POISTOT (HO 19.11.2015)

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004. 
Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen. Laskut. 

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68. Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen." Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.
 
 

1999 alkaen
 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)

41

sanotaanko että että siellä olen pääkohdat on on tietysti sen mukaisia mitä tuossa ehdotuksessakin oli mutta (epäselvä) pankin kannalta se ei ole samanlainen kuin mitä tämä ehdotus oli missään nimessä että että siinä käytiin käytiin neuvottelu muun muassa tästä täytäntöönpanoriidasta ja sen ehdoista ja sitten sitten taas tää itse pakkohuutokaupan toteuttaminen oli erittäin hankala prosessi koska siinä oli tää tää vuokra vuokraoikeuden tuota noin kuvio elikä elikä laura manninen omisti tän maapohjan ja ja se oli pertti mannisella sitten vuokrattu ja tää vuokrasopimus oli aika hankala käytännössä esti tän kohteen kohteen myyntiä sillä tavalla että että tuota noin huutokaupassa olis kohteen hinta jäänyt hyvin alhaiseksi ja olennainen osa että sopimukseen päästiin oli nimenomaan se se että maapohja pystyttiin myöskin tän huutokaupan yhteydessä sillä tavalla myymään että että itse talon hinta nousi nousi tuota riittävän ylös ja tällä tavalla me saatiin sellainen kokonais kokonaiskertymä siitä ett ett tuota näihin ehtoihin sitten päästiin

lehtinen

hoitiko pertti manninen omalta puoleltaan vai onks tätä asiaa vai hoitiko pekka mononen hänenkin puolestansa onko mitään

kara

no kyllä mä voin todeta siinä että tää oli sen verran hankala hankala kokonaisuus silloin kun näiden ostajaehdokkaiden kanssa käytiin neuvotteluja kyllä kyllä tuota noin siinä vaiheessa niin pertti manninen ei ollut niinkun keskustelemassa näistä ostajista vaan kyllä kyllä mononen kanssa siinä silloin näistä ehdoista keskusteltiin ja niinku totesin tuossa aikaisemmin niin huutokaupan yhteydessä hänhän laati tän kauppakirjan joka jolla tää laura mannisen määräala myytiin ja ja ja tuota noin sitten vielä huutokauppatilaisuudessa tän sähkösopimuksen siirtymisestä tuli tuli sellainen sellainen lisäelementti että että että silloin silloin tuota noin mononen manniselle soitti tästä näin että että tän sopimuksen siirtämisestä koko huutokauppamenettely kaatuu jolloin pankki ilmoitti sitten että me maksetaan se sähkölasku joka siellä siellä rästissä on jotta koko kuvio ei kaatuisi tässä vaiheessa

lehtinen

antoiko tuliko teille mielikuvaa siitä että antoiko pertti manninen luvan vai lupasko hän maksaa sen sähkölaskun tai antoiko hän luvan siihen sähköliittymän myymiseen

kara

siirtoon

lehtinen

niin

kara

sain sen käsityksen että että että sen puhelunkeskustelun pohjalta että että hän antoi suostumuksen sähköliittymän siirtoon ja ja ja tuota noin sillä edellytyksellä että pankki maksaa sen kulut jotka siinä liittymää liittymää tuota noin mikä se sillä hetkellä on

lehtinen

niin mä palaan vielä tähän yhteen olennaiseen kysymykseen te ette pysty sanomaan että edustiko pekka mononen sekä laura mannista että pertti mannista

kara

voin sanoa sen verran että että missään vaiheessa pertti manninen ei ainakaan kieltänyt näin etteikö etteikö hän eikö mononen toimisi hänen asiamiehenään ja ja ja tuota noin ja myös siitä valtakirja joka sitten toimitettiin jonka mukaan tuota noin nää tää akordisopimus allekirjoitettiin niin niin ymmärrän että henki oli tämä

puheenjohtaja

onko kantajan puolesta jotain kysyttävää

elo

niin arvoisa puheenjohtaja joo sähkösopimus muuten mikä siinä oli siit ei taidettu saada sitten kopioo kuitenkaan kun mä pyysin sitä (epäselvä)

