POISTOT (HO 19.11.2015)

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2004/10/21/gallupmenojatkuuhs.htmNettisanomat 21.10.2004


 
  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 
 
edellinen numero 

nettisanomat.com  -    nro  291 - 
torstaina 21.10.2004. -  tämän numeron etusivulle! 

seuraava numero

nettisanomat.fi

 
1999 alkaen
 
Motto: Nopalla ei ole muistia! nettisanomat torstaina 21.10.2004. Pertti Manninen. 
Isonna! Isonna! 

Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä! Nettisanomat 28.09.2004.
Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

Reilu peli 
 
  Gallup-humpuuki!
Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Tällä kertaa maanantaina 18. lokakuuta 2004! Artikkelisarjan 2. tai 22. osa.
Kommentti Kommentti
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.
  Pääuutissivulla:
HS-GALLUP
Sdp kirii kiinni kokoomusta Helsingissä
Roskaa! 
(= kun virhemarginaali otetaan huomioon ei voi vetää tätä johtopäätöstä! Katso taulukko!) 
 
  Kokoomus yhä suurin puolue Helsingissä Roskaa!   
  Sdp ja perussuomalaiset nousemassa kunnallisvaalien voittajiksi Roskaa!   
  Olli Pohjanpalo. HELSINGIN SANOMAT    
  Kokoomus on Helsingin Sanomien tilaaman tutkimuksen mukaan edelleen suurin puolue Helsingissä..  Roskaa!   
  Kokoomusta kannattaa nyt 27,4 prosenttia äänestysikäisistä helsinkiläisistä. Roskaa!   
  Toisena on Sdp 23,1 ja kolmantena Vihreä liitto 20,8 prosentin kannatuksella. Roskaa! Roskaa!   
  Suomen Gallup kysyi 1 102 helsinkiläiseltä 11.-23. lokakuuta, mitä puoluetta tai ryhmittymää he äänestäisivät. jos kunnallisvaalit järjestettäisiin nyt.    
  Vaikka kokoomus yhä on Helsingin suurin puolue, sen ylivoima on kaventumassa ja valtuustopaikkojen määrä vähentymässä. Roskaa!   
  Kolmesta suuresta - kokoomuksesta, Sdp:stä ja vihreistä - Sdp on ainoana lisäämässä valtuustopaikkojensa määrää. Roskaa! Roskaa! Roskaa!  
  Suomen Gallupin laskelman mukaan Sdp on kuitenkin jäämässä kolme paikkaa kokoomusta pienemmäksi.. Roskaa!   
  Vihreiden kannatus riittää enää kolmanteen sijaan Helsingissä. Roskaa!  
  Perussuomalaiset on nousemassa uutena ryhmänä valtuustoon.
KAUPUNKI C1.
Roskaa!  
 
Puoluekannatus Helsingissä      
  Kunnallisvaalit 2000, % Kannatus 10/2004, % Kannatus 10/2004, % virhemarginaalein
Kesk 4,6 5,2 1,2- 9,2
Sdp 20,5 23,1 20,1- 26,1
Kok 28,9 27,4 24,4- 30,4
Vas 8,2 7,9 3,9 - 11,9
Vihr 23,5 20,8 17,8- 23,8
Rkp 7,6 7,3 3,3- 11,3
Kd 3,5 3,5 0,0- 7,5
Perus - 2,7 0,0- 6,7
Muut 3,2 2,1 0,0- 6,1
Lähde: Suomen Gallup Virhemarginaali +-3 prosenttiyksikköä. Nettisanomat liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 3 ja pienet 4, Nettisanomien arvio.
Lähde: Suomen Gallup.
(Suomen Gallup on yksityinen osakeyhtiö, lähde oikeammin sanottuna siis Suomen Gallup Oy).

Virhemarginaali +-3 prosenttiyksikköä. (Virhemarginaali koskee siis tietenkin kannatusarviosaraketta!)

Nettisanomat liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 3 ja pienet 4, Nettisanomien arvio.

Tampereen yliopiston dosentti Sami Borg pitää epärealistisena ajatusta mielipidemittausten rajoittamisesta lailla, mutta hän kehottaa tiedotusvälineitä vahvistamaan itsesäätelyä.

"Kysymyksen ydin ei ole siinä, kielletäänkö mittaukset vai ei. Tiedotusvälineiden olisi käytävä keskinäistä keskustelua, minkä laatuisina tuloksia on hyvä julkistaa missäkin vaiheessa. Mitä epävarmempia tulostiedot ovat, sitä epävarmempina ne myös pitäisi julkistaa", Borg sanoo. Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.

       
  Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Tällä kertaa maanantaina 18. lokakuuta 2004! Artikkelisarjan 2. tai 22. osa.
Kommentti  
  Sivulla C1. Kaupunki. 
HS-Gallup

Sdp kohti vaalivoittoa Helsingissä
Roskaa! 
(= kun virhemarginaali otetaan huomioon ei voi vetää tätä johtopäätöstä! Katso taulukko!) 
 
  Kokoomus on silti edelleen pääkaupungin suurin puolue Roskaa!   
  Perussuomalaisten kannatus povaa kahta valtuustopaikkaa Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Olli Pohjanpalo. HELSINGIN SANOMAT    
  HELSINKI. Sdp:n kannatus pääkaupungissa on nousussa kunnallisvaalien alla.  Roskaa!   
  Ainoana Helsingin kolmesta suuresta puolueesta Sdp on lisäämässä paikkojaan Helsingin kaupunginvaltuustossa.  Roskaa!   
  Kokoomus on säilyttämässä asemansa Helsingin suurimpana puolueena, mutta vihreiden kannatus riittää pääkaupungissa enää kolmanteen sijaan. Roskaa! 
(= vertailu aikaisempiin gallupeihin on huuhaata, nopalla ei ole muistia!)
 
