POISTOT (HO 19.11.2015)

Nettisanomat
Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Päätös pääkäsittelystä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VAASAN HOVIOIKEUS
PL 217 65101 VAASA
Puh 010 364 1600, Fax 010 364 1695
vaasa.ho@om.fi

PÄÄTÖS PÄÄKÄSITTELYSTÄ
2. osasto

12.12.2006
Diaarinro R 06/794

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815

ASIA

Kunnianloukkaus

ASIANOSAISET HOVIOIKEUDESSA

Valittajat ja vastapuolet

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

Vastapuoli

Virallinen syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

KÄSITTELYRATKAISU

Pertti Juhani Manninen on nimennyt muun ohella kirjallisiksi todisteiksi hovioikeudessa:
- Mannisen Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:lle lähettämän kirjeen ja postin kirjauksen teemana se, että Manninen on pyytänyt laskuissa ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota ja
- Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskevan päätöksen 16.7.2001 teemana se, että Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 4.1.2001.

Hovioikeus toteaa asiassa olevan riidatonta, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan, että Manninen on pyytänyt laskuista ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota ja että Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 4.1.2001.

Hovioikeus ei salli oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:n nojalla Mannisen nimetä edellä mainittuja asiakirjoja kirjallisiksi todisteiksi hovioikeudessa, koska ne koskevat seikkoja, jotka ovat sekä asiaan vaikuttamattomia että riidattomia.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta.

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT

Käsittelyratkaisun ovat tehneet hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt, hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen ja hovioikeudenneuvos Tuula Keltinkangas viskaali Mikko Tuomen esittelystä.

PÄÄTÖS

Hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn.

AIKA

15.3.2007 kello 14:00

PAIKKA

Jyväskylän käräjäoikeus
Vapaudenkatu 54, Jyväskylä
Istuntosali nro 4

KUTSUTTAVAT JA SEURAAMUKSET POISSAOLOSTA

Hovioikeus kutsuu pääkäsittelyyn:

Virallisen syyttäjän, kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakankaan, virkansa puolesta.

Pertti Juhani Manninen kutsutaan valittajana saapumaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti asian selvittämistä varten uhalla, että hänen valituksensa jätetään hänen poissaollessaan sillensä ja valittajan vastapuolena henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustaman asian selvittämistä varten hovioikeuden esteettömän poissaolon varalta asettaman 500 euron sakon uhalla.

Pekka Matti Rafael Mononen kutsutaan valittajana saapumaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti asian selvittämistä varten uhalla, että hänen valituksensa jätetään hänen poissaollessaan sillensä ja valittajan vastapuolena henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustaman asian selvittämistä varten hovioikeuden esteettömän poissaolon varalta asettaman 500 euron sakon uhalla

Janne Nyman kutsutaan todistajana saapumaan pääkäsittelyyn puhelinkuulusteluun kuultavaksi.

PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen

VALMISTELIJA

viskaali Mikko Tuomi

YHTEYSHENKILÖT

Asiaa koskeviin tiedusteluihin ja ilmoituksiin vastaa viskaali Mikko Tuomi tai osastosihteeri Tiina Holm.

Osastosihteeri
Tiina Holm
Tiina HolmKunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä. Päätös pääkäsittelystä.
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio


Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648. Sähköpostilla tuotettu tekstiversio.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.

Kolmas toukokuuta on sananvapauden päivä

Nettisanomat Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
http://www.nettisanomat.com

Arkisto
http://www.nettisanomat.com/aihe/etsi_arkistosta/es.htm

Ilmoita ilmaiseksi!
http://www.nettisanomat.com/ilmoita/ilmaiseksi.htm

the hunger site
http://www.thehungersite.com


nettisanomat 2007-05-03 - Kunnianloukkaus - Päätös pääkäsittelystä - Valittajat ja vastapuolet Pekka Matti Rafael Mononen, Pertti Juhani Manninen - Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815 - Nettisanomat torstaina 03.05.2007.

Sivun alkuun!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2007: Linkit tarkistettu ja korjattu keskiviikkona 17.02.2016. Guardianin logot puuttuvat. Osa kuvista vajaita, alaosa puuttuu. 20 sivua rakennettu 12.fi-sivustosta skandit palauttaen.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016