<edellinen seuraava>
POISTOT (HO 19.11.2015)


2006-12-05
2006 joulu 05-06.
Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö.
Lapsen oikeuksien julistus
 
Opeta lapsi uimaan   -   3 vrk:n sääennuste   -   Nettikalenteri   -   World weekly

altavista.com
msn.fi
google.fi
fi/WebSearch
Etusivu -  Juttuja -  LehdetKarkotus -  Irak -  Sosialisointi        Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 

Nettisanomat tiistai 2006-12-05.

Kuva. "Suomen lippu hämärän sinessä kuukausi sitten 2006-11-06 jolloin oli jo lunta maassa toisin kuin tänään" Pertti Manninen. Kuva.

Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee.
Raportti Itsenäisyyspäivän aattona 2002. 

http://www.nettisanomat.com/2002/12/05/etusivu.htm

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.  Etusivu 05.12.2002 
Tänään: Suomalainen sosialisointi  Kansisivulle. Ufo Itämeren yllä.
Kuva sarjasta Yksinäisen kulkijan uni. Pertti Manninen. 
Uusi tuhat, vanhat kujeet. Kuva: Pertti Manninen.


Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee.   Raportti Itsenäisyyspäivän aattona 2002. 
  
"Asukkaille toki annetaan lupa jatkaa asumista omalla maallaan omissa kodeissaan, tosin tietyin rajoituksin." Asukkaan uskomus vielä 19.1.2000.

Koottuani aikaisemmin kirjoittamani jutut yhteen pötköön, totesin voimattomuuteni. Minun pitäisi hankkia satasivuiset asiakirjat käsiini. Tämä jää myöhemmäksi. Nettisanomien ensimmäisestä numerosta lähtien olen kirjoittanut aavistaen Jyväskylän mafian konnankoukut. Lukija itse voi arvioida keitä tähän joukkoon kuuluu. Tässä tapauksessa kaupungin ylin johto ajaa yksityisen golf-seuran ratahanketta kyseenalaisin keinoin.
   
"Päätös on osoitus kaupungin kaavoitustoimen ja kaavoituspolitiikan korkeasta tasosta, johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta." Kaupunginjohtaja Pekka Kettusen uho 15.11.2002.
   
Sanomalehti Keskisuomalainen osallistuu operaatioon kertomatta siitä olennaista: maanomistajien ryöstöä, pahimmassa tapauksessa korvauksetta! Välillä kirjoitin hiukan leikkisään sävyyn, koska luulin ilman muuta, että Suomessa oikeuslaitos toimii ja noudattaa perustuslain turvaamaa omaisuudensuojaa. Näin ei siis käynyt ja maanomistajilla on enää jäljellä turvautuminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen apuun. Näin siis Jyväskylässä.  

"Valittajat eivät vastustaneet virkistyskäyttöä vaan sitä, että jo olemassa olevia asuinpaikkoja ei merkitty tonteiksi." Keskisuomalaisen toteamus 15.11.2002.  

Lopuksi haluan muistuttaa, että nettisanomat.com on kertonut myös toisesta tapauksesta: Keski-Suomen Puhelin Oy:n (KSP.n) kaappauksesta, jossa niinikään Jyväskylän kaupunki ja Keskisuomalainen olivat osallisina. (nettisanomat.com 24.02.2000). http://www.nettisanomat.com/2000/02/24/etusivukspkaappaus.htm

Pertti Manninen  
     
"Asukkaille toki annetaan lupa jatkaa asumista omalla maallaan omissa kodeissaan, tosin tietyin rajoituksin." Asukkaan uskomus vielä 19.1.2000.  
     
"Päätös on osoitus kaupungin kaavoitustoimen ja kaavoituspolitiikan korkeasta tasosta, johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta." Kaupunginjohtaja Pekka Kettusen uho 15.11.2002.   
     
"Valittajat eivät vastustaneet virkistyskäyttöä vaan sitä, että jo olemassa olevia asuinpaikkoja ei merkitty tonteiksi." Keskisuomalaisen toteamus 15.11.2002.  


1999
 torstaina heinäkuun 29. päivänä 1999
 
Sippulanniemi aidataan golffareille

Lähes kaupungin keskellä olevaa golf-kenttää aiotaan laajentaa 18-rataiseksi. Tähän liittyvä kaavoitus etenee hyvää vauhtia kaupungin johdon mitä parhaimmassa suojeluksessa. Huvittavaa on se,että tuhansien ympäristön asukkaiden vaatimukset heille varattavan lähivirkistysalueen varaamiseksi kaikuvat kuuroille korville ja demari-kokoomusakselin poliittiset päättäjät nielevät tämän. Alue aidataan ja käyttö rajoitetaan vain golffareille.

Onneksi alueen asukasyhdistys ja asukkaat ovat huomanneet tämän ja heillä on vielä mahdollisuus edes valittaa asiasta kaavan käsittelyn aikana. Kaikenlaisella vähättelyllä kuitenkin pyritään alueen aitaamiseen ja lopuksi poliittiset päättäjät tulevat siunaamaan asian. Jyväskylän imago sivuuttaa tässäkin tapauksessa asukkaat.
(Nettisanomat 23.7.99 pm)
  

1999
maanantaina syyskuun 27. päivänä 1999
 
Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle.

Jyväskylässä on menossa ainutlaatuinen kaavoitusprosessi, jossa yksityisten rannat kaavoitetaan golf-seuralle nimellistä vuosivuokraa vastaan. Yhteiskunnalla on tiettyjä oikeuksia kaavoituksen yhteydessä ottaa pakolla maa-alueita yleiseen käyttöön, jos muuten sopimukseen ei päästä, turvatakseen asukkaiden pääsyn rantaan ja uimaan ja niin edelleen. Tällöin suuren enemmistön tarpeet sivuuttavat yksityisen maanomistuksen.

Näitä lakeja käyttäen Jyväskylän kaupunki ja kaupunginjohtaja Pekka Kettunen ovat kuitenkin ryöstämässä rannat asukkaiden nenänedestä jonkin epämääräisen eliitti(?)yhdistyksen käyttöön kymmeniksi vuosiksi. Menettely on härskiydessään vertaansa vailla ja tuntuu kummalliselta, että prosessi saa jatkua aina vain eivätkä poliittiset päättäjät pysty viheltämään peliä poikki.

Kun kumarrat Joillekin, niin samalla pyllistät toisille.
  
Keskisuomalainen omistajiensa vanki?
Asukkaiden puolustaminen vaikeaa. http://www.nettisanomat.com/1999/09/23/n998keskisuomalainen.htm
 

2000
torstaina 20. tammikuuta 2000/25 
Playtime
 
Sosialisointia Jyväskylässä

Epäpyhä allianssi SDP, vas, krist ja vihreät sekä GOLF-puolue  ryöstää asukkaiden talot ja rannat Sippulanniemessä! Kaupunginvaltuustossa 24. tammikuuta 2000!

Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa!

Omistajan hätähuuto katkelma kirjoituksesta
"Vapaita rantoja ei virkistysalueelle jää!" 

Vihdoinkin sosialisointia! 
Tästä olen aina unelmoinut!
Tiedän mitä teen! 
Kaikki eivät vielä ymmärrä!
Golf on kivaa! 
Hyvä, että Vesterinen omistaa Keskisuomalaista! 
Tarkoitus pyhittää keinot!
Vuosivuokraksi 100 markkaa, kohtuullista!
Me omistamme lehden!
Onhan laillistettu ryöstö sallittua!
Kommarit ja demarit herrojen kanssa marjassa!
Nythän alue säilyy vihreänä!
Kristillistä koska saavat jäädä asumaan!

Linkit:
Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle. Häikäilemätön kaava valmisteilla. (21.9.99)
Sippulanniemi aidataan golffareille. (20.07.99)

  
2000
torstaina 20. tammikuuta 2000/25  Sivun alkuun
 
Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa!

Keskisuomalainen ei ole ottanut kantaa koko asiaan, vaikka resursseja varmaankin olisi. Lehden omistajat määräävät mitä kirjoitetaan ja tässä tapauksessa golfia pelaajia omistajia ja heidän ystäviään on liikaa. Joitakin alueen asukkaiden ja maanomistajien hätähuutoja on julkaistu silmänlumeeksi!

Se mistä vaietaan, on valinta!

nettisanomat.com 20. tammikuuta 2000 pm.

  
2000
torstaina 20. tammikuuta 2000/25 
 
Sosialisointia Jyväskylässä:

 Epäpyhä allianssi

(SDP, vas, krist ja vihreät sekä GOLF-puolue)
ryöstää asukkaiden talot ja rannat Sippulanniemessä!


"Yksityisellä maalla sijaitsevat vakinaiset ja loma-asunnot on merkitty osayleiskaavassa symbolein virkistysalueelle."

"Golfin ja yleisen ulkoilukäytön välillä vallitsee tietty ristiriita. Ulkoilureitit eivät kyllin hyvin erotu golf-kentällä olevista poluista, joilla ulkoilijoihin voi kohdistua riskejä."

"Mikäli kaupunginvaltuusto ei hyväksy kaavaa kuluvan vuoden (1999) puolella, ei sitä uuden lain mukaan enää lähetetä ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Tällöin kaavasta tulee kaupunginvaltuuston päätöksellä oikeusvaikutteinen osayleiskaava."