  Helsingin Sanomien Suomen Gallupilta tilaaman kyselyn mukaan kokoomuksen kannatus on Helsingissä nyt 27,4 prosenttia. Sdp:n kannatus on 23,1 prosenttia ja vihreiden 20,8 prosenttia. Roskaa!   
  Tutkimuksessa haastateltiin 1 102:ta äänestysikäistä helsinkiläistä 11.-13. lokakuuta. Heiltä kysyttiin: "Jos kunnallisvaalit järjestettäisiin nyt, niin minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta äänestäisitte?" Roskaa!   
  Tutkimuksen virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla kolme prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan Roskaa!   
  Neljän vuoden takaisista kannatusluvuista kokoomus on yhä jäljessä 1,5 prosenttiyksikköä. Roskaa!   
  Sdp on selvässä nousussa (+2,6 prosenttiyksikköä) ja vihreät yhtä selvässä alamäessä (-2,7 prosenttiyksikköä).  Roskaa!   
  Mikäli äänestäjät käyttäytyvät oikeassa äänestystilanteessa samalla tavalla kuin tässä Suomen Gallupin tekemässä kannatuskyselyssä, kokoomus näyttää kääntävän edukseen kolmen suuren taistelun ja säilyttävän Helsingissä suurimman puolueen asemansa.  Roskaa!   
  Sdp:n ja vihreiden välinen kamppailu on kääntymässä täsmälleen päälaelleen vuoden 2000 kuntavaaleista. Roskaa!   
  Sdp:n kannatuksen kasvu nostaa sen pääkaupungin kakkoseksi, kun taas vihreiden vuoden 1980 kunnallisvaaleista alkanut tappioton sarja näyttää nyt katkeavan ja puoluetta uhkaa ensimmäisen kerran valtuustopaikkojen väheneminen. Roskaa!   
  Suomen Gallup on laskenut kannatusarvioiden perusteella puolueille lankeavat valtuustopaikat. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Oletuksena on, että äänestysprosentti nousee jonkin verran neljän vuoden takaisesta pohjanoteerauksesta, jolloin Helsingissä vain 50,6 prosenttia äänioikeutetuista äänesti. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Helsingin kaupunginvaltuuston 85 paikasta kokoomus olisi saamassa 24 paikkaa. Se on yksi vähemmän kuin vuoden 2000 vaaleissa ja kaksi vähemmän kuin ryhmällä nyt on, sillä valtuustokauden aikana tapahtunut loikkaus nosti ryhmän koon 26:een. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Sdp olisi kiinni 21 paikassa. Se on kolme enemmän kuin puolueella on valtuustopaikkoja nyt ja täsmälleen yhtä paljon kuin valtuustopaikkoja oli ennen vuoden 2000 tappiollisia kunnallisvaaleja. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Vihreiden valtuustoryhmän koko olisi nykyisen kannatuksen mukaan putoamassa 22:sta 18 valtuutettuun. Viime vaaleissa vihreät saivat 21 valtuutettua, mutta ryhmä kasvoi kauden aikana yhdellä. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Muilta osin muutokset näyttävät vähäisiltä, paitsi, että perussuomalaiset ovat rynnistämässä uutena puolueena Helsingin valtuustoon. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Viime kunnallisvaaleissa puolueella ei ollut ehdokaslistaa Helsingissä, mutta nyt on ja kannatus on 2,7 prosenttia.  Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Jos se pysyisi vaalipäivään saakka, puolue voisi saada kaksi edustajaa Helsingin valtuustoon. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Suomen Gallupin tekemässä laskelmassa viimeinen valtuustopaikka on kiikun kaakun. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Viimeinen paikka on menossa Sdp:lle, mutta puolueen kannattajissa puoluevalinnan  varmuus on heikko. Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin.  
  Paikkajakoon pitää suhtautua varauksella jo virhemarginaalinkin takia. Totta!  
  Verrattuna elokuun lopussa 2004 Helsingin Sanomien toimeksiannosta tehtyyn kyselyyn kokoomus on lisännyt puolueista eniten kannatustaan. Roskaa!   
  Sosiaalidemokraattien ja vihreiden kannatusluvut ovat elokuusta lokakuuhun pysyneet samalla tasolla. Roskaa!   
  Elokuun kannatuslukuihin nähden keskustan kannatus on pudonnut kaikkein selvimmin. Roskaa!   
  Kokoomuksen loppurynnistys merkitsee, että sen vaalitappio viime kunnallisvaaleihin nähden on jäämässä pieneksi. Roskaa!   
 
