POISTOT (HO 19.11.2015)

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004. 
Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen. Laskut. 

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68. Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen." Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.
 
 

1999 alkaen
 
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)

21

millon

mononen

eri vaiheissa sä et

manninen

sano yksi päivämäärä

mononen

sä et oo missään vaiheessa ett kun mä olen hoitanut näitä asioita tehnyt ulosottovalitusta tein täytäntöönpanoriitakannetta ollut tota noin niin kiinteistön pakkohuutokaupassa ollut yhteydess pankkiin niin sä et oo sä et oo kertaakaan sanonut että hei mononen ei saa neuvotella mun asioista nyt loppu monosen hommat sä oot aina aina hyväksynyt olet antanut mun toimia

manninen

joo tää on yleistä mutt vuosia

milloin olette ollut yhteydessä pankkiin

mononen

monta kertaa en muista

manninen

(epäselvä) sanokaa nyt joku päivä esimerkiksi vuoden 2000 jälkeen

mononen

siinä tota vaiheessa kun tota tuula pitkäsen kanssa

manninen

se ei ollut pankki se oli täytäntöönpanoriitakanne

mononen

oli oli ohitin hänet

manninen

kenen kanssa olitte pankkiin yhteydessä

mononen

perintäosasto lauri kara tai tai taii

manninen

ja millon tää tapahtui

mononen

(epäselvä) jompikumpi en muista

manninen

ja millon tää tapahtu

mononen

silloin kun sitä tuula pitkänen tuula pitkäsen kanssa hoidettiin

manninen

mutta milloin se oli

mononen

en minä muista sitä en minä muista

manninen

oliko se vuonna 2000, 2001


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro.


Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro.

22

mononen

en minä sitäkään muista en mä muista sitä

manninen

ja joko lauri kara tai joku muu

mononen

kara kertoo varmaan sitten

elo

mun mielestä toi on nyt älytöntä että

mononen

sinne aikoihin se se sijoittuu että kyllä mä olen ollut sinne pankkiin yhteydessä sun asiassa

manninen

no minä en tiedä semmoisista asioista mutta tehän tiedätte

mononen

mä olen rehellisesti laittanut ne noi

manninen

mutta ei täällä löydy laskuissa mitään että olen ollut yhteydessä pankkiin missään

mononen

no ihan jokaista puhelinkeskustelua mikä on lyhyitä mä en ole edes laittanut niin kuin mä sanoin mä en ole edes laskuttanut edes kaikista

manninen

joo no mutt ei joo mutt siitä ei oo sit mitään näyttöä semmosesta

mononen

ei siitä tarvi olla jos siitä ei ole laskutettu hym

manninen

no kyllähän jos täällä ruvetaan oikeutta puhumaan niin täytyy kertoa milloin te olette ollut yhteydessä pankkiin

ilman laskua

elo

(epäselvä) kertoo siitä sitten

mononen

täällä esimerkiksi 29.1.2001 olen ollut puhelinkeskustelussa Lauri Karan kanssa

manninen

29.1.

mononen

2001

manninen

eli samana päivänä kun minä olen allekirjoittanut teille tämän

mononen

valtakirjan

manninen

valtakirjan

mononen


Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Laskut.

23

se on varmaan liittynyt juuri näihin toimenpiteisiin se on aika tärkeä

manninen

mutta te sanoitte aikaisemmin että te olette ollut koko ajan pankkiin yhteydessä

mononen

koko ajan

manninen

mutta täältä löytyy semmonen lause

puheenjohtaja

(epäselvä) vielä kysyttävää jos ei niin monosen kuuleminen päättyy tähän

seuraavaksi kuullaan todistajaksi pyydetty vastaaja pertti juhani manninen ja (epäselvä)

lehtinen

voitko kertoa minkälaisia toimeksiantoja teillä on pekka monosen toimiston kanssa ollut jos jätetään ne 90 luvun pois koska niillä ei ole kovin paljon merkitystä vuoden 2000 alussa ja 2001n aikana

manninen

vuonna 2000 äitini pakkohuutokaupan jälkeen tai tai siis pakkohuutokauppaan johon hänen valvontaansa ei hyväksytty laukaan kiinteistön tammikuussa 2000 niin tota hylättiin tämä mut minun kun minä olin vienyt sen sinne henkilökohtaisesti tälle ulosottomiehelle haltijavelkakirjat jotka tosin mononen oli joskus vuosia vuosia aikaisemmin tehnyt niin tota ja äitini ei hyväksynyt sitä huom äitini ei hyväksynyt sitä no en tietenkään minäkään hyväksynyt mutta tota ja tota sitten me mä se vuosikausia ollut tapa jolla pekka monoselta kysyttiin neuvoja oli se että soitettiin mononen lähetti laskun niin tällä perusteella jotka siinä ilmenee

vuoden 2000 alkupuolella tähän asiaan ja aino vain tähän asiaan kysyin neuvoja monoselta sinne sinne tota tota siihen tähän ulosottovalitukseen ihan konkreettisesti miten se tehdään eli tein sen itse hänen neuvojensa perusteella ja tota ja lähetin sitten mutta me teimme sillä tavalla äidin kanssa yhdessä että siellä oli äidin allekirjoitus koska siis se oli sitten niinku yhdessä tehty vaikka minä sen mulla on tekstinkäsittely että fyysisesti kirjoitin ja mutta ja kaikki asiatkin käytiin yhdessä läpi mitä siellä sisällä oli ja sitten tota siit tuli kielteinen päätös

Nauha 1. Osa 2. loppuu.


24

Nauha 2. Osa 2. alkaa.

manninen

tota tota sinne sinne tota siihen

tähän ulosottovalitukseen ihan konkreettisesti miten se tein eli tein sen itse hänen neuvojensa perusteella ja ja tota lähetin sitten mutta me teimme sillä tavalla äidin kanssa että yhdessä että siellä oli aina äidin allekirjoitus koska se siis oli sitten niinku yhdessä tehty vaikka minä sen niinku mulla on tekstinkäsittely fyysisesti kirjoitin ja ja mutta ainakin kaikki asiasisältö käytiin yhdessä läpi mitä siellä sisällä oli ja ja sitten tota sitt tuli kielteinen päätös

se että minä olin siinä maksajana ja sitten tota ja sitten siinä oli vielä jostain syystä tuli toinenkin toimeksianto en mä siinä niin kiinnittänyt huomiota sitä yhtä ja samaa asiaa vaan käsiteltiin mutta sitt sitä ulosottovalitusta siellä no

sit siitä tuli kielteinen päätös ja ja tota mä tein sitten hovioikeuteen kirjelmän ja tota lähetin sen tota monoselle luettavaksi eli taas sitten hän lukee ja laskuttaa ja niinku laskuttikin siitä lukemisesta katsoi onks siinä mitään järkeä siinä kirjelmässä mutta tällä tavalla kuviteltiin että päästään ehkä niinku vähän halvemmalla jos näin voi sanoo ja sitten tota mononen luki ja ilmotti että hänen mielestään se

