POISTOT (HO 19.11.2015)

LAAJA - Perjantai 2015-10-09 N:o 1846
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle! - 97371

Kunnianloukkausjuttu nyt hovioikeudessa: "Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia".

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi
 


Käynti oikeudessa torstaina 01.10.2015.

Kuvia matkalla oikeuteen ja sieltä pois. Jyväskylässä 2015.

Viikkosanomat-blogi - Kaiken keskellä aina läsnä!
Lokakuu 2, 2015

Kunnianloukkausjuttu nyt hovioikeudessa: "Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia".

Tällaisen lauseen ja ajatuksen asianajaja Pekka Mononen päästeli kiihtyneen punaisena, kun hän kuvaili sitä, miksi nämä jutut ja kirjoitukset aina vaan jatkuvat. Samalla hän autuaasti unohti tai sitten tahallaan yritti hämätä niin oikeuden tuomareita kuin syyttäjääkin sillä tosiseikalla, että Nettisanomien päätoimittajan oikeusavustaja oli lähettänyt Monoselle syksyllä 2011 sähköpostin, jossa edotettiin asian sopimista ja kaikkien Monosta ja hänen yritystään koskevien tekstien poistamista. Vastaus ei ollut ylentävä. "Asia ei tässä vaiheessa ole ajankohtainen".

"Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia". Lause ei ollut siis kunniaa loukkaavasta jutusta tai kirjoituksesta, vaan kunniaa loukkaavien kirjoitusten poistamista koskevasta oikeudenkäynnistä. Päätoimittaja Pertti Manninen oli saanut tuomion kunnianloukkauksesta tammikuussa 2012, koska hän oli julkaissut kaksi kirjoitusta Pekka Monosen toiminnasta, joiden oikeus katsoi loukkaavan Monosen kunniaa. Samaan oikeudenkäyntiin Nordea Pankin myyntipäällikkö Lauri Kara oli tuonut aluksi kaksi kirjoitusta ja sitten kolmannenkin, joiden käräjäoikeus katsoi loukkaavan Karan kunniaa ja antoi niistä tuomion ja määräsi ne poistettaviksi.

Asian käsittely jatkui sitten Vaasn hovioikeudessa, mutta se ei antanut jatkokäsittelylupaa.
Asia meni sitten Korkeimpaan oikeuteen. Päätoimittaja Manninen oli saanut oikeusapua Keski-Suomen oikeusaputoimistosta oikeusavustaja Markus Luotolalta. Hän ei kuitenkaan enää halunnut laatia valituskirjelmää Korkeimpaan oikeuteen, joten prosessi muuttyi sitten kovin henkilökohtaiseksi. Päätoimittaja ryhtyi yksinään ajamaan juttua.

Asia olisi ilmeisesti loppunut käräjäoikeuteen, jollei se (tuomari Raili Sahi) olisi tehnyt asianomistajien, Pekka Monosen ja Lauri Karan asiamiehen Jari Salmisen painostuksesta oikeuden istunnon lopussa päätöksen, jota käräjätuomari itsekin epäili kysymällä "voiko näin päättää", ja Mononen ja Salminen vakuuttivat, että kyllä voi. Päätös oli se, että kaikki kirjoitukset tai asiakirjat, joissa mainitaan Pekka Monosen tai Lauri Karan nimi tulisi poistaa syyttäjän (Elina Mäntylä) määrittelemältä rikoksentekoajalta, jota vielä jatkettiin käräjäoikeuden istuntopäivään saakka.

Tämä päätös, siis myös sellaisten tekstien, joita ei käsitelty ollenkaan oikeudessa eikä siis tietenkään voitu kunniaa loukkaaviksi osoittaa, poistamisvaatimus soti päätoimittaja Mannisen mielestä niin räikeästi länsimaisen yhteiskunnan perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta vastaan, että valitusta tuomion muuttamiseksi oli jatkettava.