Puolueiden kannatus Helsingissä        
  Kunnallis- vaalit 2000, % Eduskunta- vaalit 2003, % Kannatus 8/2004, % virhemarginaalein Kannatus 10/2004, virhemarginaalein
Kesk 4,6 8,1 3,1- 11,1 1,2- 9,2
Sdp 20,5 24,3 19,9- 25,9 20,1- 26,1
Kok 28,9 24,0 23,2- 29,2 24,4- 30,4
Vas 8,2 7,1 3,3- 11,3 3,9- 11,9
Vihr 23,5 18,4 17,9- 23,9 17,8- 23,8
Rkp 7,6 7,0 3,4- 11,4 3,3- 11,3
Kd 3,5 3,4 0,0- 7,2 0,0- 7,5
Perus - 5,3 0,0- 7,0 0,0- 6,7
Muut 3,2 2,3 0,0- 6,0 0,1- 6,1
Lähde: Suomen Gallup

Virhemarginaali +-3 prosenttiyksikköä.

    Nettisanomat liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 3 ja pienet 4, Nettisanomien arvio. Nettisanomat liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 3 ja pienet 4, Nettisanomien arvio.
  Borgin mielestä kymmenen viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä, kun virhemarginaalit mainitaan mittausten yhteydessä ja tiedusteluja ei tehdä ennakkoon äänestäneiden vaalikäyttäytymisestä

[Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa."  
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.
  Puolueiden kannatus Helsingissä (Helsingin Sanomat maanantaina 18.10.2004.)
Valinnastaan erittäin varmojen osuus puoluekannan mukaan, %
Kaikki 48
Kesk 56
Sdp 44
Kok 52
Vas 50
Vihr 42
Rkp 65
Lähde: Suomen Gallup

Virhemarginaali +-3 prosenttiyksikköä.

 
   
 
Valtuuston paikkajako Helsingissä
( Helsingin Sanomat maanantaina 18.10.2004.)
  Paikkoja                                                  
  Nykyinen paikkajako                                                  
                                                     
Kok 24                                                  
  (25)                                                  
                                                     
Sdp 21                                                  
  (18)                                                  
                                                     
Vihr 18                                                  
  (21)                                                  
                                                     
Vas 7                                                  
  (7)                                                  
                                                     
Rkp 6                                                  
  (6)                                                  
                                                     
Kesk 4                                                  
  (4)                                                  
                                                     
Kd 3                                                  
  (3)                                                  
                                                     
Ps 2                                                  
  (0)                                                  
                                                     
Muut 0                                                  
  (1)                                                  
Roskaa! 
Nykyinen paikkajako totta!
Borgin mielestä kymmenen viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä, kun virhemarginaalit mainitaan mittausten yhteydessä ja tiedusteluja ei tehdä ennakkoon äänestäneiden vaalikäyttäytymisestä

[Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa."  
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004.
  (Ylläolevan taulukon alareunassa luvut 0 5 10 16 20 25).    
  Äänestämisen varmuus Helsingissä, % ( Helsingin Sanomat maanantaina 18.10.2004.)
  10/2000 10/2004
Erittäin varma 60 66
Melko varma 25 20
Epätodennäköistä 9 9
Varmasti ei käy 4 5
Ei osaa sanoa 1 1
Virhemarginaalia ei kerrottu. Lukujen asettelu rinnakkain pyytää lukijaa vertailemaan niitä ja vetämään niistä itse johtopäätöstä!  
  Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Tällä kertaa maanantaina 18. lokakuuta 2004! Artikkelisarjan 2. tai 22. osa.
   
  Lopuksi!
Vaikka vaalin tulos olisi desimaalipilkun tarkkuudella yllä olevan "gallupin" mukainen, niin tämä gallup ei olisi yhtään sen parempi kuin se on! 
Pertti Manninen, nettisanomat torstaina 21. lokakuuta 2004.
   
  Isonna! Isonna! 

Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä! Nettisanomat 28.09.2004.
   
 
 

Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003.

[Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa."  
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004

Lue myös!

Rai Suihkonen. Keskisuomalainen. "Miksi lukijoita ja radion kuuntelijoita piinataan näillä mitään sanomattomilla gallupeilla kuukaudesta toiseen?" Totaalisen joutavaa pelleilyä. 
Lue myös! Helsingin Sanomat keskiviikkona 9. kesäkuuta 2004. HS-GALLUP Keskusta ja kokoomus nousivat eurovaaleissa kärkiasemiin. Kommentti ja kritiikki. 
Lue myös!
Esimerkki 2. Kuinka puolueiden kannatuslukugalluppien valheellisella, väärällä ja tarkoituksenmukaisella tulkinnalla nostetaan ja lyödään myötä- ja vastenmielistä poliitikkoa. Tapaukset Paavo Lipponen ja Anneli Jäätteenmäki.

Kuvassa shortseissa jätskitötteröä syövä mies saattaa olla Rai Suihkonen erään tuttuni tunnistuksen mukaan! Kuva sarjasta Puhkupillit Jyväskylän kesässä: Pillit pussiin! Pertti Manninen 1999.

Kommentti: Rai Suihkonen jää historiaan!
Vihdoinkin jossain isossa lehdessä arvostellaan gallup-humpuukia. Toimittaja Rai Suihkonen aukaisi padon, jota nettisanomat on yrittänyt jo viisi vuotta tuntematta sen suurempaa tuskaa ja luottaen siihen, että joskus pato murtuu. Maaliskuussa 2002 keräsin siihen asti kertyneen kritiikin linkit gallup-sivulle:

12
Torstaina 14. maaliskuuta 2002
     

Kuvannut Pertti Manninen tällä vuosituhannella Jyväskylässä informaation kokoontuessa torille kansalaisen ihmetellessä.