"Jyväs-Golf r.y. on tyytyväinen osayleiskaavaluonnokseen. Yhdistys haluaisi kuitenkin pienentää Majaniemen kärkeen esitettyä suojelualuetta, jotta väylien rakentaminen olisi mahdollista. - Kaavoitustoimisto: Majaniemeen merkittyä suojelualuetta on pienennetty siten, että sen lävitse on mahdollista rakentaa golf-väyliä."

"Erkki Urtti ei vastusta kohtuullista virkistysaluevarausta omistamallaan tilalla Rno. 2:237, mutta asettaa kyseenalaiseksi varauksen laajuuden sekä golf-kentän laajennuksen. - Kaavoitustoimisto: Huomautus ei anna aihetta toimenpiteisiin."

Katkelmia pöytäkirjoista.

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13 joulukuuta 1999 tuoda kaavan valtuuston käsiteltäväksi seuraavan äänestyksen jälkeen:

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ken kannattaa kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestää ''jaa'' ja jos ''ei'' voitaa, on kaupunginhallitus hyväksynyt jäsen Fredriksonin muutosehdotuksen. Äänestys hyväksyttiin suoritettavaksi kättennostoin.

Kättennostoin suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 ''jaa'' -ääntä (jäsenet Ojala, Ahola, Väliniemi, Hakkarainen, Arvaja ja Tuija Mäkinen sekä varajäsenet Leppänen ja Matti Mäkinen) ja 4 ''ei'' -ääntä (puheenjohtaja Ikonen sekä jäsenet Antila, Fredrikson ja Selin).  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Ikonen sekä jäsenet Antila, Fredrikson ja Selin ilmoittivat eriävän mielipiteen päätöksen johdosta. Pirkko Selin ilmoitti lisäksi seuraavan eriävän mielipiteen päätöksen johdosta. Pyydän lisäksi lisäselvitystä jokamiehenoikeuksista kaavaan liittyvällä ranta- alueella, kallioalueen virkistyskäyttötavoista ja Majanoron suojelualueen rajausperusteista.

Lue myös!
Sippulanniemi aidataan golffareille torstaina heinäkuun 27. päivänä vuonna 1999
Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle. Häikäilemätön kaava valmisteilla.
maanantaina syyskuun 27. päivänä 1999

NYKYAIKA CHARLES CHAPLIN 1936
Nykyaika nyt! Tule tekemään yhteisen tajun kokemusta!
http://www.nettisanomat.com/1999/11/25/n9917chaplininnykyaika.htm

Jutut ja artikkelit kirjoitti ja kuvat kuvasi Pertti Manninen vuonna 1999 ja 2000 Laukaassa ja Jyväskylässä.
   

2000
torstaina 20. tammikuuta 2000/25 
 
Omistajan hätähuuto. Katkelma kirjoituksesta

"Kaavoittajan alkemiaa Sippulanniemessä"

"Keskiajan alkemistit uskoivat, että kullan valmistaminen on mahdollista. Jyväskylän kaavoitustoimistossa uskotaan vastaavasti, että yksityisen omistamat maat muuttuvat piirustuspöydällä yleiseksi virkistysalueeksi. Temppu tehdään kaavoittamalla maat virkistysalueeksi välittämättä siitä kuka ne omistaa. Jos kaava-alueella sattuu olemaan asumuksia, niin merkitään ne vain symboleilla suoraan virkistysalueen keskelle.

Asukkaille toki annetaan lupa jatkaa asumista omalla maallaan omissa kodeissaan, tosin tietyin rajoituksin. Sitten vaan kaava hyväksytettäväksi ja saman tien virkistysalue onkin sitten valmis. Karttakeskukselle toimitetaan tiedot kaavasta. Sitten laaditaan erilaisia ulkoilu- ja retkeilykarttoja, joihin virkistysalueet on merkitty. Näin ovat yksityiset maat muuttuneet yleiseksi virkistysalueeksi.

Vai ovatkohan sittenkään? Jotakin taisi päästä unohtumaan.Tosiasiassa kaava on aina vasta suunnitelma, joka antaa vasta mahdollisuuden toteuttaa suunniteltuja maankäyttötapoja. Toteutus vaatii aina eri päätöksen. Pelkkä kaava ei muutu itsestään asuinalueeksi eikä myöskään virkistysalueeksi. Ensin pitää hankkia maat omistukseen, tai mahdollisesti tehdä maankäyttösopimus. Toisen maalle ei saa rakentaa eikä perustaa yleistä virkistysaluetta, ei siinäkään tapauksessa, ettei mitään sen kummempaa rakentamista tarvita.

Yksityinen maa on virkistysalueeksi kaavoitettunakin edelleen sitä samaa yksityistä metsää, peltoa tai joutomaata, joilla sovelletaan edellenkin ulkoilulakia. Yksityinen rakennuspaikka nauttii kotipiirin suojasta yhtä vahvasti kuin ennenkin.

Keljonlahden rakennetut yksityiset rannat on pääsääntöisesti kaavoitettu VL-merkinnällä (lähivirkistysalue). Kuitenkaan asukkaiden ja maanomistajien kanssa ei ole neuvoteltu.  Tämä kielii siitä, ettei yksityisiä alueita edes aiota hankkia todelliseen virkistyskäyttöön, vaan asia jää pelkän suunnitelman asteelle, ilman yritystäkään kaavan todelliseksi toteuttamiseksi.

Maankäytöstä sopiminen etukäteen yksityisten maanomistajien kanssa olisi erityisen tarpeellista varsinkin silloin kun on kysymyksessä on virkistysalue. Kaupungilla näet ei ole lunastusoikeutta maan hankkimiseksi virkistystarkoituksiin. Alueet jäävät tällöin mitä todennäköisimmin yksityiseen omistukseen eikä kaava voi toteutua suunnitellussa tarkoituksessaan eli todellisena virkistysalueena.

Kaupunginvaltuusto käsittelee Sippulanniemen virkistysalueen osayleiskaavaa kokouksessaan 24.1.  Tällöin joko hyväksytään tai hylätään se, että Keljonlahden asutut rannat olisivat muka kaupunkilaisten virkistysrantoja ja vielä vapaat rakentamattomat rannat varataan golfkentän laajennukselle.

Sippulanniemen asukkaat kyllä pärjäävät nykyisenkin kaavaehdotuksen kanssa, heidän alueensa eivät muutu yleiseksi virkistysalueeksi ja elämä jatkuu entisellään, mutta miten käykään tavallisen kaupunkilaisen: vapaita rantoja ei virkistysalueelle jää!

Tästä syystä on tärkeää äänestää sen puolesta, että kaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Vain tämä päätös luo mahdollisuudet selvittää, miten Sippulanniemestä voitaisiin luoda todellinen, kaikkien kaupunkilaisten virkistysalue."

NIILO KYLMÄLAHTI Sippulanniemen kanta-asukas."

Julkaistu Keskisuomalaisessa keskiviikkona 19.1.2000 Puheenvuorot-palstalla.

Playtime
   
2000
torstaina 27. tammikuuta 2000/26

Viime viikolla: Sosialisointia Jyväskylässä: Epäpyhä allianssi (SDP, vas, krist ja vihreät sekä GOLF-puolue) ryöstää asukkaiden talot ja rannat Sippulanniemessä!
Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa!
 
Näin siinä sitten kävi, vai kävikö?

"Sippulanniemen golf-kaava hyväksyttiin mutinoin Jyväskylässä".
Keskisuomalainen tiistaina 25. tammikuuta 2000. 

Parade (1974)  Jacques Tatin viimeinen elokuva maalaissirkuksen esityksestä. Herra Hulot ei ole enää mukana. sunnuntaina 30.1 TV2:ssa.
Horse Feathers (Hevosen sulat 1932) Marx-veljesten hillitöntä komiikkaa.
sunnuntaina 30.1 TV1:ssä.
The Band Wagon Iskelmäkaruselli (1953) Vincente Minnellin mestarimusikaali)
maanantaina 31.1 TV2:ssa klo 14.10.
 
Värisuorat SDP ja Keskisuomalainen Oy.

Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle. Häikäilemätön kaava valmisteilla. (21.9.99)
Sippulanniemi aidataan golffareille. (20.07.99)
 
 
2002
30. toukokuuta 2002. 
 
Golf-sokeutta Suomen maassa
Pertti Manninen 30. toukokuuta 2002. nettisanomat.com

Oulussa ministeri Suvi Linden kaatui viheriölle. Jyväskylässä on pistetty vieläkin paremmaksi: kaupunginjohtaja Pekka Kettunen ja kumppanit kaavoittavat golf-kenttää yksityisten maille maanomistajien vastustuksesta välittämättä.

Kaikki Suomen golf-kentät ovat yksityisiä pienen harrastajajoukon omistamia. Joillain kentillä omistusosuus, joka takaa pelaamisen maksaa jopa satoja tuhansia markkoja. Huomattavasti halvempiakin on.

Osa kentistä toimii täysin omistajien rahoituksella, osa on vuokrannut kentän kunnilta kymmeniksi vuosiksi erittäin edullisella vuosivuokralla. Oulussa kentän laajennukseen pyydettiin kaupungilta alhaista maanvuokraa, koska kenttä oli tarkoitus rakentaa vain osakkaiden rahoituksella ilman yhteiskunnan tukea. Ministeri Suvi Linden kuitenkin esitteli omistamalleen kentälle miljoonan markan avustusta valtiolta. Tästä nousi niin kova kohu, että hän joutui eroamaan ministerin paikaltaan.

