POISTOT (HO 19.11.2015)


Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastaajan kirjalliset todisteet.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.

2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.

3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.

5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.

6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444.

Todisteet 1- 6 osoittavat sen, että laskujen asiat (aiheet), toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen. Todiste 6 osoittaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vanhuksen huolen hänelle lähetetyistä laskuista vastoin luvattua ja sovittua.

7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000.

Todiste 7 osoittaa laskuissa rakennetun yhteisvastuullisuuden mahdottomuuden niistä toimenpiteistä, joita ei korvattu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n käräjäoikeudelle esittämän laskun (Todiste 1) nojalla.

(Laadittu ja lähetty käräjäoikeudelle 2007-04-07)


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307

Lisäys. Todiste 6 osoittaa lisäksi sen, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan kantajan esittämistä laskuista.

8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001.

Todiste 8 osoittaa sen, että kantaja on vaatinut Laura Mannista ja Pertti Mannista yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut. Todiste osoittaa myös sen, että samana päivänä käräjäoikeuteen on saapunut myös toinen korjattu haastehakemus.

9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.

Todiste 9 osoittaa sen, että kantaja on tässä kolmannessa haastehakemuksessaan luopunut vaatimuksestaan Laura Mannista kohtaan suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut sen jälkeen kun Laura Manninen on ilmoittanut riitauttavansa laskut. Lisäksi todisteesta käy ilmi, että tätä seikkaa ei ole kerrottu käräjäoikeudelle, vaikka yhteisvastuullisuus onkin säilytetty laskuissa.

(Laadittu 2007-04-15 ja annettu käräjäoikeudelle 2007-04-18 tuntia ennen istunnon alkua.)Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Laura Aliina Manninen
...
...
Päivämäärä
21.03.2001
Laskun numero
2000364
Toimeksianto
846

ASIA:
Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankko Oyj ; Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 33 652,00 7 397,50 41 022,50
Kulut ja maksut 2 020,00 268,40 2288,40
Yhteensä 35 645,00 7 665,90 43 310,90

Alennus palkkioista -10 335,25 -2 273,75 -12 509,00
Netto 25 309,75 5 392,15 30 701,90

Maksettava MK 25 309,75 5 392,15 30 701,90

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Tiedoksi
Palkkiota alennettu 37,5 %, jolloin saatu MOK-taso 500,-/h lähtötasosta 800,-/h

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
[Ei erittelyä]

Pankkitili
Leonia 800010-1874067

...Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen
...
...
Päivämäärä
18.05.2001
Laskun numero
1437
Toimeksianto
846

ASIA:
Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankko Oyj ; Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 34 175,00 7 518,50 41 693,50
Kulut ja maksut 2 440,00 272,80 2 712,80
Yhteensä 36 615,00 7 791,30 44 406,30

Osuus 9 135,75 1 947,83 11 101.58

Maksettava MK 9 135,75 1 947,83 11 101.58

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 0,0 % 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Alv 22,0 % 310,00 88,20 8 543,75 1 879,63 8 853,75 1 947,83 10 801,58
Yhteensä 610,00 66,20 6 543,75 1 879,63 9 153,75 1 947,83 11 101.58

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.

Laskun numero 1437 Viitenumero 6 14373 Eräpäivä 17.06.2001 Yhteensä MK 11 101,58
...


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen
...
...
Päivämäärä
18.05.2001
Laskun numero
1438
Toimeksianto
834

ASIA:
Pertti Manninen; neuvonta ulosotto- ym. asiassa

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 7 150,00 1 573,00 8 723,00
Kulut ja maksut 67,50 14,85 82,35
Yhteensä 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Maksettava MK 9 135,75 1 947,83 11 101.58

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35
Yhteensä 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.
Laskun numero 1438 Viitenumero 6 14386 Eräpäivä 17.06.2001 MK 8 805,35
...Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen ja Laura Aliina c/o Pertti Manninen
...
...
Päivämäärä
31.05.2001
Laskun numero
1443
Toimeksianto
916

ASIA:
Pertti ja Laura Manninen; Erikseen kirjatut PMn Kirkkonummen pakkohuutokauppaan ja LMn avustavaan vapaaehtoiseen kiinteistökauppaan liittyvät sekä muut PMn velkaantumiseen liittyvät toimenpiteet

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 7 150,00 1 573,00 8 723,00
Kulut ja maksut 67,50 14,85 82,35
Yhteensä 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Maksettava MK 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Tiedoksi
Tämä lasku korvaa mitätöidyn laskun 1438/ 18.5.2001

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35
Yhteensä 67,50 14,85 7 150,00 1 573,00 7 217,50 1 587,85 8 805,35

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.