14.03.02
Gallupit oikein, tulkinnat väärin 2
. Helsingin Sanomat tulkitsee väärin ydinvoimakyselyn tuloksia.

"
HS-GALLUP Ydinvoimakannat näyttävät jähmettyneen paikalleen. Hallituksen ydinvoimaratkaisulla ei ollut vaikutusta mielipiteisiin."

"Joka tapauksessa selvitys kertonee, että hallituksen tekemällä myönteisellä ratkaisulla ei ole ollut mielipiteisiin ratkaisevaa vaikutusta suuntaan taikka toiseen."

     
16.09.99.
Kalluppi-humpuukia Ylessä ja muuallakin mediassa!
Mielipidekyselyistä on tullut viihdettä.
     
14.10.99.
HS-Gallup vääristelee tuloksensa - tutkimuksen puoskarointia.
Helsingin Sanomat julkaisi lauantaina 9. lokakuuta presidenttiehdokkaiden kannatusta mittaavan mielipidekyselyn otsikoiden sen seuraavasti: "HS-Gallup. Rehn ja Uosukainen selvästi suosituimpia ehdokkaita. Aho ja Halonen kolmansia, Hautala ja Kuisma jäävät kauas muista"
     
14.10.99.
Ylen mielipidemittaussekoilu jatkuu.

Yle on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä mielipidemittauksen puolueitten kannatuksen suuruudesta jälleen syyskuussa 1999 ja vertaili sitä elokuun lukuihin.
     
21.10.99.
Ehdokasasettelu melkein valmis - mielipidetiedustelut lähestyvät todellisuutta.
Ylen mielipidetiedustelu 21.10.1999: "Kenet äänestäisitte presidentiksi?"
Yle kertoo oikein ja väärin - sattumanvaraisesti?
     
04.11.99.
Presidenttimielipidekyselyt:
jatkuva todellinen tilanne!
     
04.11.99.
Presidenttikilpa: Helsingin Sanomat, Yle ja MTV3 vääristelevät mielipidekyselyiden tuloksia.
Mikä on STT:n vastuu väärän tiedon levittämisessä?
     
11.11.99 - 14.01.00.
Presidenttikilvan tilanne lokakuusta 1999 alkaen. Päivitetty perjantaina 14.1.2000.
     
11.11.99.
Uosukainen suosituin presidenttiehdokas
Helsingin Sanomat maanantaina 8. marraskuuta 1999.
     
20.01.00.
Laatugallupit kansalaiskeskustelua
Otteita dosentti Seppo Laaksosen kirjoituksesta.Tulossa!
     
20.01.00.
Gallupit oikein, tulkinnat väärin?
"Uosukaisen pääsy kakkoskierrokselle hyvin todennäköistä."
     
20.01.00.
UUDET GALLUPIT nettisanomat.com torstaina 20. tammikuuta 2000 pm. Päivitys 24.1.2000
     
20.01.00.
Pääkirjoitus. Helsingin Sanomat ja nolla. Tulossa!
     
27.01.00.
Uudet gallupit:
Halosella jo lähes puolet äänioikeutetuista! Ahon kannatus vakiintunut liian alas?
     
27.01.00.
UUDET GALLUPIT nettisanomat.com torstaina 27. tammikuuta 2000 pm. Päivitys 28.1.2000
     
03.02.00.
Extra.
Viimeiset gallup-luvut päivitetty perjantaina 4. helmikuuta, 2 päivää ennen vaaleja!
     
03.02.00.
Tiistaina 1.2.2000. Jäikö galluppeja julkaisematta?

Tiistaina ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä monelta taholta esitettiin ylläoleva kysymys, myös nettisanomat.com:issa.
     
03.02.00.
Keskiviikkona 2.2.2000. Helsingin Sanomien ja Ylen uskomattomat selitykset!
     
03.02.00.
Helsingin Sanomat ei kertonut lukijoilleen juuri mitään!
     
03.02.00.
Muut lehdet:
Keskisuomalainen on osunut oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, kun on saanut puristettua ajankohtaiseen paikkaan nämä haastattelut.
Keskisuomalainen 2.2.2000. "Gallupien kritisointi vähensi kyselyitä toisella kierroksella"
     
03.02.00.
Muut lehdet: Keskisuomalainen 2.2.2000. "Kolme suurta varaavat tärkeimmät gallupit"
     
03.02.00.
Torstaina 3.2.2000. Jäikö Aho sittenkin liikaa?

Vain äänestysvilkkaus voi kääntää tilanteen?
     
17.02.00.
Presidentinvaalit 2000: Kaikki toisen kierroksen gallupit, myös julkaisemattomat!
     
17.02.00.
Helsingin Sanomat ja Sanoma Oy kaatoivat Ahon?
Lahden MM-syyllistys ja sitten Gallup-pimennys. Ratkaisevat prosentit karkasivat käsistä?
     
06.04.00.
Nyt: Kuinka Gallupin tulokset tulisi kertoa?
Esimerkkinä Ahtisaaren toimet. Juttu tekeillä. Lue sitä ennen linkkejä ja nyt kyseisen jutun Ilta-Sanomissa julkaistut taulukot.
     
05.04.01.
Gallup: Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
Puolueen tai ryhmittymän kannatus. Taloustutkimuksen Yleisradion radiouutisille tekemä mittaus.
     