Vuosiahan tässä on kulunut. Korkein oikeus myönsi ensin valitusluvan ja teki sitten päätöksenkin. Kunnianloukkaustuomio jää voimaan ja "siihen kaikki tyytykööt". Kaikkien kirjoitusten poistamista koskeva tuomio määrättiin palautettavaksi alempaan oikeusasteeseen, Vaasan hovioikeuteen.

Välilläkin oli ehtinyt tapahtua. Asianajaja Pekka Mononen oli vaatinut Keski-Suomen kihlakunnanvoutia määräämään, että kaikki kirjoitukset tulee poistaa, vaikka tuomio ei ollut saanut lainvoimaa. Näinhän voidaan menetellä hovioikeuskäsittelyn jälkeen. Lauri Kara ei vaatinut poistamista vielä tässä vaiheessa. Poistaminenhan oli tehtävä ja niin päätoimittaja Manninen suoritti urakan muutamassa päivässä korvaamalla kaikilta Nettisanomien ja myös kaikilta muilta Nettisanomat-perheen sivuilta asianomaisten, sekä Monosen että Karan nimet ja yrityksen nimen xxxx-merkkijoinoilla. Poistamisen onnistuminen tarkistettiin niin, että hakukone-googlen 20 ensimmäiselle hakusivulle ei osunut asianomaisia koskevaa rikoksentekoaikaan kohdistunutta linkkiä.

Hovioikeus oli antanut jonkinlaisen avoimen valtakirjan Lauri Karan asiamiehen Jari Salmisen toimistolle, Eversheds asianajotoimisto OY:lle, tutkia poistamisen onnistumista. Työtä oli tehtykin viikon verran ja löydetty sitten sieltä 20. hakusivun jälkeen jotakin ja laskutus oli sen mukainen lähes 10 000 euroa. Selvitys oli kylläkin osin ristiriitainen, kun siinä oli myös sellaisia sivuja, joita oikeuden päätöksen mukaan ei kuulunutkaan poistaa mitenkään, koska ne eivät osuneet rikoksentekoajalle! Tästä huolimatta asiamies Jari Salminen rinta pystyssä todisti, että Manninen ei ole poistanut nimiä, vaikka oikeus oli näin määrännyt. Hiukan hän kyllä hiljeni kun Manninen huomautti, että oikeuden määräys ei ole saanut vielä lainvoimaa, vaan tätä poistamisasiaahan tutkitaan juuri tässä meneillään olevassa oikeudenkäynnissä.

Asianajaja Pekka Mononen oli puolestaan Korkeimman oikeuden pyynnöstä joutunut, sinnehän ei voi valehdella, ilmoittamaan, että häntä koskevat tiedot on poistettu. Mutta hiukan myöhemmin toisessa asiassa, velkajärjestelyasiassa mieli oli jo muuttunut ja aivan pokkana hän kirjallisesti vastasi, että häntä koskevat tiedot on palautettu sivuille takaisin.

Asianajaja Pekka Monosellahan on jo aikaisemmin hänen laskutustaan koskeva kirjoittelu, josta päätoimittaja Manninen tuomittiin kunnianloukkausrikoksesta. Siinäkin määrättiin häntä ja hänen toimistoaan koskevat tiedot poistettaviksi. Nettisanomien päätoimittaja tekikin kaikki oikeuden määräämät poistot, mutta tästä huolimatta Mononen on vuosikausia väittänyt, että kirjoituksia ei ole poistettu. Vuosien kuluessa hän ei ole tuonut yhtäkään dokumenttia esille, joka osoittaisi, että joku poisto olisi jäänyt tekemättä. Hänelle on syntynyt jonkinlainen pakkomielle, kun hän on eri viranomaisille, joita ei enää kaikkia muistakaan, väittänyt, ettei jotain kirjoitusta ole poistettu, vaikka oikeus oli näin määrännyt. Viranomaisia ovat ainakin olleet aikaisempi kihlakunnanvouti Jarmo Kivistö, tämä jutun esitutkinnan suorittanut Timo Martin, kihlakunnansyyttäjä Elina Mäntylä, käräjäoikeuden tuomari Raili Sahi ja tämän jutun nyt hovioikeudessa ratkaisevat hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin ja hovioikeudenneuvos Matti-Pekka Kuuttinen. Lopulta sekoilussaan Mononen ilmoitti, että todistustaakka poistamisesta oilsikin päätoimittajalla eikä hänellä.

