POISTOT (HO 19.11.2015)

Nettisanomat
Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Saapunut 30.5.2006
Kansliaan toimittanut:
Pertti Manninen


Pertti Manninen
...
...


VAASAN HOVIOIKEUDELLE


ASIA

Valitus

VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS

Jyväskylän käräjäoikeuden päätös 02.05.2006 kunnianloukkausta koskevassa asiassa R 05/2307.

VALITTAJA

Pertti Manninen
...
Laukaa


VAATIMUKSET

Kunnioittavasti pyydän, että hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden päätöksen ja siitä johtuvat rangaistusvaatimukset ja korvausvelvollisuudet ja muut lausunnot kokonaisuudessaan. Oikeuden näin päättäessä pyydän, että hovioikeus määrää maksettavaksi minulle valtionvaroista 100 euroa asianosaiskuluja. Mikäli hovioikeus kuitenkin katsoo minun syyllistyneen rikokseen, pyydän että hovioikeus lieventää minulle määrättyä rangaistusta ja muita seuraamuksia.


PERUSTELUT

Käräjäoikeus on arvioinut väärin esittämiäni perusteluja, kun se toteaa päätöksessään, että olisin väittänyt käyttäneeni sanontaa "(11poistettu 14.12.2015)" merkityksessä "että kysymys oli nopeasti tehdyistä tai sisällöltään moninaisista laskuista". Nopeasti tehdyn merkityksen toin vain esille siinä mielessä, että (128poistettu 24.02.2016) on useita merkityksiä selostaessani sanan sanakirjaselitystä. Todistelunauhoituksen sivulla 23 alhaalla tuon esille käräjäoikeudessa moneen kertaan selittämäni, mitä minä olen tarkoittanut ilmaisulla (11poistettu 14.12.2015):

"… kyllä minä katsoin tuolta kirjoista mitä (119poistettu 24.02.2016) tarkoittaa minä oon tarkottanut tätä sekamelskaa mutta mulla on täällä mutta en mä semmosta laittanut nykysuomen sanakirjassa mutta se on myös pikaisesti tehty se on ensimmäinen o arvio ja toinen sitten ää että jotain sepitetty se on pikaisesti tehty on se ensimmäinen arvio (120poistettu 24.02.2016) mutta tottakai on on kysymys siitä mitä ihmiset käsittää ne nykyihmiset nyt ett enhän mä sitä mutta minä en oo tarkottanut sillä minä en oo tarkottanut sitä että se olis jotenkin sepitetty minä olen tarkottanut vaan että se on ollut niin monimutkainen ja ja vaihtunut nää niinkö mä oon moneen kertaan kertonut kaikki osatekijät niissä laskuissa niin niin sitä minä oon tarkottanut (121poistettu 24.02.2016) …".

Asianajaja Pekka Mononen itsekin myöntää todeksi saman asian lausuessaan omassa todistelussaan todistelunauhoituksen sivulla 6 keskellä: "… koitin näitä selvennyksiä laittaa ja siitä sitten loppujen lopuksi tuli tuli niinku enemmän sekaannusta kuin selvennystä."

Laskujen sekamelskan itse asiassa aiheutti se käräjäoikeuden korvauspäätös, jolla asianajalle korvattiin äidilleni Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin kulut. Kertoessaan käräjätuomarille, Päivi Penttiselle, että tässä täytäntöönpanoriita-asiassa on päästy sopimukseen ja oikeudenkäynti lopetetaan, asianajaja Pekka Mononen unohti mainita, että pakkohuutokaupassani oli kysymys vuokraoikeuden pakkohuutokaupasta ja myös sen, että minä olin ollut äitini jopa kirjallisesti valtuuttama yhdyshenkilö tässä asiassa. Käräjätuomari poisti korvauspäätöksessään mm. kaikki puhelut, jotka minä olin käynyt asianajan kanssa, vaikka siis asianajaja Pekka Mononen itsekin myöntää minun olleen yhdyshenkilö tässä 85-vuotiaan äitini täytäntöönpanoriidassa. Hän sanoo mm. todistelunauhoituksen sivulla 2 keskellä: "… pertti oli sitten tavallaan siinä vastapuolena täällä jyväskylässä muodollisesti mutta oli kuitenkin yhteyshenkilönä koko aika hoitamassa asiaa minuun päin …".