puheenjohtaja

se siirto


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 8.1.2001 Laura Manninen TUOMARIN YHTEENVETO SUULLISTA VALMISTELUA VARTEN
Lähetän ohessa tiedoksenne Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomari Päivi Penttisen laatiman yhteenvedon täytäntöönpanoriita-asiassa. Jutussa on sovittu pidettäväksi suullinen valmisteluistunto keskiviikkona 7.2.2001 kello 10.00 alkaen. Valmisteluistunnossa ei kuulla todistajia, joten niiden ei tarvitse silloin vielä tulla paikalle. Todistajat kuullaan pääkäsittelyssä, jonka ajankohta määrätään myöhemmin (pidetään maaliskuussa). Valmisteluistunnossa selvitetään, mitä kantaja vaatii ja miten vastaaja siihen vastaa. Lisäksi selvitetään miltä osin juttu on riitainen ja miltä osin riidaton. Riidattomilla osilla ei näyttöä esitetä ja pääkäsittelyssä esitetään todistelua vain riitaisten kysymysten osalta. Valmisteluistunnossa ei suoriteta asianajoa, toisin sanoen asianajolliset puheenvuorot pitäisi jättää pääkäsittelyyn. Valmisteluistunnossa selvitetään kuitenkin onko osapuolilla mahdollisuus päästä asiassa sovintoon. Jos sovintoon ei päästä. päätetään pääkäsittelyn toimittamisesta. Menen ainakin itse valmisteluistuntoon. Jutussa harkittavan sovinnon kannalta ei olisi pahitteeksi, vaikka Laura Manninen tulisitte itsekin saapuville. Välttämätöntä se ei kuitenkaan ole. Olen vielä puhelinyhteydessä ennen valmisteluistuntoa, siltä varalta että päätätte lähteä mukaan ja kuullakseni viimeiset kannanottonne.
Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle. Pekka Mononen Pekka Mononen
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

42

elo

joo se siirto

puheenjohtaja

kyllä se piti kopioida

elo

joo otinko mä

puheenjohtaja

ainakin tänne tuli kopio ne alkuperäiset varmaan palautettiin teille

elo

kyllä se sitten täältä täytyy löytyä

mononen

tossa tossa ainakin on yksi

puheenjohtaja

täältä…

elo

no hyvä hyvä joo arvoisa puheenjohtaja mä esittäsin kuitenkin tää on vastaajan (epäselvä) liite neljä siellä on ne valtakirjat valtakirjat ja tää sopimus ja jos todistaja on vielä kysyn että onko onko nämä asiakirjat tuttuja se sopimus plus sitten ne valtakirjat

kara

kyllä ovat tuttuja asiakirjoja

elo

arvoisa puheenjohtaja mä vielä kysyn tähän sähköliittymää liittyvän asiakirjan onko tämä myös ollu siellä nähtävissä silloin siellä

kara

kyllä tää tämä tuli siellä huutokauppatilanteessa siellä oli muun muassa näitä ostajia

mononen

todistamassa

elo

todistajia

kiitos

nyt kysyn todella vielä kerran mikä teidän käsitys oli että edustiko asianajaja pekka mononen pertti mannista näissä myöskin näissä velkajärjestelyyn liittyvissä asiassa esimerkiksi tämä pakkohuutokauppa ja niissä ehtoneuvotteluissa mitkä koski koski tuota niin tätä täytäntöönpanoriitaa ja että minkälainen rooli tässä täytäntöönpanoriidan suhteessa pekka monosella oli sitten kun kun koskien laura mannista ja pertti mannista mutta ensin että edustiko hän se pertti mannista tässä akordikysymyksessä siis velkajärjestelyasiassa pankkiin päin ja ja neuvotteli teidän kanssanne myöskin niistä ehdoista ja täällä pakkohuutokaupassa (epäselvä)

kara

tuota näistä akordi akordineuvotteluista nyt en muista tarkalleen että että oliko suoranaiset neuvottelut hänen kanssaan mutta niinku aikaisemmin totesin nää nivoutu niin yhteen tämä laura mannisen rooli tässä kokonaispaketissa että ett tuota noin ilman oikeastaan sen olemassaoloa niin todennäköisesti sopimusta ei olis syntynyt

elo

elikä oliko niin että oli oikeastaan pakkokin neuvotella myös pertti mannisen asioista jos käsitteli sitä laura mannisen asiaa

kara

sanotaanko näin että että tuota noin jotta jotta tuota noin ensinnäkin se maapohjan myynti toteutettiin ennen tätä huutokauppaa niin niin jotta jotta tota noin niin se huutokauppa olis näillä ehdoilla mennyt eteenpäin niin käytännössä se olis tarkoittanut sitä että ilman ilman tätä sopimista jossa jossa tuota noin monosella oli tärkee elementti että että että