Jyväskylässä on toisenlaista menoa, vielä hurjempaa.

Sippulanniemen golf-kentän laajennukseen ei haluta enää kaupungin omistamaa maa-aluetta, vaan kaupunki kaupunginjohtaja Pekka Kettusen johdolla kaavoittaa yksityisten maita yksityisen golf-kerhon tarpeisiin. Tämä häikäilemättömyys jatkuu ja jatkuu maanomistajien vastustuksesta huolimatta. Hallinto-oikeus ei tosin tätä hyväksynyt, mutta kaupungilla oli otsaa valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tästä asiasta.

Oman lukunsa on sanomalehti Keskisuomalainen, joka ei pysty ottamaan edes neutraalia asennetta tällaiseen nykyaikaiseen maanryöstöön. Lehti kirjoittaa puolueellisesti päättäjiä painostaen. Todellinen limbo-otsikointi oli, kun lehti väitti, että jos kaava hylätään, niin rannat rakennetaan kerrostaloiksi!

Tähän loppuun ote Keskisuomalaisessa julkaistusta maanomistajan yleisönosastokirjoituksesta:
"Temppu tehdään kaavoittamalla maat virkistysalueeksi välittämättä siitä kuka ne omistaa. Jos kaava-alueella sattuu olemaan asumuksia, niin merkitään ne vain symboleilla suoraan virkistysalueen keskelle."  "Asukkaille toki annetaan lupa jatkaa asumista omalla maallaan omissa kodeissaan, tosin tietyin rajoituksin."
...
"Keljonlahden rakennetut yksityiset rannat on pääsääntöisesti kaavoitettu VL-merkinnällä (lähivirkistysalue). Kuitenkaan asukkaiden ja maanomistajien kanssa ei ole neuvoteltu."

"Maankäytöstä sopiminen etukäteen yksityisten maanomistajien kanssa olisi erityisen tarpeellista varsinkin silloin kun on kysymyksessä on virkistysalue. Kaupungilla näet ei ole lunastusoikeutta maan hankkimiseksi virkistystarkoituksiin."
….
"Kaupunginvaltuusto käsittelee Sippulanniemen virkistysalueen osayleiskaavaa kokouksessaan 24.1.2000."  "Tällöin joko hyväksytään tai hylätään se, että Keljonlahden asutut rannat olisivat muka kaupunkilaisten virkistysrantoja ja vielä vapaat rakentamattomat rannat varataan golfkentän laajennukselle."

"Miten käykään tavallisen kaupunkilaisen: vapaita rantoja ei virkistysalueelle jää!"

30.05.2002 Pertti Manninen, nettisanomat.com.

Lue myös!

Keskisuomalainen tiistaina 25. tammikuuta 2000.

Linkit
Omistajan hätähuuto. Katkelma kirjoituksesta "
Sosialisointia Jyväskylässä: Epäpyhä allianssi ryöstää asukkaiden talot ja rannat
Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa!
Sosialisointi-etusivu
Näin siinä sitten kävi, vai kävikö?
Ensimmäiset jutut:
Sippulanniemi aidataan golffareille.
Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle.

Lue myös:
Demokratia karttaa Suomen Liikunta ja Urheilua. Ministeri Suvi Linden ei valvo.
Kettunen vittuilijasta eetikoksi. Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka Kettunen

Tänään 30.05.02 
Huutokauppaa hädällä
Golf-sokeutta Suomen maassa
Suomen perustuslaki pilkattavana
Pääkirjoitus: Pankit eivät ota riskejä asuntolainoissa
Ilta-sanomat tuomittiin Eeva-lehden siteeramisesta
Mikael Fränti kertoo lauantaiväkivallasta.
Sairaalassa Helsingissä 2
Jääviys on itse huomattava
Aki Kaurismäki
Työtä!
  
2002
28.11.2002 
Huomenna Itsenäisyyspäivän aattona: Kaavaryöstö etenee

Jyväskylän kaupunki sai ajamansa Sippulanniemen golf-kaavan hyväksytyksi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Erilaisilla kaavatempuilla tullaan ryöstämään asukkaiden maat jopa korvauksetta!


Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka Kettunen http://www.nettisanomat.com/2002/03/14/kettunen.htm

ansaitsee aikaisemman oman luonnehdintansa "vittumainen"
http://www.nettisanomat.com/2002/09/12/kettunensensuroitu.htm

lisäksi luonnehdinnat "häikäilemätön" ja "raukkamainen". Hän käyttää vahvemman oikeutta lakimiesarmeijoineen ja kaavaspesialisteineen pientä yksityistä maanomistajaa vastaan ja hyväksyttää toimensa pihalla olevilla luottamusmiehillä.

Oma lukunsa on kokonanaan sanomalehti Keskisuomalainen, joka ei selosta asiaa kunnolla ja vaikenee oudosti kertomatta, mistä todellisuudessa on kysymys. 
 
2002
05.12.2002 
Uusi vuosituhat. Vanhat kujeet.Kuva: Pertti Manninen.

Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee.

Uutisointia sisäsivuilla. Otsikoissa Golf-kaavakin on muuttunut virkistysalueeksi. Keskisuomalainen. 

   
Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi KHO.n päätöksen sisäsivuillaan ja antoi puuhamiesten kehua itseään estottomasti.

Maanomistajien asema kuitattiin lauseella: "Valittajat eivät vastustaneet virkistyskäyttöä vaan sitä, että jo olemassa olevia asuinpaikkoja ei merkitty tonteiksi." Keskisuomalainen 15.11.2002.

Keskisuomalainen 15.11.2002.
Sippulanniemi pysyy virkistysalueena. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaikki osayleiskaavasta jätetyt valitukset. Kaupungille ratkaisu oli mieluinen.

Sippulanniemen virkistysalueen kaavakiista on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka on kumonnut kaikki osayleiskaavasta tehdyt valitukset. KHO:n päätöksellä kaava-alue jää virkistyskäyttöön, eikä sinne voi rakentaa enää asuintaloja. Kaava-alue ulottuu Sippulanniemen länsipuolelta Kuokkalan kehätien päähän.

Kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen pitää ratkaisua kaikin puolin merkittävänä kaupungille.
- Lasken Sippulanniemen neljän tärkeän virkistysalueen joukkoon Laajavuoren, Kolmisoppisen ja Aittovuoren lisäksi, hän sanoo.
Virkistysalueella on 9-reikäinen golfrata, ja kaavasta on joissain yhteyksissä puhuttu myös "golfkaavana".
- Kaava antaa kyllä mahdollisuuden radan laajentamiseen, mutta se vaatii kokonaan oman päätöksentekoprosessinsa, muistuttaa Halinen.

- Sippulanniemi on kaupungin virkistysalueena hyvin saavutettavissa ja tärkeä yhteys Päijänteeseen. Päätös on osoitus kaupungin kaavoitustoimen ja kaavoituspolitiikan korkeasta tasosta, johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta, toteaa kaupunginjohtaja Pekka Kettunen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan tammikuussa 2000. Valittajat eivät vastustaneet virkistyskäyttöä vaan sitä, että jo olemassa olevia asuinpaikkoja ei merkitty tonteiksi.
Rakennusoikeuden lisääminen ei siis ollut alueella asuvien valittajien päämääränä, mutta ilmassa on ollut poliittisia haluja myös asuntorakentamisen suhteen. Niitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu marraskuussa 2000 vain rohkaisi, kun kaupunginvaltuuston kaavapäätös kumottiin. Kaupunki valitti päätöksestä KHO:een. Pohdinnat alueen tulevaisuudesta voidaan nyt aloittaa uudestaan alkuperäisestä virkistyskäytön näkökulmasta.

Keskisuomalainen 15.11.2002. Jyväskylä. Eeva Salminen.

http://www.nettisanomat.com/2002/12/05/etusivu.htm

Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee. Lisää linkkejä! Liite.
  

Liite.

2002.

Maanomistajan kantelun luonnos KHO:n päätöksestä oikeuskanslerille.

 ...
Asia:  Kantelu  KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN päätöksestä 12.11.2002, taltionumero 2945, diaarinumerot 97 ja 173/1/01.

Toimenpiteet ja menettelyt joita kantelu koskee:

1.
KHO esittää päätöksensä perusteeksi seuraavaa:  "Kun otetaan huomioon se, että yksityisten rakennusten säilyttäminen, korjaaminen ja tuhoutunutta vastaavan rakennuksen rakentaminen on kaavassa kohdemerkinnöin sallittu ja että olemassa olevat rakennukset pihapiireineen on osoitettu asumis- tai loma-asumiskäyttöön, jolloin maanomistajiin ei kohdistu alueen menettämisen uhkaa,…"  

Kantelen oikeuskanslerille siitä, että KHO perustelee alueen menettämisen uhkaa riidanalaisen kaavan kaavamääräyksillä, eikä sen perusteella mitä laissa kunnan ja valtion lunastusoikeudesta säädetään. 

KHO:n käyttämä perustelu ei suojaa maanomistajia omaisuutensa menettämisen uhalta tulevaisuudessa, vaan kaupunki voi hakea maankäyttö- ja rakennuslain 99§:n 3 momentin nojalla lupaa kiinteistöjen lunastamiseen myös rakennusten osalta, jotka on kohdemerkinnöin merkitty yleiselle virkistysalueelle.