Täytäntöönpanoriitakanne nostettiin elokuussa 2000 ja Kirkkonummen pakkohuutokauppa, jossa asianajaja väittää avustaneensa minua pidettiin tammikuun viimeisenä päivänä 2001. Todistelunauhoituksen sivulla 1 alhaalla: "… pertin toinen kiinteistö meni pakkohuutokauppaan ja siellä minä avustin perttiä sitten pakkohuutokauppatilaisuudessa viimeistään …".

Liitän oheen kirjalliseksi todisteeksi 31.01.2001 pidetyn vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirjan. Tämä pöytäkirja oli minulta kateissa laskutusoikeudenkäynnin aikaan, joten sitä ei ole aikaisemmin käsitelty. Sen mukaan asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty edustajakseni kyseiseen huutokauppaan . Kirjallinen todiste nro. 10.

Asian selvittämiseksi pyydän henkilötodistajaksi pakkohuutokaupanpitäjää, kihlakunnanvouti Janne Nymania, joka voi kertoa siitä, miten hän merkitsee pakkohuutokauppapöytäkirjaan pakkohuutokaupassa mukana olijat.

Siitä laskuparista, jonka käräjäoikeus on maksettavakseni määrännyt löytyy laskusta nro 1443 toimenpide päivämäärälle 08.02.2001 "Kirjeen laatiminen ja lähettäminen Espoon Sähkö Oyj:lle". Kirje saattaisi tuoda selvyyttä tapahtumiin ja siitä saattaisi käydä ilmi kuuluuko se kummankaan, äitini Laura Mannisen tai minun maksettavakseni. Koska en ole saanut ko. kirjettä aikaisemmin, pyysin asianajaja Pekka Monosta lähettämään sen minulle. Hän ei ole kuitenkaan sitä minulle lähettänyt. Pyydän, että hovioikeus velvoittaa asianajaja Pekka Monosen esittämään kirjeen minulle ja oikeudelle. Kirjallinen todiste nro 11.

Laskuissa on ainakin yksi toimenpide, joka täyttää (129poistettu 24.02.2016) määritelmät. Nyt olen huomannut, että laskun 1443 toimenpiteestä päivämäärälle 08.02.2001 "Lausuman laatiminen ja lähettäminen Jyväskylän ko:lle velkajärjestelyasiassa" en voi mitenkään olla maksuvelvollinen. Minun velkajärjestelyasiani hoiti Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen ja olin itse ilman asiamiestä jättänyt velkajärjestelyhakemuksen Jyväskylän käräjäoikeudelle 04.01.2001.

Kysymyksessä ei voi olla sellainen toimenpide, josta minua voitaisiin laskuttaa. Minun kannaltani se on täysin (130poistettu 24.02.2016). Kysymyksessä lienee, jos nyt kyseinen toimenpide on suoritettu, äitini Laura Mannisen vastaus velkajärjestelyni selvittäjäksi määrätyn asianajaja Kalle Niskasen tiedusteluun velkojille, miten he suhtautuvat vireille panemaani velkajärjestelyyn. Laura Mannisen maksuvelvollisuus tähän toimenpiteeseen riippuu tietenkin siitä minkälaisen luvan hän on antanut asianajaja Pekka Monoselle. Kirjallinen todiste nro 12.


TODISTEET

Kirjalliset todisteet ja todistusteemat

Käräjäoikeudessa esitetyt.

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.

2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.

3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.

5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.

6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444.

Todistusteema: Todisteet 1- 6 osoittavat sen, että laskujen asiat (aiheet), toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen. Todiste 6 osoittaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vanhuksen huolen hänelle lähetetyistä laskuista vastoin luvattua ja sovittua. Todiste 6 osoittaa lisäksi sen, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan kantajan esittämistä laskuista

7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000.

Todistusteema: Todiste 7 osoittaa laskuissa rakennetun yhteisvastuullisuuden mahdottomuuden niistä toimenpiteistä, joita ei korvattu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n käräjäoikeudelle esittämän laskun (Todiste 1) nojalla.

8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001.

Todistusteema: Todiste 8 osoittaa sen, että kantaja on vaatinut Laura Mannista ja Pertti Mannista yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut. Todiste osoittaa myös sen, että samana päivänä käräjäoikeuteen on saapunut myös toinen korjattu haastehakemus.

