JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla onedellä mainitun lainkohdan tarkoittamallatavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinäyleisön saatavilla.
< /font> < font face= "Verdana, Arial,Helvetica,sans-serif" size= 1> Edellä mainitutseikat huomioonottaen Mannisen onpoistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensänimi jajoissaon viittauksia Monoseen.Näin ollentämän asiaakoskevan tuomionjulkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussaeiole tarpeellista.< br>< /font> < a href="http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm"> < font face=Arialcolor= #800080>http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm
< /a>


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossapoistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen http://www.12.fi/2005/05/04/helsinkikaava.htmlNettisanomat  04.05.2005

Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.  Numero 354. 


Kuvateksti: "VR:n makasiinien alue Eduskuntataloa vastapäätä."

Helsinki. Töölönlahden kaava. Muut lehdet.

Helsingin Sanomat. Mielipide. Eric Rawlins tiistaina 03.05.2005.
"Kiinnostava kaupunkitila ei synny sattumalta. 

Hyvälle kaupungille on ominaista se, että kaupunkirakenne on ainakin pääkohdiltaan harkittu ja kaupunkitilalla on uniikkeja piirteitä. Kaupungin rakenne vaikuttaa puolestaan siihen, miten dynaaminen ja houkutteleva asuin- ja työpaikka se on.

Esimerkkejä määrätietoisesti kehitetystä ja harkitusta ympäristöstä ovat Pariisin bulevardit ja Rooman kaupunkirakenteen akselit.

Aikana jolloin Helsinkiin kohdistuu merkittäviä laajentumis- ja tiivistymispaineita, tulisi rakentamisen täälläkin tapahtua harkitusti ja kokonaisuuden kannalta määrätietoisesti.

Helsingin Sanomat uutisoi SanomaWSOY:n luopuvan tonttioptiostaan Töölönlahdella (HS 21,4). Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen reagoi tähän esittämällä toiveen, että kiinnostus 'vapautuvaa' tonttia kohtaan kiihtyisi.

Mielenkiintoinen ja rikas kaupunkitila ei muodostu sattumanvaraisesti rakennusten väliin jäävästä tilasta tai siitä, että rakennuksia rakennettaessa jätetään vastuu kaupunkitilan muotoutumisesta yksittäisen suunnittelutoimeksiannon varaan.

Siinä tilanteessa olennaiset päätökset on jo tehty.

Merkityksellinen kaupunkitila muodostuu rakennusten sijoittelun, toiminnan ja arkkitehtuurin varaan, rakennusten välisistä tilallisista ja toiminnallisista rinnastuksista ja merkityksistä.

Onnistuessaan kaupunkisuunnittelu huomioi olemassaolevien rakennusten merkityksiä, tukien heikkoja rakenteita ja vahvistamalla ja täydentämällä laajempia kaupunginosien välisiä siteitä.

(Jatkuu viereisellä palstalla.)

Helsinki. Töölönlahden kaava. Muut lehdet.

Töölönlahden nykyinen asemakaava voi olla taloudellisesti ja poliittisesti onnistunut, mutta hyvää tai mielenkiintoista kaupunkirakennetta se ei luo.

Ongelma ei niinkään ole liikarakentamisessa tai näkymien sulkemisessa sinänsä vaan siinä, että kaava toteutuessaan suunnitellun kaltaisena ei auta nivomaan alueella olevia rakennuksia toisiinsa tai vahvista Töölönlahden rakennetta suhteessa muun kantakaupungin rakenteeseen.

Toiminnallisesti ja tilallisesti päätös säilyttää makasiinien sirpaleita vaikuttaisi lähinnä karhunpalvelukselta makasiinien toimintaa kohtaan. Miten rakennussirpale voisi korvata makasiinien siipien rajaamaa aukeaa?

