selostus asiakirjoin! Lue!

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 7/11


Humbrey Bogart ja Audrey Hepburn

Manninen.

Tästä kaikki alkoi: Ulosottomiehen ja kihlakunnanvo
vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa

Etusivu Torstaina 1. heinäkuuta 2004. Numero 258.

Tänään
01.07.2004

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. nettisanomat@hotmail.com

kaikki lehdet Nyt

Viikon linkki
3 x imagine

Sodan kuva

Verisuihku

Kuvagalleria
Ajan kuvat
Uudet kuvat
Unelmoinnit
Vanhat kuvat
Dokumentit
Animoinnit

Palvelut
- Kirjoita mielipiteesi
- Ilmoita ilmaiseksi
- Sää

Info
- Yhteydenotto
- SUOMI24
- GOOGLE
- TIETOVIIKKO

Torstaina 17.06.2004. Irak. Öljyputkia räjähtelee. Irakin hallinno
jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviil
(irakbodycount.net) tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Ka
liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty,
palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

Torstaina 24.06.2004. Irak. Terroristejä pommitetaan ja siinä si
siviileitäkin. Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armei
kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä (irakbodycount.net)
tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Kaadot liittoutumasta sat
Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasot
lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

Torstaina 01.07.2004. Irak. Tänään luetaan erityistuom
syytteet Saddam Husseinille. Eilen keskiviikkona Saddam Hus
luovutettiin Irakin "omalle" hallinnolle. Tämän viikon maanant
miehittäjä luovutti hallinnon Irakin "omalle" hallinnolle. Maaha
150 000 koalition sotilasta järjestystä ylläpitämään. Asiainhoit
Bremer luikki helikopteriin, jota vartiomassa oli yhtä monta
rynnäkkökiväärimiestä kuin kameraakin. Helsingin Sanomat ju
tietoja siviiliuhrien lukumäärästä miehityksen aikana. Irakin ha
pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Sur
siviiliväestöstä (irakbodycount.net) tarkentuneet yli kymmeneks
Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo
ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

IRAQI HIGHCOURT OF JUSTICE
WE GOT 'IM - YOU KILL 'IM
Cartoon: Steve Bell

Guardian Unlimited Thursday July 01 2004
'I have a few questions for you...' Iraqi authorities take legal cont
Saddam Hussein in a secret hearing.
Q&A: the trial of Saddam Hussein
Special report: Iraq
Cartoon: Steve Bell

Tupakkasanomat
Torstaina 01.07.2004. Ville Valo - elävä tupakkamainos, ainakin
Sattumalta näin konserttitaltioinnin, jossa tämä idoli höyrysi tupakk
kuin korsteeni. Aluksi luulin, että se oli joku pila, mutta taisi olla elä
siis ainakin vielä!
Lue myös mm! Mika Häkkinen - elävä tupakkamainos
Marlboro-mies lopettaa!

Viihdesanomat
Torstaina 01.07.2004. Muut lehdet: Ilta-Sanomat tänään etusivulla
sisäsivulla: Jasmin Mäntylä rakastui 30 vuotta vanhempaan mie
Iltalehti tänään etusivulla ja sisäsivulla: Jasminilla uusi rakas. Ikäe
vuotta. Kommentti: Toivottavasti on sama Jasmin ja sama mies! K
lehti ei valehtele, toinen vain pisti paremmaksi. Päätä itse! Lue lisä
huomenna, ehkä, valitse media!


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 8/11


Luontosanomat
Torstaina 01.07.2004. Tunnelma sunnuntaina 27.06.2004 klo 07.
Pilvistä. Tasaisen harmaata, hiukan vaaleampaa siellä täällä. Ei sa
15. Tuulee hiukan.
Vihreys on edelleen valtavaa. Nyt niityllä on tarkkaan katsoen jotai
sinistä ja muutama voikukan ihan kohta haihtuva valkoinen hauras
Mitään liikettä ei näy, eikä ääntelyäkään. Aika pysähtynyt tunnelm
kuitenkin joku ruskea lintu lentää ruohikkoa viistäen ohitseni.
Laitan kahvin porisemaan. Pertti Manninen.

Oikeussanomat
Torstaina 01.07.2004. asianajajan (11poistettu 14.12.2015). Tässä jaksos
asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.asianajajan ky
innoittama pankin edustajan (17poistettu 14.12.2015) tai muistamattomuus oike
todistajalausunnossa. Tarkka selostus asiakirjoin! Lue!

Keppossanomat
Torstaina 01.07.2004. Viime viikkoisen pääkirjoituksen kirjoitta
jälkeen. Keskisuomalainen tänään. Mielipidekirjoitus: "Sinusta täm
epäilemättä tosi hauska ja sait makeat naurut, mutta Mummua ei n
eikä naurata minuakaan! Häpeä, kun kiusaat vanhusta!" . Ilkeä "ke
mummun pyörälle.

