POISTOT (HO 19.11.2015)

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004. 
Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen. Laskut. 

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68. Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen." Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.
 
 

1999 alkaen
 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 

Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)
1

Nauha 1. Osa 1. alkaa.

puheenjohtaja

elikkä henkilötodistelu jutussa l 01 kautta 51954 jossa kantajana Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky ja vastaajana pertti juhani manninen ja kuullaan kantajan edustajana (epäselvä) asianajaja pekka mononen todistelutarkoituksessa ja riita-asia niin totta tietysti pitää puhua totta oliskos se niin että avustaja suorittaa pääkuulustelun (epäselvä)

elo

joo kyllä

niin arvoisa puheenjohtaja pyytäisin sinua ensin kertomaan sen että milloin olet ensimmäisiä kertoja ollut tekemisissä tämän vastaajan kanssa pertti mannisen kanssa ihan sieltä alusta ja minkälaisia ja onko sinulla toimeksiantoja hänen kanssaan

mononen

no ihan ensimmäisiä kertoja niin se on ollut sitten joskus niin voi olla että on ollut 80 luvun puolella mun tietokoneohjelma uusittiin vuonna 93 ja sen jälkeen mulla on ollut tietokoneella merkinnät mutta sitä ennen ei ole enää tallella ne merkinnät tai en ole ainakaan niitä katsonut vieläkö ne löytyis mutta niin

ennen tätä 93 vaihetta niin siellä oli ollut jo useita yhteydenottoja mannisilta minulle päin mannisethan ovat niin kuin tuttuja meidän mun vaimon suvulle ennestään että se on tullut sitä kautta että vaimon vaimon isoäiti oli hyvä ystävä laura mannisen kanssa ja sitä kautta niinku mun vaimo hoiti ensiks heidän asioitaan ja toimi neuvonantajana siellä ja sitten sitten kun ne kävi yhä työläämmiksi ne hommat ja

mulle tuli oma toimisto sitten niiku ne siirtyi sitten mulle hoidettavaksi ja tota sitten ne menikin ne laskut normaaliin laskutukseen jossain vaiheessa mutta tässä on aina sovellettu sitä semmosta tuttujen välistä vähän kohtuullisempaa laskutustapaa ett että tota en nyt ihan sukulaisalennuksesta olis voinut puhua mutta kuitenkin tuttujen välisestä kaupasta että

me ollaan hyvin hyvin pitkäaikaisia yli kymmenen vuotta on oltu tässä tuttuja ja voi olla viistoist vuotta en mä muista pertti mannisen isä kuoli jossain vaiheessa 90 lukua kai se oli ja tota silloin mä tein perukirjotuksen ja sitä ennen mä olin tehnyt testamentin jo silloin tietysti hänen elinaikanaan ja jotain muita semmosia asioita siellä on ollut ei niitä siellä kovin paljon siellä siellä ihan alkuvaiheessa ollut mutta sitten per pertillä alko tää velkaantuminen jossain vaiheessa

elo

arvoisa puheenjohtaja saanko keskeyttää tässä välissä sitten että kun sulla oli oli tälläsia juttuja koitko sä olevasi nyt nimenomaan pertti mannisen juristi tavallaan kanssa kun sitten tämmöisissä asioissa niinkuin me me asianajajat useasti joudutaan joudutaan olemaan vähän niinku perhejuristin tyyliin

mononen

no se ihan alkuvaiheessa en kokenut olevani vaan silloin olin niinku nä heidän isovanhempiensa se oli enemmän heidän asioiden käsittelyä mutta sitten sitten

kun pertillä tuli näitä velkaantumisasioita ja sitten kirkkonummen kiinteistön rakentamista hänellä oli siinä sitä omakotitalon rakentamista sinne vuokramaalle ja sitten erilaisia kysymyksiä sieltä on tullut aina sillon sun tällön hän on soitellut mulle paljo ja näin niin tota kyllä se on ollut jo monta vuotta enemmän niinku näitten pertin asioiden käsittelyä ja tää tää tota

en enää muista hänen isänsä nimeä oliks se lauri eerik manninen oli vissiin isän nimi mutta tota hänen perinnönjakonsa jälkeen minkä mä myöskin tein muistaakseni sen perinnönjaon niin sen senjälkeen on sitte ollut aika puhtaasti pertin omia asioita sitten laura on liittyny niihin kyllä tota melkein kaikkiin sitten niinku jossain määrin mukaan

elo

jos sitten mennään tähän nyt näihin tämän päivän asioihin mistä täällä nyt sitten riidellään niin niin milloin ja mitenkä sait näistä asioista toimeksiannon ja mistä asioista sait toimeksiannon

mononen

no tota koska näitä näitä soittoja tuli pertiltä aina sillon sun tällön välillä vähän pidempi väli välillä vähän lyhyempi väli niin tota sitä en pysty muistamaan milloin mikäkin toimeksianto on tarkkaan ottaen alkanut ja milloin mahdollisesti joku toimeksianto olis päättynyt niitä


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

 

2

se oli semmosta toimeksiantojen virtaa mitä mitä niinku tuli hän on niinku soitti ja kyseli multa asioita ja jos mulla oli joku konkreettinen asia hoidettavana niin kyllä hän yleensä siinä sitten kyseli samalla veroasioitaan ja jotain tämmöisiä muita asioita ja sitten hänellä oli riitoja lastensa kanssa ja ni niitä käsiteltiin ja tota kyllä siinä oli niinku monenlaista asiaa

elo

mutta jos ajatellaan sitten ihan nyt tätä koskien tätä akordikysymystä ja tätä velkaantumista millä tavalla tämä sai niinku alkunsa ku kumpiko vai kuka otti yhteyttä näissä asioissa

mononen

no mä en ainakaan yhtään muista niin että laura olis mulle soittanut ja pyytänyt että hei valvotaas tuolla pertin tota pakkohuutokaupassa näitä hänen saataviaan mulla ei ole yhtään semmost muistikuvaa mulla on mulla on semmonen muistikuva että

pertti on soittanut mulle että nyt pakkohuutokauppa uhkaa tai jotain muita vastaavaa ja sitten tota sitten tota noin niin on on keskusteltu siitä että että mitenköhän näitä äidin saatavia saatais siellä siellä tota pakkohuutokaupassa turvattua ja tota mulla olis alko oleen aika tarkka tieto pertin velkamääristä hän on niitä mulle kertonut aina silloin sun tällöin ja tota

mulla oli sellanen kuva ettei hän ollut pystynyt hoitaa pankille niitä velkoja ne oli kasvanut aika hallitsemattomiin määriin ja tilanne alkoi oleen sellanen ettei hänen omaisuutensa ei enää riittänyt niitten velkojen hoitamiseen ja jolloinka tota hän oli niinku neuvottelukumppanina pankkiin päin sellaisena nollamiehenä nollamaksukykyisenä miehenä jo jonka jonka tota joka tietysti on aika vahva neuvotteluasema pankkiin päin kun tota voidaan ilmoittaa ettei makseta tai sitten maksetaan määrätyillä ehdoilla eli tota se oli oli semmosta niinku etujen hankkimista pankkisuhteessa monessa mielessä eli tota pyrittiin niinku sitä sitä pankin luottotappiouhkaa niinku käyttämään neuvotteluaseena siinä sitten tota siinä pertin eri tilanteissa mutta tota