 

43

 se kauppa tän laura mannisen määräalasta syntyy niin niin se ei olis johtanu näihin akordipäätöksiin ilman tuota noin tätä kauppaa

elo

nyt kysyn sitten vielä että kun teillä te olette saanut tän valtakirjan jossa siis on valtuutettu pekka mononen sopimaan näistä asioista ja muuta vastaavaa koitteko te tän sopimuksen mu tai valtakirjan mukasena että te olette pekka monosen kanssa keskusteluissa että pekka mononen on mannisen asiamies

kara

kyllä

joku

kenen mannisen

elo

anteeks tota pertti mannisen (epäselvä)

elo

sitten mä kysyn vielä että minkälainen rooli tähän kokonaisratkaisuun oli asianajaja pekka monosen rooli puhuttaessa tätä akordisopimusta

kara

sanotaanko näin että ett koska tää laura mannisen rooli oli hyvin vahva tilanne oli nimittäin se että siitä siitä tuota omakotitalosta oli ensimmäisessä huutokaupassa tarjottu 30 000 ja ja jotta ja ostajakandidaattien osalta suurimpana riskinä koettiin se kallis vuokrasopimus joka siin oli sisälle tuota noin leivottu ja jos jotta se saatiin näillä järjestelyillä purettua niin sitä kautta saatiin tälle vakuudelle kunnon arvo ja nyt on sitt toinen kysymys se että millä tavalla he keskenään ovat näin näin näin tota sopineet mutta ainakin pankkiin päin niin katsotaan jotta tää sopimus syntyy oli erittäin tärkeä että laura manninen oli tässä tuota noin tässä järjestelyssä mukana ja ja ja niinku nää valtakirjat tässä kertoo niin sopimus joka on allekirjoitettu aika mittavasta akordista on ollut kysymys

joku

hym

kara

hyvin poikkeuksellisesta akordista mitä pankissa ylipäätään tehdään tee rakentuu hyvin pitkälle siitä että me saatiin sellanen ratkasu tässä että tällä tällä tuota kuviolla päästiin niinku järjestelemään tää vakuus semmoseks että siitä saatiin järkevä hinta

elo

tota edelleen kysyn ehkä vähän suorempaa vastausta mikä oliko pek pekka monosen rooli siinä asiassa tärkeä ja merkittävä

kara

kyllä se oli tärkeä ja merkittävä

manninen

saanks mä kysyä

elo

haluuks sä kysyä

puheenjohtaja

mononen vielä

mononen

ett tota niin sanoitte että laura mannisen rooli oli myöskin vahva ja merkittävä niin tässä niin tota jos ajattelette minun roolia asianajajana ja ja päämiehen edunvalvojana ja tota jos mä olisi ollut laura mannisen asianajaja tämmäsessä keississä ja tota (epäselvä) mit mitä toimenpiteitä mä tein laura mannisen eduksi siellä niin jos olis sellainen tilanne että mä olisin vain laura mannisen asiamies miltä se mun toiminta näyttäisi siin valossa että mä tekisin mitä mikä hyöty

 

44

 siinä oli mitä se voitti jokaisen osapuolenhan pitää voittaa aina jossakin sopimuksessa mitä laura voitti tässä kokonaisuudessa

kara

tota tässä kokonaisuudessa jos me katsotaan sitä että että mitä siinä tapahtui niin laura manninen ei voittanut tässä asiassa voitti sen että poika hänen poikansa pääsi veloistaan vapaaksi

mononen

aivan

kara

se oli lähinnä tämä tämä kuvio mikä siinä oli

mononen

joo ja tota eli eli tota tätä kuviota ei tehty laura mannisen intressissä

kara

vois todeta tietysti sen että että sitten teidän toimintatapa olis ollut vähintäänkin kyseenalainen jos

mononen

niin

kara

sehän olis päämiehelle niinku haitaksi tehty

mononen

joo

mononen

onnistuks nää sitten sitten nää mun toimenpiteet ja tää kokonaisuus niin onnistuks se teidän mielestä tai meniks siinä joku pahasti mönkään

kara

kyllä se meni aika pitkälti tän tän tuota noin akordisopimuksen mukaisesti että että voi sanoa että ehkä siinä olis ilman tätä sähkölaskun maksua niin niin se olis onnistunut niinku täydellisesti siinä pankki tuli sitten vastaan