Lippossanomat
Torstaina 01.07.2004. Oikeastaan teatterisanomat, lajina farssi.
Minkälaisina pölöinä lehdistö pitää kansalaisia, kun uskottelee, että
nimityksessä olisi jotain kilvoiteltavaa. Sen jälkeen kun surullisen h
Erkki Liikanen nimitettiin Suomen pankin pääjohtajaksi, on aivan
kenenkään astua klovnin rooliin ja puhua vakuuttavalla kaksirintaää
Sinikka Mönkäreen, että olen ollut yhdeksän vuotta ministerinä ja
hoitanut sitä sun tätä. Kas kun ei maininnut Partek-kauppaa. Pääministeri Matt
päättää ja sillä hyvä! Lue lisää joskus!

Pääkirjoitus Torstaina 01.07.2004. Pääkirjoitus muodostuu tällä viikolla erila
sanomista, joita voi lukea kukin halunsa mukaan haluamassaan jä
Niihin voi joskus ilmestyä jatkoakin! Pertti Manninen.

THE HUNGER SITE DONATE FREE FOOD
Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä n
painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla
sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjo
päivä. 16.09.99.

Torstaina 17.06.2004. "Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle. Kuvasarja.


pm 1234567890123456789012345678901234567890123

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tam
heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

Lukijan postia.
Näinä aikoina.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 9/11


01.07.2004 24.06.2004 17.06.2004 10.06.2004

27.05.2004 20.05.2004 13.05.2004 06.05.2004

22.04.2004 15.04.2004 08.04.2004 01.04.2004

18.03.2004. 11.03.2004. 04.03.2004. 26.02.2004.

12.02.2004. 05.02.2004. 29.01.2004. 22.01.2004.

08.01.2004. 01.01.2004. 25.12.2003. 18.12.2003

Vanhin 29.07.1999

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

neetisanomat.com
Uusin
Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02. N:o 2004/258. Sivut valmisti Pertti Manninen 01.07.2004 (05.07.2004. Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
2004/07/01 - nettisanomat - Asianajaja Pekka Mononen - (11poistettu 14.12.2015) - Asianajotoimisto P
Mononen Ky. - asianajajan kysymyksen innoittama pankin edustajan; (17poistettu 14.12.2015) tai muistama
oikeudessa todistajalausunnossa. - Tässä jaksossa asialla asianajaja Pekka Mononen, Asiana


http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 10/11


Pekka Mononen Ky:stä ja myyntipäällikkö Lauri Kara Nordea Pankki Oyj:stä.- 01.07..2004 -av
torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co

Sivun alkuun!

Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Sel
nauhoitetut osat: Sivut 1-10 - Sivut 11-20 - Sivut 21-30 - Sivut 31-40 - Sivut 41-50 - Sivut 51-60 - Sivut 61-68.

24.06.2004
Frankie & Johnny.
Romanttinen rakkaustarina aikuisille rakastavaisille. Ohjannut Garry Marshall 1991. Nelonen sunnuntaina 27.06.2004 klo 21.00.
Kuvassa Al Pacino ja Michelle Pfeiffer.

Eräs pakkohuutokauppa 1999-2000. Ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi. Avustava ulosottomies Raino Rinne ja kihlakunnanvouti Jarmo Kivistö asialla. Koska oikeudelle esitetty asiakirja ei ole vielä rikosoikeudellisesti vanhentunut selostan asiaa aikaisemmin julkaistujen asiakirjojen pohjalta. Pertti Manninen.
Lue lisää!

Ikikertut syksyllä. Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki
Manninen.

Lue myös! Rikosilmoitus asiakirjaväärennöksistä tai
tekemisestä asiakirjoissa. Nettisanomat.com 04.09.2


17.06.2004
Tuhansien silmien edessä.
Billy Wilderin raadollisista raadollisin elokuva reportterista joka raastaa uhristaan kaiken rakentaessaan ja pitkittäessään jymyjuttuaan. Puolivuosisataa myöhemminkin ajankohtainen. Kuvassa

Uhkaava taivaanranta.
Petri Rissanen haluaa selvitettäväksi ex-pääministeri Paavo Lipposen toimet Irak-diplomaattien karkottamisessa ja Washington- lupauksissa USA:n presidentti George W. Bushille. Immiment Horizon.

Experience the Reality. Kuva Pertti Manninen.
Europarlamenttivaalit 2004. Anneli Jäätteenmäki sai yli k
Pääkirjoitus.

http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm 1.6.2006

2004/07/01 - nettisanomat - (11poistettu 14.12.2015) - Pekka Mononen, asianajaja - Asianajotoim... Sivu 11/11
Kirk Douglas. Ace in the Hole, USA 1951. Yle TV2 sunnuntaina keskipäivällä 20.06.2004 klo 11.40!Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä- VALITTAJA Mononen, Pekka asianajaja, Vantaa - PROSESSIOSOITE Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa. - Jyväskylän käräjäoikeus tuomio nro 06/815 - rikosasia R 05/2307- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Sivun alkuun!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016