Myöskään Jyväskylän kaupunginvaltuuston kaavapäätöksessä Sippulanniemen virkistysalueen osayleiskaavassa  ei ole sellaisia kaupunkia sitovia kaavamääräyksiä, jotka antaisivat maanomistajalle suojaa lunastusuhkaa vastaan.

2.
Edelleen KHO esittää päätöksensä perusteeksi seuraavaa: Kun otetaan huomioon se, että yksityisten rakennusten säilyttäminen, korjaaminen ja tuhoutunutta vastaavan rakennuksen rakentaminen on kaavassa kohdemerkinnöin sallittu ja että olemassa olevat rakennukset pihapiireineen on osoitettu asumis- tai loma-asumiskäyttöön, jolloin maanomistajiin ei kohdistu alueen menettämisen uhkaa

sekä maankäyttö- ja rakennuslain 43§:n 1 momentissa tarkoitetun ehdollisen rakentamisrajoituksen vaikutus, yleiskaavasta ei aiheudu muutoksenhakijoina oleville maanomistajille maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 4 momentissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa."  

Tässä KHO ei ota huomioon sitä, että Sippulanniemen virkistysalueen yleiskaavassa määritellään kohdemerkinnöin kaikki  ne rakennukset, joka voidaan säilyttää, mistä eksklusiivisesti seuraa se, ettei uusia rakennuksia voi rakentaa ilman että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.  Tällöin voidaan perustellusti väittää, että toteutuu maankäyttö- ja rakennuslain 43§:n 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus.  Tällöin ei sovelleta, mitä 1 momentissa säädetään (ehdollinen rakentamisrajoitus).

Kantelen Oikeuskanslerille siitä, että KHO perustelee päätöksensä vain maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ehdollisen rakentamisrajoituksen vaikutuksella maanomistajien oikeuksiin, eikä ota huomioon 43 §:n 2 momentin rakentamisrajoituksen vaikutusta.

3.
Maankäyttö- ja rakennuslain 101§:ssä sanotaan, että jos maa asemakaavassa tai 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräyksen nojalla yleiskaavassa on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen rakennustoimintaan eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluettaan, kunta tai, jos alue on kaavassa tarkoitettu tai osoitettu valtion tarpeisiin, tämä on velvollinen lunastamaan alueen tai suorittamaan haitasta korvauksen.  

Kun maankäyttö ja rakennuslain 1 momentin nojalla vaaditaan lunastettavaksi vain osa omistajalle kuuluvasta, yleiskaavaan tai asemakaavaan otetusta yhtenäisestä alueesta kunnalla tai valtiolla on oikeus lunastaa koko alue.  On selvää, että maanomistajan asema heikkenee ratkaisevasti jos maanomistaja vaatisi lunastamaan vain osan alueestaan, kun siitä seuraa koko alueen lunastamisen uhka.

Sippulanniemen virkistysalueen osayleiskaavassa yksityiset tilat on kokonaan rakennuksineen merkitty yleisen virkistysaluemerkinnän alle, jolloin koko alueen lunastaminen kaupungille merkitsisi myös mahdollisten asuin- ja loma-asuntojen menettämisen kaupungille.

Edelleen lunastus- tai korvausvelvollisuus voi koskea maa- ja metsätaloutta varten osoitettua aluetta vain, jos kaavassa on asetettu sen käyttöä koskevia erityisiä rajoituksia. 

Kaupunki voi väittää, ettei virkistysalueelle ole asetettu käyttöä koskevia erityisiä rajoituksia, vaan alueen käyttö virkistysalueena tapahtuu vain niin sanottujen jokamiehen oikeuksien puitteissa,  jolloin alueen käyttö virkistysalueena ei oikeuta maanomistajaa korvaukseen.   

Kantelen Oikeuskanslerille siitä, ettei KHO arvioidessaan maanomistajille kaavoituksesta aiheutuvaa haittan kohtuullisuutta, ottanut huomioon sitä, että maan kaavoittaminen yleiseksi virkistysalueeksi voi tapahtua siten, että maanomistaja voi jäädä kokonaan ilman korvausta.  

4.
Kantelen Oikeuskanslerille siitä, ettei KHO  arvioidessaan maanomistajille kaavoituksesta aiheutuvaa haitan kohtuullisuutta, ottanut huomioon sitä vaikutusta mikä maan kaavoittaminen yleiseksi virkistysalueeksi ja omaisuuden joutuminen lisääntyneen lunastusuhan alaiseksi aiheuttaa kiinteistölle sen arvon alentumisena.

5.
Kantelen Oikeuskanslerille siitä, ettei KHO ottanut huomioon Jyväskylän kaupungin ylivertaista asemaa oikeuden edessä maanomistajia vastaan, kun kaupungilla on käytössään omat lakimiehet ja lain tunteva virkakunta joiden kulut maksavat veronmaksajat, ratkaistessaan maanomistajien vaatimusta ja valitusta oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.   

Lisäksi tämän asian ratkaisu tehtiin uuden maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, jonka soveltamisesta maallikolla ei voi olla sellaisia tietoja ja voimavaroja joka tekisivät hänet tasavertaiseksi vastapuoleksi oikeuden edessä. 

Edelleen tämä riita-asia pohjautuu kaava-asiaan, jossa toimijana on ollut Jyväskylän kaupunki ja yksityiset maanomistajat pyrkivät puolustamaan kaavoituksen kaventamia oikeuksiaan nauttia omaisuudestaan.

Toimenpiteet jotka toivon Oikeuskanslerin tekevän:

1.
Esitän, että KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN päätökset n:o 2945, diaarinumerot 97 ja 173/1/01  Oikeusvaikutteisen yleiskaavan hyväksymistä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien valituksista, kumotaan sillä perusteella, ettei päätöksen perustelussa nojauduta  lakiin, vaan tulkintaan riidanalaisen kaavapäätöksen määräyksistä.

2.
Esitän, että KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN päätökset n:o 2945, diaarinumerot 97 ja 173/1/01  Oikeusvaikutteisen yleiskaavan hyväksymistä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien valituksista, kumotaan Suomen hallitusmuodon omaisuudensuojasäännöksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen omaisuudensuojasäännöksen vastaisena.

3.
Esitän, että Jyväskylän kaupunkia viipymättä kielletään toimeenpanemasta mitään toimenpidettä, jonka tarkoituksena Sippulanniemen virkistysalueen osayleiskaavan toteutus, niin kauan kunnes Oikeuskansleri ratkaisee tämän kantelun.

4.
Esitän Oikeuskanslerin viraston tutkivan, onko maankäyttö- ja rakennuslain 101 §:ssä  oleva kunnalla tai valtiolla oleva oikeus lunastaa koko alue silloin kun maanomistaja vaatii lunastettavaksi vain osan yleiskaavaan tai asemakaavaan otetusta yhtenäisestä alueesta, ristiriidassa Suomen hallitusmuodon omaisuudensuojasäännöksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen omaisuudensuojasäännöksen kanssa.
...

Maanomistajan kantelun luonnos KHO:n päätöksestä oikieuskanslerille.

Jatkuu ...

Jutun alkuun!


Etsi nettisanomista: 
nettisanomat + 'hakusana'.

Ilmoita ilmaiseksi- iIlmoitusssivulle!Man with a Cut-Out Shadownettisanomat

Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.

nettisanomat@
hotmail.com
Sonera-kirjaan!
 

Etusivu -  Juttuja -  LehdetKarkotus -  Irak -  Maaryöstö        Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
 
Liite. Nettisanomat tiistai 2006-12-05. 

http://www.nettisanomat.com/2002/12/05/lisalinkit.htm

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.  

Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee. Lisää linkkejä!
Uusi vuosituhat. Vanhat kujeet. Kuva: Pertti Manninen

2000 torstaina 20. tammikuuta
Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa!
Lue myös! 

"Paviljonki on, pysyy ja nousee." (Laatikainen)

VARJOJA Jyväskylän areenassa
Keski-Suomen Valo: Salainen sopimus vain viuhahti
 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokouksessa!
"Hyväntahtoisuus" voimissaan? Jyväskylän kaupungin päättäjien tekemän salaisen sopimuksen sisällöstä osa paljastui.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Matti Ojala vakuuttaa:
"Salainen sopimus ei vaaranna Jyväskylän Energian itsenäisyyttä."
Jyväskylä-Paviljonki: "Riskit sosialisoitu - voitot yksityistetty!"

Jyväskylä:
Vuorineuvos Muhonen sotkemassa Keski-Suomen Valon myyntiä tarjouskilpailun jälkeen!
Paviljongin johtaja sai potkut
Kaupunginjohtaja Kettunen - uupumaton ideanikkari
Yliopiston rehtori Sallinen Harjua nirhomassa
Mäki-Matin perhepuisto ja demokratia
Kenen Keskisuomalainen? 