Oikeuden puheenjohtaja avasi istunnon ensin kertomalla asian aikaisemmista vaiheista ja selosti myös sitä kuinka Korkein oikeus oli tehnyt perusteellisen selvityksen asiasta ja jossa todettiin nimenomaan se, että sananvapautta ei saa rajoittaa tarpeettomasti. Lisäksi hän tietenkin korosti sitä, että tässä oikeudenkäynnissä ei enää ratkaista mitään kunnianloukkausta, vaan pelkästään sitä, että onko käräjäoikeuden päätös ollut oikea poistamismääräyksen osalta. Hän näki kolme ratkaisumahdollisuutta, joista joku tulee oikeuden päätökseksi. Kaksi ääripäätä: Poistetaan vain kunniaaloukkaavat kirjoitukset ja toinen ääripää on sitten käräjäoikeuden päätös jossa kaikki kirjoitukset määrätään poistettaviksi. Puheenjohtaja toi esille senkin, että päätös voi olla jotakin tältä väliltä.

Käytiin kierros: Syyttäjä oli sitä mieltä, että kääjäoikeuden päätös on oikea, siis kaikki tulisi poistaa. Lauri Karan asiamies Jari Salminen oli sitä mieltä, että kaikki pitäisi poistaa. Mononen oli sitä mieltä, että kaikki tulisi poistaa. Niin Salminen kuin Mononenkin vaativat Mannisen sananvapauden ja kunnianloukkauksen vastakkainasettelua ja päätyivät siihen, että kunnianloukkaukselle on annettava enemmän painoa.

Manninen oli tietenkin sillä äärilinjalla, jonka hän oli esittänyt valituskirjelmässään Korkeimmalle oikeudelle. Jos joku aineisto ei ole ollut käräjäoikeuden istunnossa mukana, ei siinä ole voitu todeta olevan mitään kunniaa loukkaavaa, eikä sitä voi tietenkään määrätä poistettavaksi.

Syyttäjä ja Mononen totesivat, että kirjoituksia on monissa eri domain-nimissä. Syyttäjän nimi löytyi 31 eri nimen alta ja näin hän perustelikin, että olisi mahdotonta löytää kaikki kirjoitukset. Mononen toi sitten ensimmäisenä esille sen, että jos joku teksti on loukkaava, niin se samassa muodossa julkaistuna on loukkaava muuallakin. Seuraavassa puheenvuorossa Manninen kertoi myös tulleensa samaan päätelmään ja pitäisi luonnollisena, että oikeudella olisi sen verran maalaisjärkeä, että tulkitsisisi asian samalla tavalla. Monosen väitettä siitä, että kirjoituksia olisi hiukan varioitu Manninen ei myöntänyt perustuvan tosiasioihin.

Mannisen mielestä kirjoituksia (eri kirjoituksia) on kymmenkunta, joten ne olisi pystytty hyvin yksilöimään ja tutkimaan onko niissä jotakin loukkaavaa, Niitähän ei voi enää tässä oikeudenkäynnissä tutkia ja jos joissakin muissa kirjoituksissa olisi jotakin loukkaavaa niin pitää sitten aloittaa uusi oikeudenkäynti.