hän haluis tehä sen viidentuhannen markan kertakaikkisella hinnalla ja sitten hän halus siihen sillon niinku niinku kaks maksajaa minut oli merkitty aikaisemmissa maksajaks ja olin myös maksanut olin maksanut omilta tililtäni ja myös äitini tililtä ja niinku sanottu en kiinnittänyt sitten huomiota koska se oli nyt niinku jos ajatellaan sitä mannisen kannalta sama homma kun se tuli jostain kuitenkin maksettua mutta

ne tuli aina tapauskohtasesti siis soittokohtasesti jos näin koska ne oli soittoja niin sitten tähän haluan väliin sanoa että missään vaiheessa en ole käynyt monosen toimistossa et semmosta ei ole

puheenjohtaja

sopisko että kerrotte ilman sitä paperia

manninen

joo ilman eihän ollut tarkotuskaan mutta tota tota sen verran voin varmaan kattoo

tuomari

muistiinpanojen tarvetta kattoo

manninen

no joo mä katon sen

tuomari

päivämääriä (epäselvä)

manninen

no just joo anteeksi mä en tiennyt joo no sitten tota todella mähän muistan nää hyvin ei sinänsä niin tota sitten tota mentiin sinne

mononen lähetti sinne vaasan hovioikeuteen sen kirjeen ja se oli niinku sovittu viiden tonnin meillä on nyt sähköposti tai minun ja monosen välillä eihän äidillä ollut sähköpostia vaan minulla oli sähköposti ja ja tota niin niin lähetettiin sitten tota jossa ykskäsitteisesti mononen halus että äiti maksaa kaks ja puol tonnia ja minä maksan siitä kaks ja puol tonnia ja sitten niin että äiti maksaa sen kertasuorituksena määrättyyn päivään mennessä ja mulle tuli muistaakseni 500 markan jo siinä vaiheessa siis tämmösiä kertamaksuja viissataa kuukaudessa eli mononen tiesi mun kyllä rahatilanteeni mutta silti haluttiin että se käydään läpi no sit sielt

tuli päätös sieltä hovioikeudesta ja sielt tuli nyt sitten se päätös että että tota tää tää tää äidille annettiin mahdollisuus nostaa täytäntöönpanoriitakanne ja sitten sen huutokaupan kuulutuksen osalta johon mononen oli sinänsä ansiokkaasti kiinnittänyt huomiota niin sieltä tuli vaasan hovioikeudesta tota ilmotus että äidille olis pitänyt lähettää huutokauppakuulutus mutta sitten kuitenkin se vesitettiin plus sitten se että ett tää valvonta joka oli niin tota siellä on ihan lainvoimainen päätös että toimitusmies on johkin kummalliseen epämääräiseen puhelinsoittoon vedoten hylännyt sen äitini valvonnan vaikka sitä hän oli myös sitä kaks kertaa kirjallisesti sitä hoitanut mutta näitä asioita ei hoitanut mononen siis näitä valvontatoimenpiteitä siinäkään asiassa ja sitten tota tää


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

25

kun se tuli se kielteinen päätös sen on mononen soittanut mulle ja minä oon siinä niillä tiedoilla sitten ilmeisesti sitten ja äitini kanssa juteltuani sanonut että ett nyt tää on näyttää meidän kohdalta mahdottomalta jatkaa tätä juttua ett meillä ei oo kerta kaikkiaan ei ollu äidillä rahaa eikä ollu mull rahaa että se nyt lop lopetetaan ja

pyysin monosta lähettämään minulle sen sen hovioikeuden päätöksen alkuperäisenä ja täällä ne kirjeet löytyy joku todistuskappale että se että hän on lähettänyt ja ja siinä yhteydessä minä muistan niin että mononen sano että oo äidillä että kannattas käydä oikeusaputoimistossa ja selvittää onko äidillä mahdollisuus ja tota ja mä minä jopa muistan että sain häneltä helsingin oikeusaputoimiston numeron mutta voi olla väärin

soitin joka tapauksessa helsingin oikeusaputoimiston numeroon ja siellä sen kanteen tai täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen oli niin vähän aikaa että se aika päivä joka sieltä helsingistä olis löytynyt niin ei enää sopinut tähän ja sitten mä soitin espooseen ja sain sieltä nopeemman ajan ja

siellä käsiteltiin asianmukaisesti siis kaikki ne tiedot mitkä oikeusaputoimisto vaatii siis veroilmoitukset ja kaikki tulot ja menot mitkä siinä esitettiin ja tota hänelle myönnettiin täysin maksuton oikeudenkäynti ja tota ja ja

sitten siinä vaiheessa varmaan sen kesän kuluessa kun monoselle ja sit mä soitin on täytynyt soittaa monoselle soitin monoselle että tota äiti hyväksyy tämän tämän tota hänet siihen asiamieheksi tähän täytäntöönpanoriitakanteeseen

ulosottovalitus oli meidän mielestä jo loppunut koska se oli niinku tavallaan minun hoteissa tehdä valitus korkeimpaan oikeuteen jonka mä sit teinkin mutta monosella ei ollut enää siinä vaiheessa ulosottokanteeseen mitään asiaa ja

sitten tota sanoin että äiti antaa tän tällä ehdolla että tota hänelle ei tule mitään kuluja tässä asiassa ja mononen vakuutti että maksuton oikeudenkäynti sisältää kaikki tai äidin kulut tulee sieltä maksetuiksi ja sitten sen vielä että mutta jos juttu hävitään niin on se riski että tota vastapuolen oikeudenkäyntikulut vois tulla maksettavaksi ja

hän halusi ett itse soittaa äidilleni joka on oli erittäin eettisesti tasan tarkkaan oikein että hän neuvotteli sen äidin kanssa se ja siinä yhteydessä äitini joka ei ole täällä tietenkään todistajana niin on ilmottanut että

ykskäsitteisesti hän on saanut ja mononen on hänelle sanonut että mitään muita kuluja ei tässä jutussa tule hänelle kuin sitten se ett mahdollisesti jos juttu hävitään niin vastapuolen oikeudenkäyntikulut ja tämä oli se ensimmäinen paikka jossa se on äidille vakuutettu sitt kaiken kaikkiaan oli se ett