mononen

joo tota onks jälkeenpäin sitten osapuolet esittäny jotain valituksia tai kritiikkiä jostakin että että joku olis huonosti toimittu siinä asiassa

kara

mitään tällaista ei ole ei ole (epäselvä)

mononen

joo eiköhän nää riitä

elo

kyllä musta kans

puheenjohtaja

onko vielä

manninen

no (epäselvä) mä kysyä tota sitä että kun teillä oli äsken edessänne se sanotaan nyt se ensimmäinen akordisopimus siis se missä niinku tavallaan sovitaan näistä asioista niin osallistuko pekka mononen sen laatimiseen

kara

ei se tuli meille suoraan suoraan sieltä jyväskylän oikeusaputoimistosta

manninen

 

45

mutta sitten se siis se pa kun jos sanoisin näin että siinähän oli kolme osapuolta pankki minä ja äitini niin tota ja sitten siitä tuli joku määrätty lopulta teksti valmiiksi niin ketkä osallistuivat sen tekstin laatimiseen

kara

siis tämän akordisopimuksen

manninen

sen sen kyllä sen varmaan voi sanoa akordisopimus sen ensimmäisen siis tammikuussa tehdyn sopimuksen tuon laatimiseen

kara

tämän laatimiseen tää tää tämän laatiminen jos muistan oikein tää oli nimenomaan monosen kanssa tuota noin yhdessä läpikäyty

joku

joo

kara

(epäselvä)

manninen

no anteeksi missä vaiheessa teki kävitte tätä yhdessä hänen kanssaan läpi siis saanko mä kertoa mitä minä

puheenjohtaja

ei

manninen

ei ei ai jaa no niin osallistuiko äitini sen laatimiseen

kara

hän ei suoranaisesti mutt mutta tuota noin pekka mononenhan oli hänen asiamiehenään

manninen

mutta kun osallistuinko minä sen laatimiseen

kara

henki oli ainakin tän mukainen näitten keskustelujen pohjalta

manninen

mutta kenen kanssa te kävitte keskusteluja kun tuo paperi tehtiin siis puhun nyt tän tän sen paperin sisäll

kara

sisällöstä

manninen

sen eli siis sen anttosen mä en tiedä siis anttonenhan lähetti teille sopimusehdotuksen pankkiin

kara

kyllä

manninen

niin niin ketkä muovas sen paperin sisällön tähän muotoon mitkä tässä nyt on

kara

nyt mulla ei ole sata prosenttista varmuutta siitä kun on aikaa kulunut että että mikä ketkä kaikki siihen osallistu mutta me muun muassa käytiin keskenämme keskusteluja aiheen tiimoilta

manninen

minä saan kysyä vaan

 

46

puheenjohtaja

kyllä

kara

ja tuota noin sitten sitten pekka mononen oli tässä kokko ajan mukana koska tää laura mannisen roolihan oli niinku hyvin tärkeä että tää toteutuu

manninen

mutta tekikö hän sinne jotain siis tässähän on jos epäselvä täytäntöönpanoriitakannehan on tietenkin jossa pekka mononen oli mukana mutta tekikö hän tähän paperin sisältöön joitain muutoksia tai

kara

en muista tekikö hän muutoksia mutta sanotaanko näin että tää paperi oli hyvin pitkälle laadittu niillä ehdoilla minkä me sitt katsottiin sitten minkä pankki vois suostua

manninen

onko sinulla

lehtinen

nehän on hyvin paljolti sen samoja ehdotuksia tuo tuo sopimus eikö ole teidänkin mielestänne hyvin paljon samanlainen kuin se anttosen esitys mitä lisäarvoa siinä on tullut sitten

kara

se lisäarvo on tää koko pakkohuutokauppakuvio jota siinä pyöritettiin se ei ollut mikään kovin helppo prosessi

lehtinen

mutta sehän oli jo siinä anttosen esityksessäkin

kara

siinä oli vaan muistaakseni esitetty niin että se siirtyis siirtyis tuota pankille

l

ehtinen

niin aivan

kara

mutta se ei olis niinku auttanut pankkia siinä yhteydessä koska tää maapohjan osalta oli tuota merkityksellistä että se se siirtyy samassa yhteydessä

manninen

mutta sopimusehdotuksessa oli maapohjasta

kara

siit oli maininta maininta maapohjasta mutta tuota ne se oli monelta osin kuitenkin vielä sillä tavalla avoinna että että tuota koska tää toteuttamistapahan oli oli pakkohuutokauppa jolla se tehtiin sitähän ei tehty vapaaehtoisella kaupalla