Laskun numero 1443 Viitenumero 6 14438 Eräpäivä 07.06.2001 Yhteensä MK 8 805,35
...


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vedoslasku

Pertti Juhani Manninen ja Laura Aliina c/o Pertti Manninen
...
...
Päivämäärä
31.05.2001
Laskun numero
1444
Toimeksianto
915

ASIA:
Pertti ja Laura Manninen; Täytäntöönpanoriitatoimeksiantoon kirjatut PMn (ja LMn) henkilökohtaiset toimenpiteet, joita ei ole voitu sisällyttää kanneasian maksuttomaan oikeudenkäyntiin

Netto Alv Yhteensä
Palkkiot 12 275,00 2 700,50 14 975,50
Kulut ja maksut 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 12 275,00 2 700,50 14 975,50


Maksettava MK 12 275,00 2 700,50 14 975,50

Erittely kuluista ja palkkioista liitteenä

Tiedoksi
Tämä lasku korvaa mitätöidyn laskun 1437 / 18.5.2001

Arvonlisäveroerittely Kulut Alv Palkkiot Alv Netto Alv Yhteensä
Alv 22,0 % 0,00 12 275,00 2 700,50 12 275,00 2 700,50 14 975,50
Yhteensä 0,00 0,00 12 275,00 2 700,50 12 275,00 2 700,50 14 975,50

Laskua maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa.

Laskun numero 1444 Viitenumero 6 1441 Eräpäivä 07.06.2001 Yhteensä MK 14 975,50
...


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444.


Kirje 1.10 001
En ymmärrä tätä kirjettä
Miten se minua koskee
1.

Viitaten kirjeeseen 1.10.001 jossa oli liitteenä laskut No: 1443 ja 1444 ilmoitan ettei minulla ole niiden kanssa mitään tekemistä.

Pekka Monen on saanut tehtäväkseen oikeuden käynnin hoito Jyväskylän käräjillä. Jolle olin saanut ilmaisen oikeuden käynnin, josta hän sai maksun valtiolta ja kun se oli hoidettu valtio maksoi sen. Kun se oli ohi Mononen kävi täällä ja sanoi ettei minulta enää vaadita koskaan mitään laskuja. Kuten hän sanoi viimeksi käydessään 22.5.1001 läh 21.5 tai lähtiessään kesälomalle

10.10 2 001.
10.
Kirjotin Pekalle kirjeen os. Juhani Elo
Lasse tulee huomena postittamaan sen
11. Lähetetty kirje


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000.

ESPOON OIKEUSAPUTOIMISTO
SELVITYS TALOUDELLISISTA OLOISTA JA ELATUSVELVOLLISUUDESTA

Päätöksen tekijä
RM
Selvityksen antamispäivä
08.08.2000
Asianumero
861001/2

Hakija

Sukunimi ja etunimet
...

Ammatti
eläkeläinen

Osoite
...

Asia

Asian laatu
Täytäntöönpanoriidan muutoksenhaku ...

Selvityksen vahvistaminen

Hakija on antanut oikeusaputoimistolle selvityksen hänen ja perheensä tuloista, kuukausittaisista menoista, asunto-oloista, varallisuudesta ja elatusvelvollisuudesta. Annettujen tietojen perusteella vahvistetaan seuraava, yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkynnistä annetun asetuksen mukainen tulolaskelma.

Nettotulolaskelma

Kuukausitulot verojen vähentämisen jälkeen: FIM/kk 4 625

Vähennykset:
menot FIM 1500 ylittävältä osin FIM/kk 757

huollettavat lukumäärä 0 x 1500 0 FIM/kk 0

Nettovarallisuus: FIM/kk 0

Hakijan nettotulo: FIM/kk 3 868

Käteiseen verrattava FIM 30000 ylittävä varallisuus: FIM 0

Esitys edun myöntämisestä

Hakijan antaman selvityksen perusteella hänen nettotulonsa on edellä mainitut FIM/kk 3868, joten yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun astuksen nojalla maksuton oikeudenkäynti tulisi myöntää korvauksetta.