äiti oli silloin jo 85-vuotias ehkä 84 ainakin niin tota niin oli täysin luonnollista että enhän minä voinut vanhaa sairasta ihmistä kiusata näillä asioilla niin meille oli täysin luonnollista että minä oon hyvin paljon yhteydessä pekka monoseen ja

se mikä täällä sanotaan tässä että se päivi penttisen tämä kohtuullistaminen siinä laskussa se on sillä tavalla väärin esitetty tänne käräjäoikeuteen siihen maksuttomaan oikeudenkäyntiin kun siinä ei ole selostettu tätä asiaa ja jostain syystä mononen ei ole pitänyt päämiehensä puolta siinä koska tota hän ei ole selostanut sitä asiaa tottakai 84-vuotiaan tai viis vuotiaan vanhuksen asioita voi hänen ainoa poikansa hoitaa niin

eli sieltä on pyyhitty kaikki totaalisesti puhelut pois siis huom kaikki pois mononenhan on ilmoittanut että on ollut välillä minun asioita ja välillä äidin asioita mutta siitä laskusta tai siitä maksusummasta on pyyhitty kaikki puhelinneuvottelut ja tässä on

sit vielä omituinen tilanne näissä että kun täällä lukee puhelinneuvottelu pm pertti manninen tai pertti manninen kautta pm niin täällä on hirveen monta kohtaa joissa ei kerrota ei sitt sanallakaan mitä se puhelinneuvottelu on käsitellyt ja

mä oon sitt yrittänyt sill tavall tehdä että mä keräsin ainakin kaks viikkoo ellen enempikin tällaisen mapillisen kaikkia tähän asiaan liittyviä aikajärjestyksessä ja rupesin sitt pikkasen tajuumaan sitt mulla on kaikki sähköpostit oli onneks tallessa molemmin puolin niin sitt rupes jonkunlainen kuva tulemaan mistä me ollaan puhuttu niissä ja nyt tähän väliin sitt täytyy sanoa että minkään valtakunnan

äsken kävi ilmi että mononen on ollut ensimmäisen kerran yhteydessä tai ainakin 29.1.2001 pankkiin ja ei löytynyt aikaisempaa päivämäärää

vuonna 2000 kun tuo pakkohuutokauppa tehtiin niin pankin monosella ei ollut mitään asiaa olla pankkiin yhteydessä eikä ole ollut missään pankkiin yhteydessä enkä minäkään varsinaisesti ollut pankkiin yhteydessä muuta kuin sen että pakko pankki suoritti tai pankki vaati suoritettiin pakkohuutokauppa


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Laskut.

HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Vihreä päällekirjoitus on asianajaja Pekka Monosen laskun liitteestä.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  Sivu2  Lopputulos Asian käsittely jää sillensä. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua. Avustajanpalkkio Valtion varoista maksetaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen kantaja Laura Mannisen avustajaksi määrätylle AA Pekka Monoselle palkkioksi 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 mk, eli yhteensä 23.028,40 markkaa, mikä jutun näin päättyessä jää valtion vahingoksi. Perustelut Käräjäoikeus katsoo, etteivät Pertti Mannisen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettaviksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Palkkiosta on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Koska asia on kuitenkin päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävänä olevan asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoitamisessa 34 tuntia. Käräjäoikeus on hyväksynyt veloituksen kulujen osalta sellaisenaan, koska on katsonut, että asian vaatimat kopiointikulut ovat olleet tavanomaista suuremmat. Muutoksenhaku Annettiin muutoksenhakuohjaus avustajanpalkkion osalta. Tämä päätös on lainvoimainen. Jyväskylä 29.3.2001 Allekirjoitus Päivi Penttinen Käräjätuomari Päivi Penttinen. 
Huomaa virhe: ei kiinteistön vaan vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. PM. Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.

26

mitään yhteydenottoja minkään kokonaisjärjestelyn tai tämmösen suhteen ei oo käynyt mononen enkä minä vuonna 2000 vasta kuin aivan loppupuolella ja siinä vaiheessa kun rupes tuleen kirkkonummen kirkkonummen kiinteistö vuotta myöhemmin pakkohuutokauppa ajankohtaseks niin siinä vaiheessa

mutta vois sanoa että vuonna 2000 ei kukaan ollut pankkiin kun mä nyt rupeen miettiin koska anttosen kirje lähetettiin 12.12 meritalle ja ja siihen anttosen kirjeessä oli näin ilmoitettu se oli se oli sovintoehdotus tälle mun niin sanotulle kokonaistilanteelle tai mille tahansa ja minä olin

siinä vaiheessa äiti oli niin kyllästynyt tähän oikeudenkäyntiin että tota että kun tuli avautui tavallaan niinku mahollisuus kes lopettaa se niin hän hänen minä en oo ketään painostanut mä sanoin että tässä on tämmöisiä että sä nyt menetät siellä jotain menetät tän oikeudenkäynnin mahdollisuuden voittoon ja sitten tota

mutta hän katsoi silloin että hän on niin kyllästynyt tähän asiaan ja minä hänen poikanaan katsoin että 85 vuotista ihmistä ei voida enää kiduttaa ja sit mä selitin onhan se helkkarin hieno asia tai siis hieno asia että että tota semmonen akordi voidaan tehdä josta mulla velat otetaan pois siinä

mutta siihen nimenomaan liitty yhtenä tää täytäntöönpanoriitakanteen lopettaminen jonka hän halus lopetettavaks ett ett siihen liitty vielä lisäksi se että kun se rupes näyttään että se mutkistuu siellä pankki anto semmosta vastausta että peräytetään jotain vanhoja asioita ei meillä ollut mitään tietoa vaikka se olis yks kaks tota käynyt niin että hänelle hän olis tullut siinä maksumieheks siinä ja silloin katottiin että päästään ensinnäkin vähän niinku sukua tälle että olis pitänyt päästä koko asiasta eroon ja sitten siitä saatiin jonkunlaisia hyötyjä kuka mitäkin sai sitten

mutta äiti piti erittäin suurena sitä hyötyä että nyt se kerta kaikkiaan loppuu ja hän ei niinku sitten tietenkään voi tätä käsittää että se tavallaan vielä jatkuu että hänelle lähetetään laskuja ja kaikkia muita se on sit taas jo ihan absurdia hänen ymmärryksensä päälle mutta mutt se silloin kun mä sain sen kun taas annettiin tämä siis taas puhun mutta nyt

mulla on sitten semmonen että löytyi semmonen valtakirjakin jossa minäkin saan hoitaa äitini asioita siis ihan kirjallenikin niin niin niin mä tarkoitan sitä että

sitten kun tää heinäkuussa muistaakseni heinäkuussa 2000 tämä annettiin tää tehtävä monoselle niin niin siinä ei ollut siinä vaiheessa en minä eikä mononen eikä kukaan muukaan tiennyt mitään kirkkonummen pakkohuutokaupasta plus sitten siitä ettei mitään neuvotteluja ollut pankinkaan kanssa kaikki oli auki tietenkin oli tiedossa se että jossain vaiheessa tää tulee vastaan elämässä tää että että se kirkkonummen talokin katsotaan mitä se tulee mutta se tuli vasta syksyllä sitten vastaan ja tota ja ja ja eli toisin sanoen no