Sitten käsiteltiin käräjäoikeudessa kirjallisena todisteina mukana ollut aineisto. Tässäkin mielipiteet jakautuivat odotetusti. Toinen puoli vaati kirjoituksia poistettaviksi. Mannisen mielestä kirjoituksissa ei ole mitään loukkaavaa vaan niissä kerrotaan asioista niinkuin ne ovat, joten niitä ei tarvitsisi poistaa ollenkaan vaan sitten tuomiosta kirjoitettaisiin sivun alussa selvästi jossakin laatikossa.

Uusia kirjallisia todisteita olivat ne Lauri Karan esilletuomat, ne googlehaun 21. sivun jälkeiset, siis käytännössä ei-olemassaolevat ja muutama Mannisen esille tuoma todiste, joissa nimet olivat xxx-muotoisina. Todisteiden tarkoituksena oli tuoda esille poistojen kohdistuminen sellaiseen aineistoon, jossa ei ole mitään loukkaavaa, ja jota mahdollistakin loukkaavuutta ei ole käsitelty tässä oikeudenkäynnissä ja jota ei saa nyt siis käsitelläkään. Manninen kiistikin kokonaan Karan aineiston hyväksymisen kirjallisiksi todisteiksi. Tässä sitten jankutettiin 15 kertaa, että tämä kuuluisi poistaa ja ei sitten missään tapauksessa.

Hakutulosten loukkaavuudestakin esitettiin ainakin kaksi mielipidettä. Mononen oli sitä mieltä, että kirjoittaja on vastuussa hakutuloksista ja hakutuloksetkin voivat loukata. Koska Googlea ei voi panna vastuuseen, niin vastuun kantaa sitten kirjoittaja. Manninen oli aivan toista mieltä. Hakutulokset eivät voi loukata, koska on aina tietenkin mentävä itse kirjoitusta lukemaan.

Istunnossa ei järjestetty kenenkään kuulemista todistelutarkoituksessa, kun Manninenkaan sitä ei tarpeeksi tarmokkaasti vaatinut. Niinpä hän ei päässyt kysymään sitä, miksi Kara ei ollut pyytänyt poistamista koko aineistosta, johon edellä kerrotun mukaan Mannisella olisi ollut halua Monosenkin osalta. Tähän ei nyt saatu vastausta. Karalle tuomitut korvaukset ovat kuitenkin aika pienet, mutta asianajokulut sitäkin suuremmat. Oikeudenkäynti päättyikin Mannisen haikaillessa loppupuheenvuorossaan tätä esittämätöntä kysymystä puheenjohtajan ystävälliseen kommenttii, joka kuului jotenkin näin: että ei kannata enää kantaa kannua jos maito on jo maassa.

Tämähän oli jonkunlainen laiskanläksy Vaasan hovioikeudelle ja vasta myöhemmin Manninen huomasi, että puheenjohtaja oli hovioikeuden presidentti. Varmaankin oli hyvä niin sillä kai tietoisuus puheenjohtajan presidenttiydestä olisi hiukan pistänyt mahaa sekaisin. Tällaisen kokoonpanon luulisi tekevän niin hyvää työtä, että hovioikeuden päätöksestä syntyisi jo sinällään ennakkopäätös.

Välikohtaus. Jossain vaiheessa päätoimittaja Mannisen ääni värisi ja itkunsekaisella äänellä hän kertoi mihin ahdinkoon oikeudenkäyntikulut ovat hänet syösseet. "Elän toimeentulotuen varassa. On hullua, että toimeentulotuki maksaa näitä asianajajien palkkioita. Ei ole autoa, eikä vaatteita. Te ette ymmärrä maailmasta mitään".
---
Kirjoituksen laati Pertti Manninen seuraavana päivänä perjantaina 02.10.201 klo 21:16 päättäen Rasmuksen naukuessa ja raapiessa ovea kissan halutessa ulos.

Saapuminen iltamyöhään Savon linjan bussilla.


Väinönkadulla ja Yliopistokadulla.


Majapaikan hississä kissan raatelimin poskin.

Asemakadulla ja Lolan lööpit.


Palkkion metsästäjät ja sääkartta.