Esitys omavastuuosuudesta

Nettotulon perusteella osakorvausta vastaan myönnettävän maksuttoman oikeudenkäynnin saajan valtiolle korvattavan omavastuuosuuden tulisi olla 0 % palkkion ja kulukorvauksen määrästä, enintään FIM 0 ja vähintään FIM 0.

Maksu

Hakijalta peritään FIM 200 suuruinen maksu selvityksen vahvistamisesta.

Allekirjoitus

Virka-asema ja nimiselvennys
Osastosihteeri
Ritva Malinen
Ritva Malinen

(Leima: ESPOON OIKEUSAPUTOIMISTO ESBO RÄTTSHJÄLPSBYRÅ)


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001.

Samana päivänä saapunut telekopiona uusi korjattu haastehakemus, joka on pys. säilytettävissä

ASIANAJOTOIMISTO ELO

(Leima: DEFENSOR LEGIS SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND)

KOPIO
L 01 /5168
SAAPUNUT 02-10-2001
715 JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Vapaudenkatu 54
PL 534
40101 JYVÄSKYLÄ

Asia

Haastehakemus
Velkomus toimeksiantopalkkiota koskevassa asiassa.

Kantaja

Asianajotoimisto Pekka Mononen
Vihertie 44-46 A 1
01620 Vantaa

Kantajan asiamies ja prosessiosoite

Asianajaja Juhani Elo
8/o Asianajotoimisto Elo
Iskoskuja 3 C 134, 01600 Vantaa
puhelin 09-504 2245 ja faksi 09-504 3490

Vastaajat

1. Pertti Juhani Manninen
...
...

2. Laura Aliina Manninen
..
..
[kruksattu]

Oikeuspaikka

Oikeuspaikka on Jyväskylän käräjäoikeus OK 10.6 mukaan.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajalle


7280 6e
TOIMITUSKIRJAN SAAJA Manninen Pertti
...
...
Lasku ja asiakirjat
lähetetty postitse
10 / 4 / 2006


ASIANAJOTOIMISTO ELO 2


1. maksamattomia toimeksiantoon perustuvia palkkio- ja kulusaatavia

1.1 laskun nro 1443, päivätty 31.5.2001, mukaan pääomaa 7.217,50 markkaa ja sille arvonlisäveroa 1.587,65 markkaa yhteensä 8.805,35 markkaa 10 prosentin viivästyskorkoineen pääomalle 7.217,50 markalle eräpäivästä 7.6.2001 lukien.

1.2 laskun nro 1444, päivätty 31.5.2001, mukaan pääomaa 12.275,00 markkaa ja sille arvonlisäveroa 2.700,50 markkaa yhteensä 14,975,50 markkaa 10 prosentin viivästyskorkoineen pääomalle 12.275,00 markalle eräpäivästä 7.6.2001 lukien

2. kantajan oikeudenkäyntikulut korkolain 4.3 §:n mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua päätöksen antopäivästä lukien. Tähän astiset kulumme ovat 5.795,00 markkaa arvonlisäveroineen ja pöytäkirjakuluineen.

Perustelut

Taustaa tapahtumille

Vastaajat Laura Manninen ja hänen poikansa Pertti Manninen ovat kääntyneet kantajan Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n puoleen Kirkkonummen kunnan Kauhalan kylän Kuusikulma-nimisen tilan RN:o 1:86 vuokraoikeuden rakennuksineen pakkohuutokauppaa koskevassa asiassa. Vuokraoikeuden omisti Pertti Manninen, jonka veloista pakkohuutokauppa oli tarkoitus Espoon kihlakunnan viraston toimittaa. Laura Manninen puolestaan omisti tilan ja valvoi huutokaupassa pojaltaan Pertti Manniselta saataviaan. Kantajan puolelta asiaa on hoitanut asianajaja Pekka Mononen, joka avusti molempia päämiehiään asiassa.


ASIANAJOTOIMISTO ELO 3


Päämiehet ovat alusta lähtien antaneet toimeksiannot yhdessä ja lisäksi pojan velkaantuminen ja äidin saatavien valvominen ovat nivoutuneet siten yhteen, ettei toimeksiantoja ole voitu toisistaan erottaakaan. Pakkohuutokauppaa koskevasta toimeksiannosta kantaja on laskuttanut laskulla nro 1443, päivätty 31.5.2001, eräpäivä 7.6.2001, määrältään 8.806,35 markkaa. Lasku sisältää toimenpiteet ajalta 19.1.2000 - 5.4.2001 kuitenkin siten, että erittelyosassa on kirjattu 19.1.2000 28.3.2000 toimenpiteet niin, että niistä ei ole laskutettu, koska niistä on saatu suoritus jo aikaisemmin. Toimenpiteet, joista suoritusta ei ole saatu, alkavat 3.5.2000 lukien ja vain ne on huomioitu puheena olevassa laskussa.