sitten myös siinä vaiheessa oli ett ku äiti epäili että tää ei oo niin yksinkertaista hän vanha terve epäilys niin niin hän niinku vannotti ja sitten tavallaan sovittiin että me ei kerta kaikkiaan laiteta semmosia asioita tähän maksuttoman piikkiin se on siis aivan päin väär ihan eri tavalla miten on mononen kokenut sen että minä olisin hurrannut jotain vaan olennaistahan oli se että tota sinne ei laiteta mitään ja

sen takiahan minä tein kaikkia tota tämmösiä toimenpiteitä jotka vähänkin epäilin että ne on ei kuulu siihen äidin toimeksiantoon äidin osasta esimerkiksi sen valvonnan siis kirkkonummen talon siis marraskuussa tapahtuvan valvonnan hakemisen kun olin viisastunut niin että minä en koske niihin haltijavelkakirjoihin en sitten tippaakaan vaan että tyttäreni lähetti ja hoiti sen asian ja ja ja tota ja siinä vaiheessa ei ollut ei ollut mitään pankkiin yhteyttä ei minulla eikä ett ett no sitten ehkä se tuli siinä mutta sitten tota se sitt

mä olin vuonna 2000 jo keväällä käynyt ritva anttosen luona ja mä olin tota sitten todennut että jossain vaiheessa nää asiat pitää saada selväks ja tota me laadimme velkajärjestelyhakemuksen niin valmiiks että sieltä puuttu vaan velkojen summat ja tarkat määrät jotka jäi minun tehtäväksi sitten etsiä tai siis hankkia siihen velkajärjestelyyn ja se jäi kesäks 2000 sitten auki ja sitten sen syksyllä kun kun se oli se kirkkonummen pakkohuutokauppa niin siinäkään vaiheessa ei pankki ottanut mitään yhteyttä minuun vaan tietenkin siis voutiin että nyt mannisen talo joutuu pakkohuutokauppaan ja

sitt 12.12 mun mielestä saatiin sitt aikaseks sovintoesitys tänne kun se velkajärjestely semmosen vaatii lähetettäväksi tänne tänne nordea pankkiin ja tota sen olennainen sisältö oli sama kuin sen akordin sisällön siinä siis ainoo muutos mikä siinä oli oli se että siinä tota haluttiin tota se tappio tai siis äidin kärsimä siis siinä täytäntöönpanoriitakanteessa oleva yhdeksänkymmentä noin yhdeksänkymmentä tonnia niin laitettas puoliks mutta pankki ei semmost sitt tietenkään voi tietenkään sanoa hyväksynyt vaan se halus sen kokonaan sen 90 tonnia mutta se oli äidille tärkee että tota että saadaan se oikeudenkäynti loppumaan ja se tilaisuus avautui tässä niin sanotusti yllättäen no anttonen on hoitanut sen asian sitten ja sitt siinä yhteydessä ja sitten jossain vaiheessa ja


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

27

sitten tää oli semmonen että mononen halus näitä mun tietoja jatkuvasti sinne itellensä niin ne veroilmotukset kuin tämä mun tämän esityksen tälle ja minä hyväuskosena sitt lähetin sähköpostia että tota että että tämmästä nyt ajetaan ja ideahan on ollu se että tota että että tätä asiaa se asia mitä sinä hoidat siis sitä täytäntöönpanoriitakannetta siinä voi tulla sovintoratkaisu vastaan mutta

nimenomaisesti missään vaiheessa mononen ei ollut kun taas pelkäsimme laskutusta niin ei ollut äidin eikä mun taholta mukana siinä ja ja sitten anttonen sitten anttonen lähetti mulle paperit jossa se ilmotti että joissa sitten tota nää on ehkä päivämäärää joulukuussa kuitenkin niin tota niin sitt lähetettiin se nordea pankkiin ja siihen oli se velkajärjestely mukana ja tota sellaset hän anto toisen kappaleen mulle ja siinä oli toivomus sitt että jos ei vastattas vuoden 2000 aikana kun pakkohuutokauppa on 31.1.2001 niin tota siihen mennessä sais nordeasta jonkun vastauksen tai sitten silloisesta meritasta ja tota kun sieltä ei sitt tullu vuoden 2000 aikana mitään vastausta niin niin tota niin mä lähetin sen anttosen ohjeen mukaan mä lähetin velkajärjestelyhakemuksen jyväskylän käräjäoikeuteen siis postissa ja sanoin että nyt tää prosessi käyntiin kun ei tullut sieltä sillä tavalla vastausta ja

sitten tammikuussa selvästi senjälkeen kun mononen on kysynyt äidiltä mitä mun velka tai tälle kokonai tai mikä akordisopimukselle tai mitä nimeä hän on käyttänytkin kuuluu niin tuli yllättäen kiinteistönvälittäjän soitto minulle hän oli markus hietasalo ja kysyi että voitaskos neuvotella semmosesta asiasta että että tää äidin maapohja kun mulla oli vuokraoikeus että ett sille etsittäs ostaja sitten tai löytys ostaja sille sille mä sanoin että mä olen lähettänyt tämmästä tämmösen sopimuksen tänne merita pankkiin tai siis sopimusehdotuksen merita pankkiin ja tota sitten tota no

sitten tää markus hietasalo anto tän nimen kuka siellä meritassa sitä hoitaa ja hän oli lauri kara ja joka on nyt kutsuttu todistajakskin joo ja tota minä soitin hänelle tietenkin samaan siltä istuimelta ja ja hän sano selosti tän asian ja sanoi että joo että että hänellä ei sitä ole tätä teidän sopimusehdotusta mutta tota jos se tänne taloon on tullu niin se kyllä löytyy ja muistaakseni se löyty jopa samana päivänä sieltä ja

sitt ruvettiin rustaamaan siinähän oli sitten se väärä tota tai se ei ollut se ihan lopullinen sopimus jossa siis pankki sitt halus tota sen koko summan sieltä tästä täytäntöönpanoriitakanteesta ja sitten tota tää tää tää halus sen täytäntöönpanoriitakanteesta koko summan nyt mulla meni katkes ajatus mutta mä jatkan ohi siitä sitten ja tota ja sitten ruvett siinä sitt selvitettiin no niin niin yritin sanoa sitä että että sitt mä sanoin

kara kysy tietenkin varmaankin onko tässä nyt äitini hyväksyntä takana mä sanoin että on että me olemme sen keskenämme keskustelleet mononen ei ole osallistunut näihin keskusteluihin yhtään ja tota koska kun haluttiin pitää mononen sivussa ja tota ja sitten tota