manninen

mä en tiedä pitääkö mun vaan kysyä vai

puheenjohtaja

joo kyllä todistajaa kuullaan nyt (epäselvä)

manninen

ai joo no tota pakkohuutokaupan oliko meillä puhetta semmosesta asiasta että joku ostaja olis sanonut näin että tota että tota tota siellä on jotain ongelmia jossain siellä siellä mahollisesti kosteus tai jotain muita ongelmia ja ja oliko oliko kys myös mahdollisuus oliko puhetta myös vapaaehtoisesta huutokaupasta

kara

siis vapaaehtoisesta huutokaupasta

manninen

 

47

eiii siis vapaaehtoisesta kaupasta

kara

ee tuota nyt en muista muista tarkalleen tiedossahan oli se että kohteessa oli monenlaisia ongelmia se oli yleisesti tiedossa ja ja tuota noin tää tää itse itse huutokaupan toteuttaminen koettiin että se on ainut järkevä tapa myydä tämä kohde

manninen

voitteko täsmentää siinä tähän vielä kerran siihen tähän tähän anttosen paperin ja tämän paperin että missä vaiheessa mononen muovaili tätä tekstiä tähän lopulliseen muotoon

kara

on vaikea sanoa että sehän oli ihan täällä täällä sitten tuota noin siinä siinä vaiheessa kun kun näistä järjestelyistä oli sovittu sovittu elikä elikä elikä tuota noin laura manniselta oli ilmeisesti tullut suostumus tähän tähän tuota noin akordisopimuksen omiin ehtoihin mitä siellä oli että ett nyt mä en muista tarkalleen missä vaiheessa tämä sopimus muovailtiin tähän pisteeseen mutta joka tapauksessa henkihän oli koko ajan kun kun keskusteluja teidänkin kanssa kävin niin niin oli se että että tota noin tästä sopimus sopimusta haetaan kunhan tietyt ehdot täyttyvät

manninen

tota olitteko laura mannisen kanssa usein kes tässä sopimuksen sisällöstä keskustelussa ja mitähän ne mahto koskea siihen tähän sopimukseen oliko ne jotain yksityiskohtia tai minkälaisia asioita olitteko laura mannisen kanssa

kara

laura mannisen kanssa en ollut yhteydessä tässä tässä tuota

manninen

te ette soittanut kertaakaan laura manniselle

kara

eee saattoi olla että kerran hänen en nyt en ole varma tästä on niin pitkä aika aika ja monta asiaa jota tuota noin hoidetaan saattoi olla että kerran keskustelin hänen kanssaan mutta en oo ihan varma varma siitä siitä että miten se

manninen

tota voinko kysyä näin että kun me olimme sopineet jotain niin varmistittiko sen asian laura manniselta siis tähän sopimukseen liittyvän jonkun sisällön niin kysyittekö sitä asiaa laura manniselta

kara

kysyinkö laura manniselta sitä

manninen

sitä että mitä on

kara

tää oli kokonaisuus (epäselvä) ja tätä täytäntöönpanoriitaahan hoiti pekka mononen ja ja tän tän täytäntöönpanoriidan osaltahan siinä siinä käytiin keskusteluja ja sen yhteydessä sitten sitten tuota noin käsiteltiin myöskin tän maapohjan osuutta

puheenjohtaja

mutta (epäselvä) oletteko henkilökohtaisesti laura manniselta varmistellut näitä asioita

kara

en ole henkilökohtaisesti laura manniselta var varmistanut näitä asioita

manninen

ilmeisesti en voi tehä tämmästä kysymystä että äitini on sanonut että te olette soittaneet hänelle onko hän nyt sitten väärässä siinä

kara

saattaa olla ett niinku tossa totesin että voi olla että olen kerran hänen kanssaan keskustellut asiasta mutta siinä vaiheessa todennäköisesti ei o vielä oltu niin pitkällä että että tuota noin nyt niinku totesin tuossa tässä on mennyt niin

 