Käsitteet sekaisin: Rikesakko - Sakko - Maksimisakko. Keskisuomalainen hapuilee.
"Nuoret eivät halua joutilaisuutta" Keskisuomalainen puolustaa nuoria!
"Hyvinvointivaltion ihanteet - romuako?" Jyväskylän kaupunginjohtaja keksii hyviä otsikoita.
Sotkeeko Vattenfall Keski-Suomen sähkökuviot?
Pipatti - piina jatkuu
Jyväskylän mlk:n kunnanjohaja syytteessä virkavelvollisuuden rikkomisesta

Pesiksen sopupelisekoilu sai uudet ulottuvuudet: Paras valehtelija pärjäsi parhaiten!
Energiapeli: Jyväskylän Energia myynnissä. Kettunen: "Tällä kertaa en epäonnistu."
Professori Pehkonen ei jätä pitkäaikaistyöttömiä rauhaan: Työttömien syyllistäminen jatkuu.
Kaupungin kuvaa etsimässä. Kirjoituksia Jyväskylästä

Farssi 2. Laajavuoren rallirata. Jyväskylän tekninen lautakunta pyytää lääninoikeutta hylkäämään aiemmin tekemänsä päätöksensä!
Ralliturma oli tapaturma! Kukaan ei ole laiminlyönyt mitään, vaikka ambulanssia ei päästetty tapahtumapaikalle.
Aletontti Samppa Lajuselle.
Karhunpalvelus nuorelle miehelle?

Demokratia karttaa Suomen Liikunta ja Urheilua. Puheenjohtaja Kyösti Vesterinen vauhdissa, Ministeri Suvi Linden ei valvo.
Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle. Häikäilemätön kaava valmisteilla.
Keskisuomalainen omistajiensa vanki? Asukkaiden puolustaminen vaikeaa..
Nettisanomat 99/8b
 maanantaina syyskuun 27. päivänä 1999

Jyväskylän kaupunkikuva köyhtymässä. Ennennäkemätön uuden rakentaminen ei säästä vanhaa!
Tuleeko rikollinen teko hyväksyttäväksi , jos se tuottaa hyötyä työnantajalle?
Keskisuomalaiset lehdet arveluttavalla tiellä.  
Nettisanomat 99/7b
 maanantaina syyskuun 20. päivänä 1999

Kuka määrää kurssin?
"Eikö sitä öykkäriä saada millään kuriin?" Kaupunginjohtaja Pekka Kettunen vauhdissa! 
Pääseekö kunnanjohtaja Pipatti pälkähästä?
Lehti tuomarina - tapaus Keskisuomalainen
Pynnönen: "Ihmisten riitely halvaannutti kunnan"
Ralliturmaa vähätellään 
torstaina syyskuun 9. päivänä vuonna 1999

Laatikainen: "Hän silppuuntui löyhkäävään broileripolitrukkiuteen" 
torstaina syyskuun 2. päivänä vuonna 1999

torstaina elokuun 26. päivänä vuonna 1999
Kaupunkibisnes ralli- ja hotellibisneksen pönkittäjänä
Rallirata - tekohengitystä hetkeksi
Vastaako Simo Lampinen leukaluusta?
Kankkunen otti lait omiin käsiinsä
Pekka: "Kuskeja palvotaan jumalina"

Vauhkonen: "Laajavuoren rallirataa harkittava viileästi" 
torstaina elokuun 19. päivänä vuonna 1999

Hurskastelua 2: Professori Pehkonen pitkäaikaistyöttömien kimpussa.
Hurskastelua 3: Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Ikonen: "Laajavuoren rallirata on tarpeellinen, mutta ymmärrän myös asukkaiden huolen ympäristöstään. En halua mielipidejohtajan roolia.
torstaina elokuun 5. päivänä vuonna 1999

Stiller: "Yksityistetään koko kaupunki"
Kettunen ralliradan takapiruna
Sippulanniemi aidataan golffareille
Arsenalin outoa kiinteistöjalostusta entisessä Suomen pankin talossa
Kettunen: "Lisäpanostusta avainkehittämiseen" & "Muuttuva johtajuus"
Donner: "Valta on aina oikeassa, koska sillä on valta käsissään."
Viikon Kettunen
torstaina heinäkuun 27. päivänä vuonna 1999


Golf-sokeutta Suomen maassa
Pertti Manninen 30. toukokuuta 2002.
nettisanomat.com

Omistajan hätähuuto. Katkelma kirjoituksesta "Kaavoittajan alkemiaa Sippulanniemessä"
Sosialisointia Jyväskylässä: Epäpyhä allianssi (SDP, vas, krist ja vihreät sekä GOLF-puolue) ryöstää asukkaiden talot ja rannat Sippulanniemessä! Katkelmia pöytäkirjoista.
Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa!
Sosialisointi-etusivu
Näin siinä sitten kävi, vai kävikö? "Sippulanniemen golf-kaava hyväksyttiin mutinoin Jyväskylässä". Keskisuomalainen tiistaina 25. tammikuuta 2000.

Ensimmäiset jutut

Sippulanniemi aidataan golffareille. Torstaina heinäkuun 27. päivänä vuonna 1999
Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle. Häikäilemätön kaava valmisteilla. Maanantaina syyskuun 27. päivänä 1999

Lue myös:
Demokratia karttaa Suomen Liikunta ja Urheilua. Puheenjohtaja Kyösti Vesterinen vauhdissa. Ministeri Suvi Linden ei valvo.
Kettunen vittuilijasta eetikoksi. Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka Kettunen kertoo 50- vuotispäivänsä aattona muuttuneensa eetikoksi.

Jääviys on itse huomattava

Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. "Koottuani aikaisemmin kirjoittamani jutut yhteen pötköön, totesin voimattomuuteni." Kaavaryöstö etenee.

Sippulanniemi aidataan golffareille.
Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle.

Playtime.
Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa!

Epäpyhä allianssi ryöstää asukkaiden talot ja rannat Sippulanniemessä!
Omistajan hätähuuto.

"Sippulanniemen golf-kaava hyväksyttiin mutinoin Jyväskylässä".

Golf-sokeutta Suomen maassa.
Huomenna Itsenäisyyspäivän aattona: Kaavaryöstö etenee.
Uutisointia sisäsivuilla. Otsikoissa Golf-kaavakin on muuttunut virkistysalueeksi. Keskisuomalainen.
Lue myös!

Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee.
Maanomistajien asema kuitattiin lauseella: "Valittajat eivät vastustaneet virkistyskäyttöä vaan sitä, että jo olemassa olevia asuinpaikkoja ei merkitty tonteiksi."
Uutisointia sisäsivuilla. Otsikoissa Golf-kaavakin on muuttunut virkistysalueeksi. Keskisuomalainen.

Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee. Linkkejä lisää!

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

http://www.nettisanomat.com/2002/12/05/lisalinkit.htm


Jutun alkuun!

 

 

Ilmoita ilmaiseksi- iIlmoitusssivulle!Man with a Cut-Out Shadownettisanomat

Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.

nettisanomat@
hotmail.com
Sonera-kirjaan!


Etusivu -  Juttuja -  LehdetKarkotus -  Irak -  Maaryöstö        Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Perjantai  2006-12-08.
Irak. Pääkirjoituksia. Aftonbladet. Kriget i Irak är förlorat. Lue!  
HBL Hufvudstadsbladet. Ett krig som ingen vinner.  Lue! 
Helsingin Sanomat. Bakerin ryhmä esitti jyrkkää käännettä Bushin politiikkaan. Lue! 
Turun Sanomat. Yhdysvallat ei selviydy yksin Irakia riivaavasta kaaoksesta. . Lue! 
The Guardian. Avoiding great expectations. Lue!  
Extra. Turun Sanomat. Suomi näyttää miten unionia johdetaan. Paavo Lipponen. Lue! 
Pääkirjoitus & Nettisanomien Irak-kirjoitukset 1999- 2006. Lue!

Nettisanomat tiistai 2006-12-05.


Kuva. "Suomen lippu hämärän sinessä kuukausi sitten 2006-11-06 jolloin oli jo lunta maassa toisin kuin tänään" Pertti Manninen. Kuva.

Itsenäisyyspäivän aattona 2006:  Paavo Lipposen hallituksen päätös irakilaisdiplomaattien ja heidän perheenjäsentensä (selvitettävänä) karkottamisesta Suomesta juuri ennen Irakin sotaa jätetty oikeuskanslerin tutkittavaksi. Petri Rissanen.  Lue!

Itsenäisyyspäivän aattona 2002: Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee. Raportti. Lue!

Eduskunta sai aloitteen Sipoonkorven kansallispuistosta.
Lue!
Eduskunta hyväksyi EU:n perustuslain.
Lue!
SDP jatkaa suurimpana puolueena. Lue!

Miljoonalla eurollako SanomaWSOY tukki IS:n ex-päätoimittajan Antti-Pekka Pietilän suun? Tietääkö Pietilä Irak-asiakirjojen lehtiinvuotajan ja ollaanko juttua uudelleen avaamassa?  Lue!

Suomelta tukea Turkin EU-neuvottelun jäädyttämiselle. Lue!

Nettisanomat sunnuntai 2006-12-03.

Kuva. "Paapuuri ja styyrpuuri illan hämärtyessä". Kuva lauantaina 2006-12-02 lasten laivassa tukevasti maalla. Pertti Manninen. Kuva.

Suuri maaryöstö. Osa 7. Pääkirjoitus. Eksyikö pääministeri Matti Vanhanen Sipoon korpeen?  Lue! Kolmentoista lehden kirjoittelu perjantaina 2006-12-01 selvitysmies Pekka Myllyniemen Sipoo-selvityksestä. Lue!
Extra!
HBL Hufvudstadsbladet. Ledare (Pääkirjoitus). Sibbomodellen inte omöjlig. Johanna Westman. Lauantai 2006-12-02. Lue!