konkreettisekshan tää kehitty sitten vasta oliks se nyt sitten tammikuuta 2000 vai mitä se oli kun tää kirkkonummen pakkohuutokauppa sitten toteutui että että siinä tota sitä edelsi sitten tää ulosottovalitus laukaan kiinteistön osalta ja ne tota siihen liittyvät täytäntöönpanoriitakanteet jotka mä hoidin kaikki

elo

jos palataan siihen mistä tää nyt sitten konk konkretisoitui elikä siitä espoon pakkohuutokaupasta eikö niin siitä siitäkö se alkoi

mononen

siihen konkretisoitui sitten nää nää niinku milloin tähän saatiin

elo

järjestystä

mononen

joo (epäselvä) jonkinlaista muutenhan se oli semmosta suht epätoivoista taistelua että että tota että niin vaikka pertillä oli vuokratuloja sieltä kirkkonummen kiinteistöstä se oli niinku hänen suurin tulolähteensä oli vuokratulot kirkkonummen kiinteistöstä niillä hän pystyi jollain lailla hoitelemaan joitakin asioita ja myöskin varmaan niistä hän makseli mulle laskuja ja tota niitä oli varmaan jossain vaiheessa varmaan kymppitonnin arvioisin kuukaudessa mutta nehän vaihteli koska ne vuokralaiset aina välillä tota katkes ne vuokrasuhteet eikä se ollut niin varmaa tuloa mutta välillä se tuotti aika hyvinkin ja ja se olis voinut onnistua jos siellä olis ollut hyvät maksajat koko ajan pertti olis sitä kauttakin päässyt kuiville mutta se se oli hänen tavoitteensa se oli semmonen kiinteistö vuokratulo tavoite hänellä selviytyä näistä sitä me sitten klaarailtiin siin yhteen aikaan ja

sitten mä olin tehnyt kiinnitykset haltijavelkakirjat sinne mä en muista olenko mä tehnyt molempiin kiinteistöihin mutta ainakin toiseen mä olin tehnyt haltijavelkakirjat ja järjestänyt sen hänen äidilleen mun mielestä ihan laillisen ja kunnollisen kiinteistöpantin näistä saatavista koska äiti ja myös hänen isänsä olivat antaneet pertille lainaa ainoalle pojalleen näihin omakotihankkeisiin ja kun pertti joutu työttömäks niin vanhemmat tuki ne oli melko varakkaita vanhempia ne tuki mielellään perttiä mutta sitten tota noin niin

pertin omat taloudet ei menny parhaalla mahdollisella tavalla jolloinka tota menetyksiä oli aika suuria ja laman aikana niinku kellä hyvänsä ja tota sitten pertin omat lapset alkoi niinku kriittisesti suhtautua siihen että rahaa tuntu palavan aika pahasti näissä näissä menoissa me näissä tota siinä tuli tuli tämmönen tämmönen sitten draama että että tuli vähän


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ...
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

3

 riitaa omiin lapsiin päin ja tota äiti yritti olla siellä välissä ja puolustaa perttiä ja tota olla olla väliasemissa mä sitten pidin yhteyttä välillä lapsiin välillä äitiin välillä perttiin ja

se oli semmosta kokonaisvaltaista velkatilanteen neuvon neuvojana toimimista mitään velkajärjestelyhakemusta mä en koskaan tehnyt ja sillä tavalla se oli tota tämmöstä sivusta neuvontaa pertti pertti kyllä tajus itse kaikki juridiset kysymykset aika aika hyvin että hän osas pankin kanssa kyllä vääntää itsekin

elo

joo nyt mä palaisin sitten niihin konkreettisiin tekemisiin tässä kirkkonummen kiintei ki kirkkonummen huutokaupassa ja sitten laukaan ja sitten tuota niin niin tässä akordikysymyksessä nää kolme kysymystä ku tässä on kerro nyt ensiks mitä siellä kirkkonummella tapahtui

mononen

no kirkkonummi oli niitä viimeisimpiä juttuja mutta että sitten kun sinne tuli se pakkohuutokauppapäivä niin sehän pidettiin espoon ulosottovirastossa se kai ei ollutkaan kirkkonummella vaan espoon tai vissiin ulosottovirastossa se pidettiin ja minä menin sinne ja tota

elo

oliko siellä pertti

mononen

pertti ei ollut eikä laura (epäselvä) kumpikaan ei ollut mä olin niinku edustamassa ilmeisesti suurin piirtein molempia siellä ja tota

elo

mitä tämä tarkoitti ilmeisesti

mononen

no no kun tota siellä ensiks tehtiin tää kiinteistön kauppa niin tota se se oli niinku erilainen asetelma kun sitten taas tuli heti sen perään tuli tää pakkohuutokauppa se oli taas vähän vähän että että siis mun asema juristina oli oli kenties vähän niinku erilainen pelkässä kiinteistökaupassa kuin kiinteistön pakkohuutokaupassa mutta että ett olennaista oli se että mä niinku nivoin näitä yhteen näitä asioita että mä mä huolehdin että saadaan se semmonen ostaja lauran maapohjalle joka sitten huutaa heti pian seuraavassa huutokaupassa sen pertin vuokraoikeuden ja rakennukset jollonka maapohjan omistaja ja vuokraoikeuden omistaja tulevat samoihin käsiin ja ja se ostaja voi niinkun arvioida sen paljonko se maksaa siitä kohteesta sillä perusteella se tietää saavansa oikein maapohjan omistusoikeuden ja oikein rakennuksen omistusoikeuden ja pääsee hallitsemaan täydellisesti sitä kun pakkohuutokauppa oli koskenut vain vuokraoikeutta ja rakennusta johon ei ollut oikein innostuneita ostajia ollu havaittavissa

sitä oli kai yritetty jonkun verran myydä mä en ollut niissä kyllä mukana mut mä kuulin pertiltä että se oli huonosti mennyt ne yritykset myydä sitä mut siellä tota noin siellä mä ja ja etukäteen olin jo laatinut sen kiinteistön kauppahin kauppakirjan ja ollut älyttömän paljon puhelinyhteydessä näihin ostajaehdokkaisiin jotka oli ilmaantunut sitten että he tulee huutamaan sitä sinne niin ja että tota mä pidin yhteyttä tähän harri untamalaan ja oli niitä muitakin pari muutakin ostajaehdokasta ja niille sitten selvitin tän tilanteen että miten tässä on tarkoitus mennä ett laura luovuttaa kiinteistönsä meiän käyttöön myymällä sen sinne mutt sillä tavalla kuitenkin että saamansa kauppahinnan käyttää pertin velkojen maksuun ett aika pienellä hinnalla laura myi sen kiinteistön mutta siinä oli semmoinen ehto se purkautuu jos se ei huuda se ostaja sitä sitä vuokraoikeutta ja rakennuksia ja sitten mentiin kun kauppa oli ulosottomies vahvistanut sen vai oliks se nimismies jompikumpi sen kaupan kiinteistökaupan sen jälkeen