48

 monta vuotta aikaa ja niin paljon asioita mitä pitää mitä on käsitelty että sataprosenttisesti en muista sitä mutta tota noin niinku totesin tässä jos hänen kanssaan olen keskustellut niin silloin tota noin siinä yhteydessä on käyty läpi se mitä sillä hetkellä on ollut tiedossa mutta sataprosenttista varmuutta en asiaan pysty sanomaan

puheenjohtaja

lehtinen

lehtinen

olisko tätä pakkohuutokauppaa toteutunut jos pankki ei olis suostunut maksamaan tätä sähkölaskua

kara

tuota tilanne oli se että ostaja ostaja kertoi että että he ei osta tätä kohdetta jos tähän ei tu ratkasua tähän sähkölaskuun se se oli niin pienestä asiasta kiinni siellä huutokauppatilanteessa siinä siinä pidettiin tauko kesken huutokaupan ja käytiin tuota niin neuvottelu

lehtinen

oliks pertti manninen sitten sanonu ett hän ei maksa sitä

kara

jos muistan oikein joka tapauksessa tuota noin pekka mononen soitti ja siinä käytiin aika kiivas keskustelu keskustelu tästä sähkö sähköliittymästä ja sen siirtämisestä ja niitten laskujen maksamisesta ja ja siinä yhteydessä sitten näytti siltä että tähän ei tuu ratkasua jolloin jolloin pankki otti sitten sen kannan että että tähän me ei tätä sopimusta nyt kokonaisuudessaan kaadeta

lehtinen

hm

kara

ja sitten sitouduttiin siihen tiettyyn markkamäärään asti maksamaan se sähkölasku joka myöskin maksettiin

puheenjohtaja

mononen kysyy

mononen

tämmönen nyanssi tässä ei mulla täss näihin paljon täydennettävää mutta tämmänen oletteks te tavannut tuula pitkänen

kara

contantista

mononen

niin kyllä varatuomari

kara

kyllä

mononen

olitteks te sillon tässä pertti mannisen tai laura mannisen kuvioissa mukana kun tuula pitkänen hoiti tätä ilmeisesti teidän pankin asiamiehenä tätä täytäntöönpanoriitaa mun vastapuolena tai päämiesten vastapuolena

kara

se oli siirretty sillä tavalla että contant hoiti tuula pitkänen hoiti sitä se ei ollut pankin puolella sillä hetkellä hoidossa

mononen

mä oliks se niin että pankin puolella kun sitten tuula pitkänen kun jos ohitettiin ja haluttiin soittaa pankkiin niin olitteks te siellä justiin sillon vastuuhenkilönä kun tota olis mä siihen aikaan teihin yhteydesssä pankissa kun tää tuula pitkänen hoiti tätä

kara

silloin kun oli pelkkä tää täytäntöönpanoriita

mononen

 

49

niin sillon kun vasta

kara

ei koska tää tuli minä tulin näihin kuvioihin mukaan siinä vaiheessa kun tätä huutokauppa

mononen

aha

kara

kuvio

mononen

joo joo

kara

kuvio

mononen

(epäselvä) en mä sitä kyllä muista kuka siellä olis ollut edes selvä ei sitten muuta

puheenjohtaja

onko vielä lehtinen

lehtinen

(epäselvä) vielä tähän sitä yhtä ja samaa mutta tiedättekö varmuudella pystyttekö sanomaan että mononen oli edusti myöskin näissä neuvotteluissa pertti mannista

kara

sataprosenttisen varma tietysti en pysty siinä alkuvaiheessa alkuvaiheessa olemaan koska tota nää kaikki niinku totesin tossa nivoutu yhteen ja ja ja tuota jotta tää pystytään järjestely toteutumaan siinä vaiheessa tota noin nää kaikki eri osapuolet jotka oli yhteydessä ymmärsin ainakin näin että että pertti mannisen puheista ja meidän välisistä keskusteluista että että että tuota noin että tän sopimuksen hengen mukaisesti mennään eteenpäin ja jotta jotta tota noin

Nauha 4. Osa 1. loppuu.

 

50

Nauha 3. Osa 2. alkaa.