sitten kun sitä hiottiin äiti äidin vaatimus oli että hänelle ei nyt tule enää mitään lisää kuluja ja aluksi siinä oli semmonen ajatus että siitä ehkä viis tonnia napattais verokuluihin ja tämmäsiin mutta kara pyysi selvittämään verovirastosta että paljonko siitä tulis äidille kuluja ja vaikka tää tapahtu silloin ku mä juoksin päivittäin tuolla sädesairaalassa niin mulla oli sitt puhelimessa aina erilaista soittopyyntöä verovirastostakin on vastausviesti jossa todetaan että näin laskettuna tulee kuluja mutta on toinen tapa jolla ei tule kuluja jos se on se viiskyt tonnia se hinnaks määritelty ja sitten mie soitin karalle ei meillä sitt ollut että me halutaan mitään muutamia tonneja siinä lähettiin sitt suurpiirteisesti siitä ett menköön sitten sitten siis äidin kanssa sovittiin että kun nyt on vakuuttanut minä olin vakuuttunut kara halusi että minä vahvistan etsin sen tiedon verovirastosta että näin on asianlaita että ei tule äidille kuluja ja

sitt se hioutui siinä ja sitten ne muutamat kerrat kun me tätä tehtiin niin kara soitti aina äiti on niin kertonut soitti aina hänelle ja kysyi että onko tämä teidän poikanne tämmänen ja tämmänen esitys nyt niinku että hyväksyykö hän sen ja lopulta kävi näin ja

sitten se se monoselle annettu niin sanottu valtuutus niin sen olosuhde oli sitt se että se tapahtui 29. päivä ensimmäistä sädesairaalassa niin ku mä kerroin haluun kertoa että se se ystäväni kuolinvuoteen äärellä vaikka hän ties siitä asiasta hän tuli todistajaksi ja hänen tyttärensä ja tota kävin viemässä sen säde sinne keskussairaalan postiin ja tota käsitin että se ehtii ajoissa ja

niinku nyt sitten varmaan on pikkuhiljaa käy ilmi että mononen ei ole neuvotellut akordisopimusta ei sitten yhtään ja tota ja mutt sen akordisopimuksen kolme kohtaa oli oli siis sitten se että tää tää

täytäntöönpanoriitakanne jota mononen hoiti kes siis lopetetaan sitten sitten oli tota tää tää tota tää siis että

äiti myy sen maapohjan ja sitten tota tää tää tää tää että


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 8.1.2001 Laura Manninen TUOMARIN YHTEENVETO SUULLISTA VALMISTELUA VARTEN
Lähetän ohessa tiedoksenne Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomari Päivi Penttisen laatiman yhteenvedon täytäntöönpanoriita-asiassa. Jutussa on sovittu pidettäväksi suullinen valmisteluistunto keskiviikkona 7.2.2001 kello 10.00 alkaen. Valmisteluistunnossa ei kuulla todistajia, joten niiden ei tarvitse silloin vielä tulla paikalle. Todistajat kuullaan pääkäsittelyssä, jonka ajankohta määrätään myöhemmin (pidetään maaliskuussa). Valmisteluistunnossa selvitetään, mitä kantaja vaatii ja miten vastaaja siihen vastaa. Lisäksi selvitetään miltä osin juttu on riitainen ja miltä osin riidaton. Riidattomilla osilla ei näyttöä esitetä ja pääkäsittelyssä esitetään todistelua vain riitaisten kysymysten osalta. Valmisteluistunnossa ei suoriteta asianajoa, toisin sanoen asianajolliset puheenvuorot pitäisi jättää pääkäsittelyyn. Valmisteluistunnossa selvitetään kuitenkin onko osapuolilla mahdollisuus päästä asiassa sovintoon. Jos sovintoon ei päästä. päätetään pääkäsittelyn toimittamisesta. Menen ainakin itse valmisteluistuntoon. Jutussa harkittavan sovinnon kannalta ei olisi pahitteeksi, vaikka Laura Manninen tulisitte itsekin saapuville. Välttämätöntä se ei kuitenkaan ole. Olen vielä puhelinyhteydessä ennen valmisteluistuntoa, siltä varalta että päätätte lähteä mukaan ja kuullakseni viimeiset kannanottonne.
Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle. Pekka Mononen Pekka Mononen
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Valtakirja Valtuutan asianajaja Pekka Monosen neuvottelemaan ja sopimaan kaikista velkoihini ja niihin liittyvistä asioista Merita Pankki Oyj:n kanssa koskien velkojani Merita Pankki Oyj:lle. Jyväskylä 29.1.2001 Pertti Manninen Pertti Manninen Todistavat ... ...
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.

28

jos siitä pakkohuutokaupasta saadaan joku määrätty summa joka tyydyttää pankkia se oli nyt sitä niin sitt tota tämmänen ja

tämmänen sopimus voidaan tehdä se oli jonkunlainen esisopimus sitten mutta jos sen ehdot täyttyvät

siinä oli annettu vielä puol vuotta aikaa että jos vaikka ei siinä pakkohuutokaupassa täyttyskä olis ollu puoli vuotta aikaa hoitaa sitä jollain muulla tavalla mutta

se minkä takia se meni sitt pakkohuutokauppaan en tiedä kuuluuko se tähän asiaan mutta kerron nopeesti oli se että kara väitti että joku ostaja väitti että siellä on jotain ongelmia kosteudessa ja kaikissa muissa että että niin mä sanoin että jos tämmänen väite on mä en tiennyt niistä mä en ollut siellä niin tota niin ei oo sitt mitään epäselvyyttäkään etteikö antaa mennä pakkohuutokauppaan ett mä en enää halua sen asian kanssa sitt riesaa toisaalta

oli tietenkin sekin että ei mulla ollut mitään saavutettavaa pankillahan siinä oli lainausmerkeissä olihan mulla saavutettavaa jos akordi syntyy mutta summissa se oli ihan yks lysti millä se meni kun se vaan pankkia tyydytti ja tota sitt se on ollut

jos mä käsitin oikein maanantaina mä oon lähettäny sen valtakirjan kello viistoista tai jotain vastaavaa siis vähän ennen sen sulkemista siellä siellä sitt mononen on itse kertonut että he ei itseasiassa se onkin tapahtunut jotenkin postitusmenettelyllä se valtakirjan käyttö mutt se niin se unohtu ett

kun mä siellä käytävässä totesin että mä en nyt sitte taida lähtee helsinkiin kirjoittamaan allekirjoittamaan sitä sopimusta niin niin mononen saneli mulle tekstin ja mä kirjoitin sen uskollisesti

en minä käsittänyt sitten että koko tää oikeudenkäynti sillä valtakirjalla joka on siinä tilanteessa kirjoitettu että sillä se perustetaan sitten kaikki nää toimeksiannot joita ei ole ollut edes olemassa ja sitten tota no sen sitt mä haluun sanoo ett kyll mää