Kyseessä on tilallisesti kaksi vastakohtaista pyrkimystä. Lisäksi on syytä epäillä, että pieneen rakennusfragmenttiin voidaan ylipäätään muodostaa mielekkäitä tiloja nykyistä korvaavalle toiminnalle.

Koska suunnitelmaa on huomattavasti halvempi ja helpompi muokata kuin valmiita rakennuksia, tulisikin alueen toteutuksessa kiinnittää huomioita alueelle sijoittuviin toimintoihin ja radan varren, Eduskuntataloa vastapäätä sijaitsevien tonttien ja rakennusten muodostumiseen.

Pienin muokkauksin nykyisestä asemakaavasta voidaan luoda alueen kaupunkirakennetta eheyttävää kaupunkitilaa, jolla on tunnistettava painotus ja luonne.

Rooman Trajanuksen forumin tapaan alueella on jo nykyisellään hahmotettavissa kahden risteävän akselin muodostama rakenne: Eduskuntatalon keskilinjan varaan itä-länsisuuntainen akseli ja sitä risteävä, Erottajalta alkava Sanomatalon ja Kiasman välisen portaikon muodostama akseli.

Hyväksytyssä asemakaavassa Musiikkitalo vahvistaa näitä linjoja. Eduskuntatalon, Kiasman, Sanomatalon, päärautatieaseman ja toisaalta tulevan Musiikkitalon muodostamaa rakennetta tulisikin tukea.

Radan varteen sijouttuvien tonttien, ja ennen kaikkea niille sijoittuvien rakennustewn tulee rajautua Musiikkitalon eteläjulkisivun mukaan niin, ettei Eduskuntatalon eteen sijoiteta rakennuksia. Akselia voidaan vielä vahvistaa rakentamalla rakennus ehdotettujen makasiiniragmenttien paikalle Töölönlahdenkadun mutkaan.

Kaupunkilaisten tarpeet ja toiminnot huomioon ottaen kyseiselle tontille soveltuisi parhaiten yhdistelmä uutta pääkirjastoa ja kansalliskirjastoa, josta on lisäksi mahdollista varata korvaavia tiloja makasiinien toiminnoille.

Näin muodostuvan akselin varrelle keskittyisivät merkittävät suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin edustajat: valtiovalta, musiikki- ja kuvataide, media sekä kirjaston muodossa kirjallisuus ja kansallinen muisti.

Kulttuurin olennaisena osatekijänä myös arkkitehtuuri on läsnä muodostuvan kaupunkirakenteen ollessa tilallisesti harkittu ja merkityksellinen.

Eric Rawlins arkkitehti Helsinki.
Helsingin Sanomat. Mielipide tiistaina 03.05.2005.

 


Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.  Numero 354. 

Kommentti kirjoitukseen:

Helsingin Sanomat. Mielipide. Eric Rawlins tiistaina 03.05.2005.
Kiinnostava kaupunkitila ei synny sattumalta. 

Aluksi pari aiheeseen liittyvää Nettisanomissa julkaistua linkkiä:
Pääkirjoitus. Tämä riitti! Mitkä olivat SanomaWSOY:n luopumisen todelliset syyt? & 26 linkkiä aiheeseen 2005/04/28
SanomaWSOY luopuu oikeudestaan ostaa Töölönlahdelta toinen tontti. 2005/04/28 

Hahmotelma kirjoituksen lauseesta: "Radan varteen sijouttuvien tonttien, ja ennen kaikkea niille sijoittuvien rakennustewn tulee rajautua Musiikkitalon eteläjulkisivun mukaan niin, ettei Eduskuntatalon eteen sijoiteta rakennuksia. Akselia voidaan vielä vahvistaa rakentamalla rakennus ehdotettujen makasiiniragmenttien paikalle Töölönlahdenkadun mutkaan."

Selitys:
Suunnitellut uudisrakennukset punaisina,
Eduskuntatalo ja Päärautatieasema sinisinä,
Musiikkitalo violettina,
Kiasma ja Finlandiatalo valkoisina,
Sanomatalo keltaisena,
Holiday Inn-hotelli vihreänä.