 Suuri maaryöstö. Osa 6. Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kristina Lyytikäinen:  "Olemme luulleet, että elämme demokraattisessa maassa, demokraattisessa Suomessa, mutta ei näin oikein ole, juridiikka ei toimi ja meistä tämä on ihan meidän lakiemme vastainen."   Lue!  
Suuri maaryöstö. Osa 5.  Lue!  


Nettisanomat perjantai 2006-12-01.


Kuva. "Vanhanen vaatii ratkaisua lihakiistaan". Suomenmaa. Tiistai 2006-11-21. Kaikki merkit viittaavat siihen, että ratkaisua ei ole vielä saavutettu. Pertti Manninen. Kuva.


Nettisanomat torstai 2006-11-30.


Kuva. "Hämärä laskeutuu talvisena iltana täysikuun aikaan".  Keskiviikko 2006-11-01. Laukaa. S-market ja Lidl. Pertti Manninen. Kuva.

Kauppojen aukiolo jouluaattona. Lista kiinni olevista (PAM).
Tilanne torstaina 2006-11-30. Lue!  

Suuri maaryöstö. Osa 6.
Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kristina Lyytikäinen:  "Olemme luulleet, että elämme demokraattisessa maassa, demokraattisessa Suomessa, mutta ei näin oikein ole, juridiikka ei toimi ja meistä tämä on ihan meidän lakiemme vastainen."  Nelonen. Kahdeksan uutiset 2006-11-30. Lue!
Suuri maaryöstö. Osa 5
. Lue!


Nettisanomat keskiviikko 2006-11-29.


Kuva. "Kiven lämpöä". Suomalainen punainen ja harmaa graniitti lämmittää kulkijoita heinäkuun päivänä. Helsinki lauantaina 2006-07-01. Pertti Manninen. Kuva.

  Perustuslaki ei ratkaise EU:n demokratiavajetta. Thomas Wallgren.  Lue!
  
Kansanäänestys uudesta perustuslaista? Suuri vaalikeskustelu 2004. Puheenjohtajien perustelut.  Lue!
Stubb & Constitution. Pertti Manninen.  Lue!  
Missä Suomi sijaitsee? Herran kukkarossa. Keijo Korhonen.  Lue!  
Lipponen ja Vanhanen - oligarkia oligarkian sisällä. Arja Alho (haastattelu).  Lue!  
Kenen valta? Leif Salmén.  Lue!  
EU-kansanäänestys vai ei? Antti Pesonen.  Lue!  
Pääministeri vastaa. Matti Vanhanen.  Lue!  
Pääministerin vastaus ei tyydytä. Antti Pesonen.  Lue!   

EU:n perustuslaki luovuttaisi vallan vastoin Suomen lakia.
Terhi Kiiskinen.  Lue!
Selkeä Eu-linja. Olli Kivinen. Lue!  
Työllisyys määräytyy kysynnän, ei tarjonnan perusteella. Unto Luukko. Lue!  
Kilpailukyky, idiootti. Leif Salmén. Lue!  
Uusi Ihminen. Leif Salmén. Lue!  
Optimistinen Arvio. Leif Salmén. Lue!  
Haasteiden päivä Helsingissä. Pertti Manninen.  Lue!  

Kymmeniä perustuslakikirjoituksia. 2001-2005. Lue!


Nettisanomat maanantai 2006-11-27.


Kuva. Hartwall-areena valmistautuu paikalliskamppailuun.  Helsinki perjantai 2006-11-17. Pertti Manninen. Kuva.

Olipa kerran ministeri, joka käänsi urheilulle selkänsä.
Harry Harkimo. Lue!
Tupakkamannekiinista kaljamannekiiniksi. Pääkirjoitus. Lue!


Nettisanomat sunnuntai 2006-11-26.Kuva. "Saanko olla tässä, meitä löytämässä." Matkalta palattua Jyväskylän aseman teräspöydälle unohtunut lehti Keskisuomalainen: "Juice on poissa. Juankoski hiljentyi taiteilijan muistolle. Juhani Juice Leskinen" Kuva: Pertti Manninen sunnuntaina 2006-11-26 klo 21.51. Kuva.


Nettisanomat torstai 2006-11-23.Kuva. "Saarnaaja kädet ristissä. Selvitysmies Pekka Myllyniemi asukaskokouksessa Sipoossa maanantaina 2006-11-20 kuunnellessaan seurakuntalaisten ääntä". Suuri maaryöstö. Sipoo. Kuva Pertti Manninen MTV3:n kuvasta. Kuva.

Suuri maaryöstö. Osa 5.
Sipoon kunnan mielipidekysely. Taloustutkimus.
Helsingin Sanomat: Sipoon valtaenemmistö hylkää rajojen muutokset & Lähes koko Sipoo vastustaa alueluovutuksia Helsingille.
HBL Hufvudstadsbladet:
Sibboborna har ändrat sig (ledare) & Sibbo nobbar Helsingfors & Gränsen är nådd (Debatt. Sibbo). Raja on saavutettu (Debatti-kirjoituksen käännös).
Helsingin Uutiset:
5000 uutta asuntoa vuodessa (Kolumni).  Lue!

Extra!
 Matti Vanhanen: Sipoo ensiaskel tonttipulan ratkaisemisessa. Helsingin Sanomat. Kaupunki. Lyhyesti. 2006-11-24. Lue!
Sipoo on pääministerin tonttisodan ensiaskel
. Rakennuslehti. 2006-11-23. Lue!

Suuri maaryöstö. Osat 1-4.
http://www.nettisanomat.com/2006/07/12/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2006/08/01/etusivu.html#maaryosto
http://www.nettisanomat.com/2006/09/16/etusivu.html#suurimaaryosto
http://www.nettisanomat.com/2006/09/18/etusivu.html#suurimaaryostoosa3
http://www.nettisanomat.com/2006/09/19/etusivu.html#listahelsingin
http://www.nettisanomat.com/2006/09/23/etusivu.html#sipoosibbo
http://www.nettisanomat.com/2006/11/07/etusivu.html#suurimaaryosto4
http://www.nettisanomat.com/2006/11/09/etusivu.html#jaaviys
http://www.nettisanomat.com/2006/11/11/etusivu.html#kaupunginjohtaja
http://www.nettisanomat.com/2006/11/23/etusivu.html

Ydinaseeton vyöhyke on tehtävä taas ajankohtaiseksi. HBL Debatt. Nato. 2006-11-21. Lue!Aktualisera en kärnvapenfri zon igenLäs!

EU ja Nato vovat olla ilman. HBL Debatt. Kärnvapen. Mikael Böök. 2006-11-23. Lue!  - EU och Nato kan vara utan.  Läs!


Nettisanomat tiistai 2006-11-21.Kuva. "Naakat lentävät pimeässä illassa asettuakseen kohta yösijoilleen". Pertti Manninen. Sunnuntai 2006-11-16. Laukaa. Kirkonmäki. Kuva.

Ydinaseeton vyöhyke on tehtävä taas ajankohtaiseksi. "Eräs kysymys, joka ei vielä ole vaikuttanut suomalaiseen keskusteluun, on se, että Nato on sotilasliitto, joka rakentuu soveltuvin osin Euroopassa oleviin ydinaseisiin. On pidätetty oikeus käyttää ydinaseita ensin, vaikka ei olisikaan jouduttu sellaisten aseiden käytön kohteeksi. Tämä oikeus on nimeltään "first use". Tämä oikeus kohdistuu myös sellaisiin maihin, joilla itsellään ei ole ydinaseita." Stig Gustafsson.Curt Riberdahl. HBL Debatt. Nato. 2006-11-21. Lue! 

Aktualisera en kärnvapenfri zon igen. En fråga som hittils inte verkar ha debatteras i Finland är betydelsen av att Nato är en militärallians som bygger pä en lämplig andel kärnvapen i Europa. Man förbehäller sig rätten att använda kärnvapen först utan att ha utsatts för angrepp med sådana vapen, så kallad first use. Detta gäller också mot länder som inte har sådana kärnvapen. Läs!


Nettisanomat sunnuntai 2006-11-19.

Kuva. "Sangre de toro". Pertti Manninen. Torstai 2006-11-16. Helsinki. Amigo. Amigo - Ystävä. Ravintolassa torstai-iltana 2006-11-12.  

Amigo - voiko hienompaa nimeä ravintolalla olla. Nykyisin aika harvoin Helsingissä ravintolassa käyvä joutui hiukan sattumankin kautta tähän Tehtaankadulla sijaitsevaan espanjalaisravintolaan. Ravintola oli seitsemän kieppeissä aivan täynnä, mutta heti tultuamme laitettiin valmiiksi sopuisa kahden hengen pöytä,  tosin tupakkapuolelta. Se ei kuitenkaan haitannut, koska toinen tulijoista itsekin poltti ja muutenkin ilmanvaihto tuntui toimivan. Tupakoimattomien puolella oli iso seurue valloittaen sen kokonaan. Tuntui jo joltakin pikkujoulutunnelmalta ... Ravintola-arvio. Lue.


Nettisanomat tiistai 2006-11-14.