mull oli 96 valtakirja pakkohuutokauppa siellä joka siis raukes siellä kirkkonummella ja sitten 2000 täällä laukaassa niin olin mä siinä tila tila omasta mielestäni (epäselvä) ettei pakkohuutokaupan kohteella o kovin paljon mitään vaikutusvaltaa että mitä täss tapahtuu että mä vaan katon mitä siin tapahtuu että ja ja se että mun mielipide on se että monoselta ei ollut multa ollut mitään valtuutusta

hän on hoitanut äitini asiaa koko ajan ja se jos mä käsitän oikein mä voin tarkistaa hän on saanut maksuttomasta jopa siis nää tota nää kirkkonummen kauppakirjat ja kaikki muut hän on hoitanut siinä sitä äitini osuutta sen sopimuksen täyttämisessä joka oli äidin tahdon mukainen ja

meidän on mahdotonta arvioida sitä että kuinka epäedullinen se oli hänelle eihän se varsinaisesti ollut hänelle hän siinä siis hän hävis tietenkin sen oikeudenkäynnin tai siis keskeytyi lopetettiin se se mahdollinen 90 tuhannen voitto mutta hän saavutti sillä sen että hänelle ei tule sitten ainakaan mitään joka oli vanhalle ihmiselle jolla ei oo rahaa oli hirveen tärkee että ei tule ainakaan mitään kuluja ja sitten tää jos hän halus auttaa mä selitin että mun kannaltahan se on hieno tietenkin että jos multa nyt velat nyt multa pistetään mutt ei hän hän ei ollut ikinä saanut sitä maanvuokraa mikä siinä oli hän ei varsinaisesti menettänyt no ehkä hän hän sitt sitt menetti sen maapohjan arvon siinä mutta hän sen halus tehdä omasta vapaasta tahdostaan ja sen on tietenkin karakin tarkastanut no

sen jälkeen tota se mononen on varmaan touhunut en mä sitä sano sen ostajan etsimiseksi ja varmaan tämmönen untamala koska untamala soitti minullekin on sählännyt siinä mutta kyll minä kaikille soittajille sanoin että tätä asia hoitaa mononen mutt mä kyllä tarkotin tällä sitä ett kun kerran äiti tekee kauppaa niin niin tota mononen on se jonka puoleen kannattaa kääntyä jos siinä sitä kauppaa haluu tehdä ja muutenhan oli pakkohuutokauppa ja sitä hoiti sitten se espoon vouti eli eli ett ja

sitten tässä tulee sitten toinen kerta ennen tätä sopimuksen kirjoittamista minä kysyin monoselta että mitä kustannuksia voi tästä syntyy niin mononen on mulle vastannut että sopiminenkin on oikeudenkäyntiä ja se on mulla täällä tossa semmosena otsikkonakin kun se jäi mulle semmonen mieleen nimenomaan että asiasta sopiminenkin on oikeudenkäyntiä eli toisin sanoen tänäänkin jos me oltas sovittu sekin olis ollut oikeudenkäyntiä sitten niin niin niin me sitten tota ja sitten

siinä yhteydessä mononen sanoi minulle että ei tule mitään kuluja että nämä tulee sieltä sieltä sieltä maks sieltä äidin maksuttomasta ja sitten kun äiti hän oli käynyt sitä valtakirjaa hakemassa niin siinä on se toinen kohta jossa äiti muisti


VALTAKIRJA  Valtuutan täten Pertti Mannisen hoitamaan valitus-asiaani Jyväskylän ulosotto virastoon tekemääni valitusasiassa. Helsinki 16.3.2000 Laura Manninen LAURA MANNINEN Todistavat: ... ... 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro. 

29

 että hän nimenomaisesti kysyi sitä että tuleeko tästä mitään kuluja ja mononen oli sanonut että ne menee maksuttomasta oikeudenkäynnistä ja sitten

tähän samaan sanon sen kolmannen kerran oli se kun hän sitä juhannusaaton aatonaattona kävi siellä äidin kotona ja vakuutti taas kerran että ei että että okei silloinhan hän vaati jo multa rahoja mutta silloin hän ei edes vielä vaatinut äidiltä silloin oli vaan maksajaks merkitty minä muistaakseni en mä oo ihan varma enää ja tota mutt mutta joka tapauksessa hän sanoi äidille että teiltä hän ei tule mitään vaatimaan siis äidiltä että ett ja sitt se sitten sen verran pitää sanoa

siihen tilanteeseen minä muistan sen niin että mononen soitti minulle siitä pakkohuutokauppa mä olin kotona silloin ja tota pakkohuutokauppatilanteessa ja tota kysyi tästä sähköliittymästä ja minä muistan että hän kysyi sitä sen velan suuruutta ja minä vastasin sen määrätyn summan ja hän kysyi voidaanko se siirtää ja minä sanoin että ei voida siirtää koska minä olin varannut sen rahan jo tolle sille espoon sähkön mä olen sen anttosellekin kirjeessäni lähettänyt että sieltä löytyy se osa

Nauha 2. Osa 2. loppuu.

HAKEMUS Olen Vaasan hovioikeuden 15.5.2000 antamassaan tuomiossa antaman osoituksen mukaisesti nostanut Jyväskylän käräjäoikeudessa 25.8.2000 päivätyn täytäntöönpanoriitakanteen edellä kerrottuja vastaajia vastaan. Kyseinen riita-asia on voitu osapuolten kesken sopia siten, ettei osapuolilla ole sovinnon jälkeen vaatimuksia toisiltaan.. Kyseiseen oikeudenkäyntiin on minulla ollut tarkoitus hakea maksutonta oikeudenkäyntiä heti alusta saakka, mutta olen sitä varten toimittanut käräjäoikeudelle ainoastaan selvityksen taloudellisista oloistani ja elatusvelvollisuudestani. Hakemuksen puuttumisen vuoksi pyydän vielä tässä, että minulle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti kyseiseen juttuun taannehtivasti 17.5.2000 lukien ja avustajakseni määrättäisiin suostumuksensa siihen antanut Vantaalta oleva asianajaja Pekka Mononen sekä että Pekka Monoselle määrättäisiin valtion varoista maksettavaksi kohtuullinen korvaus hänen jutun hyväksi uhraamastaan työstään ja ajanhukastaan sekä kuluistaan. Pekka Mononen liittää laskunsa tähän hakemukseen. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vantaalla 21. päivänä maaliskuuta 2001 Laura Aliina Manninen eläkeläinen, Helsinki LAATI Pekka Mononen Pekka Mononen asianajaja, varatuomari Vantaa LIITTEET asianajolasku.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Vihreä päällekirjoitus on asianajaja Pekka Monosen laskun liitteestä.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU  Sivu2  Lopputulos Asian käsittely jää sillensä. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua. Avustajanpalkkio Valtion varoista maksetaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen kantaja Laura Mannisen avustajaksi määrätylle AA Pekka Monoselle palkkioksi 17.000 mk, kuluista 2.020 mk ja arvonlisäveroa 4.008,40 mk, eli yhteensä 23.028,40 markkaa, mikä jutun näin päättyessä jää valtion vahingoksi. Perustelut Käräjäoikeus katsoo, etteivät Pertti Mannisen
Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettaviksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Palkkiosta on myös vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Koska asia on kuitenkin päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävänä olevan asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Kohtuullinen tuntimäärä asian hoitamisessa 34 tuntia. Käräjäoikeus on hyväksynyt veloituksen kulujen osalta sellaisenaan, koska on katsonut, että asian vaatimat kopiointikulut ovat olleet tavanomaista suuremmat. Muutoksenhaku Annettiin muutoksenhakuohjaus avustajanpalkkion osalta. Tämä päätös on lainvoimainen. Jyväskylä 29.3.2001 Allekirjoitus Päivi Penttinen Käräjätuomari Päivi Penttinen. 
Huomaa virhe: ei kiinteistön vaan vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. 
PM.
 