mentiin sit saman miehen toimittamaan ulosotto pakkohuutokauppatilanteeseen ja sitt siellä jännitettiin että huutaako nyt se untamala vai kuka se oli niin sen vuokraoikeuden ja rakennukset joka oli ostanut sen kiinteistön ja sitten siinä tuli jotain sekaannusta sen sähköliittymän osalta se ei huutanutkaan sitä silloin me kajautettiin että neuvottelutauko ja se huutokauppa pysäytettiin koska se olis muutamankin sekunnin jatkunut niin se olis kaatunut se huutokauppa ja sit mentiin neuvottelutaukoon ja sitten ostaja sanoi että ne eivät maksa tätä 8500 markkaa näistä sähkölaskuista ja että tää täytyy jonkun maksaa ja kun mannisia ei ollut paikalla niin lauri kara pankin edustajana otti sitten ihan omin nokkineen ilmotti ett pankki vastaa näistä kuluista ja sitten mä sitten

ne vaaditti että se myöskin siirrettään se sähköliittymä sitten näille ostajille mä jouduin soittaan pertille että voinko mä siirtää tässä tässä tän sähköliittymän ett siit ei oo mitään koska nykyään se täytyy erikseen sopia siit ei ollut näissä papereissa mitään niin me sovittiin pertin kanssa puhelimessa että mä valtakirjalla myyn sen ostajalle sen sähköliittymän ja niihin liitty ne paperit jotka mä tänään annoin ja

 

4

tämmäsen kokonaisuuden siinä sitten neuvottelin pitäen yhteyttä eri osapuoliin ja sain toteutumaan sen kaupan niin että lauran kiinteistö meni ostajalle käytetty kauppahinta maksettiin pankille ja pankki sai vielä sen huutokaupparahat ja sitten purettiin täällä se täytäntöönpanoriitakanne täällä jyväskylässä ja pertti huolehti siitä että korkeimmasta oikeudesta lopetetaan se siellä ollut valitus ja

sitten saatiin toteutumaan tää akordisopimus joka oli tehty siis aivan alimmaiseks sinne eli se akordisopimus oli vasta niinku suunnitelma tavallaan tehdä nää paperit että jos näin saadaan tehtyy niin se akordisopimus toteutuu ja ja sitten tota sittenku nää oli tehty niin mä sitt soittelin pankkiin ja kysyin no onks missä se akordi viipyy että nyt me halutaan se akordi että mä me ollaan nyt tehty nää niin pankki ilmoitti että siellä on vielä korkeimmassa oikeudessa yks oikeudenkäynti pertti ei ollut vielä purkanut sitä mikä mikä oli hänen käsissään ja sitten saatiin se poistettuu sieltä ja

sitten tuli se akordipaperi loppujen lopuksi mun toimistoon sieltä pankista ja silloin mä katoin että tota koko tää raskas vyyhti oli saatu finaaliin mä olin tosi huojentunut ja tyytyväinen että nyt on homma mennyt mutta mua väitetään laura mannisen yksinomaiseks asiamieheks mutt

mähän olisin tehnyt päämiehelleni hallaa jos mä olisin ollut laura mannisen asiamies pelkästään ett laura manninen menetti neljän muutaman sadan tuhannen arvoisen kiinteistön kauppahinnan 50 tonnia ja tota hävisi tuolla jyväskylässä tai luopui kanteesta siellä niin tota heh mihin mä olisin selittänyt tämmäsen että päämies vaan menettää menettää ja menettää

ellei mulla ois ollu tavoitteena pertin edun valvonta että mä varjelen hänen oikeuttaan ja etuaan näissä ja selitän omalle toiselle päämiehelleni laura manniselle että hei että sä menetät tässä nyt kyllä näin ja näin paljon tää on erittäin surullista mutta harkitkaa nyt jos tota tuntuu siltä että haluatte vielä auttaa poikaanne pois veloista niin tällä konstilla me saadaan se

laura ei sitä ensiks suostunut hän itki sitä pitkän aikaa sitä että näinkö tässä käy hän oikein itki mulle puhelimessa ja kun mä kävin siellä itki oli tosin sinänsä erittäin älykäs ja teräväjärkinen mummu niin tota mä en painostanut häntä millään tavalla mutta teidän täytyy miettiä tää mutta tää

niin siinä sit tuli semmonen välikohtaus että tää untamala lupas jotain kauppahintaa tälle lauralle siinä että myykää heille suoraan se maapohja ja niin tota sitten saatte niin ja niin paljon yritti sen itelleen ja siinä huutokaupassa jos sillä olis ollut jo se maapohja hallussaan se olis mummolle antanut pikkurahan sieltä ja sitten tota olis tullut siihen huutokauppaan maapohjan omistajana se olis ollu keisari siellä se yritti tämmöstä välivetoo mut mä sain sen torpedoitua että se untamala ei päässyt sitä tekemään mutta

laura manniselle jäi hinku siihen sitt rahaan jonka se untamala lupas se olis ollut varmaan sit 50 tonnia laura oli sitt oli mulle vihanen kun mä en sit saa mistään järjestettyä hänelle 50 tonnia siitä siitä siitä koko kaupasta hän sano et eikö pankki sit voi maksaa hänelle 50 tonnia niin mä jouduin sit selittämään, ett ei me voida ei pankki joka menettää tässä nyt akordissa muutenkin toista miljoonaa niin eihän se voi enää maksaa mitään että tota tota tää on vaan tämmönen tilanne että että se on nyt tän tän teidän maapohjan menoo jos haluatte että poika vapautuu näistä veloista ja

mun mielestä mä suosittelen tätä ja mun mielestä tää on fiksu juttu että että kerrankin saadaan pertti velattomaksi ja näin ja laura päätti uhrata sen kiinteistönsä ja sen oikeudenkäyntietunsa taas kerran poikansa hyväksi

elo

no tota katsoitko silloin siinä tilanteessa todellakin olevasi pertin asialla ja pertin asiamies

mononen

tottakai täydellisesti mutta en yllyttänyt lauraa millään vääryydellä siihen enkä enkä tota tota millään yllyttänyt vaan vaan laura pysty itse ajattelemaan sen että pertin äiti että että mitä se merkitsee mutta se untamala pääs väliin vähän sotkemaan sitä että ett tarjos jotain rahaa sieltä välistä siinä oli vähän sot set selvittämistä

elo

no oliko tämä myös pertin tahto että nämä asiat meni tällä tavalla kun meni

mononen

aivan varmasti oli

elo


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

5

elikkä että hän halus myös tätä tällästa näitä kauppoja ja sitä kautta tätä

mononen

no kyllä pertti tietenkin olis halunnut niitä kauppahintaa huomattavasti enemmän sieltä hän arvosti sen oman se sano mulle joskus että siellä on kolmesataaneliöinen omakotitalo siellä kii se oli ehkä kaks ja puolsataa neliöinen sitten kun jos niinku kaikki matalat tilat lasketaan voi olla että tulee 300 neliötä mutta että ett

ennen kuin mä näin sen kiinteistön niin niin mä luulin sitä paljon arvokkaammaksi mä luulin ett siitä saadaan parempi hinta mut mutta vuokralaisten käytössä pitkään ollu omakotitalo niin se tahtoo mennä vaan huonommaksi ja huonommaksi ja sitt sitten tota