05.04.01.
Mitä kerrottiin? Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
     
05.04.01.
Miten voisi kertoa?
Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
     
05.04.01.
Mitä ei kerrottu?
Puolueiden kannatus maaliskuussa 2001.
     
05.04.01.
Gallup: Väärintulkintoja 1:
Risto Uimonen, Helsingin Sanomat 03.04.01. Esko Ahon vaikea paluu.
     
05.04.01.
Gallup: Väärintulkintoja 2:
Pääkirjoitus, Ilta-Sanomat 03.04.01. Sdp ja keskusta nyt yhtä suosittuja
     
05.04.01.
Gallup:
Ilkka huomasi heti ja Helsingin Sanomat vasta seuraavana päivänä vihreiden nousun. 03.04.01. ja 04.04.01.
     
05.04.01.
Pääkirjoitus 05.04.01
Gallupit: tahallista vai ammattitaidotonta väärintulkintaa? "Tärkeintä oikean ja hyvän tuloksen saamiseksi on otoksen hyvyys. Tässä voimme vain luottaa mielipidetiedustelujen tekijöiden ammattitaitoon."
"Yritelmä ottaa virhemarginaali huomioon jo tuloksen numeroissa voisi antaa totuudenmukaisemman kuvan kokonaisuudesta, itse tuloksesta."
"Mikäli Helsingin Sanomien Risto Uimonen ja Ilta-Sanomien pääkirjoittaja olisivat lukeneet tällaista taulukkoa, eivät he olisi yhtä helposti päästelleet sammakoita, jotka olen poiminut heidän kirjoituksistaan." Pertti Manninen, nettisanomat.com
     
05.04.01.
Aikaisemmin julkaistuja gallup-juttuja koottuna yhteen.
     
Uusin    

Kuvannut Pertti Manninen tällä vuosituhannella Jyväskylässä informaation kokoontuessa torille kansalaisen ihmetellessä.

14.03.02
Gallupit oikein, tulkinnat väärin 2
. Helsingin Sanomat tulkitsee väärin ydinvoimakyselyn tuloksia.

"
HS-GALLUP Ydinvoimakannat näyttävät jähmettyneen paikalleen. Hallituksen ydinvoimaratkaisulla ei ollut vaikutusta mielipiteisiin."

"Joka tapauksessa selvitys kertonee, että hallituksen tekemällä myönteisellä ratkaisulla ei ole ollut mielipiteisiin ratkaisevaa vaikutusta suuntaan taikka toiseen."

Ja seuraavissa  vielä uusimmissa on myös linkkejä maaliskuun 2002 jälkeen julkaistuihin!
 
Lue myös! 
Helsingin Sanomat keskiviikkona 9. kesäkuuta 2004.
HS-GALLUP Keskusta ja kokoomus nousivat eurovaaleissa kärkiasemiin. Kommentti ja kritiikki. 
Lue myös!
Esimerkki 2. Kuinka puolueiden kannatuslukugalluppien valheellisella, väärällä ja tarkoituksenmukaisella tulkinnalla nostetaan ja lyödään myötä- ja vastenmielistä poliitikkoa. Tapaukset Paavo Lipponen ja Anneli Jäätteenmäki.

"Nopalla ei ole muistia!" 
Tuntematon todennäköisyyslaskennan kehittäjä Antiikin ajoilta. Tarkennukset toimitukseen sähköpostilla. Kiitos!

nettisanomat torstaina 02.09.2004. Pertti Manninen.

nettisanomat tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen. 
Isonna! Isonna! 

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
Iltalehti pääkirjoitus maanantaina 27.09.2004

Iltalehti. Pääkirjoitus 27.9.2004

Puoluekannatus ennallaan

Kunnallisvaaleihin on aikaa enää kuukausi, mutta kampanjointi on ollut laimeaa Helsingin liikennelakkoa lukuun ottamatta. Esimerkiksi kokoomuksen puoluevaltuuston johtajan Sari Sarkomaan kinastelu kuntien ja valtion taloussuhteista demarien kanssa tuskin avautui muille kuin kunnallispolitiikan harrastajille.

SDP nojautuu nyt kuntien palkollisten pelkoon ulkoistamista ja kilpailuttamista kohtaan. Konservatiivisuus on kaikkiaan valttia, mikä paradoksaalisesti suosii punamultapuolueita ja hankaloittaa kokoomuksen asemaa. Vaalien jälkeen on kuitenkin pakko tehostaa kunnallisia palveluja, jotta ne voidaan ylipäänsä toteuttaa. Eiköhän SDP palaa tällöin realismiin aivan kuten eri eduskuntavaalien jälkeen.

Lähtöasetelmia kuvasi HS:n eilinen mielipidemittaus. Toimittaja Martta Nieminen kirjoitti aiheellisesti, että muutokset siinä "mahtuvat virhemarginaaliin". Hän tuhosi kuitenkin päätelmänsä lisäämällä, että "lievää nousua on näkynyt niin keskustan kuin SDP:nkin kunnallisvaalikannatuksessa". Sen jälkeen hän spekuloi eri puolueiden suosion näennäisillä muutoksilla.

Todellisuudessa kaikkien puolueiden kannatuksen vaihtelu HS:n taulukossa kunnallisvaaleista 2000 alkaen mahtuu tutkimuksen parin prosenttiyksikön virhemarginaaliin. Ainoa oikea johtopäätös on siis se, että puolueiden kannatus on ennallaan. Siitä on tosin tylsä tehdä otsikkoa ja premiäärin tekstiä.

HS:n gallupin kiintoisin tieto on se, että demarien varmuus valinnastaan on hieman vahvistunut ja vihreiden kannattajien selvästi heikentynyt viime kesästä.