Oikeudenkäyntien kirjallinen todiste nro.

Maksuttoman oikeudenkäynnin perusteet ja lasku, jonka asianajaja Pekka Mononen esitti Jyväskylän käräjäoikeudelle.

30

Nauha 3. Osa 1. alkaa.

manninen

ja siitä pakkohuutokauppa mä olin kotona sillon ja tota pakkohuutokauppatilanteessa ja tota kysy tästä sähköliittymästä ja minä muistan että hän kysyi sitä sen velan suuruutta ja minä vastasin sen määrätyn summan ja

hän kysyi voidaanko se siirtää ja minä sanoin että ei voida siirtää koska minä olin varannut sen rahan jo tolle sille espoon sähkön mä oon sen anttosellekin kirjeessäni lähettänyt että sieltä löytyy se osa sieltä siitä sähköliittymän siirrosta tai purkamisesta vai mistä se löytyykään sille espoon sähkölle ja tota mo ja sitten se on semmosta että siellä on jotain laskussa löytyy että mononen on antanut valtakirjan tai tai miten se on nyt mennytkään ja sitä on peruutettu ja kaikkea muuta sen asian suhteen sitten ja ja tota ja en mä sitten no sitten tässä oli mulla äsken mä kirjoitin erilaisia mitä mononen käytti äsken puheenvuoroja mutta olennaista

puheenjohtaja

anteeks anteeks saanko ihan selventää

manninen

niin

puheenjohtaja

ymmärsinkö minä oikein että te kielsitte monosta tätä että ei saa siirtää tätä sähköliittymää

manninen

sanoin

joo siis kyllä en antanut lupaa sanotaan niin mieluummin

puheenjohtaja

joo

manninen

minä ker kuvailin sen sen että se oli muistaakseni näin että minä kuvailin sen niin että tota että sillä on tarkotus maksaa espoon sähkön velka ja sen hän anto sitten tota tää tää pankki anteeksi tälle tai ei anteeks mutta siis hyvitti tätä ostajaa siinä sitten

ja jos minä nopeesti katon mitä tässä on sitte siihen no tässä tää mä en tiedä näistä tämmäsistä jostain prosessi prosessijutuista siis tämmäsestä pitkäaikasesta että onks niillä mitään merkitystä mä oon puhunut nyt tästä vuodesta 2000 kirkkonummen että ehkä siinä ehkei mulla sitten oo mun mielestä pitää kysyä

puheenjohtaja

joo avustaja

lehtinen

osaatko vielä sanoa koska tämä täytäntöönpanokanne toimeksianto alkoi

manninen

no mun mielestä se on alkanut joko 12.7 silloin kun mä oon käynyt siellä

lehtinen

minä vuonna

manninen

siis 2 no hyvänen aika siis 2000 se on ollut

lehtinen

oliks sitt tässä vaiheessa sitten teidän mielestänne jotakin toimeksiantoa kesken monosella teidän taikka äidin kanssa

manninen

no minun mielestä ei ollut koska minä käsitin silloin sen viimisen toimeksiannon mikä oli annettu niin silloin oli sovittu 5000 markkaa hinnaks eli eli siis se mutta mutt eli siis se koski siis niinku sitä ulosottovalitusta mutta tässähän nyt näyttäs mononen on lukenut minulle sen päätöksen


Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky Vantaa 7.7.2000 Laura Aliina Manninen HOVIOIKEUDEN ALKUPERÄINEN TUOMIO YM. Pertti Mannisen pyynnöstä lähetän ohessa Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion (15.6.2000) , jotta voitte käyttää sitä nostaessanne siinä mainittua täytäntöönpanoriitakannetta. Huomautan vielä tässä, että kanne on nostettava määräajassa. Pertti Manninen ilmoitti minulle, että Teillä on 12.7 aika varattuna oikeusaputoimistoon, jossa selvitetään mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin taikka ainakin osakorvaukseen, minkä jälkeen selviää kuka hoitaa kanteen nostamisen. Olen lähdössä lomalle 10.7. illasta alkaen. Jos haluatte, että laadin Teille asiaa koskevan haastehakemuksen, ottanette siinä tapauksessa yhteyttä ajoissa matkapuhelimeeni nroon 0400-400 685. Ystävällisin terveisin Pekka Mononen Pekka Mononen.
Oikeuden käyntien kirjallinen todiste nro.


Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68.
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen) 
Dokumentteja ja linkkejä. (Lisätty 12.05.2004)

 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.
Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.
Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen."
Taustaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätös. Käräjätuomari Päivi Penttinen.


Kuinka asianajaja Pekka Mononen selosti käräjäoikeuden tuomaria. Maksupäätös, Päivi Penttinen 29.03.2001. Selostus. 
Oikeudenkäyntien nauhoitetut osat: Sivut 1-10  - Sivut 11-20  - Sivut 21-30  - Sivut 31-40  - Sivut 41-50  - Sivut 51-60  - Sivut 61-68. 

 

Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.

 
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
oikeus
torstaina 06.05.2004.
eilen
huomenna
seur
edell
 

Nettisanomat torstaina 06.05.2004.
Asian kulku: 
Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti.  "Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa." Pertti Manninen.
Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa?
Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa?
Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa?
Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa?
Nyt oikeuden nauhoitettu osa!
Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue!
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!

 
 


1999 alkaen
 
Torstaina 6. toukokuuta 2004.
 
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva

 


Torstaina 6. toukokuuta 2004. Numero 250.
   