Nettisanomat. Pertti Manninen keskiviikkona 04.05.2005.

Helsinki. Töölönlahden kaava. Hahmotelma 04.05.2005

 
Nettisanomat. Perttti Manninen. 04.05.2005.

 


Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.  Numero 354. 

Suunnitelmä aikaisemmin: 15.04.2004.


Isonna! 2005/02/03/optiokuva20040415.htm

Helsinki. Töölönlahden kaava. Kaksi suunnitelmaa.

 Suunnitelma vuotta myöhemmin: 03.02.2005.


Isonna! 2005/02/03/optiokuva20050203.htm

 


Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.  Numero 354. 

Kommentti kirjoitukseen:

Helsingin Sanomat. Mielipide. Eric Rawlins tiistaina 03.05.2005.
Kiinnostava kaupunkitila ei synny sattumalta. 

Aluksi pari aiheeseen liittyvää Nettisanomissa julkaistua linkkiä:
Pääkirjoitus. Tämä riitti! Mitkä olivat SanomaWSOY:n luopumisen todelliset syyt? & 26 linkkiä aiheeseen 2005/04/28
SanomaWSOY luopuu oikeudestaan ostaa Töölönlahdelta toinen tontti. 2005/04/28 

Tähän sitten lopuksi keskustelun pohjaksi jo Eliel Saarisen aikoinaan esille tuoma pilvenpiirtäjä-ratkaisu. Kaikki rakennusoikeus yhteen taloon, tulkoon siitä sitten 50-kerroksinen tai satakerroksinen. Näkyisihän sitten kauas Itämerelle loistavana Majakkana. Nimikilpailu saavuttaisi varmaankin suuremman osanoton kuin vaalit nykyisin. Tätä ei ole kirjoitettu 01.04.05 vaan 04.05.05.  Pertti Manninen.
PS. Hain kansainvälisesti tunnettua nimeä, mutta kun tuo Finlandiakin on jo käytetty. Mitä niitä on jäljellä? Sauna? Puukko? FIN? Kippis?

Selitys: Pilvenpiirtäjä punaisena,
Eduskuntatalo ja Päärautatieasema sinisinä,
Musiikkitalo violettina,
Kiasma ja Finlandiatalo valkoisina,
Sanomatalo keltaisena,
Holiday Inn-hotelli vihreänä.

Nettisanomat. Pertti Manninen keskiviikkona 04.05.2005.

Helsinki. Töölönlahden kaava. Hahmotelma 04.05.2005 

 
Nettisanomat. Perttti Manninen. 04.05.2005.

 Ilmoita ilmaiseksi:  
Linkki uusimpiin!  

 

nettisanomat 1999 alkaen

 
 
   

 

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
 
 
   

Torstai on toivoa täynnä. Tiistaisin extra!

Uusin lehti   Arkistohaku   Depis   Elokuva   Gallup   Imagine   Kaupunkikuva   Kuvagalleria   Lehdet   Liikunta
Opetus   Perhe   Politiikka   Sota ja rauha   Tv ja radio   Talous   Työtä   Valokuva   Velka   Viikon kuva