Kuva: "Arkipäivää". Pertti Manninen. Kirjasto. Laukaa. Perjantai 2006-11-10.  Kuva.

Arkipäivää? Opiskelijan vihaajasta opiskelijan puolustajaksi. Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomat joidenkin pääkirjoitustensa ja uutistensa valossa vuoden 1999  elokuusta vuoden 2006 marraskuuhun. Helsingin Sanomien kirjoittelun muutoksen takana ovat olleet varmaankin taloudelliset arvot, tilauskanta on laskenut, opiskelijat, heidän vanhempansa ja isovanhempansa ovat tärkeä tilaajakunta. Vähättelevä, suorastaan halveksuva kirjoittelu tästä yritteliäästä joukosta, joka haluaa rakentaa omaa tulevaisuuttaan usein käsittämättömän niukan toimeentulon varassa, ei enää sovi tähän päivään Tähän arjen elämän huolien esille tuomiseen kiinnitti huomiota myös lehden pääomistaja  Aatos Erkko vuosi sitten.  Pääkirjoitus. Lue!

Isänpäivä-extra! Nettisanomat sunnuntai 2006-11-12. Kaupunginjohtaja Pajusen jääviys. Helsingin Sanomat unohtaa kertoa pääkirjoituksessaan KHO:n päätöksestä olennaisen seikan: Kauppakeskuksen laajentamista ja  sitä koskevaa kaavamuutosta oli juuri perusteltu Malmin lentokentälle sijoittuvalla väestönlisäyksellä. Helsingin Sanomat koplaa nyt myös yhteen Malmin lentokenttäkaavan ja Helsingin aluevaatimukset (ryöstöaikeet) antamalla tälle toiminnalle nimen "Helsingin ja Sipoon rajansiirtohanke".  Lue!


Nettisanomat lauantai 2006-11-11.

Kuva: "Super Nova". Pertti Manninen Juhani Niirasen alkuperäisestä kuvasta. Kuva.

Legenda: "Jos sä olet niin helvetin fiksu, niin miksi sä olet niin helvetin köyhä." Henrik Kuningas 1980-luvulla. Nyt 2006: "Pörssissä Sammon osake kallistui torstaina lähes kahdeksan prosenttia. Seurauksena Wahlroosin osakeomistuksen arvo kasvoi 208 miljoonasta eurosta 224 miljoonaan euroon." Helsingin Sanomat perjantaina 2006-11-10. Kuvateksti. Joitakin kirjoituksia Nettisanomien arkistosta, joissa Björn Wahlroos  tai Sampo ja sen edeltäjät mainitaan. Lue!

Pääkirjoitus. Vaurastumisesta tulee tehdä hyve eikä sitä tule tulkita "riistoksi". Paljastetaan kuka näin sanoi ja siinä sivussa jonkinlainen raapaisu valtionyhtiöiden hävittämisestä eli yksityistämisestä. Kymmeniä henkilönimiä Koivistosta lähtien! Mukana myös Suomen taloushistorian kavalin ja peitellyin pelastusoperaatio, Suomen Yhdyspankin omaisuuden siirtäminen turvaan. Aivoina Björn Wahlroos ja  Ahti Hirvonen. Lue!

Khiam-raportti


Nettisanomat torstai 2006-11-08

Kuva: Pertti Manninen, Laukaa. Keskiviikko 2006-11-08 klo 14.08. Kuva.

Kaksi kertaa kolme. Pienet koulutytöt syventymässä uusiin matikan kirjoihinsa kertolaskuja kuuluttaen kulkiessaan kotiinsa koulun jälkeen onneksi tien reunalla ja Koivurannan bussinkin kääntyessä isommalle tielle lähtiessään pikkuiselta linja-autoasemalta kohti kaupunkia. Kuva: Pertti Manninen, Laukaa. Keskiviikko 2006-11-08 klo 14.08. Laajenna!

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen arvostelukyky petti, kun hän ei huomannut olevansa jäävi päättämään Malmin lentokentän asuntokaavasta.
Pääkirjoitus, jossa kerrotaan muistakin huomaamattomuuksista: Jääviys on itse huomattava. Mietteitä juridisesta ja eettisestä jääviydestä yksilön ja yhtiön tai konsernin kannalta. Esimerkkeinä Suvi Lindén, Jussi Pajunen, SanomaWSOY, Helsingin Sanomat ja Keskisuomalainen. Lue!


Nettisanomat tiistai 2006-11-07

Kuva: Pertti Manninen, Laukaa.Tiistai 2006-11-07 klo 13.26. Kuva. Viimeiset pihlajanmarjat  pyristelevät vielä hetken lintuparven kohta pyrähtäessä paikalle harmaana ja suojaisena  marraskuun päivänä lumien sulaessa kovaa kyytiä. Kuva: Pertti Manninen, Laukaa.Tiistai 2006-11-07 klo 13.26. Isonna kuva!  

Suuri maartyöstö. Sipoo. Osa 4. Muutama kymmen artikkelia aikajärjestyksessä, joka paljastaa mielenkiintoisia yhteyksiä. Lue!
 

Nettisanomat maanantai 2006-11-06
 


Kuvat: Pertti Manninen. Saddamin kuolemantuomio ja Yle. Kuka määräsi muuttamaan kommenttien järjestystä? Vasemmassa kuvassa Tv2:n uutislähetys sunnuntaina 2006-11-05 klo 18.03. Myöhemmin illalla klo 21.50 alkaneessa TV2:n uutislähetyksessä kommenttien järjestys oli vaihtunut. Vasemmalla aito kuva ja oikealla siitä muokattu kuva, joka olisi otettu, jos kamera olisi ollut valmiina. Ylessähän molemmat uutislähetykset ovat tallella! Pääkirjoitus. Vaikea kuva 2. Lue!Vaikea kuva & Oikeuden voitto eli rehellisiin kansa.
Lue!


 Nettisanomat sunnuntai 2006-11-05


Optioner i Fortum värda en halv miljard - Kommunernas miljardblunder. Fortumin optioiden arvo puoli miljardia - Fortumin optioiden arvo puoli miljardia - Kuntien miljardinukahdus. 
Aftonbladet Ekonomi & E24.se. Läs! -Lue!    

Pääkirjoitus. Rikkaita ja köyhiä. Ahneita ja vaatimattomia ...
Lue!


Nettisanomat keskiviikko 2006-11-01
 

Geokätkentä: sekoitus urheilua ja teknologiaa . Heidi Heikkilä.  "Geokätkentä on saanut alkunsa Yhdysvalloista. 2000-luvulla digitaaliteknologian myötä lasten aarteenetsintäleikit ovat muuttuneet maailmanlaajuisiksi aarteenmetsästyspeleiksi. Tunnetuin niistä on aikuisten ja lasten yhteinen viihde - geokätkentä.  Geokätkentä (englanniksi geocaching) on GPS-satelliittipaikantimen avulla kätköjen piilottamista ja etsintää erilaisissa maastoissa." Lue!


Nettisanomat torstai 2006-10-26

 

Kuvasarja "Aamusta iltaan eräänä lokakuun harmaana, hetken aurinkoisenakin päivänä". Puu aamulla  (09:12), Talitintti ja pihlajanmarjat (10:42), Pieni koululainen ja lätäkkö (12:17), Varis katselee autoja (13:41), Punaiset lehdet harvenevat (16:56), Siimes tahtoo Naton, varovasti (17:35), Sininen taivas (18:07) ja Meteorologi Takala ennustaa myrskyä (18:30). Laukaa 2006-10-26 Pertti Manninen. Isommat kuvat ja kertomus tulossa!


Nettisanomat tiistai 2006-10-24
 

Kuva. "Sateenkaari eli unelma Rauhan maailmasta". Laukaa, Vuojärvi 24. lokakuuta 2006 klo 10.45. Kuva: Pertti Manninen.  Kuva.

YK:n päivänä. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.


Nettisanomat maanantai 2006-10-23
   Isonna kuva!

Kuva. Hetken toivo. Budapest 23 lokakuuta 1956 iltapäivällä kuorma-auton lavalla ennen illan panssareita. Yksityiskohta vanhasta lehtikuvasta. Pertti Manninen.


Nettisanomat lauantai 2006-10-21


Kuva "Naakat lentelevät levottomasti eräänä lokakuun aamuna". Kuva: Pertti Manninen. Kuva.
Pääkirjoitus. Salaisuuksia. "Sota ja sotatilanne on niin poikkeuksellinen maan historiassa, että siinä tapahtuu kaikenlaista, mikä haluttaisiin painaa Unholaan. Nyt Lappeenrannan Huhtiniemestä löytynyt joukkohauta voi ehkä vahvistaa sen huhun,  ...".  Lue!
"Vielä eräs tarina jäi myös mieleen. Ministeri Eljas Erkko lähti 'sukellusveneellä Ruotsiin karkuun pelättyään Neuvostoliiton miehittävän Suomen'. ..." Lue!