Laura ja Pertti Manninen antoivat edelleen toimeksiannon kantajalle 17.5.2000 täytäntöönpanoriitaa koskevasta asiasta, jossa kantajaksi oli osoitettu Laura Manninen ja vastaajiksi Pertti Manninen, Keski-Suomen Osuuspankki ja Merita Pankki Oyj. Riita liittyi Pertti Mannisen omistamaan ulosmitattuun Laukaan kunnan Pallasniemen kylässä sijaitsevaan Veikkola-nimiseen tilaan RN:o 10:23. Tila oli ulosmitattu Pertti Mannisen veloista. Laura Manninen oli hovioikeuden päätöksellä osoitettu haastamaan vastaajat saatavansa vahvistamiseksi. Laura Mannisella oli pojaltaan Pertti Manniselta saatavaa, jota vastaan hän oli saanut pantiksi kolme (3) haltijavelkakirjaa, määrältään kukin 50.000,00 markkaa. Merita Pankko Oyj oli riitauttanut haltijavelkakirjojen panttauksen niiden tradition perusteella. Asia käsiteltiin Jyväskylän käräjäoikeudessa, joka myönsi asiassa Laura Manniselle maksuttoman oikeudenkäynnin. Sittemmin asia sovittiin Merita Pankki Oyj:n kanssa siten, että asianajaja Pekka Mononen neuvotteli pankin kanssa Pertti Mannisen veloista akordisopimuksen, jolla Pertti Manninen sai velkojaan pankilta anteeksi 1.800.000,00 markkaa. Tämän jälkeen juttu jätettiin Jyväskylän käräjäoikeudessa sillensä ja asianajaja Pekka Monoselle maksettiin maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella kuluineen, palkkioineen ja arvonlisäveroineen Laura Mannisen avustamisesta yhteensä 23.028,40 markkaa. Päätöksessään käräjä-


ASIANAJOTOIMISTO ELO 4


oikeus toteaa, ettei Pertti Mannisen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettavaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Toimenpiteistä on siten laskutettukin sen jälkeen laskulla nro 1443. Edelleen käräjäoikeus toteaa, että palkkioista on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan, mutta koska asia kuitenkin on päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävän asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Jyväskylän käräjäoikeuden perusteiden perusteella ja asianajaja Pekka Monosen vielä keskusteltua asiasta käräjäoikeuden kanssa on kantaja laskuttanut päämiehiään laskulla nro 1444, päivätty 31.5.2001, eräpäivä 7.6.2001, määrältään 14.975,50 markkaa. Laskun erittelyosasta ilmenevät toimenpiteet merkinnällä POIS tarkoittavat toimenpiteitä, joista on saatu korvaus valtionvaroista.

Asian hoidosta

Asianajaja Pekka Mononen on hoitanut molempien päämiestensä asiaa yhteisenä asiana ja samaan päämäärään tähdäten. Päämääränä oli saada aikaiseksi akordisopimus Merita Pankki Oyj:n kanssa, jonka vuoksi Laura Manninen sitoutui myymään poikansa vuokraoikeutta rasittavan kiinteistönkin Kirkkonummelta, mikäli kiinteistöstä näin saataisiin kokonaisuutena parempi kauppahinta ja siten myös enemmän varoja Pertti Mannisen velkojen maksuun. Asianajaja Pekka Mononen kokeneena juristina hoiti akordisopimusneuvottelut ja hankki Pertti Manniselle sopimuksen, jolla hänelle annettiin velkoja anteeksi noin 1.800.000 markkaa. Jyväskylän käräjäoikeuden päätöskin osoittaa, että asiaa on hoidettu hyvin, muutoin ei asiassa olisi huomioitu palkkioita korottavia tekijöitä.