Ruokatauolla isä Alonen asentaa valoja poikansa uuteen taideteokseen. Poika Tukholmassa.


Esityslista ja hovioikeuden lähtö Vaasaan.


Oikeustalon edessä äiti lapsensa kanssa pysäkillä.


Vapaudenkadulla ja Asemakadulla lämpöisenä syksyn hetkenä.


Jyväsjärvi ja Kuokkala majapaikan ikkunasta nähtynä. Lämpöä hiukan yli 20 astetta.


Pieni vaahteranlehti ja Kauppakadun approbatur-väkeä.


Rantaväylä ja Lutakon uudisrakennukset joiden välistä Tanssisali Lutakkokin vielä hiukan näkyy.


Hevoskuljetus kovan päivän iltana.

Kuvat: Pertti Manninen. Jyväskylä keskiviikkona 30.09.2015 ja 01.10.2015. Järjestyksessä. Isonna!


Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen - Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Jokaiselle etusivulle!

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogi Ilmoita ilmaiseksi sivu! - 101 ilmoitusta -  


Etsi Nettisanomista!

LAAJA - Maanantai 2015-09-21 N:o 1845
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle! - 97371


Suomi kohta EU:n holhouksessa kuva

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi

 

Lentoja syyskuussa 21.09.2015

Kuvat

Kymmenen vuotta sitten. Arkisto syyskuun 20. vuonna 2005.


20.09.2005 klo 14:30.
Kuva. "Iloa kahvin kanssa eli Bisquit: Maa ja maksattaminen". Tiistaina 20. syyskuuta 2005. Kuva: Pertti Manninen. Teksti: Bisquit. "Tässä esitetään seuraava veikkaus: Kapitaali bonuksesta. Moraali anuksesta. Tieto siitä, ettei pääomalla ole isänmaata, näyttää nyt levinneen jopa valtiovarainministeriöön. Antti Kallomäki esittää viimeisenä vallankumouksellisena tekonaan varallisuusveron poistamista isänmaasta. Forssan suunnassa saattaisivat pyöriä haudoissaan jos eläisivät, koska eivät ymmärtäisi maailman muutosta". Siis Bisquit, Iltasanomat. Isonna! Toinen kuva: "Paras imago".


LAAJA - Sunnuntai 2015-09-20 N:o 1844
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle! - 97371

Syksyn satoa. Luumut, heinät, puolukat

KUVAT


Arkisto 2011. Siittimen palautus. Kuvasarja

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi


LAAJA - Tiistai 2015-09-15 N:o 1843
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
97371
Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle!


KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. LAUANTAI 12.09.2015 KLO 11:59. KUVA

KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. KUVA - KARIS - KARJAA. 21 OHIKIITÄVÄÄ HETKEÄ KUVASARJA HELLEPÄIVÄNÄ KUVASARJA - BERNADOTTEN MURHAAJAT KUVAT

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi
 

 

 

ARKISTO SYYSKUU 2014.
PAASIKIVEN PATSAALLA.


PAASIKIVEN PATSAALLA. Pieni istuva pysähdys patsaan jalustalla ilmaisia Narinkkatorilla jaettuja mainosnakkeja mutustellen hiukan ympäristöä tarkkaillen ja hetken kuluttua Kiasman edestä lähtevän bussin kyytiin kiíruhtaen.
OPPIA AHMIVA NEITONEN
Kuvat: Pertti Manninen torstaina 2014-09-18 klo 17:11 - 17:20. Helsinki Mannerheimintie.