ostajaehdokkaat pakkohuutokaupassa ei makseta niin paljon ostajat tietävät ett että toinen on on huonossa rahatilanteessa niin ne hinnat tahtoo pudota ja tota tota ei sillä niinku mahtanut mitään että ne hinnat ei ollu

ollu sen korkeampia mutta kyllähän pertti varmasti oli siihen pettynyt

mutt ei hän voinut olla siihen pettynyt että akordista tuli anteeksi velat pankille kyllä hän oli niinku koko sielullaan mukana niinku järjestelyissä

elo

no nyt sitten palataan siihen asiaan elikkä tähän laukaan kysymykseen ja siellä olevaan sitten tähän täytäntöönpanoriitaan ja siitä tulevaan kysymykseen olevaan tänne jyväskylän käräjäoikeuteen ja niihin siihen maksuttomaan oikeudenkäyntiin jos sä kerrot sen nyt kokonaisuudessaan sen episodin

mononen

joo nämä siis maksuton oikeudenkäynti tuli jossakin vaiheessa tätä tätä tota noin niin prosessivirtaa esille että tota ett laura mannisen tota eläketulot tai jotkut tulot on niin pienet että hänellä vois olla tulojen puolesta mahdollisuus mutta

tota mä olin niinku arvioinut hänet niinku huomattavan varakkaaks henkilöks niin mulle ei johtanut edes mieleenkään että tästä vois tulla maksutonta oikeudenkäynti kysymykseen mutt mutta se nyt kuitenkin sit tuli mä en muista miten se sitten tulikaan esiin mutta ne sitten itse kävivät siellä oikeusaputoimistossa hankkimassa ne selvitykset ja toimittivat mulle ja mä sitten ajattelin että okei ei siinä sitten mitään jos kerran nää on tarkistettu nää tulo- ja varallisuustiedot niin niin tota mä käytän sitä sitten ja haen sitä maksutonta laura manniselle siihen täytäntöönpanoriitakanteeseen ja tota ja sillä tavalla ja siellä oli oikeusaputoimiston espoon oikeusaputoimiston joku henkilö oli myöskin sen sitt

ne olivat yhdessä myöskin sen ulottuvuuden määritelleet siellä mihin se niinku sitten mistä haettiin ja minä tunnen sitä asiaa ja mut pannaan sit siihen asiamieheksi ja näin ja mä sitten hain sitä täältä ja tota mut että

mä olin hoitanut jo sitä ennen lauran ja pertin näitä yhteennivoutuvia asioita jo paljon laukaan ulosottovalitusten osalta ja ja en nyt muuten muista mitä kaikkia siellä on mutta kuitenkin se oli niinku keskellä tätä prosessia ku se otettiin ja tota

se otettiin semmosena niinku lisähyvänä kun maksuja oli tullut ja mullakin tietysti rupes töitä ollut tehtyä aika paljon siihen niin tota pidettiin hyvänä että tota että tota saadaan sitten jostain vähän rahoitusta tähän tähän tota osaan tätä hanketta mutt mutt se

piti tietysti noudattaa niitä maksuttoman päätöksien rajausehtoja mitkä mitkä siihen kuuluu enkä mä voinut niinku sitten laskuttaa siinä siinä sitten näitä kirkkonummen pakkohuutokauppa-asioita jotka oli myönnetty jyväskylän oikeudenkäyntiin jossa kirkkonummi ei ollut millään tavalla mukana niin niin tota

niin onhan se selvää että tota siis kun sitä maksutonta oikeudenkäyntiä ei myönnetty siihen akordisopimuksen neuvotteluun jos se ois ollu siihen niin sitten olis ehkä ollut laukaan ja kirkkonummen liitettävissä siihen vaan kun mutta kun se oli täytäntöönpanoriitakanteeseen niin niin tota

se täytäntöönpanoriitakanne liitty akordisopimukseen ja näin se akordisopimus oli semmonen kuin niiku yhteinen nimittäjä tässä mutta ei se täytäntöönpanoriitakanne oo mikään yhteinen nimittäjä että siihen liitettäis näitä

sen takia mun mielestä ihan selkeesti nää pertin tota omat asiat omat asiat tota noin laukaalla omat asiat verottajalla velkajärjestelyssä omat asiat kirkkonummella ja helsingissä ja ja ja kaikki mahdolliset asiat niin tota tota noin niin ei ne ei ne mitenkään mee sen maksuttoman piiriin ja tota ett ett kun


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

6

se oli mun mielestä ihan oikee päätös mikä tuli täältä se sen rajauksen suhteen täältä tota jyväskylästä että ei siinä ollut niinku liikaa liikaa ulotettu sitä pertin juttuihin mutt mutt ei ollut sitten niinku turhaan rajattukaan että se se mun mielest se osu kohdalle kyllä se se maksuttoman päätös sillä tavalla rajaukseltaan ja tota ett että tota sitt sitten niinku oli selvää että mulla oli paljon työtä mikä mistä mä en ollut saanut korvausta

.

elo

no kuitenkin suurin piirtein tiedetään mistä täällä on kysymys mutta kun asia menee nauhalle niin kerro kerro vielä mitenkä sä hait tätä maksutonta oikeudenkäyntiä miten sä selvitit sen pertti manniselle ja ja ja mahdollisesti laura manniselle mitä osuuksia tulee mahdollisesti maksuun tältä ja mitä muulta jos sitt selvitit ja niin edelleen kerrot sen kerrot sitä että että ennen sitä hakemista jossa olit neuvotteluja kenen kanssa kävit neuvotteluja siitä ja ja millä tavalla sä selvitit päämiehille

mononen

no kyllä kai (epäselvä) ennen sitä hakemista se neuvottelu oli tota pertin kanssa puhelimessa pertti kävi kyllä välillä mun toimistossa

manninen

en käynyt

mononen

kävi jossain vaiheessa oot käynyt mun toimistossa en muista oliko se nyt justiin tässä kohtaa tai jossain mutta että joskus sä oot käynyt sä oot ehkä kaks kertaa käynyt tai kolme kertaa mun toimistossa

manninen

(epäselvä)

mononen

ja tota ett en en mä siis sanon sen siis vaan sen takia että että että luultavasti me tota puhuttiin tää maksuttoman oikeudenkäynnin asia puhelimessa sun kanssa mutta yhtä hyvin se on voinut olla sun visiitin aikana koska en mä muista mihin ajottu sun visiitit mutta tota

voi olla että siinä on ollut puhelu laurallekin sitten niihin aikoihin koska kyllä mä jouduin pitämään niinku tupla yhteydet tässä asiassa koska (katko) raportoimaan lauralle ja sitten aina varmistamassa että ovat yhtä mieltä näistä asioista

mulla oli niin helvetinmoinen pu puhelinruljanssi siinä sit aina tota varmistaa joka asia ja tota ja ja näin että tota ei se helpoin mahdollinen keissi ollut hoitaa tää tota tää mannisen porukka on ollut aika haasteellista porukkaa niinku asianajajan kannalta

elo

joo o

mononen

ja tota mutta että tota kyllä sitä niinku sitä mä en muista että kenen aloitteesta se maksuton sitten haettiin mutta kyll kyllä se mun mielestä oli niin että pertti manninen sen sen oli yhdessä äitinsä kanssa funtsannut ja ne sitten koska ne menivät sitten en muista että kumpi siellä kävi siellä espoon oikeusaputoimistossa mutta mä en siellä ainakaan käynyt

mä sitt sain vaan ne pää päätökset ja paperit jälkeenpäin mutta siinä pidettiin jotain yhteyttä ja ja tota no sitten kun pertti ja se saatiin niin tota mä (epäselvä) pertti tais siinä vaiheessa

Nauha 1. Osa 1. loppuu.

HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Vihreä päällekirjoitus on asianajaja Pekka Monosen laskun liitteestä.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  Sivu2  Lopputulos Asian käsittely jää sillensä. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua. Avustajanpalkkio Valtion varoista maksetaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen kantaja Laura Mannisen avustajaksi määrätylle AA Pekka Monoselle palkkioksi 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 mk, eli yhteensä 23.028,40 markkaa, mikä jutun näin päättyessä jää valtion vahingoksi. Perustelut Käräjäoikeus katsoo, etteivät Pertti Mannisen
Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettaviksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Palkkiosta on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Koska asia on kuitenkin päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävänä olevan asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoitamisessa 34 tuntia. Käräjäoikeus on hyväksynyt veloituksen kulujen osalta sellaisenaan, koska on katsonut, että asian vaatimat kopiointikulut ovat olleet tavanomaista suuremmat. Muutoksenhaku Annettiin muutoksenhakuohjaus avustajanpalkkion osalta. Tämä päätös on lainvoimainen. Jyväskylä 29.3.2001 Allekirjoitus Päivi Penttinen Käräjätuomari Päivi Penttinen. 
Huomaa virhe: ei kiinteistön vaan vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. 
PM.
 
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

7

Nauha 2. Osa 1. alkaa.

Mononen

Oli niin että pertti manninen sen oli yhdessä äitinsä kanssa funtsannut ja ne sitten koska ne menivät sitten en muista kumpi siellä kävi siellä espoon oikeusaputoimistossa mutta mä en siellä ainakaan käynyt ett mä sit sain vaan päätöksen paperin jälkeenpäin muuta siinä pidettiin jotain yhteyttä ja tota

no sitten kun pertti ja se saatiin niin tota mä kyllä mulla on semmonen muistikuva että pertti tais siinä vaiheessa vähän tuulettaa että että tota nyt nyt niinkun saatiin maksutonta oikeudenkäyntiä ja tota mä niin kuin vähän rivien välistä luin että se tota sitä pidettiin äärettömän hyvänä asiana mutta tota

jos silloin kun sitä on multa kysytty niin mä en ole varmasti antanut niinku väärää todistusta siitä ettäkö se ilman muuta kattaa nyt sitten kaikki velka petterin pertin velkajärjestelyyn ja kiinteistöasioihin liittyvät en mä ole sellaista mennyt sanomaan missään tapauksessa näissä pitää olla äärettömän varovainen ett mihin se ulottuu ja näin poispäin että että en mä pysty tän yksityiskohtaisemmin näitä muistamaan

elo

joo ei mutta mä vielä tästä edelleen sitten että no sitten teit laskun tähän asiaan ja siellä laskussa olikin sitten asioita jyväskylän käräjäoikeus antoi siitä päätöksensä ja antoi päätöksen minkälaisen antoi niin kerro se laskunteko ja sitten kerrot että minkälaisen päätöksen siitä maksuttomasta jyväskylän käräjäoikeus antoi

mononen

joo tota niin tota mä ne syötän aina kun mä teen päivittäin töitä asianajotoimistossa mä syötän tietokoneelle toimenpiteet ja laitan niihin esimarkkamäärät siinä vaiheessa kun se on just tehty semmonen joka tuntuu oikeimmalta siinä vaiheessa kone laskee alvin itse ja kulut mun täytyy kanssa syöttää ja tota puhelinneuvottelut näin

sitten kun mä syötän niitä niin niin tota mä jos mulla on asiakkaalle kaks tai kolme toimeksiantoa yhtaikaa auki mä tietenkin katon mihin se niistä kuuluu mutt sit jos asiakas puhuu kolmea asiaa saman puhelun aikana niin mä joskus jaan sen sillä tavalla että jaettu kahdelle tai kolmelle toimeksiannolle jaan sen sitten niinku niille kolmelle

mutta mut kaiken kiireen keskellä siellä useimmiten tapahtuu niin että se ne kirjataan sille päätoimeksiannolle mikä sillä asiakkaalla on siinä saattaa olla pari pientä sivutoimeksiantoa jonne sitten niitä ei laiteta vaikka niitä pikkusen olis käsiteltykin siellä sitten tota näitä sivuasioita että tota ne on usein niin merkityksettömiä että ne on vähän niinku hyvää päivää mitä kuuluu tai onks verottaja ollut yhteydessä tai tai jotain tämmöstä niin ei niitä yleensä laskutetakaan sellaisia

sitten vaan ne tota mutta se mikä on se puhelin yhteydenoton syy ja mistä pää puhutaan sille toimeksiannolle kirjataan puhelinneuvottelu ja sitte jälkeenpäin mä sitten kun tulee tota jotain laskutuksen laskutusvaihe tullaan laskutusvaiheeseen eri syistä niin tota

sitten sieltä koneelta voidaan tulostaa aikarajauksilla tai tai tota toimeksiantorajauksilla voidaan siirtää toimeksiantoja tai siis toimenpiteitä toimeksiannolta toiselle kopioida tai tai siirtää ja ja tota se on hallinto sellaista toimiston sisäistä hallintotyötä jolla sitten niinku pyritään mahdollisimman oikeudenmukaiseen lopputulokseen ja tota

tässä tapauksessa olis periaatteessa kun pertti ja laura oli mun mielestä yhteisiä saman toimeksiannon maksaja mä olisin voinut yhteisen laskun tehdä niille könttälaskun jossa olis kaikki koko roska yhdellä samalla laskulla mutta mä tota sitten jostain syystä lähin näitä tota jakamaan kahelle laskulle ja

sitten kun pertti tota rupes ottaan yhteyksiä tota riehaantumaan näitten niin tota sitten mä koitin niinku selvittää hänelle tarkemmin näitä ja sitten tota tuli tämmönen korjausvaihe tähän joka vähän sotkee tätä asiaa mutta mun mielestä kaikki on edelleen selvitettävissä mutta tota

sitten maksuttomaan oikeudenkäyntiin niin niin sinne tota noin niin lähetin oikeudelle sitten laskun mutta mutta olin yhteydessä oikeuteen että tota tässä on nyt se vuorenvarmasti nyt sellaisiakin toimenpiteitä jotka mun mielestä ei niinku kuulu siihen mutta tietysti

mullehan kuuluu edunvalvonta näissä asioissa mä en voi niinku päämieheni vahin vahingoksi disponoida sillä tavalla että että pistetään nää päämiehen maksettavaksi vaan nää maksuttomaan vaan vaan tietysti jos päämiehen etu vaatii niin mahdollisimman paljon sinne maksuttomaan ja tota näin mutta että tota