SDP:n osalta tulos kertonee tyytyväisyydestä Antti Kalliomäkeen ja Tarja Haloseen, jotka ovat leimanneet puolueen linjan Paavo Lipposen etäännyttyä päivänpolitiikasta. Tosin perusdemari palaa aina vaalien lähestyessä "meikäläisiin", vaikka olisi välillä purnannut. Korkeintaan hän osoittaa mieltä omilleen jäämällä vaalipäivänä kotiin. Äänestysvilkkaus on kaikkiaan tärkeämpi tekijä vaalitulokselle kuin puolueiden suosiolukujen näennäinen värähtely.

Vihreiden kannattajien mieli on aina ailahdellut, mutta ehkä puolueen politiikka on koettu poukkoilevaksi. Jyrki Katainen ei puolestaan ole ainakaan kääntänyt kokoomuksen suosiota selkeään nousuun. Peruskannattajat hän saanee uurnille, mutta paikalleen jämähtänyt puolue on helppo syrjäyttää valtakunnallisesti. Sen sijaan eri kunnissa valta-asetelmat vaihtelevat paljon.

Kuvateksti: Kokoomuksen Sari Sarkomaan kinastelu demarien kanssa kuntien ja valtion taloussuhteista tuskin avautuu riviäänestäjälle. Puolueiden suosio on HS:n gallupin mukaan ennallaan.

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
Opinions- mätningarna i DN.

Dagens Nyheter 3 juni 2004 
...

Så är det till exempel med opinionsmätningarna i DN. Där är DN mycket noga med att ange förutsättningarna och hur stora felmarginalerna är. Dessutom framhålls osäkerheter i nyhetstexten.

Så skedde också vid den senaste Temo-mätningen av partisympatier i väljarkåren. En gång i månaden brukar dessa opinionsmätningar publiceras och de citeras i andra medier, förskjutningar analyseras och marginella förändringar lyfts fram. Nyheten i senaste mätningen är att vänsterpartiet ökar. Men några läsare undrar varför man i ingressen och på första sidan också lyfter fram att uppgången för socialdemokraterna har brutits, när det framgår av artikeltexten att det inte är statistiskt säkertställt. En av dem skriver:

"Det är uppenbart att DN i sin iver att presentera nyheter inte drar sig för att spekulera i något man inte vet. Vill man få oss att tro att statistik och signifikans bara är en massa löjligt siffertrollande med vilket man kan bevisa vad som helst? Det vore intressant att höra vad någon ansvarig på Temo säger om detta".

Arne Modig är opinionsansvarig på Temo.

  - Det fantastiska är att vi kan skatta stödet i hela väljarkåren med hjälp av urvalsundersökningar, i detta fall 2 600 som ska representera 7 miljoner väljare, säger Arne Modig.

- Den statistiska vetenskapen ger oss möjlighet att bedöma hur rätt det blir.

Arne Modig säger att under hela våren har socialdemokraterna visat en uppåtgående kurva, men den senaste mätningen visar plötsligt en nedgång med 1,3 procent. Men det ligger inom felmarginalen, vilket betyder att resultatet för socialdemokraterna ligger i intervallet 2,6 procent under eller över mätningsresultatet 37,3 procent. Vid den senaste mätningen var det bara uppgången för vänsterpartiet som var statistiskt säkerställd.

- Det var inte konstigt att man ville framhålla det även om de här mätningarna framför allt är intressanta för de långsiktiga trenderna man kan utläsa, säger Arne Modig. Ofta är man väldigt fixerad vid en enskild mätning, men upprepade mätningar bekräftar eller dementerar en enskild månads resultat. I höstas såg det till exempel ut att bli förskjutningar mellan blocken, men det ändrade sig sedan.

  - Det intressanta är egentligen att det finns en väldigt stabilitet mellan blocken, runt 46 procent för de borgerliga och 52 för socialdemokraterna med stödpartier. Man tar väljare av varandra inom blocken. Men det är ju inte så spännande för skribenter att bara skriva om det varje gång, säger Arne Modig.

  Så långt opinionsmätningar, som utan tvekan väcker ett stort intresse hos läsarna. 
...
Läsarombudsmannen 
Lilian Öhrström
3 juni 2004

Dagens Nyheter 

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
 
 
Balilaisen tanssin esityksiä, työpajoja sekä näyttely Helinä Rautavaaran museossa 18.9.-7.11.2004 "Kuva- ja tanssitaiteilija Sanna Karlsson-Sutisna  tutustuttaa yleisön balilaiseen kulttuuriin tanssiesitysten, työpajojen, valokuvien ja taiteen kautta."
 
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

     
  ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
  04  
Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

Reilu peli 
 
edellinen numero 

nettisanomat.fi  - torstaina  21.10.2004   - etusivu - nro 291 

seuraava numero
 

Tänään
21.10.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   
 
 
Sodan kuva
 
   
pm
  Torstaina 21.10.2004. Asuntoja! Kyllä! Sivistyneessä yhteiskunnassa ihmisillä ei ole asuntoja. 
VARATTOMUUS VAATII KOHTUUHINTAISTA ASUMISTA.
Asunnottomuus ja toimeentulotuki puhuttavat asunnottomien Yössä.
Lue kaksi nettisanomiin lähetettyä Asukasliitto ry:n kirjoitusta!
Tulossa! 
     