9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.

Todistusteema: Todiste 9 osoittaa sen, että kantaja on tässä kolmannessa haastehakemuksessaan luopunut vaatimuksestaan Laura Mannista kohtaan suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut sen jälkeen kun Laura Manninen on ilmoittanut riitauttavansa laskut. Lisäksi todisteesta käy ilmi, että tätä seikkaa ei ole kerrottu käräjäoikeudelle, vaikka yhteisvastuullisuus onkin säilytetty laskuissa.

Pyydän hovioikeutta hyväksymään seuraavat uudet kirjalliset todisteet, koska niissä ilmenevät seikat ovat tulleet ilmi tässä oikeudenkäynnissä vasta käräjäoikeuden istunnossa ja osittain sen jälkeen.

10. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.01.2001.

Todistusteema: Todiste 10 osoittaa sen, että asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty pöytäkirjaan läsnäolijaksi huutokaupassa.

11. Pertti Mannisen Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:lle lähettämä kirje ja postin kirjaus.

Todistusteema. Todiste 11 osoittaa sen, että Pertti Manninen on pyytänyt laskuissa ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota.

12. Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskeva päätös 16.07.2001.

Todistusteema. Todiste 12 osoittaa sen, että Pertti Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 04.01.2001.

Henkilötodistaja

Kihlakunnanvouti Janne Nyman
Kaarinan kihlakunnanviraston ulosotto-osasto
PL 49, 20781 Kaarina

Todistusteema: Hän voi kertoa siitä miten hän on merkinnyt pakkohuutokauppaan osallistuvat henkilöt pakkohuutokauppapöytäkirjaan.


PYYNTÖ SUULLISEN PÄÄKÄSITTELYN TOIMITTAMISESTA.

Koska asiassa on kysymys näytöstä ja sen arvioimisesta pyydän, että hovioikeus toimittaa asiassa suullisen pääkäsittelyn.


LIITTEET

Käräjäoikeuden todisteluosuuden nauhojen purku tekstiksi. (Epävirallinen ja ohjeellinen. Laatinut Pertti Manninen).


PÄIVÄYS

Laukaassa toukokuun 29. päivänä 2006


Pertti Manninen
Pertti Manninen


Kirjallinen todiste.
10. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.01.2001.

Espoon kihlakunnanvirasto
Ulosotto-osasto

Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta
Kyseessä on ulosottolain 5 luvun 42 §:n mukainen uusi huutokauppa

Aika ja paikka: 31.1.2001 kello 10.00

Espoon kihlakunnanviraston ulosotto-osasto
Vitikka 1 B1, 02630 Espoo

Toimitusmies: kihlakunnanvouti Janne Nyman

Toimitustodistaja: toimistosihteeri Mari Leppälehto

Myytävä kiinteistö: Velallisen omistama Kirkkonummen kunnan Kauhalan kylän Kuusikulma -nimisellä tilalla RN:o 1:86 oleva noin 5000 neliön suuruinen erottamaton määräalan vuokraoikeus rakennuksineen (257-445-1-86-L1)

Velallinen: Manninen Pertti Juhani ...

Huutokaupanhakija: Merta Pankki Oyj

Täytäntöönpanoperuste: Uudenmaan lääninhallituksen lainhakupäätös OTH 2071, 19.12.1995

Ulosmittauspäivä: Ulosmittauspöytäkirja 25.8.2000, Espoo

Kuulutukset: Helsingin Sanomat 15.1.2001
Kirkkonummen kunnan ilmoitustaulu 12.1.2001 alkaen
Kirjeet 9.1.2001 kaikille tunnetuille asianosaisille

ASIANOSAISKESKUSTELU: 31.1.2001 kello 9.00

Asianosaiskeskustelussa oli läsnä toimistosihteeri Mari Leppälehto. Valvontakirjeet oli toimitettu postitse ulosotto-osastolle.

Merita Pankin valvonta

Merita Pankin valvonta hyväksytään sellaisenaan

Laura Mannisen valvonta

Laura Mannisen valvonta hyväksytään, siltä osin kuin Laura Manninen on valvonut 1.11.1991 laaditun velkakirjan ja 10.4.1993 laaditun panttaussitoumuksen perusteella vuokraoikeuteen rakennuksineen kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen nojalla pääomaa 320.000 markkaa, korkoa 121.000 markkaa ja kuluja 3.000 markkaa. Haltijavelkakirjojen nojalla on valvottavissa enintään haltijavelkakirjojen pääoma ja kolmen vuoden korot sekä kulut.