kara

ja tuota jotta tää pystytään järjestely toteutumaan niin siinä vaiheessa tuota noin nää kaikki eri osapuolet jotka oli yhteydessä ymmärsin ainakin näin että että pertti mannisen puheista ja meidän välisistä keskusteluista että että tuota noin että tän sopimuksen hengen mukaisesti mennään eteenpäin ja jotta jotta tota noin pystytään tää toteuttamaan niin niin laura manninen pitää olla siin kuvioissa mukana ja myöskin valtakirjalla siinä vaiheessa sitten kun sopimus allekirjoitettiin niin pekka monosen kautta ne tulivat molemmat valtakirjat

mononen

mitä ne valtakirjat näytti niinku mun to mun (epäselvä) valossa tota mikä niiden valtakirjojen valossa minun oikeus toimia näytti pankin kannalta

kara

se oli hyvin tyhjentävää mun mielestä nämä valtakirjat että että siinähän siinähän tuota noin niin valtuutettiin käymään nää neuvottelut ja allekirjoittamaan tään sopimuksen

tässä vaiheessa tietysti pitää todeta näin että että että että tota kun oli kysymys näin mittavasta kokonaisuudesta isosta rahasummasta niin niin tuota noin näin pankin edustajana en voinut osannut edes kuvitella että tässä saattais tällaisia tällaisia ristiriitoja tulla tulla eteen että ett tota noin pekka eihän mono tota monosen toiminta olis millään tavalla ollut kyllä laura mannisen etujen mukaan mukainen että kyllä lähtökohtatilanne oli se että siinä sillon kun tätä kokonaisuutta katsottiin hän myöskin katsoi pertti mannisen etua (epäselvä)

puheenjohtaja

onko vielä karalle kysyttävää jos ei ole niin kuuleminen päättyy

puheenjohtaja

ehdottomasti totta puhuttava

seuraavana kuullaan vastaaja mannisen nimeämä todistaja johtava velkaneuvoja ritva terttu kyllikki anttonen (epäselvä) käytetty vala ja (epäselvä)

lehtinen

joo ihan ensiks haluan kertoa että pertti manninen on kutsunut ja antanut suostumuksen siihen että voitte kaikkien salassapitosäännösten estämättä kertoa hänen velkajärjestelyasiastaan ilmeisesti olette hoitanut pertti mannisen velkajärjestelyhakemusta ja asiaa miten se tuli esille miten päättyi ja mitä siihen liittyi

anttonen

no tuota sillä tavalla voin kertoa että meillä mitä nyt on täällä näitä papereita arkistossa näitä on siivottu ja täällä ei kaikkia muistiinpanoja ole mutta tuota hänelle olen tuota vuonna 2000 on tätä meillä käsitelty ja ja sovintoesitystä on tehty velkojille tuossa joulukuussa sähköpostiviestiä on mulla täällä täällä muutama tallennettu ja esimerkiksi 15,12. olen lähettänyt tuota sovintoesityksen pertti manniselle lähetettäväksi merita pankille ja tässä on maininta että että jollei sopimusta voi allekirjoittaa (epäselvä) käräjäoikeuteen eli siinä oli kaks kappaletta varalta käräjäoikeuteen velkajärjestelyyn hakuun toinen kappale ja sitt mulla on täällä merkintä että käräjäoikeus ei (epäselvä) tullut suoraan asiakkaalta 4.1.2001 ja sitten minä olen lähettänyt liitteen hakemukseen sen perään ja kaikki tämä meidän meidän tota työ on niinku päättynyt sitä ennen on hän käynyt mun kanssa muutamia kertoja minun toimistossa ja mietitty näitä vaihtoehtoja ja keskusteltu asiasta ja tuota tosiaan sovintoesitystä on tehty pankin (epäselvä) ja sitt tää asia on päätynyt velkajärjestelyyn

lehtinen

tämän päätyttyä tarkottaa 2000 niin sovintoesitys tuttu

anttonen

joo tässä on minun allekirjoitukseni tämä me tehtiin silloin

lehtinen

mites se sopimus synty kuka siinä oli mukana

anttonen

no tässä on tuota merita pankki ollut ja tämä on lähetetty ja tämä synty sillä tavalla tämä esitys että ett tuota me kävimme kirjeenvaihtoa sähköpostitse mannisen kanssa ja hän toi siellä niitä asioita esille mitä on etukäteen neuvotellut ja mä kirjasin ne ylös ja ja tuota muotoiltiin yhessä tämä sovintoesitys ja sitten lähetettiin lähetettiin että tässä käsittelyssä oltiin kahdestaan

 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)

 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.
Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.
Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen."
Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.


Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Selostus. 
Oikeudenkäyntien nauhoitetut osat: Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68. 

 

Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.

 
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004.
Asian kulku: 
Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti.  "Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa." Pertti Manninen.
Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa?
Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa?
Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa?
Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa?
Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue!
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!

 
 


1999 alkaen
 
Torstaina 6. toukokuuta 2004.
 
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva

 


Torstaina 6. toukokuuta 2004. Numero 250.
   