Musiikki ja rakkaus

All yoy need is love
Lennon/McCartney

Rakkautesi tähden, antaisin kuun jos se olisi annettavissani.
Graham Gouldman - For Your Love

Rakkaus on ruusu, jota ei tule poimia. Se kasvaa vain köynnöksessä.
Neil Young - Love is a rose

Sitähän se kaikki on, rakkautta, rakkautta vaan. 
Dave Lindholm - Sitähän se kaikki on

Kirosanan kaltainen on lempi pohjoisen
Ismo Alanko - Rakkaus on ruma sana

Haluan rakastaa sinua niin kuin merimies rakastaa merta
Kingston Wall - Used to feel before

Syvällä, syvällä sisimmässäni, kulta, tarvitset rakkauttani
Bonham/Dixon/Jones/Page/Plant -Whole Lotta Love

Jos kuningas rakastaa musikkia, on se hyväksi maalle.
Mecinus

Ilman musiikkia elämä olisi virhe.
Friedrich Nietzsche

Jos säveltäjä olisi kyennyt sanomaan sanottavansa sanoin, ei hän olisi vaivautunut sanomaan sitä musiikilla.
Gustav Mahler

Ihmiset julistavat olevansa musiikin rakastajia, mutta suurimmilta osin he eivät anna ilmi mielipiteissään ja elämissään, että he olisivat kuulleet sitä.
Henry David Thoreau

Minulla on omat erityiset suruni, rakkauteni, iloni, ja sinulla on omasi. Mutta suru, ilo, kaipuu, toivo, rakkaus, kuuluvat meille kaikille, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Musiikki on ainoa tapa, jolla tunnemme nämä tunteet yleismaailmallisina.
H. A. Overstreet

Musiikki ilmaisee sen, jota ei voi sanoa ja josta on mahdotonta olla vaiti.
Victor Hugo

Musiikki on sanoja etsivää rakkautta.
Sidney Lanier

(62) Kokoelmasta RAKASTA. Aforismeja, runoja ja mietteitä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Kesäkuu. Toimittanut Arto Manninen. Gummerus 2012. 


Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi

ARKISTO

2013 HUHTIKUU

Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta!

Sunnuntai 2013-04-21: Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta! Suomalaiset Euro- ja Emu-intoilijat Ylen esittämässä dokumentissa 21:49, 21:54 ja 22:07.

 

Kuvat: Pertti Manninen. Isonna!

 


 

 
"Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa".

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Asemakatu. Forum. Keskiviikkona 2008-11-12 klo 09:55. 

PAASIKIVEN PATSAALLA.

PAASIKIVEN PATSAALLA. Pieni istuva pysähdys patsaan jalustalla ilmaisia Narinkkatorilla jaettuja mainosnakkeja mutustellen hiukan ympäristöä tarkkaillen ja hetken kuluttua Kiasman edestä lähtevän bussin kyytiin kiíruhtaen.
OPPIA AHMIVA NEITONEN - PYÖRÄILIJÄT - TURVALLINEN OTE - NOSTALGINEN BIO REX.
Kuvat: Pertti Manninen torstaina 2014-09-18 klo 17:11 - 17:20. Helsinki Mannerheimintie. Kuvasarja. 
Arkisto. "Työtä". 01.05.1994.
 
Arkisto 2006. "Työtä kaikille". Kuva työnpäivänä 01.05.1994, kaksitoista vuotta sitten Jyväskylässä. Kuva: Pertti Manninen. Sarjasta "Vuodet vierivät - olot kurjistuvat, toisten." Tulossa!
http://www.nettisanomat.com/
2006/05/01/etusivu.htm"Vanha lastensairaala hajoaa käsiin - Nyt kyllä raskennetaan yhdessä uusi - Lahjoita 10 - Lahjoita 20- Uusi lastensairaala - Katso ketkä jo ovat talkoissa mukana: http://www.uusilastensairaala2017.fi
"Mitä kuuluu?" Maanantai 2013-03-04 16:03. Jyväskylä. Vapaudenkatu. Paikallisterminaali. Kuva: Pertti Manninen. Laajenna!

 


Arkisto 2001.

SMILE
from MODERN TIMES

Lyric by
JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS

Music by
CHARLIE CHAPLIN

Moderately, with great warmth


SMILE, thou' your heart is aching,
SMILE, even tho' it's breaking,
When there are clouds in the sky,
you'll get by,
If you SMILE though your fear and sorrow,
SMILE and maybe tomorrow,
You'll see the sun come shining thru
for you.