Siltä osin kuin on valvottu enemmän, hylätään valvonnat, koska täytäntöönpanokelpoista täytäntöönpanoperustetta ei ole esitetty.

Kauhalan yksityistien valvonta

Valvonta hyväksytään, mutta todetaan, että maakaaren 20 luvun 3 §.n 3 momentin mukaan lakisääteinen panttioikeus ei nauti etuoikeutta tässä pakkohuutokaupassa

Kirkkonummen kunnan valvonta

Kirkkonummen kunnan valvonta jätemaksuista hyväksytään

Espoon sähkön valvonta

Espoon sähkön valvonta hylätään, koska Espoon sähkö ei ole esittänyt täytäntöönpanokelpoista täytäntöönpanoperustetta. Maksamattomat sähkömaksut eivät myöskään rasita kiinteistöä.

PAKKOHUUTOKAUPPATILAISUUS toimitettiin UL 5:24 §:ssä säädetyllä tavalla.

Läsnäolijoista todettiin, että paikalla oli pantinhaltijan Merita Pankki Oyj:n edustajana myyntipäällikkö Lauri Kara.

Luettiin täytäntöönpanon perusteena olevat asiakirjat tarpeellisin osin:

Luettiin rasitustodistus tilan ja laitoksen osalta, lainhuutotodistus tilan osalta sekä kiinteistörekisterinote kyseistä tilaa koskien. Luettiin vuokrasopimus tarpeellisilta osin sekä esiteltiin vuokrasopimuksen liitteenä oleva kartta, joista ilmenivät kohteen rajat sekä näytettiin kartat ja rakennuspiirustukset sekä esiteltiin tilasta myydyn määräalan kauppakirja.

Esiteltiin ulosmittauspöytäkirja ja velkojainluettelo, joka on laadittu valvontojen, ulosmittauksien ja lain nojalla huomioonotettavien seikkojen perusteella. Mainittiin alin hyväksyttävä tarjous, 20.712,60 mk.

Ilmoitettiin, että edellä mainitut asiapaperit olivat hutokauppayleisön nähtävillä ja tutustuttavilla huutokauppapaikalla.

Ilmoitettiin, että sähköliittymää ei myydä, vaan on hankittava uusi liittymä tai edellisen omistajan on siirrettävä liittymä uudelle omistajalle. Espoon Sähkö on ilmoittanut, että maksamattomat sähkölaskut ovat suuruudeltaan 5.931,90 mk ja uuden sähköliittymän hinta on 11.500 mk.

Ilmoitettiin, että alueella olevat omakotitalon tilat on vuokrattu ja että vuokralaisten irtisanominen on toimitettava lain asuinhuoneistojen vuokrauksesta mukaisesti.

Yleisölle ilmoitettiin huutokaupan ehdot.

1. Myyminen toimitetaan nostohuudoin siten, että tarjotaan ja tarjouksia korotetaan, kunnes huutoja ei enää tehdä. Kolmannella lyödään huuto kiinni. Kasvusto menee samaan huutoon kuin tilakin.

2. Jos lopullinen huuto hyväksytään, ostajan on heti suoritettava kuudennes koko kauppahinnasta tai asetettava vastaava pantti tai takaus, josta säädetään ulosottolain 5 luvun 40 §_ssä.

3. Se osa kauppahinnasta, jota ei ole huutokauppatilaisuudessa maksettu, on suoritettava 5 % korkoineen kuuden viikon kuluessa huutokauppapäivästä eli viimeistään 14.3.2001 kello 10.00, jolloin myös kauppa-hinnan jako tapahtuu. Maksun laiminlyönnin seuraukset ilmnevät UL 5:45.

4. Ostaja saa mksuvelvollisuutensa täytettyään otta kiinteistön haltuunsa, mutta saa kauppakirjan vasta huutokaupan saatua lainvoiman (UL 5:48 ja UL 5:49).

5. Ostajan on maksettava kauppakirjasta menevä varainsiirtovero.

6. Kiinteistö myydään rasituksista vapaina. Haltijvelkakirjat eli panttikirjat annetaan ostajalle kauppakirjan luovuttamisen yhteydessä.