Tänään
06.05.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   

 
Sodan kuva
 
   

 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   

 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

p
 

Torstaina 06.05.2004. Irak.  Vankeja on kidutettu ja häpäisty. Amerikkalaisten sotilaiden käytöksestä on suoraan vastuussa presidentti George W. Bush, koska hän on vaatinut kaikille kansalaisilleen syytesuojan. Yhdysvaltain kansalaisia ei voi tuomita missään sotarikoksia käsittelevässä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Presidentti eikä puolustusministeri Donald Rumsfeld pyydä anteeksi USA:n kansan puolesta, he vain paheksuvat.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 
Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Viikon kuva: Äiti ja lapsi  15.05.2003. Julkaistu ensimmäisen kerran 11.05.2000.

 
Torstaina 06.05.2004. Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
 
Torstaina 06.05.2004. Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Pertti Manninen.
Asian kulku: Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti. Lue!  Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa? Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa? Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa? Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue! Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!
     
  Torstaina 06.05.2004. Valamiesten ratkaisu. Huomenna perjantaina päivänäytös klo 11.05. TV2:ssa. Sidney Lumet ohjasi esikoisensa 12 Angry Men vuonna 1957 USA:ssa. Kuvassa Henry Fonda pitelee kädessään stilettiä ja alkaa epäillä syytetyn syyllisyyttä. Huikea filmi, joka tapahtuu yhdessä huoneessa. Unelmoitu kuva. Pertti Manninen.
     
Torstaina 06.05.2004. Pääkirjoitus. Kidutusta. On tietenkin aika kornia valittaa vaivojaan täällä Suomessa, kun ajattelee mitä maailmalla tapahtuu. Silti vääryyttä ei tarvitse missään hyväksyä. Kolme vuotta perusteettoman ja asioita oikeudessa väännelleen asianajajan, jota kaikki oikeusasteet uskoivat, raadelluksi joutuminen on varsinainen kokemus. Lopuksi Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa vaikka hovioikeudessa oli menetelty lain vastaisesti. Minulta evättiin oikeudenkäyntikaaren mukainen kuulusteluoikeus. Valittaa voi enää vain Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka saanee tutkittavakseen täytyykö oikeusvaltiossa  noudattaa sen voimassa olevia lakeja. Pertti Manninen, nettisanomat.com 06.05.2004.
     
 

Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Lätkäfanin hurma ja humala. Viikon kuva 18.05.2000. 
Unelmoituja kuvia heistä, jotka eivät niin kovasti lätkää seuranneet.
19.04.2001.
Unelmoituja kuvia heistä, jotka kaukalossa selvittivät välejään. 19.04.2001.
Viikon kuvasarja 08.05.2003.

     
Tulossa.   Torstaina 06.05.2004. Minusta - muistista. Kuvasarja.
     
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

  pm 1234567890123456789012345678901234567890123
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999. 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 

 
Kansanedustaja Kimmo Sasi (Kok.): Muistamme varsin hyvin vielä joitakin aikoja sitten edustaja Tennilä halusi, että Suomi liittyisi Neuvostoliittoon tai ainakin nyt Varsovan liittoon, mutta nämä ajat ovat nyt ohitse. - Kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä (Vas.): Minun isä on seisonut viidettä vuotta etulinjassa Suomen itsenäisyyden puolesta ja pidän loukkaavana teidän kantaanne. - Välihuutaja: Aivan, törkeätä. Eduskunnan kyselytunnilla Nato-kysymyksen keskustelussa tänään torstaina 04.03.2004 n. klo 16:35.

  Lukijan postia.

Näinä aikoina.


29.04.2004

22.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

22.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


25.12.2003.


18.12.2003


11.12.2003.


Vanhin 29.07.1999
Kaikki lehdet-luettelo

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!


Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.


"Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."

Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi. Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni olin pyörinyt piennarta pitkin. Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni minä oksensin verta ja itkin. Gösta Sundqvist.


Pohjat: Vuoden nuolaisu! - Poliisi tutki Ahtisaari, USA:n juoksupoika. - NATO Vauhti-viikko.
Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyvä kuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999.


TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com 2004/250. Sivut valmisti Pertti Manninen 06.05.2004 (24.05.2004 15:26 ). Vanhempi talvitoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
nettisanomat.com 2004/05/06 - Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Laskut. Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku. Asiana - 06.05.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.


Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Sivun alkuun!

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen.- Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2004: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kaksi kuvaa puuttuu, yksi poistettu ja google-haun logot puuttuvat.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016