Jyväskylän käräjäoikeuden päätös


ASIANAJOTOIMISTO ELO 5


Käräjäoikeus on katsonut, että Kirkkonummen kiinteistökauppaa koskevat toimenpiteet eivät voi kuulua Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin. Käräjäoikeus ei ole myöskään hyväksynyt suoria puhelin tai muita neuvotteluja, jotka asianajaja Pekka Mononen on käynyt Pertti Mannisen kanssa, Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin, mutta kuitenkin katsonut asioilla olleen kiinteän yhteyden, ja katsonut sen korottavaksi tekijäksi.

Käräjäoikeus on siis selvästi päätöksessään ilmoittanut ne asiat, jotka eivät ole kuuluneet Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin ja näistä toimenpiteistä asianajaja Pekka Mononen on oikeutetusti laskuttanut päämiehiään erillisillä edellä mainituilla laskuilla. Käräjäoikeus on katsonut, että poisjätettyjen toimenpiteiden lisäksi toimenpiteitä, jotka on katsottu kuuluvan Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin on jouduttu ottamaan huomioon korottavana tekijänä, koska Pertti ja Laura Mannisen kaikki puheena olevat asiat ovat toimenpiteiden kannalta olleet siten nivoutuneet toisiinsa, että niillä on kaikilla tähdätty samaan päämäärään eli akordisopimukseen. Toisin sanoen maksuttomankin oikeudenkäynnin piiriin kuuluvissa toimenpiteissä on edellä selostetun yhteyden vuoksi ollut enemmän työtä kuin tavanomaisessa tapauksessa.

Saatavan riitauttaminen

Pertti Manninen on riitauttanut kantajan saatavat.

Näyttö

Asiakirjatodistelu

1. Laskut nrot 1443 ja 1444
Teema osoittaa, mistä toimenpiteistä on laskutettu.


ASIANAJOTOIMISTO ELO 6


2. Jyväskylän käräjäoikeuden päätös
Teema osoittaa, että maksuttomasta oikeudenkäynnistä on maksettu ainoastaan oikeudenkäyntiin liittyvien asioiden kulut.

Henkilötodistelu:

Todistelutarkoituksessa asianajaja Pekka Mononen

Paikka ja aika

Vantaalla 1. päivänä lokakuuta 2001

Laati

Juhani Elo
Juhani Elo
asianajaja, Vantaa

Liitteet

- laskut nrot 1443 ja 1444
- Jyväskylän käräjäoikeuden päätös

--
Osoite
Kauppakeskus MYYRMANNI III krs.
Iskoskuja 3 C 134
01600 Vantaa

Puhelin
(09) 504 2245
Telefax
(09) 504 3490

e-mail
elo@co.inet.fi
Kotisivu
personal.inet,fi/yritys/elo


Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.


vjan kpl

ASIANAJOTOIMISTO ELO

(Leima: DEFENSOR LEGIS SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND)

SAAPUNUT 03-10-2001
715 JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Vapaudenkatu 54
PL 534
40101 JYVÄSKYLÄ

Asia

Haastehakemus
Velkomus toimeksiantopalkkiota koskevassa asiassa.

Kantaja

Asianajotoimisto Pekka Mononen
Vihertie 44-46 A 1
01620 Vantaa

Kantajan asiamies ja prosessiosoite

Asianajaja Juhani Elo
8/o Asianajotoimisto Elo
Iskoskuja 3 C 134, 01600 Vantaa
puhelin 09-504 2245 ja faksi 09-504 3490

Vastaaja

1. Pertti Juhani Manninen
...
...

Oikeuspaikka

Oikeuspaikka on Jyväskylän käräjäoikeus OK 10.6 mukaan.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajalle

1. maksamattomia toimeksiantoon perustuvia palkkio- ja kulusaatavia

1.1 laskun nro 1443, päivätty 31.5.2001, mukaan pääomaa 7.217,50 markkaa ja sille arvonlisäveroa 1.587,65 markkaa yhteensä 8.805,35 markkaa 10 prosentin viivästys-


ASIANAJOTOIMISTO ELO 2


korkoineen pääomalle 7.217,50 markalle eräpäivästä 7.6.2001 lukien.

1.2 laskun nro 1444, päivätty 31.5.2001, mukaan pääomaa 12.275,00 markkaa ja sille arvonlisäveroa 2.700,50 markkaa yhteensä 14,975,50 markkaa 10 prosentin viivästyskorkoineen pääomalle 12.275,00 markalle eräpäivästä 7.6.2001 lukien

2. kantajan oikeudenkäyntikulut korkolain 4.3 §:n mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua päätöksen antopäivästä lukien. Tähän astiset kulumme ovat 5.795,00 markkaa arvonlisäveroineen ja pöytäkirjakuluineen.