Nettisanomat maanantai 2006-10-16
 

"Tänään kerätään allekirjoituksia. Allekirjoita vetoomus kunnanhallitukselle ja valtuustolle!  Hoitajia vanhusten huoltoon! Tukea omaishoitajille! Laukaan eläkeläisjärjestöt". Laukaa  perjantaina 2006-10-06.  Kuva: Pertti Manninen. Kuva.
Pääkirjoitus. Pääministeri Matti Vanhanen, oletteko jo lakannut lyömästä vaimoanne?  "Onko pääministeri Matti Vanhanen niin pirun taitava poliitikko, että saa kiinnitettyä median huomion kaikkeen epäolennaiseen, eikä hallituksen harjoittamaan politiikkaan, joka on ..." Lue!Nettisanomat perjantai 2006-10-13


Verenpunainen syksy Suomessa ja maailmalla. Toimittaja tapetaan Venäjällä. Joka 40. irakilainen on kuollut vuoden 2003 hyökkäyksen jälkeen sodan jaloissa. Elämme veristä aikaa.
Linkkejä: Leader: In praise of Politkovskaya   Obituary: Anna Politkovskaya - '655,000 Iraqis killed since 2003'  One in 40 'killed since invasion' - Nämä lehdestä Guardian Unlimited, jonka arkistot ovat avoinna, toivottavasti vielä vuosien päästä.
Pääkirjoitus. Nettisanomat perjantai 2006-10-13. Pertti Manninen.

Nettisanomat maanantai 2006-10-09Maanantai-illan ajankohtaisohjelmista: "... teknologin har till 100 % skapats i Demokratiska folkrepubliken Korea." FST5 klo 20. Lue!   
Opiskelijoiden mielenosoitus opintorahan korottamiseksi Mannerheimintiellä Kiasman ja Sanomatalon edessä Eduskuntatalo määränpäänään. FST5 klo 20. Lue!    
"Tunnettu pankkiiri Andrei Koslov oli murhattu vain kuukausia sitten ..." FST5 obs. klo 20.20. Lue!   
"Donne in carriera Top 25 in Europa ..." Rai Uno, tg1 klo 21. Lue!  
Pääkirjoitus. Suomi 2006. Paariavaltiosta varteenotettavien valtioiden joukkoon. Ydinaseiden purkaminen on aloitettava nyt kaikkialla, eikä vain hoettava Pohjois-Korean pahuutta. Israelista kukaan ei puhu mitään. Suomenkin hallituksen tekopyhyyteen on havahduttava. Lue!

Nettisanomat keskiviikko 2006-10-04.
 


Iltalehti  maanantai  2006-10-02.  Edustajatoverit piikittelevät. "Saarela luonnehtii kirjassaan Heinäluomaa ..."    
ltalehti. Lööppi keskiviikko 2006-10-04. "Olli Saarela puolustaa Tanjaa: Heinäluoma on akkamainen jätkä".    
Ilta-Sanomat. Lööppi keskiviikko 2006-10-04. "Tanja Saarelan mies käy Heinäluoman kimppuun".    

Keskiviikko 2006-10-04. "Tulen hulluksi.  Mihin tämä johtaa. Mitä saatte tästä?" Croucho Marx

Pääkirjoitus. Suomi 2006.  "Tulen hulluksi. Mihin tämä johtaa. Mitä saatte tästä?"  Lue!
Pääkirjoitus. Suomi 2006.  SanomaWSOY:n Jokerien uusin palkkalainen kuvassa. Lue!
Pääkirjoitus. Suomi 2006.  Vittumaista politiikkaa - Tanja Saarela.  Lue! 
Pääkirjoitus. Suomi 2006.Mulkkumaista politiikkaa - Matti Vanhanen.  Lue!
Bisquit: Masennushan siitä seuraa. Toki siitäkin voi saada aineistoa kuusipäiväisiin lehtiin. Eikä edes mitään vanhan jauhamista tyyliin "puhun niin totta kuin osaan", vaan tuoretta näkökulmaa "olen niin masentunut kuin jaksan." Bisquit. Seppo Ahti. Mediasuksikkuutta. Ilta-Sanomat tiistaina 2006-10-03.

Suuri maaryöstö. Sipoo. Vanhasen valinnat ja Mannisen manipuloinnit paljastumassa! Pääkirjoitus. Sipoo - Sibbo. Lue!
Rakentamisbisneksen läheisyys tuo turvallisuutta!
Toista sataa otsikkoa ja katkelmia kirjoituksista. Lue!     
Koululainen: "Elokuvalipulla kohtuuton hinta."  Lue!

Pääkirjoitus. Suomi 2006.  Vittumaista politiikkaa - Tanja Saarela.  "Taas kerran hän teki sen. Pystyi mollaamaan entistä kihlattuaan Sauli Niinistöä ... "  Lue!
Pääkirjoitus. Suomi 2006. Mulkkumaista politiikkaa - Matti Vanhanen. "Sivarien palvelusaika on 13 kuukautta, kalenterivuoden ja opiskeluvuoden pituus on 12 kuukautta .." Lue!
Pääkirjoitus.Suomi 2006. Elämme outoja aikoja. "... Solidaarisuudesta ei kannata puhua."  Lue!

Miljoonalla eurollako SanomaWSOY tukki IS:n ex-päätoimittajan Antti -Pekka Pietilän suun? Tietääkö Pietilä Irak-asiakirjojen lehtiinvuotajan ja ollaanko juttua uudelleen avaamassa?  Lue!    
Markkinointi&Mainonta -lehden päätoimittaja Seppo Määttänen "ei anna tuumaakaan periksi siitä, etteikö Pietilän eron taustalla olisi keskustapoliitikkoja." Suomenmaa haastattelee.  Lue!

"Huikea mahdollisuus luovuudelle"  Lue!

Koululainen: "Elokuvalipulla kohtuuton hinta." Lue!

Syyskuun 11. - Rauhanturvajoukot -   Koistinen kuva - 7 vuotta sitten  Kalpean kuun tarinoita. Kuva.

Etsi nettisanomista: 
nettisanomat + 'hakusana'.


Sanomisen ja julkaisemisen vapautta  vuodesta 1999.

 

Ilmoita ilmaiseksi- iIlmoitusssivulle!Man with a Cut-Out Shadow


nettisanomat

Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. nettisanomat@
hotmail.com
Sonera-kirjaan!

   
World weekly

Etusivu -  Juttuja -  LehdetKarkotus -  Irak -  Maaryöstö        Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
Kaksi kertaa kolme. Pienet koulutytöt syventymässä uusiin matikan kirjoihinsa kertolaskuja kuuluttaen kulkiessaan kotiinsa koulun jälkeen onneksi tien reunalla ja Koivurannan bussinkin kääntyessä isommalle tielle lähtiessään pikkuiselta linja-autoasemalta kohti kaupunkia. Kuva: Pertti Manninen, Laukaa. Keskiviikko 2006-11-08 klo 14.08.


Etusivu -  Juttuja -  LehdetKarkotus -  Irak -  Maaryöstö        Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.


http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/etusivu.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/irakkarkotus.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/irakkirjoitukset1999.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/irakkirjoitukset20010911.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/irakkirjoitukset20030101.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/irakkirjoitukset20030320.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/irakkirjoitukset20030502.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/irakpaakirjoituksia.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/jyvaskylakaava.html
http://www.nettisanomat.com/2006/12/05/lehti.htmlTOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen.    Yhteys: mailto:nettisanomat@hotmail.com   
Copyright nettisanomat.com 2006/571. Sivut: .2006-12-05, nettiin 2006-12-05, linkit 2006-12-05. 
nettisanomat 2006-12-05 - Suomalainen sosialisointi Jyväskylässä. Kaavaryöstö etenee. Raportti. Itsenäisyyspäivän aattona 2002. -  Pekka Kettunen - Keskisuomalainen - Keski-Suomen Puhelin Oy (KSP) - Sippulanniemi aidataan golffareille - Jyväskylän kaupunki ryöstää rannat golf-yhdistykselle. - Sosialisointia Jyväskylässä - Keskisuomalainen hiljaa kuin kusi sukassa! - Epäpyhä allianssi (SDP, vas, krist ja vihreät sekä GOLF-puolue) ryöstää asukkaiden talot ja rannat Sippulanniemessä! - Erkki Urtti - Fredrikson - Ojala, Ahola, Väliniemi, Hakkarainen, Arvaja ja Tuija Mäkinen - Leppänen ja Matti Mäkinen - Ikonen -Antila, Fredrikson ja Selin - "Kaavoittajan alkemiaa Sippulanniemessä" - Jyväskylän kaavoitustoimisto - Karttakeskus - Keljonlahti - Niilo Kylmälahti - Näin siinä sitten kävi, vai kävikö? - Golf-sokeutta Suomen maassa - Suvi Linden -  Oulu - Jyväskylän kaupunki sai ajamansa Sippulanniemen golf-kaavan hyväksytyksi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Erilaisilla kaavatempuilla tullaan ryöstämään asukkaiden maat jopa korvauksetta! - virkistysalue - Kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen - Maanomistajan kantelun luonnos KHO:n päätöksestä oikeuskanslerille. - tiistai 05.12.2006 - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat


the hunger site


Hae Nettisanomista:

Vuodet 1999 - 2005


Banneri " Haku - Nettisanomat 10v - Arsedel - Midnight Sun Restaurant" poistettu yläbannerin alapuolelta keskiviikkona 2011-09-07 koko vuodelta 2006. Katso 2006-01-01-sivulta. Arkisto: www.12.fi. Linkit tarkistettu, html-koodi kiillotettu 2011-09-18. Sivujen osittainen jako johtui aikoinaan vallinneista linjaongelmista. pm.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2006: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Linkit 01.26.2016 ilmoittavat virheesta.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016