Jyväskylän käräjäoikeus Vapaudenkatu 54 PL 534, 40101 Jyväskylä ASIA
Hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi täytäntöönpanoriita-asiassa HAKIJA/KANTAJA Manninen, Laura Alina KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Pekka Mononen Ky Vihertie 44-45 A 1, 01620 Vantaa Puh. 09-8787 4133, 0400-400685 Fax. 09-890 838 VASTAAJAT 1. Manninen Pertti Juhani 2. Keski-Suomen Osuuspankki Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä Puh. 014-639 711 3. Merita Pankki Oyj c/o Contant Oy Yliopistonkatu 30, 20100 Turku puh. 02-270 0258, fax 02-270 0431
HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun
taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Laura Aliina Manninen VEDOSLASKU Päivämäärä 21.03.2001. Laskun numero 2000364, Toimeksianto 846. Maksuehdot 14 päivää, Viivästyskorko 10.00 %, ALV.rek numeromme 0618012-9 ASIA Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankki Oyj. . Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky  Sivu 1 Erittely toimenpiteistä 

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky  Sivu 2 Erittely toimenpiteistä 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

8

annoin sitten oikeuden ratkaista sen rajauksen että mitkä heidän mielestään kuuluu koska se oli mun mielestä niinku oikeudenmukaisin tapa koska pertti pertin mielestä enemmän olis pitänyt olla maksuttoman piikissä ja vähemmän hänen piikissään ja lauran piikissä ett tota

eihän se tää jako maksuttomaan ja ei maksuttomaan niin sehän ei tarkoita samaa kuin jako lauralle ja jako pertille vaan se tarkoittaa lähinnä sitä että mikä on lauran tiettyyn toimeksiantoon kuuluva maksuton osuus ja

mikä on pertin ja lauran yhteistä ja yhteisvastuussa olevaa joskin sellaista osuutta missä pääpaino on aina pertillä mutta tota laura on kuitenkin näiden liityntöjensä kanssa mun mielestä täysimääräisesti vastuussa niistäkin laskuista

mutta ei ei samassa määrin intresantti ja eikä kaikki toimeksiannot ole suinkaan olleet yhtä arvokkaita lauran kannalta kuin pertin kannalta mutta tää yhteisvastuuhan syntyy jopa jo kevyemmälläkin perusteella yhteisvastuu asianajajan laskusta

elo

no kyllä mutt sitten tämä tämä tai on siis kysymys siitä että oliko pertti sitä mieltä vielä täsmennän oliko pertti manninen sitä mieltä että että siihen laskuun pitää laittaa kaikki esittikö hän niinku tähän maksuttomaan laskuun esittikö hän oikein semmosen niinku (epäselvä)

mononen

(epäselvä) vaatimuksen

en mä muista sellaista että hän olis niinku tota jotain tiukkaa vaatimusta sen osalta esittänyt en mä muista sellaista

elo

no sitten tässä nyt pääasiallisesti käsiteltiin jo tää tää tää jyväskylä mutta että vielä siitä päätöksestä minkälaisen jyväskylä teki päätöksen jyväskylän käräjäoikeus

mononen

no tota sieltä tota noin niin siinä noin niin käräjätuomari päätti olla maksamatta maksuttoman oikeudenkäynnin mukaisesti minulle niistä toimenpiteistä jotka olivat niinku lähinnä pertti mannisen selkeästi omia asioita niin kirkkonummeen kaikki pääasiassa liittyi ja tota se tietenkin siitä olis voitu käydä tarkempaakin neuvottelua mikä nyt näin että

jonkinlaista suurpiirteisyyttä näissä on pakko noudattaa niin että ei se ehkä millimetrin tarkasti voi olla just niin että nää on nyt sitä pertin ja näin koska se puhu välillä lauran asiassa ja laura puhu välillä pertin asiassa niin mahotontahan sitä on ihan tarkkaan mutta että

joku kohtuullinen korvaus siitä valtion varoista maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella lauralle kuuluis sieltä ja se ei voinut kaikkea koskee niin mun mielestä se oli harvinaisen hyvin oikeeseen osunut se tuomarin päätös että en nyt tässä voi referoida niitä (epäselvä)

elo

ei ei siitä oli siis poistettu pertille ja sitten ja siinä olikos siinä huomioitiin kuitenkin pertin osuutta jollakin tavalla vai vai mikä siinä siis oli oliko korottavaa vai alentavaa vai oliko mitenkä oli ja miten sä itse silloin tulkitsit sitä että voitko sä sitten periä niistä jotka on siitä poistettu maksuttoman oikeudenkäynnistä niin sitten päämiehiltäs erikseen

mononen

joo siis asianajajaetiikan mukaanhan asianajaja ei saa tota laskuttaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen asiakkaan asiakasta silloin jos tota noin niin toimen toimenpiteet on niinku on on toimenpiteet kaikki kuuluu siihen laskuun ja oikeus vaan sit katsoo että tässä on liikalaskutusta tai ett että tää laskutus ei oo tarpeeks kohtuullinen näihin tehtyihin toimenpiteisiin niin silloinhan tota silloinhan mun pitäis tyytyy siihen maksuttomaan oikeudenkäynnin lopputulokseen ja päämies vois vois olla rauhassa hän ei saa multa mitään laskua mutta mutta ett jos on siis tämmänen tämmänen selkeä rajanveto, että nää toimenpiteet ei tähän kuulu niin ne on sit ulkopuolella ja ne voidaan laskuttaa sama se on tuolla oikeusturvavakuutuksen puolella että mä olen tästä puhunut erään asianajan kanssa paljon aikaisemminkin monessa yhteydessä ja mä oon itse oon olin aikaisemmin nou noudatin vakuutusasioissakin sellaista että jos jos vakuutusyhtiö hylkäs osan laskusta niin en mä sitä koskaan päämieheltä mutta mä kuulin että hyvin arvovaltaiset toimistot siinä tapauksessa aina lähettävät laskun päämiehelle vaikka sen mitä vakuutusyhtiö ei maksa niin se on sit loput päämieheltä ja siihen tota sain sitten selvitystä mutta mutta tässä mun mielestä oli ihan oikein että ett tota maksuttomasta laura sai apua ja ja osa se mikä oli kohtuullista ja oikeudenmukaista se sitten maksettiin sieltä mutta tohon ilman muuta voidaan

HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Vihreä päällekirjoitus on asianajaja Pekka Monosen laskun liitteestä.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  Sivu2  Lopputulos Asian käsittely jää sillensä. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua. Avustajanpalkkio Valtion varoista maksetaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen kantaja Laura Mannisen avustajaksi määrätylle AA Pekka Monoselle palkkioksi 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 mk, eli yhteensä 23.028,40 markkaa, mikä jutun näin päättyessä jää valtion vahingoksi. Perustelut Käräjäoikeus katsoo, etteivät Pertti Mannisen
Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettaviksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Palkkiosta on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Koska asia on kuitenkin päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävänä olevan asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoitamisessa 34 tuntia. Käräjäoikeus on hyväksynyt veloituksen kulujen osalta sellaisenaan, koska on katsonut, että asian vaatimat kopiointikulut ovat olleet tavanomaista suuremmat. Muutoksenhaku Annettiin muutoksenhakuohjaus avustajanpalkkion osalta. Tämä päätös on lainvoimainen. Jyväskylä 29.3.2001 Allekirjoitus Päivi Penttinen Käräjätuomari Päivi Penttinen. 
Huomaa virhe: ei kiinteistön vaan vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. 
PM.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