Perustelut

Taustaa tapahtumille

Vastaajat Laura Manninen ja hänen poikansa Pertti Manninen ovat kääntyneet kantajan Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n puoleen Kirkkonummen kunnan Kauhalan kylän Kuusikulma-nimisen tilan RN:o 1:86 vuokraoikeuden rakennuksineen pakkohuutokauppaa koskevassa asiassa. Vuokraoikeuden omisti Pertti Manninen, jonka veloista pakkohuutokauppa oli tarkoitus Espoon kihlakunnan viraston toimittaa. Laura Manninen puolestaan omisti tilan ja valvoi huutokaupassa pojaltaan Pertti Manniselta saataviaan. Kantajan puolelta asiaa on hoitanut asianajaja Pekka Mononen, joka avusti molempia päämiehiään asiassa. Päämiehet ovat alusta lähtien antaneet toimeksiannot yhdessä ja lisäksi pojan velkaantuminen ja äidin saatavien valvominen ovat nivoutuneet siten yhteen, ettei toimeksiantoja ole voitu toisistaan erottaakaan. Pakkohuutokauppaa koskevasta toimeksiannosta kantaja on laskuttanut laskulla nro 1443, päivätty 31.5.2001, eräpäivä 7.6.2001, määrältään 8.806,35


ASIANAJOTOIMISTO ELO 3


markkaa. Lasku sisältää toimenpiteet ajalta 19.1.2000 - 5.4.2001 kuitenkin siten, että erittelyosassa on kirjattu 19.1.2000 28.3.2000 toimenpiteet niin, että niistä ei ole laskutettu, koska niistä on saatu suoritus jo aikaisemmin. Toimenpiteet, joista suoritusta ei ole saatu, alkavat 3.5.2000 lukien ja vain ne on huomioitu puheena olevassa laskussa.

Laura ja Pertti Manninen antoivat edelleen toimeksiannon kantajalle 17.5.2000 täytäntöönpanoriitaa koskevasta asiasta, jossa kantajaksi oli osoitettu Laura Manninen ja vastaajiksi Pertti Manninen, Keski-Suomen Osuuspankki ja Merita Pankki Oyj. Riita liittyi Pertti Mannisen omistamaan ulosmitattuun Laukaan kunnan Pallasniemen kylässä sijaitsevaan Veikkola-nimiseen tilaan RN:o 10:23. Tila oli ulosmitattu Pertti Mannisen veloista. Laura Manninen oli hovioikeuden päätöksellä osoitettu haastamaan vastaajat saatavansa vahvistamiseksi. Laura Mannisella oli pojaltaan Pertti Manniselta saatavaa, jota vastaan hän oli saanut pantiksi kolme (3) haltijavelkakirjaa, määrältään kukin 50.000,00 markkaa. Merita Pankko Oyj oli riitauttanut haltijavelkakirjojen panttauksen niiden tradition perusteella. Asia käsiteltiin Jyväskylän käräjäoikeudessa, joka myönsi asiassa Laura Manniselle maksuttoman oikeudenkäynnin. Sittemmin asia sovittiin Merita Pankki Oyj:n kanssa siten, että asianajaja Pekka Mononen neuvotteli pankin kanssa Pertti Mannisen veloista akordisopimuksen, jolla Pertti Manninen sai velkojaan pankilta anteeksi 1.800.000,00 markkaa. Tämän jälkeen juttu jätettiin Jyväskylän käräjäoikeudessa sillensä ja asianajaja Pekka Monoselle maksettiin maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella kuluineen, palkkioineen ja arvonlisäveroineen Laura Mannisen avustamisesta yhteensä 23.028,40 markkaa. Päätöksessään käräjäoikeus toteaa, ettei Pertti Mannisen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettavaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Toimenpiteistä on siten laskutettukin sen jälkeen laskulla nro 1443. Edelleen käräjäoikeus toteaa, että palkkioista on myös vähennetty puhelut Pertti


ASIANAJOTOIMISTO ELO 4


Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan, mutta koska asia kuitenkin on päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävän asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Jyväskylän käräjäoikeuden perusteiden perusteella ja asianajaja Pekka Monosen vielä keskusteltua asiasta käräjäoikeuden kanssa on kantaja laskuttanut päämiehiään laskulla nro 1444, päivätty 31.5.2001, eräpäivä 7.6.2001, määrältään 14.975,50 markkaa. Laskun erittelyosasta ilmenevät toimenpiteet merkinnällä POIS tarkoittavat toimenpiteitä, joista on saatu korvaus valtionvaroista.