nettisanomat  keskiviikkona 4. toukokuuta 2005  etusivu    nro 354 


Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.
Lätkäfani kerjää huomiota osakseen.  Kuva: Pertti Manninen, Helsinki toukokuussa 1999. Isonna! Katso myös: Viikon kuvasarja: Lätkäfanin hurma ja humala. 2001/04/19 
Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005. Huussin perältä. Muut lehdet.
Iltalehti. Uutiset lauantaina 11.12.2004.
"Kokoomuslaiset hykertelevät varallisuusveron poistoa. Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia."  Lue lisää!
Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.
Kuvasarja. Kevätkyntö tuo madot pintaan lokkien ja naakkojen suupalaksi. Siinä ne lentävät vaolta toiselle varmistaen parhaan mahdollisen paikan ja varman saaliin. Kaikille riittää. Hetkestä kannattaa ottaa kaikki irti ja tulla vielä myöhemminkin paikkoja tarkistamaan. Katso!
> Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.
Vappukirjoituksia. Muut lehdet.
"Vasemmiston jalka nousi ja torvet soivat räntäsateesta huolimatta." Keskisuomalainen. Uutiset maanantaina 02.05.2005.
"Työttömyys ohitettiin työn päivänä fraasein." Iltalehti. Pääkirjoitus maanantaina 02.05.2005.
"Muut lehdet. Työttömyys ohitettiin fraasein." Helsingin Sanomat. Muut lehdet tiistaina 03.05.2005.
Köyhyyskirjoituksia. Muut lehdet.
"Maisterin paperitkaan eivät välttämättä pelasta köyhyydeltä." Keskisuomalainen keskiviikkona 04.05.2005.
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" Helsingin Sanomat keskiviikkona 04.05.2005. >Lue lisää!
Oikeus
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK
Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005. Toimitukselle.
"Velka-asioiden oikeusturvassa myönteistä kehitystä - EOK vaatii muutosten tehokasta käytännön toteutusta.
EOK:lle on tullut runsaasti palautetta, jonka mukaan oikeuskäytännössä on räikeästi suosittu velkojia velallisten ja sivullisten oikeusturvan kustannuksella. ... Korkeimman oikeuden yksimielisestä ratkaisusta on luettavissa, että Vaasan hovioikeuden jäsenet Lasse Silvennoinen, Eija-Liisa Helin, Marjukka Huuskonen ja esittelijänä Harri Kurkinen olivat omassa ratkaisussaan käytännössä antaneet konkurssivelkojatahoa suosineen ratkaisun kotimaiselle laille vieraalla tavalla - ja vieläpä samalla loukaten sellaista sääntelyä, joka on tärkeä yritystoiminnan ja liike-elämän oikeusturvalle koko EU:n alueella. EOK:n näkökulmasta kyseiset Vaasan hovioikeuden tuomarit kehittelivät pitkälti omasta päästään "erityisiä syitä" Suomen perustuslain vaatiman lakisidonnaisuuden ja eurooppalaisen oikeusturvan syrjäyttämiseksi. " Lue lisää!