  Torstaina 21.10.2004. Työtä! Sivistyneessä yhteiskunnassa ihmisillä ei ole työtä ja työssä olevia kiristetään. 
OECD. Ett slag mot de arbetslösa. Hufvudstadsbladet. Debatt. Yngve Still. Tisdag 12 oktober 2004.
Viidennen lomaviikon voi pian vaihtaa rahaksi. Helsingin Sanomat tiistaina 19.10.2004.
Hallitus ajaa mahdollisuutta vaihtaa viides lomaviikko rahaksi. Helsingin Sanomat tiistaina 19.10.2004.
Filatov neuvottelee vielä vuosilomalaista. Helsingin Sanomat keskiviikkona 20.10.2004.
Filatov käy vielä jatkoneuvotteluja viidennen lomaviikon vaihdosta rahaksi. Helsingin Sanomat keskiviikkona 20.10.2004.
Filatov hakee vielä kompromissia viidennen lomaviikon vaihdosta. Keskisuomalainen keskiviikkona 20.10.2004.
Loman leikkaus olisi poissa lapsilta. Ilta-Sanomat keskiviikkona 20.10.2004.
Filatovilta halutaan selvitystä haamukoulutuksesta. Iltalehti torstaina 21.10.2004.
Tulossa!
     
  Torstaina 21.10.2004. Apua! Sivistyneessä yhteiskunnassa suojelupoliisi painostaa yksilöä tukahduttaakseen sananvapauden.
Tshetseenikapinallisten sivut avautuivat Soneran palvelun kautta. Helsingin Sanomat lauantaina 09.10.2004.
Tshetseenien sivut pysyvät TeliaSoneran asiakkaan palvelimella. Helsingin Sanomat sunnuntaina 10.10.2004.
Näistä nettisivuista Venäjä hermostui. Ilta-Sanomat tiistaina 12.10.2004.
Supo vei tshetseenisivustojen palvelimen. Ilta-Sanomat lauantaina 16.10.2004.
Miksi Supo vei Tshetseenisivujen palvelimen? Ilta-Sanomat maanantaina 18.09.2004.
Pääministeri sivustosta. Ilta-Sanomat maanantaina 18.10.2004.
Miksi suojelupoliisi reagoi valikoivasti? Lukijan palsta. Iltalehti 18.10.2004.
Sananvapauden rajat. Pääkirjoitus. Iltalehti tiistaina 19.10.2004.
Supo: Emme koskeneet serveriin sormellakaan. Ilta-Sanomat tiistaina 19.10.2004.
Palvelimen ylläpitäjä: Supo käyttäytyi painostavasti. Ilta-Sanomat tiistaina 19.10.2004.
Sisäministeri Rajamäki: Ei moitittavaa. Ilta-Sanomat tiistaina 19.10.2004.
Operaattori: Tshetseenien internetsivut eivät rikkoneet lakia. Helsingin sanomat keskiviikkona 20.10.2004.
Operaattori Mikael Storsjön haastattelu. Seitsemän uutiset. MTV3. Keskiviikkona 20.10.2004.
Operaattori Mikael Storsjön haastattelu 2. Kymmenen uutiset. MTV3. Keskiviikkona 20.10.2004. 
Sananvapaus joutui pikaoikeuteen. Helsingin Sanomat. Mielipide. Mikael Storsjö. Torstaina 21.10.2004.
Tulossa!
     
  Torstaina 21.10.2004. Vastuunpakoilua! Sivistyneessä yhteiskunnassa poliitikot palkitaan kyvyttömyydestä!
Suomen taloushistorian suurin möhläys! Ilta-Sanomat tiistaina 19.10.2004.
Salaiset pöytäkirjat ovat karua luettavaa: Valtio raivostui toimittajille Sonera-kirjoittelusta. Iltalehti tiistaina 19.10.2004.
Tulossa!
Lue myös! Omistajan vastuu. Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö. 01.09.2001.
Suomen valtion toimet, jotka johtivat Soneran konkurssin partaalle.  08.08.2002.
Ministerien kootut selitykset maanpinnalla. ja Oikeuskansleri tasapainoilemassa nuoralla Sonera-tutkimuksiaan. Kuvareportaasi. 10.10.2002 
     
  Torstaina 21.10.2004. Roskaa! Sivistyneessä yhteiskunnassa media  jatkaa mielipidetiedustelujen puoskarointia. 
Sdp kirii kiinni kokoomusta Helsingissä ja Sdp kohti vaalivoittoa Helsingissä. Helsingin Sanomat maanantaina 18.10.2004.
Artikkelisarjan 2. tai 22. osa.
     
  Torstaina 21.10.2004. YK:n päivä sunnuntaina 24.10.2004. Pääkirjoitus vuosi sitten: 
23.10.2003. Pääkirjoitus. Saako YK mahdollisuuden?

YK:n päivän aattonakin on taisteltava rauhan puolesta. Hirvittävä tappaminen jatkuu Irakissa. USA on mahdottoman paikan edessä ja sotaintoilijat huutavat YK:ta apuun.

Kauhukuvat toteutuvat, joihin suomalaisetkin sotaintoilijat eivät uskoneet. Helsingin Sanomat oli aluksi USA:n joukkojen mukana katselemassa tätä "seikkailua". Risto E.J. Penttilä syytti Ranskaa, Saksaa ja Venäjää siitä kun ne eivät hyväksyneet YK:ssa hyökkäyksen sallivaa päätöslauselmaa.