Light up your face with gladness,
Hide ev'ry trace of sadness.
Alto' a tear
may be ever so near,
That's the time you must keep on trying,
SMILE, what's the use of crying,
You'll find that life is still worth while,
If you'll just SMILE.


AIN', hymy voimat antaa.
AIN', hymy taakat kantaa,
harmaatkin pilvet puistat
kun muistat
hymy AIN' pois vie murheen, huolen,
AIN', hymy ilon puolen
tuo auringon paistelulle,
sulle.

Kasvoillesi onni suo.
Suru aina murheet tuo,
nyt ne peitä,
kaikk' kyyneleet heitä.
Nyt se on tehtävä, itku pois,
AIN', hymy elämän tois.
Taistele, muista sääntö vain,
niin, hymy AIN'.

 

Moderately, with great warmth

AIN' - HYMY

suomennos: pertti manninen,
1.0-versio, 17.05.01modern times - nykyaika. kuvitelma.

http://www.nettisanomat.com/
2001/05/17/hymy.htm

 
Nettisanomat Keskiviikko  2007-04-04. "Äidin rakkaus". Helsinki. Rautatientori. Lauantai 2007-03-31 klo 11. Pertti Manninen. Kuvasarja.
http://www.nettisanomat.com/
2007/04/04/etusivu.html

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogi


"Käden ojennus". Uusi tulkinta aikaisemminkin julkaistusta kuvasta. Pertti Manninen. Viikon kuva torstaina 31.07.2003.
http://www.nettisanomat.com/
2003/07/31/viikonkuva.htm

 

mobi Nettisanomat 2015/10/09 - Kunnianloukkausjuttu nyt hovioikeudessa: "Päätoimittajalla on pakkomielle ja mielenterveysongelmia". Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Lauri Kara, Nordea Pankki, Jari Salminen, nettisanomat, päätoimittaja Pertti Manninen, Vaasan hovioikeus - KURJET LENTÄVÄT - KORPIT METSÄSSÄ - ANKIS STALL RAKENTAA UUTTA - PIENEMPIEN LINTUJEN PARVI - KURJET LENTÄVÄT - ILTALEHDEN LÖÖPPI KERTOO PÄÄMINISTERIN ARVIOISTA JONTEN KYLÄKAUPALLA - MOOTTORILENTOJA POTKUREIN JA SUIHKAREIN.Syksyn satoa. Luumut, heinät, puolukat, KOKO SUOMI PYSÄHTYY - SIPILÄ OSAA OLLA KOVA. LAUANTAI 12.09.2015 KLO 11:59. - KUVA. NUORALLATANSSI MAALAISTENTALOLLA - PATSAALLA - KUVAT. KAMPISSA. - Vuosisadan kuva - Kuva: Työtä. Vappuna 1994 - Kuva. Vanha lastensairaala hajoaa käsiin. - Kuva. Käden ojennus. Karuselli. - Kokoelmasta RAKASTA. Kesäkuu. Toimittanut Arto Manninen. - etusivu - perjantai 09.10.2015 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi -

2015,Lokakuu, kunnian loukkaus, sivujen poisto, Päätoimittaja, pakkomielle, mielenterveysongelmia, Asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Lauri Kara, Nordea Pankki, Jari Salminen, nettisanomat, päätoimittaja Pertti Manninen, Vaasan hovioikeus

N:o 1846 Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2015-10-09 ja 2015-10-10, nettiin 2015-10-10 14:23, linkkejä 2015-10-10.

 

 
 

Sivun alkuun!

POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
12.04.2015-31.12.2015 mobiversiona nettiin sunnuntaina 03.01.2016.

Siirto yhdistettyyn (2013, 2014, 2015) mobi-kansioon maanantaina 04.01.2016.