Bisquit

Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.
Muut lehdet.
Ilta-Sanomat. Bisquit. Seppo Ahti tiistaina 03.05.2005. "Kovin kestiluokkaista. Suomessa on toisin. Tuoreen tutkimuksen mukaan näet yli puolet suomalaisista kannattaa Tarja Halosen matkaa Venäjälle. Tutkimuksen virhemarginaali on kuitenkin poikkeuksellisen suuri, sillä puoltajien joukkoon on laskettu myös ns. aidot suomalaiset. Aidot suomalaiset, aitoolaiset, jota lyhyempää nimeä heistä usein käytetään, kannattavat Halosen matkaa keskimäärin 50-prosenttisesti. Toisin sanoen mahdottoman hyvä, että matkustaa, mutta toisaalta takaisin tulolla ei ole niin suurta väliä."  Lue uudestaan!
Pääkirjoitus
Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.
Työttömyys ja köyhyys, molemmista vaietaan. Pääkirjoitus. Pertti Manninen.
"Työttömyys ohitettiin työn päivänä fraasein" oli sentään Iltalehden pääkirjoituksen nimenä. Helsingin Sanomat ei kirjoittanut tästä vappuapatiasta itse yhtään mitään. Lainasi sentään vapun jälkeen ilmestyneessä lehdessään tätä Iltalehden pääkirjoitusta! Keskisuomalaisessa oli samana päivänä selostusta Helsingissä Eduskuntatalossa, siis Helsingin Sanomien toimituksen naapurissa, pidetystä seminaarista otsikolla: "Maisterin paperitkaan eivät välttämättä pelasta köyhyydeltä. Köyhyys: Vähävaraisimpien joukossa on akateemisia pätkätyöläisiä ja nuoria". Helsingin Sanomat ei kertonut halaistua sanaa tästä seminaarista. En myöskään tiedä olivatko työttömien ja opiskelijoiden viralliset virkamieskurittajat Raimo Sailas, Anne Brunila tai asiantuntijakurittaja Jaakko Pehkonen kuuntelemassa tai luennoimassa. Lue lisää! 
Nettisanomat keskiviikkona 4. toukokuuta 2005.  Muut lehdet.
Helsingin Sanomat. Mielipide Eric Rawlins tiistaina 03.05.2005. Kiinnostava kaupunkitila ei synny sattumalta. "Radan varteen sijouttuvien tonttien, ja ennen kaikkea niille sijoittuvien rakennustewn tulee rajautua Musiikkitalon eteläjulkisivun mukaan niin, ettei Eduskuntatalon eteen sijoiteta rakennuksia."  Lue lisää! 
Kommentti ja hahmotelmakuvia. Lue lisää! 
Lue myös! Pääkirjoitus. Tämä riitti! Mitkä olivat SanomaWSOY:n luopumisen todelliset syyt? & 26 linkkiä aiheeseen 2005/04/28
SanomaWSOY luopuu oikeudestaan ostaa Töölönlahdelta toinen tontti. 2005/04/28 

Nettisanomat sunnuntaina 1. toukokuuta 2005

Nettisanomat sunnuntaina 1. toukokuuta 2005. Työtä kaikille. Kaksi kuvaa 01.05.1994.  Jyväskylä. Kuvat: Pertti Manninen. 2005/05/01

Pääkirjoitus

Nettisanomat sunnuntaina 1. toukokuuta 2005. Työttömien ja irtisanottujen shakkilauta. Hallitukset vaihtuvat, mikään ei muutu. Tavoitteet riittävät! Hävetkää te hyvinvoivat, röyhkeydellänne ei ole mitään rajoja! Sunnuntaina, Työn päivänä 01.05.2005 Pertti Manninen. Pääkirjoitus. PS. Kuvista linkit aikaisempaan historiaan!  2005/05/01

Nettisanomat lauantaina 30. huhtikuuta 2005.

Nettisanomat lauantaina 30. huhtikuuta 2005.

Vietnamin sota.
USA lähti Vietnamista tänään tasan 30 vuotta sitten aamuyöllä helikopterilla suurlähetystön katolta.
 
 


Bilden av Vietnamkriget. 
Flickan Kim Phuc springer skrikande längs vägen sedan hennes hemby, Trang Bang, bombats med napalm av USA.  Rasism, nu som då. JOHN PILGER om en icke-nyhet och imperialismens innersta väsen. Aftonbladet. Onsdag 12 maj 2004. 
  2004/05/13/etusivu.htm  (Sama sivun keskellä.)

1966

"Täytyy valita millä puolella on. Joko on ihanteiden, oikeudenmukaisuuden, isänmaan, moraalin, maailmanmarkkinoiden, hyvinvoinnin, elinkeinoelämän - ja napalmin puolella - tai niiden karkeiden kansojen puolella joita kiinnostavat enemmän puuvillanhinnat ja maa ja oikeus kuin yläluokan oikeudenmukaiset ihanteet." Jan Myrdal 24.07.1966.  Lue lisää! 2003/04/10/myrdal.htm

1968

"Olin heinäkuun 4. päivänä marssimassa ja osoittamassa rauhanpatsaalla mieltä Yhdysvaltojen Vietnamin politiikkaa vastaan." Paavo Lipponen. Suomen Sosialidemokraatti 7. heinäkuuta 1968. Nro 180, sivu 4. Katso!2004/02/19/lipponen.htm 