YK:lle on annettava mahdollisuus. Se tulee todellisen rauhan haluavilta kansoilta, heidän hallituksiltaan. Ei sellaisilta johtajilta kuin pääministeri Paavo Lipponen, joka jotenkin halusi, että Suomikin voisi osallistua tähän operaatioon koaliition mukana.

Onneksi kansalaisten järki voitti Suomessa ja Lipponen joutui puhemiehen sivuraiteelle painimaan tila-autojensa ja samppanjalaskujensa kanssa.

Vakavasti. YK:n tulee ryhdistäytyä ja pistää sotaintoilijat sivuun. YK:lle on annettava mahdollisuus.

Pertti Manninen, nettisanomat.com torstaina 23.10.2003.

     

 
"Experience the Reality". 
Kuva: Pertti Manninen.
Torstaina 21.10.2004. Irak. Päivittäin tapetaan siviilejä,  naisia ja lapsia. Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat haukkuvat toisiaan ja lupaavat päättää sodan ja tappamisen kunniallisesti.  Muuten: Irakin hallinnon pystytys jatkuu. Siviilien ja muidenkin tappaminen jatkuu. 
     
Torstaina 21.10.2004. Irak. Det är offren som får betala. "Storföretagren kasserar in miljontals doillar från ett ockuperat folk." Aftonbladet tisdag 19.10.2004. Naomi Klein. Tulossa!
     
  04  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
Maksuttomia arkistoja: kaleva.fi yle.fi mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.ukedellinen numero 

nettisanomat.fi  - tiistaina  19.10.2004   - etusivu - nro 290  

seuraava numero
 

Tänään
19.10.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

pm

Kuvan unelmoinut Pertti Manninen. Isonna!  
  Tiistaina 19.10.2004. Nobelin rauhanpalkinnon 2004 sai kenialainen Wangari Maathai.
"Tämä on elämäni suurin yllätys. Kun me istutamme uusia puita, istutamme rauhan siemeniä." Kaleva.plus.ulkomaat Perjantai 8.10.2004
"The environment is very important in the aspects of peace because when we destroy our resources and our resources become scarce, we fight over that. I am working to make sure we don't only protect the environment, but we also improve governance."
Guardian unlimited Friday October 8, 2004
  04  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

 
edellinen numero 

nettisanomat.fi  - torstaina  14.10.2004   - etusivu - nro 289   

seuraava numero
 

Tänään
14.10.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

pm

Kuvan unelmoinut Pertti Manninen. Isonna!  
Katso myös!  Nettisanomat 28.08.2003. Huom! Kuva tehty Applen mainoksesta, ei IBM:n!
  Torstaina 14.10.2004. Tänään torstaina 14.10.2004 tulee kuluneeksi päivälleen 40 vuotta siitä kun Nobel- komitea ilmoitti myöntävänsä Rauhan palkinnon Martin Luther Kingille.
Martin Luther King's Nobel Prize Acceptance Speech
Martin Luther King - Nobel Lecture
King's Nobel Left Atlanta Ambivalent
Martin Luther King's "I have a dream" speech."
"Aina kun esiin putkahtaa taistelija paremman maailman puolesta, hätkähdän." 14.03.2002.
  04  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!


ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!

Linkkejä 

pm
  Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk
  04  
 
 
2004 nettisanomat.com linkit  etusivuille!        
tammikuu

01.01

08.01

15.01

22.01

29.01

 
 
helmikuu

05.02

12.02

19.02

26.02

     
maaliskuu

04.03

11.03

18.03

25.03

     
huhtikuu

01.04

08.04

15.04

22.04 29.04    
toukokuu 06.05 13.05 20.05 27.05      
kesäkuu 03.06 10.06 17.06 24.06      
heinäkuu 01.07 08.07 
15.07 22.07 26.07 27.07 29.07
elokuu

03.08

05.08

09.08 10.08 12.08   17.08 19.08
  24.08 26.08
27.08 31.08      
syyskuu 02.09 04.09 extra! Beslan 03.09.2004 09.09
11.09
14.09
16.09
21.09
  23.09
25.09
28.09
30.09
     
lokakuu 05.10 07.10
14.10
19.10
21.10      
marraskuu              
joulukuu              
 
   ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
P.Manninen
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
Vanhin 29.07.1999
 

Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com 2004/291. Sivut valmisti Pertti Manninen 21.10.2004. ensimmäinen versio: 21.102004 18.17 (linkkejä 30.10.2004 17:33 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
2004/10/21 - nettisanomat  - Gallup-humpuuki! Meno  sen kun jatkuu Helsingin Sanomissa! Tällä kertaa maanantaina 18. lokakuuta 2004! Artikkelisarjan 2. tai 22. osa. HS-GALLUP Sdp kirii kiinni kokoomusta Helsingissä - Opinionsmätningarna i DN. Dagens Nyheter 3 juni 2004 -  HELSINGIN SANOMAT - Sami Borg -  Janne Virkkunen 21.10.2004 - avoin - ainakin joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.

 
 Maksuttomia arkistoja: kaleva.fi yle.fi mtv3.fi  aftonbladet.se  (förstasidorna) guardian.co.uk
 
Sivun alkuun!
 

Oikeusjuttu:Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen ja  kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.   
Tarkka selostus! 

 


Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen.- Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2004: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kaksi kuvaa puuttuu, yksi poistettu ja google-haun logot puuttuvat.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016