Tänään
06.05.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   

 
Sodan kuva
 
   

 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   

 
Palvelut
 
   
   
   

 
Info
 
   
   
   
   

 

p
 

Torstaina 06.05.2004. Irak.  Vankeja on kidutettu ja häpäisty. Amerikkalaisten sotilaiden käytöksestä on suoraan vastuussa presidentti George W. Bush, koska hän on vaatinut kaikille kansalaisilleen syytesuojan. Yhdysvaltain kansalaisia ei voi tuomita missään sotarikoksia käsittelevässä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Presidentti eikä puolustusministeri Donald Rumsfeld pyydä anteeksi USA:n kansan puolesta, he vain paheksuvat.  Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä kymmeniä tuhansia. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Tappaminen jatkuu.

 
Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Viikon kuva: Äiti ja lapsi  15.05.2003. Julkaistu ensimmäisen kerran 11.05.2000.

 
Torstaina 06.05.2004. Tausta: Äitini valvonta Laukaan talon pakkohuutokaupassa hylättiin sillä perusteella, että olin vienyt hänen haltijavelkakirjansa ulosottotoimistoon. Avustava ulosottomies Raino Rinne oli pyytänyt minua niitä sinne tuomaan. Vaikka äitini oli toimittanut vaatimuksensa kirjallisesti tähän pakkohuutokauppaan, niin kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö hylkäsi hänen vaatimuksensa perusteluinaan, että haltijavelkakirjat ovat olleet velallisen hallussa ja että hän on saanut puhelimessa yli 80-vuotiaalta vanhukselta vastauksen, ettei hänellä niitä ole.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky.
 
Torstaina 06.05.2004. Tämän saatekirjeen mukana asianajaja Pekka Mononen lähetti uudet laskut, joissa maksajat ja laskun aiheet olivat muuttuneet niin, että hän edusti samassa riita-asiassa sekä kantajaa että  vastaajaa. Tämä hyväksyttiin kaikissa Suomen oikeusasteissa, koska Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Pertti Manninen.
Asian kulku: Asianajaja Pekka Monosen laskut minulle ja sitten minulle ja äidilleni yhteisesti. Lue!  Asianajaja Juhani Elon laskut äidilleni, toimeksiantajana asianajaja Pekka Mononen. Tulossa? Haastehakemus äidilleni ja minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen, joka myöhemmin peruutettiin. Tulossa? Haastehakemus minulle Jyväskylän käräjäoikeuteen. Tulossa? Asian käsittely käräjäoikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Asian käsittely hovioikeudessa ja päätös. Tulossa? Nyt oikeuden nauhoitettu osa! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue! Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!
     
  Torstaina 06.05.2004. Valamiesten ratkaisu. Huomenna perjantaina päivänäytös klo 11.05. TV2:ssa. Sidney Lumet ohjasi esikoisensa 12 Angry Men vuonna 1957 USA:ssa. Kuvassa Henry Fonda pitelee kädessään stilettiä ja alkaa epäillä syytetyn syyllisyyttä. Huikea filmi, joka tapahtuu yhdessä huoneessa. Unelmoitu kuva. Pertti Manninen.
     
Torstaina 06.05.2004. Pääkirjoitus. Kidutusta. On tietenkin aika kornia valittaa vaivojaan täällä Suomessa, kun ajattelee mitä maailmalla tapahtuu. Silti vääryyttä ei tarvitse missään hyväksyä. Kolme vuotta on varsinainen kokemus. Lopuksi Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa vaikka hovioikeudessa oli menetelty lain vastaisesti. Minulta evättiin oikeudenkäyntikaaren mukainen kuulusteluoikeus. Valittaa voi enää vain Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka saanee tutkittavakseen täytyykö oikeusvaltiossa  noudattaa sen voimassa olevia lakeja. Pertti Manninen, nettisanomat.com 06.05.2004.
     
 

Torstaina 06.05.2004. Vuodesta toiseen. Lätkäfanin hurma ja humala. Viikon kuva 18.05.2000. 
Unelmoituja kuvia heistä, jotka eivät niin kovasti lätkää seuranneet.
19.04.2001.
Unelmoituja kuvia heistä, jotka kaukalossa selvittivät välejään. 19.04.2001.
Viikon kuvasarja 08.05.2003.

     
Tulossa.   Torstaina 06.05.2004. Minusta - muistista. Kuvasarja.
     
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

  pm 1234567890123456789012345678901234567890123
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyväkuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999. 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 

 
Kansanedustaja Kimmo Sasi (Kok.): Muistamme varsin hyvin vielä joitakin aikoja sitten edustaja Tennilä halusi, että Suomi liittyisi Neuvostoliittoon tai ainakin nyt Varsovan liittoon, mutta nämä ajat ovat nyt ohitse. - Kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä (Vas.): Minun isä on seisonut viidettä vuotta etulinjassa Suomen itsenäisyyden puolesta ja pidän loukkaavana teidän kantaanne. - Välihuutaja: Aivan, törkeätä. Eduskunnan kyselytunnilla Nato-kysymyksen keskustelussa tänään torstaina 04.03.2004 n. klo 16:35.

  Lukijan postia.

Näinä aikoina.


29.04.2004

22.04.2004

08.04.2004

01.04.2004

25.03.2004. Salainen asiakirja.
 
18.03.2004.

11.03.2004.

04.03.2004.

26.02.2004.

19.02.2004.

12.02.2004.

05.02.2004.

22.01.2004.

22.01.2004.

15.01.2004.


08.01.2004.


01.01.2004.


25.12.2003.


18.12.2003


11.12.2003.


Vanhin 29.07.1999
Kaikki lehdet-luettelo

ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!


Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.


"Tarkoituksellista vai ei, pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä motattiin kuitenkin tälläkin HS-Gallupin valheellisella tiedolla Irak-selvitysten kuumimmalla hetkellä! Lehden vastaava päätoimittaja on Janne Virkkunen."

Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi. Etupenkiltä lasin läpi lennettyäni olin pyörinyt piennarta pitkin. Ojan pohjalla hampaita sylkiessäni minä oksensin verta ja itkin. Gösta Sundqvist.


Pohjat: Vuoden nuolaisu! - Poliisi tutki Ahtisaari, USA:n juoksupoika. - NATO Vauhti-viikko.
Paavo Lipponen (sd) "Kysyn vain, että mikä vika on Natossa? Olisihan se hyvä kuulla." Helsingin Sanomat 11.11.2003.
Vastaus: Tahdotko poikasi Balkanille tapettavaksi? 02.09.1999.


TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com 2004/250. Sivut valmisti Pertti Manninen 06.05.2004 (24.05.2004 15:24 ). Vanhempi talvitoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.
nettisanomat.com 2004/05/06 - Asian kulku: Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Laskut. Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku. Asiana - 06.05.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.


Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Sivun alkuun!

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen.- Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2004: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kaksi kuvaa puuttuu, yksi poistettu ja google-haun logot puuttuvat.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016