9

 laskuttaa koska ne eivät kuuluneet siihen ellei niitä ole siis arvioitu ollenkaan niiden markkamääräistä arvoakaan että se laskun pienentäminen tai maksun pienentäminen suhteessa laskuun ei tarkoittanu sitä että nää toimenpiteet pitäis mahtua tähän markkamäärään vaan ne on rajattu ulkopuolelle ja se markkamäärä mikä mulle on maksettu on se on katsottu olevan sitten kohtuullinen korvaus niistä toimenpiteistä jotka kuuluivat siihen

elo

aivan

mononen

siinä oli muistaakseni joku korottava tekijä mutta en nyt muista mikä se peruste oli mutta ett että pikemminkin korottavasti sitä arvioitiin kuin että ett ett tota se ois ollu liian että sitä olis pitänyt pienentää sitä lasku (epäselvä)

elo

selvä jos me sitt mennään tähän tähän akordipuoleen ja sopimispuoleen tässä asiassa asiassa pertti mannisen velka-asiassa minkälaisia yhteydenottoja ja millä tavalla sä olit tekemässä tekemisissä pankin kanssa ja tota tän tän maksusuunnittelijan kanssa mikä se luottoasiantuntijan kanssa ja ja näiden kanssa kerro niistä nyt sitten sä olit pankin kanssa koska sä alotit ensimmäiset yhteydenotot espoon

mononen

en mä nyt muista

elo

(epäselvä)

mononen

mutta muistaakseni mä olen jossain vaiheessa siis jo kansallisosakepankin aikana soittanut pertin asioissa pankkiin silloin kun nimi oli kansallisosakepankki mutta tota silloin ei tehty mitään sen isompaa mut siit siit oli niinku vuosi aikaa mutta sitten tota

sitten on ollu jotakin mutta nyt sitten tään Lauri Karan kanssa niin niin niin niin tota en mä nyt hänen kanssaan ole kovin kauaa toiminut että oliks se nyt 2000 tammikuussa kun se tuli se pakkohuutokauppa niin siinä niihin aikoihin tota ehkä muutama päivä tai muutama viikko ennen sitä mä oon ollu sitten yhteydessä mutta sitten sitten tää täytäntöön tää kirkkonummen pakkohuutokaupan ja akordisopimuksen osalta mutta

sitten kun oli tää lauran täytäntöönpanoriitakanne niin siinä tota contant oyn juristi varatuomari tuula pitkänen turusta hoiti muistaakseni sitä pankin puolelta ja häneen olin sitten yhteydessä ja tietenkin siinä vaiheessa aika paljon niin kuin asianajajat vastakkain olevat asianajat joutuu olemaan ja tota siinä niinku kantajina ja vastaajina tai minä siinä oltiinkin niin se oli normaalia asianajotyötä että tota tota se tuula pitkänenhän ei ollu vaikka pankkia edustikin oikeudenkäynnissä ei ollut pankin edustaja siinä mielessä tätä ei voi pitää yhteydenpitona pankkiin mutta mutta tota pankinedustajana kuitenkin ja sitten tota siinä taustalla mä

siinä se jossakin vaiheessa tuli kun mä sitä sitä hoidin niin tuli myöskin suora yhteys pankkiin ja tota sieltä sit annettiin muistaakseni annettiin ohje että tuula pitkänen neuvottelee näistä ja mä sitten puhuin tuula pitkäsen kanssa mutta sitten

se se kuitenkin ei niinku ei halunnut se tuula pitkänen ei halunnut kuitenkaan olla siinä akordisopimuksessa missään niinku tekemässä sitä akordisopimusta vaan se tökkäs sen takasin pankille ja ja olihan siellä varmasti pertti itse ja laura ja tota tää kenties tää velkajärjestelijä että että tota siellä paljon tekivät pankin kanssa yhteistä neuvonpitoa

mutta tota kyllä minäkin siellä olin mukana ja sitten kun tuli tuli tää niinku tää finaali että piti tää niinku todella toteuttaa niin kyllä mä sanon että kyllä mulla oli ihan kohtuullinen rooli siinä sinä niinku nivoo niitä asioita yhteen mutta että tota

elo

miten tota niin kerrot kerrotko sitten siitä että millä tavalla tää sopimus tehtiin ja olitko allekirjoittamassa sitä millä valtuuksilla kenen puolesta ja niin ja ja sitt sitt tänkaltaisia kysymyksiä

mononen

no se oli kai kirjeenvaihtoallekirjoitus että en mä pankissa käynyt siinä enkä pankin perintäosastolla muistaakseni allekirjoittamassa vaan luultavasti mä allekirjoitin sen toimistossani ja lähetin sen sitten pankkiin sen akordisopimuksen se

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.

10

elo

millä valtuuksilla

mononen

no lauralta mä kävin hakemassa valtakirjan kotoonsa sen sopimuksen kopion kääntöpuolelle mä halusin niinku ett laura lauralta tulee se nimi niinku hyvin täsmällisesti ett että mitä se tarkottaa että se on niiku että tota ettei tarvi niinku miettiä mihin se laura on nyt nimensä on antamassa se on antanut sen siihen paperiin pertti sitten tota anto sitt semmosen vähän laajemman valtakirjan että mulla on niinku neuvottelu (epäselvä) ja tuota

elo

koskiko tää laajuus sitten sitä että sä olit neuvotellu niistä asioista niistä ikään kuin jo sitten tehtiin tää tai valtuutettiin ne vanhatkin asiat kaikki

mononen

en mä tiedä otettiinks siinä tota niinku konkreettisesti kantaa siihen ett mitä se nyt tarkottaa koska mä koen asemani niin tota laajasti valtuutetuksi siinä mä hoidin hoidin niin laajasti sitä kenttää että tota ei niinku mulle ei tullut mieleenikään että mulla ois jotakin valtuutusongelmia

elo

hym

mononen

kyll tää tota niinku se oli mun mielestä vaan ihan luonnollinen seuraus että semmonen valtakirja tulee sittenku niin tarvitaan

elo

no vähän tiivistetään tässä vielä lopuksi sitten (epäselvä) kysyn sulta että onko sulla ollu pertti manniselta valtuutus tehdä nämä työt ja oletko hänen toimeksiannostaan tehnyt nämä työt mitä sulle nyt las mistä täällä nyt laskuissa on kysymys

mononen

ihan varmasti olen hänen ja hänen äitinsä toimeksiannosta tehnyt kaikki ne työt mitä tossa laskussa on ja paljon muuta mitä en oo laskuttanut ja oon oon niinku tosi kohtuuden kädellä niitä mitottanut ja antanut sitä tuttavanalennusta ja maksuaikaa ja joustanut joka käänteessä ja nää on ollut erittäin haasteellinen pari

elo

ja oletko sitä mieltä että näistä mitä mitä täällä vaaditaan nyt täällä käräjäoikeudessa niistä ei kuulu mikään minkään maksuttoman oikeudenkäynnin

mononen

no ihan taatusti ihan taatusti se on just niin että että tota että tota maksuttomasta saatiin oikeudenmukainen päätös ei varmasti saatu niinku liikaa eikä liian vähän ja ja tota mutta että kaikkee mä en oo laskuttanu

elo

puheenjohtaja kiitoksia tää riittää tältä tältä erää

puheenjohtaja

vastaajan puolelta kysyttävää monoselta jotakin

lehtinen

miten te katsotte tämän näitten laskujen 1 kautt taikka eli siis 1433 ja 1444 toimeksiantojen synty missä vaiheessa

mononen

se on tota noin niin se on joskus 90-luvun alkuvuosina syntynyt nää nää toimeksiannot ei niitä mä oon hoitanu niitä monia vuosia pertin asioita

per pertin olis pitänyt niinku lähettää mulle kirje että hän ei halua enää hoidattaa mitään asioita mulle jos hän olis hal halunnut panna poikki ne