Asian hoidosta

Asianajaja Pekka Mononen on hoitanut molempien päämiestensä asiaa yhteisenä asiana ja samaan päämäärään tähdäten. Päämääränä oli saada aikaiseksi akordisopimus Merita Pankki Oyj:n kanssa, jonka vuoksi Laura Manninen sitoutui myymään poikansa vuokraoikeutta rasittavan kiinteistönkin Kirkkonummelta, mikäli kiinteistöstä näin saataisiin kokonaisuutena parempi kauppahinta ja siten myös enemmän varoja Pertti Mannisen velkojen maksuun. Asianajaja Pekka Mononen kokeneena juristina hoiti akordisopimusneuvottelut ja hankki Pertti Manniselle sopimuksen, jolla hänelle annettiin velkoja anteeksi noin 1.800.000 markkaa. Jyväskylän käräjäoikeuden päätöskin osoittaa, että asiaa on hoidettu hyvin, muutoin ei asiassa olisi huomioitu palkkioita korottavia tekijöitä.

Jyväskylän käräjäoikeuden päätös

Käräjäoikeus on katsonut, että Kirkkonummen kiinteistökauppaa koskevat toimenpiteet eivät voi kuulua Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin. Käräjäoikeus ei ole myöskään hyväksynyt suoria puhelin tai muita neuvotteluja, jotka asianajaja Pekka


ASIANAJOTOIMISTO ELO 5


Mononen on käynyt Pertti Mannisen kanssa, Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin, mutta kuitenkin katsonut asioilla olleen kiinteän yhteyden, ja katsonut sen korottavaksi tekijäksi.

Käräjäoikeus on siis selvästi päätöksessään ilmoittanut ne asiat, jotka eivät ole kuuluneet Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin ja näistä toimenpiteistä asianajaja Pekka Mononen on oikeutetusti laskuttanut päämiehiään erillisillä edellä mainituilla laskuilla. Käräjäoikeus on katsonut, että poisjätettyjen toimenpiteiden lisäksi toimenpiteitä, jotka on katsottu kuuluvan Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin on jouduttu ottamaan huomioon korottavana tekijänä, koska Pertti ja Laura Mannisen kaikki puheena olevat asiat ovat toimenpiteiden kannalta olleet siten nivoutuneet toisiinsa, että niillä on kaikilla tähdätty samaan päämäärään eli akordisopimukseen. Toisin sanoen maksuttomankin oikeudenkäynnin piiriin kuuluvissa toimenpiteissä on edellä selostetun yhteyden vuoksi ollut enemmän työtä kuin tavanomaisessa tapauksessa.

Saatavan riitauttaminen

Pertti Manninen on riitauttanut kantajan saatavat.

Näyttö

Asiakirjatodistelu

1. Laskut nrot 1443 ja 1444
Teema osoittaa, mistä toimenpiteistä on laskutettu.

2. Jyväskylän käräjäoikeuden päätös
Teema osoittaa, että maksuttomasta oikeudenkäynnistä on maksettu ainoastaan oikeudenkäyntiin liittyvien asioiden kulut.

ASIANAJOTOIMISTO ELO 6


Henkilötodistelu:

Todistelutarkoituksessa asianajaja Pekka Mononen

Paikka ja aika

Vantaalla 2. päivänä lokakuuta 2001

Laati

Juhani Elo
Juhani Elo
asianajaja, Vantaa

Liitteet

- laskut nrot 1443 ja 1444
- Jyväskylän käräjäoikeuden päätös

--
Osoite
Kauppakeskus MYYRMANNI III krs.
Iskoskuja 3 C 134
01600 Vantaa

Puhelin
(09) 504 2245
Telefax
(09) 504 3490

e-mail
elo@co.inet.fi
Kotisivu
personal.inet,fi/yritys/eloKunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastaajan kirjalliset todisteet.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Vastaajan kirjalliset todisteet - 1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001. 2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001. 3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001. 4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001. 5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001. 6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444. 7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000. 8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001. 9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001. - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Sivun alkuun!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016