2003

Kultur.  Kriget är bara början. JOHN PILGER om planerna på världsherravälde - och det växande motståndet.  Hur har vi kommit dithän att två västerländska regeringar drar in oss i ett olagligt och omoraliskt krig mot en hårt drabbad nation som vi inte har något otalt m…Aftonbladet 2003-03-20  http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/
0,2789,278849,00.html
 

2003

Vietnamin sota loppui amerikkalaisten osalta koko lailla kolmevuosikymmentä sitten, Pariisin rauhansopimukseen 27. tammikuuta 1973. Kaikkineen sota päättyi pari vuotta myöhemmin, kun Etelä-Vietnam kukistui.Sodassa kuoli lähes kolme miljoonaa ihmistä, heistä 60 000 amerikkalaista sotilaita. Mutta sodan hävitystyö jatkuu yhä, ja entistä salakavalampana. Eri puolelle Vietnamia kylvetyt miinat ja lentopommit surmaavat yhä kymmenittäin ihmisiä, ja amerikkalaisten sota-aseina käyttämät kasvimyrkyt tekevät tuhojaan ihmisten elimistössä. Kuva: Tohtori Nguyen Thi Thanh Phuongin silmäterä on rauhankylän nuorimpiin asukkaisiin kuuluva kaksivuotias Quang.  06.02.2003 torstaina. Keskisuomalainen. Hanoi, Tapani Luotola. 2003/02/13/lehdet.htm  (Sama sivun keskellä.)

2003

Georg Henrik Wright. Suuren ajattelijan Georg Henrik Wrightin kuoleman hetkelläkin on entistä enemmän taisteltava paremman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. ... Toisen kerran hän vaikutti syvästi, minuun ja muihin, kun hän kirjoitti Vietnamin sodan vastaisen kirjoituksen Helsingin Sanomissa, muistini mukaan koko sivun pituisen. Se oli käännekohta. Arvovaltainen humanisti toi perustellun sodan vastustamisen yleiseen tietoisuuteen. Vuosikymmeniä sitten. ... Pääkirjoitus torstaina 19.06.2003. Pertti Manninen. Lue lisää!2003/06/19/paakirjoitus.htm

2005

Thirty years after the fall of Saigon, the celebrations can finally begin. With economy rising, Vietnam is at last enjoying the fruits of peace. Jonathan Watts in Ho Chi Minh City. Guardian Unlimited. Saturday April 30, 2005. http://www.guardian.co.uk/usa/story/
0,12271,1473816,00.html

Nettisanomat lauantaina 30. huhtikuuta 2005.Vietnamin sota.  USA lähti Vietnamista tänään tasan 30 vuotta sitten aamuyöllä helikopterilla suurlähetystön katolta. 
 
Sodassa kuoli lähes kolme miljoonaa ihmistä.
Isonna!


Tuuli käy heidän ylitseen.
Kuva: Pertti Manninen.
Poisnukkuneitten muistolle. Sarja. 

 

Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005.

Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005.   "SanomaWSOY luopuu oikeudestaan ostaa Töölönlahdelta toinen tontti".  Helsingin Sanomat torstaina 21.04.2005.  Lue!
2000

2010
Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005.   Pääkirjoitus. Tämä riitti! Mitkä olivat SanomaWSOY:n luopumisen todelliset syyt? Pääkirjoitus.  Kysymyksiä! & Linkkejä! Lue!
Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005.     Seppo Saves sai kuvajournalismipalkinnon. Reportaasikuvat nostivat Saveksen maineeseen 1960-luvulla. Helsingin Sanomat tiistaina 26.04.2005. Yksi kuva Photography Year Book 1965-kirjasta.  Katso! Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005.  "Pepuista parhaat!"  Iltalehti perjantaina 22.04.2005. Vain lue!
Lue myös! Perseestä. 2001/05/31/etusivu.htm
Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005.  
Kuvia huhtikuussa 2005.
Kuva: Kaksi varista.
Kuva: Kaksi lokkia.
Kuva: Kaksi kuovia.
Pertti Manninen.  Katso!

Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005. 
Helsingin Sanomille kultaa parhaasta etusivusta. Helsingin Sanomat torstaina 28.04.2005.  Kommentti Lue!
Lue myös! Saddam on vangittu. Kuinka kahden maan suurimmat aamulehdet uutisoivat asian etusivullaan. 2003/12/18/etusivu.htm

Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005. 
Elokuvalipulla kohtuuton hinta. 2005/03/10/elokuvalippu.htm

Isonna!

"PS: nettisanomat taitaa olla aika suosittu, sillä lyhyellä aikavälillä olen saanut myytyä jo kaksi kirjaa. t. Leila"  -  Ilmoita ilmaiseksi:   Linkki uusimpiin! 
IRAK
Helsingin Sanomat torstaina
28.04.2005.
 

Nettisanomat torstaina 28. huhtikuuta 2005. 
Kolumni. Max Jakobson. Irakista esikuva Lähi-idässä.   "Tavoitteenahan on, että Irakista tulisi esikuva muille Lähi-idän maille. ... Lisäksi on otettava huomioon, että Lähi-idän alue tuottaa lähes 70 prosenttia maailman öljystä ja 40 prosenttia maakaasusta. Näistä Yhdysvallat ja Eurooppa ovat toistaiseksi riippuvaisia."  HS 28.04.2005.  Lue!  Linkkejä!

IRAQ
Guardian Unlimited Wednesday April 27, 2005

Revealed: secret Iraq legal advice. 7pm exclusive: Tony Blair was told by the government's most senior law officer in a confidential minute less than two weeks before the war in Iraq that British participation in the US-led invasion of Iraq could be declared illegal. Full text: summary of advice  http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/
0,2763,1471655,00.html


 Sisällysluettelo. 2005.  Tammikuu.  -   Sisällysluettelo. 2005.  Helmikuu.  -  Sisällysluettelo. 2005.  Maaliskuu.Sisällysluettelo. 2005. Huhtikuu. -

Nettisanomat. Sisällysluettelo. 2005. Huhtikuu.

         

         

         

         

       
  Huhtikuu 2005

         

      Nettisanomat. Sisällysluettelo.

 Fredsträff '84 Västerås 12-15 juli   Den fortsatta uprustningen, de direkta förberedelserna för att kunna föra ett "begränsat" kärnvapenkrig och att kunna vinna ett sådant krig, måste till varje pris stoppas. Ett kärnvapenkrig kan inte begränsas och det kommer inte att finnas nägon segrare. Risken för att ett kärnvapenkrig skall bryta ut blir allt större för var dag. Det nuvarande klimatet av kallt krig och konfrontation måste hejdas. Detta förutsätter förtroendeskapande åtgärder, konkreta ... Fredssträff


Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

"PS: nettisanomat taitaa olla aika suosittu, sillä lyhyellä aikavälillä olen saanut myytyä jo kaksi kirjaa. t. Leila"  -  Ilmoita ilmaiseksi:   Linkki uusimpiin!  


Nettisanomat vuosikronikka 1999   "elämä on taloutta".  Talousjuttuja ja vähän muitakin lyhentämättöminä.
1999  "elämä on taloutta".  145 pitkää ja lyhyttä juttua pötkössä yhdellä sivulla!

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta  vuodesta 1999.

1999.
Vanhin 29.07.99

1999.
Arkisto.  
1999

2000.
Arkisto.  
2000
2001.
Arkisto.  
2001
2002.
Arkisto.  
2002
2003.
Tammikuu
kesäkuu.
2003.
Heinäkuu
joulukuu.
2004.
Ensimm. kvartaali.
2004.
Toinen kvartaali.
2004. 
Kolmas kvartaali.
2004.
Neljäs kvartaali.
2005. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02.    10.02.     15.02. 17.02.   22.02.  24.02. 
27.02.  03.03. 08.03. 10.03. 13.03. 15.03. 17.03. 19.03. 22.03. 24.03.
 