VALTAKIRJA VALTUUTAN PEKKA MONOSEN ALLEKIRJOITTAMAAN MINUN PUOLESTANI KÄÄNTÖPUOLELLA OLEVAN SOPIMUKSEN: HELSINGISSÄ 30. päivänä tammikuuta 2001 Laura Manninen LAURA MANNINEN TODISTAVAT: ... ...
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 


Valtakirja Valtuutan asianajaja Pekka Monosen neuvottelemaan ja sopimaan kaikista velkoihini ja niihin liittyvistä asioista Merita Pankki Oyj:n kanssa koskien velkojani Merita Pankki Oyj:lle. Jyväskylä 29.1.2001 Pertti Manninen Pertti Manninen Todistavat ... ...
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 


Tässä toisessa ensimmäisessä laskussa asian on jo muuttunut.  Asia: Pertti ja Laura Manninen. Erikseen kirjatut PMn Kirkkonummen pakkohuutokauppaan ja LMn avustavaan vapaaehtoiseen kiinteistökauppaan liittyvät sekä muut PMn velkaantumiseen liittyvät toimenpiteet. Maksajaksi merkitty Pertti Juhani  ja Laura Aliina Manninen c/o Pertti Manninen.
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 


Tässä toisessa toisessa laskussa asian on jo muuttunut.  Asia: Pertti ja Laura Manninen. Täytäntöönpanoriitatoimeksiantoon kirjatut PMn (ja LMn) henkilökohtaiset toimenpiteet, joita ei ole voitu sisällyttää kanneasian maksuttomaan oikeudenkäyntiin.  Maksajaksi merkitty Pertti Juhani  ja Laura Aliina Manninen c/o Pertti Manninen.
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 
Laskut.

Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)


Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.
Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.
Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen."
Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.


Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Selostus. 
Oikeudenkäyntien nauhoitetut osat: Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68. 

 

Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.

 
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004.
Asian kulku: 
Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti.  "Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa." Pertti Manninen.
Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa?
Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa?
Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa?
Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa?
Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue!
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!

 
 


1999 alkaen
 
Torstaina 6. toukokuuta 2004.
 
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva

 


Torstaina 6. toukokuuta 2004. Numero 250.
   


Tänään
06.05.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   

 
Sodan kuva
 
   

 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   

 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

p
 

Torstaina 06.05.2004. Irak.  Vankeja on kidutettu ja häpäisty. Amerikkalaisten sotilaiden käytöksestä on suoraan vastuussa presidentti George W. Bush, koska hän on vaatinut kaikille kansalaisilleen syytesuojan. Yhdysvaltain kansalaisia ei voi tuomita missään sotarikoksia käsittelevässä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Presidentti eikä puolustusministeri Donald Rumsfeld pyydä anteeksi USA:n kansan puolesta, he vain paheksuvat.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 
Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Viikon kuva: Äiti ja lapsi  15.05.2003. Julkaistu ensimmäisen kerran 11.05.2000.

 
Torstaina 06.05.2004. Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
 
Torstaina 06.05.2004. Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Pertti Manninen.
Asian kulku: Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti. Lue!  Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa? Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa? Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa? Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue! Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!
     
  Torstaina 06.05.2004. Valamiesten ratkaisu. Huomenna perjantaina päivänäytös klo 11.05. TV2:ssa. Sidney Lumet ohjasi esikoisensa 12 Angry Men vuonna 1957 USA:ssa. Kuvassa Henry Fonda pitelee kädessään stilettiä ja alkaa epäillä syytetyn syyllisyyttä. Huikea filmi, joka tapahtuu yhdessä huoneessa. Unelmoitu kuva. Pertti Manninen.
     
Torstaina 06.05.2004. Pääkirjoitus. Kidutusta. On tietenkin aika kornia valittaa vaivojaan täällä Suomessa, kun ajattelee mitä maailmalla tapahtuu. Silti vääryyttä ei tarvitse missään hyväksyä. Kolme vuotta on varsinainen kokemus. Lopuksi Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa vaikka hovioikeudessa oli menetelty lain vastaisesti. Minulta evättiin oikeudenkäyntikaaren mukainen kuulusteluoikeus. Valittaa voi enää vain Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka saanee tutkittavakseen täytyykö oikeusvaltiossa  noudattaa sen voimassa olevia lakeja. Pertti Manninen, nettisanomat.com 06.05.2004.
     
 

Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Lätkäfanin hurma ja humala. Viikon kuva 18.05.2000. 
Unelmoituja kuvia heistä, jotka eivät niin kovasti lätkää seuranneet.
19.04.2001.
Unelmoituja kuvia heistä, jotka kaukalossa selvittivät välejään. 19.04.2001.
Viikon kuvasarja 08.05.2003.

     
Tulossa.   Torstaina 06.05.2004. Minusta - muistista. Kuvasarja.
     
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

  pm 1234567890123456789012345678901234567890123
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999. 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 

 
Kansanedustaja Kimmo Sasi (Kok.): Muistamme varsin hyvin vielä joitakin aikoja sitten edustaja Tennilä halusi, että Suomi liittyisi Neuvostoliittoon tai ainakin nyt Varsovan liittoon, mutta nämä ajat ovat nyt ohitse. - Kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä (Vas.): Minun isä on seisonut viidettä vuotta etulinjassa Suomen itsenäisyyden puolesta ja pidän loukkaavana teidän kantaanne. - Välihuutaja: Aivan, törkeätä. Eduskunnan kyselytunnilla Nato-kysymyksen keskustelussa tänään torstaina 04.03.2004 n. klo 16:35.

  Lukijan postia.

Näinä aikoina.


29.04.2004

22.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

22.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


25.12.2003.


18.12.2003


11.12.2003.


Vanhin 29.07.1999
Kaikki lehdet-luettelo

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!


Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.


"Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."

Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi. Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni olin pyörinyt piennarta pitkin. Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni minä oksensin verta ja itkin. Gösta Sundqvist.


Pohjat: Vuoden nuolaisu! - Poliisi tutki Ahtisaari, USA:n juoksupoika. - NATO Vauhti-viikko.
Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyvä kuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999.


TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com 2004/250. Sivut valmisti Pertti Manninen 06.05.2004 ( 24.05.2004 15:21 ). Vanhempi talvitoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
nettisanomat.com 2004/05/06 - Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Laskut. Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku. Asiana - 06.05.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.


Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Sivun alkuun!

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen.- Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2004: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kaksi kuvaa puuttuu, yksi poistettu ja google-haun logot puuttuvat.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016