7. Huutokaupantoimittajalla on oikeus hylätä tehty korkein tarjous, jos tarjous alittaa käyvän hinnan paikkakunnalla. Hakijavelkojalla on oikeus hylätä tai hyväksyä tehty korkein tarjous, mikäli hakijavelkojen saatavat eivät ole kertyneet.

8. Vielä ilmoitettiin, että omaisuus myydään siinä kunnossa kuin se on huutokauppahetkellä ja että huutokauppa käsittää sen mitä kiinteistöön laillisesti kuuluu..

9. Luettiin valitusosoitus ja ilmoitettiin, että valitusosoituksia on saatavilla huutokaupan toimittajalta.

Tiedusteltiin, onko huutokauppayleisöllä kysyttävää. Koska kysyttävää ei ollut pyydettiin yleisöä tekemään tarjouksia.

Korkeimman tarjouksen, 408.500,00 mk, teki Juha Nieminen ... Tarjous hyväksyttiin. Ostaja maksoi huutokauppatilaisuudessa 70.000,00 mk.

VALITUSOSOITUS liitteenä.

Janne Nyman
Janne Nyman
kihlakunnanvouti


Kirjallinen todiste.
11. Pertti Mannisen Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:lle lähettämä kirje ja postin kirjaus.

Pertti Manninen
...
...

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vihertie 4-46 A1
01620 Vantaa

Asia: Lähettämänne kirje Espoon Sähkö Oyj:lle.

Pyydän lähettämään kopion lähettämästänne kirjeestä Espoon Sähkö Oyj:lle, jonka lähettämisen olette kirjannut laskun numero 1443 toimenpiteeksi päivälle 08.02.2001, koska en ole saanut sitä aikaisemmin.
...
15.05.2006
Pertti Manninen
Pertti Manninen


Kirjallinen todiste.
[Osa kirjaustodistuksesta]

Kirjattu kirje
Rekommenderat brev

Lähettäjän nimi ja osoite Avsändarens namn och postadress
Pertti Manninen
...
...
Vastaanottajan nimi ja postioisoite Adresssatens namn och postaadress
Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky
Vihertie 44-46 A1
01620 Vantaa

RR103477239FI


Kirjallinen todiste
12. Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskeva päätös 16.07.2001.

1
JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Vapaudenkatu 54/PL 534
40101 JYVÄSKYLÄ

PÄÄTÖS 3948
Velkajärjestelyasian raukeaminen

16.07.2001

01/55

Hakija

Manninen Pertti Juhani
...
...
...

Asia

Velkajäjestelyhakemus

Vireille

04.01.2001

SELOSTUS ASIASTA

Hakijan velkajärjestely on aloitettu 24.4.2001 ja selvittäjäksi on määrätty AA Kalle Niskanen.

Hakija on 4.5.2001 käräjäoikeuteen saapuneella kirjeellä ilmoittanut peruuttavansa velkajärjestelyhakemuksensa, koska on päässyt sovintoon Merita Pankki Oyj:n ja Laura Mannisen kanssa.

RATKAISU

Asiankäsittely raukeaa ja velkajärjestelyn oikeusvaikutukset lakkaavat.

Perustelut

Hakija on peruuttanut velkajärjestelyä koskevan hakemuksensa.

Kulujen korvaus

Valtion varoista maksetaan selvittäjä, AA Kalle Niskaselle kulujen koervauksena 281,66 markkaa, josta arvonlisäveroa 61,97 markkaa, eli yhteensä 343,63 markkaa.

Lainkohdat

Laki hakemusasiain käsittelystä yleisessä alioikeudessa 12 § 1.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun ei saa hakea muutosta

Vs käräjäviskaali
Hannele Pyy-Ahonen
Hannele Pyy-Ahonen

Lähetetään:
Pertti Manninen

Tiedoksi:
Selvittäjä, AA Kalle Niskanen
Velkojat
Jyväskylän kihlakunnan ulosottovirastoLiite.
Käräjäoikeuden todisteluosuuden nauhojen purku tekstiksi.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/20060418kunnianloukkaustodistelukaraja1.htm
http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/20060418kunnianloukkaustodistelukaraja2.htmKunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä - Valittaja Pertti Manninen Laukaa - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Sivun alkuun!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016