29.03.

30.03.  31.03. 01.04. 02.04. 03.04. 04.04 05.04. 06.04. 07.04.
08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 19.04.
21.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 30.04. 01.05. 04.05.

Ilmoita ilmaiseksi: Linkki uusimpiin!

Minne hävisivät Soneran rahat?
Esipuhe. Soneralla on hieno historia takanaan. 1 Kaj-Erik Relanderin aika alkaa. Vennamo savustetaan ulos Sonerasta. Aimo Eloholma Relanderin kilpailijana. Relanderin johtamistyyli. Aulis Salinin yrityskulttuuri muutettiin nopeasti. Soneran organisaatiouudistus. Matti Makkonen Soneran tulojen tuojana. Relanderin sisäpiiri. 2 Sonera-kuplan rakentaminen.   Minne

Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
ess.fi (2004/06 lähtien)


aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk


turunsanomat.fi

Maksuton tietosanakirja:
Wikipedia - Vapaa tietosanakirja.

Wikipedia on monikielinen hanke, jonka tarkoituksena on luoda jatkuvasti kasvava ja tarkentuva vapaan sisällön tietosanakirja. Englanninkielinen Wikipedia aloitti tammikuussa 2001 ja suomenkielinenkin jo vuoden 2002 lopulla. Suomeksi olemme kirjoittaneet 15361 artikkelia. Aihealueet:
Luonnontieteet: Biologia - Fysiikka - Geotieteet - Kemia - Maantiede - Matematiikka - Tilastotiede - Tähtitiede
Sovelletut tieteet: Arkkitehtuuri - Julkishallinto - Koulutus - Laki - Liikenne - Liiketoiminta ja teollisuus - Lääketiede - Maatalous - Teknologia - Terveydenhuolto - Tietotekniikka - Viestintä
Humanistiset tieteet: Antropologia - Arkeologia - Filosofia - Historia - Kieliteknologia - Kielitiede - Kansanperinne - Maantiede - Politiikka - Psykologia - Sosiologia - Taloustiede
Kulttuuri: Elokuva - Harrastukset - Kirjallisuus - Käsityöt - Matkailu - Musiikki - Ooppera - Pelit - Runous - Ruoanlaitto - Sarjakuvat - Taide - Tanssi - Teatteri - Televisio - Urheilu - Uskonto - Vapaa-aika - Viihde
Muilla tavoin luokiteltuna: Yleinen kymmenluokittelu - Aakkosjärjestyksessä - Historialliset ajanjaksot - Luettelo luetteloista Kalenteri - Elämäkerrat - Tee se itse


TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: mailto:nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com 2005/354. Sivut valmisti Pertti Manninen 04.05.2005,  ensimmäinen versio 04.05.2005. (linkit  04.052005). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti  Manninen. 
nettisanomat - 2005/ 05/04  - Helsinki. Töölönlahden kaava. - Kiinnostava kaupunkitila ei synny sattumalta. Eric Rawlins Helsingin Sanomat. Mielipide. tiistaina 03.05.2005.  - Pekka Korpinen - Kommentti  Pertti Manninen - Suunnitelmia ja hahmotelmia vuosilta 2004 ja 2005 - Asemakaavakuva - 04.05.2005 - avoin -  joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.com.

 

  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Torstaisin ja tiistaisin.   
 

Oikeusjuttu: Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen, Raino Rinne, ja  kihlakunnanvoudin, Jarmo Kivistö, operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.    Tarkka selostus! 


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2005: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Tekstinetti-kansiossa SanomaWSOY konsernin aineistoa.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016