POISTOT (HO 19.11.2015)

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

   

TÄMÄ SIVU EI OLE MUUTTUNUT.


maanantaina 29. elokuuta 2005. 
nettisanomat.com  politiikka
maanantaina 29. elokuuta 2005.

Tämän numeron etusivulle
Sanomisen ja julkaisemisen
vapautta vuodesta 1999.

maanantaina 29. elokuuta 2005. 
nettisanomat.com  politiikka
 

Uusin

Arkisto

Depis

Elokuva

Gallup

Imagine

Maisema

Kuvagalleria

Lehdet

Liikunta

Opetus

Perhe

Politiikka

Sota ja rauha

Tv ja radio

Talous

Työtä

Valokuva

Velka

Viikon kuva

 
 

Etsi nettisanomista!

 
 
1999 alkaen

 

Linkit.
Linkit joka numeroon ja haku, myös skandit! 

Sisällysluettelo.
2005.  Tammikuu
2005.  Helmikuu
2005.  Maaliskuu
2005. Huhtikuu
2005. Toukokuu
2005. Kesäkuu
2005. Heinäkuu
2005. Elokuu

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com


Lahjoita ruokaa!   


Ilmoita ilmaiseksi!

Ministeri Kari Rajamäki Helsingin Sanomien suojeluksessa.

Lehti piilotti uutisen oikeusasiamiehen Rajamäelle antamasta huomautuksesta yhdelle palstalle lyhyesti-juttujen sekaan. Vertailu kymmeneen muuhun lehteen.

Pertti Manninen
maanantaina 29.08.2005
nettisanomatEtelä-Suomen Sanomat. Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies: Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia.

STT
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää sisäministeri Kari Rajamäen (sd) Rusi-lausuntoja ositain harkitsemattomina.

Kyseessä on Ilta-Sanomissa toissa vuoden joulukuussa julkaistu artikkeli, jossa käsiteltiin suojelupoliisin tekemää esitutkintaa. Tuolloin Alpo Rusi oli epäiltynä törkeästä vakoilusta.

Kansanedustaja Petri Neittaanmäki (kesk) teki asiasta kantelun oikeuskansleri Paavo Nikulalle, joka siirsi asian eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Neittaanmäen mielestä Rajamäki syyllisti artikkelissa vakoiluepäilyistä vapautetun Rusin ja loukkasi perustuslakiin kirjattua kansalaisoikeutta.

Vaikka oikeusasiamies Paunio pitää lausuntoja osin harkitsemattomina, hän korostaa, että kyseessä on vain yksittäinen lausunto. Paunion mukaan kokonaisuudessaan asiassa ei ole tullut esille sellaista, joka edellyttäisi häneltä muita toimia kuin saattaa näkökohdat ministerin tietoon.

Paunio piti ongelmallisena muun muassa lausuntoa, jossa Rajamäki sanoi Rusin vaikeuttaneen tutkimuksia. Asia nostettiin myös artikkelin otsikkoon..

Olisi pitänyt tarkistaa
Rajamäen mukaan artikkelin otsikko, siinä käytetyt ilmaukset ja jutun yleinen muotoilu ovat toimittajan laatimia. Ministerin mukaan tiedot kuitenkin vastasivat sitä, mitä hän oli toimittajalle sanonut.

Paunion mukaan kyseessä olleessa tilanteessa olisi perusteltua tarkista haastattelun sisältö, vaikka oikeudellista velvollisuutta tarkistamiseen ei ollut.

Ministereillä on oikeus mutta myös velvollisuus selvittää alaisensa toimintaa julkisuudessa. Tällöin ministerillä on lähtökohtaisesta sama perustuslain mukainen sananvapaus kuin muillakin henkilöillä.. Oikeusasiamies kuitenkin korostaa, että aseman ja tehtävän luonteen vuoksi sananvapaus on tosiasiassa rajoitetumpi kuin yksityisillä kansalaisilla. Esimerkiksi vaitiolovelvollisuus voi rajoittaa asioiden julkista selvittelyä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut viranomaisten sanavalintojen merkitystä. Syyttömyysolettamaa rikotaan, jos virkamiehen lausunto heijastaa mielipidettä syyllisyydestä, ennen kuin syyllisyys on todettu oikeudessa.

Haastattelun lausunnoista ei kuitenkaan välittynyt oikeusasiamiehen mielestä sellainen kuva, että ministeri olisi katsonut Rusin syyllistyneen rikokseen.

Paunion mukaan Rajamäki ei rikkonut syyttömyysolettamaa vaan pyrki selvittämään suojelupoliisin toimintaa ja esitutkinnan aloittamisen perusteita.

Kuva: Sisäministeri Kari Rajamäki (sd) ei oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan ollut Rusi-lausunnoissaan riittävän harkitsevainen.

(Juttu kolme palstaa, kuva kaksi palstaa. Lehtikuva / Antti Aimo Koivisto).
Etelä-Suomen Sanomat. Tiistaina 12.07.2005. 


Helsingin Sanomat. Lyhyesti. Tiistaina 12.07.2005.
Rajamäen Rusi-lausunnot olivat osittain harkitsemattomia.

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää sisäministeri Kari Rajamäen (sd) Rusi-lausuntoja osittain harkitsemattomina.

Kyseessä on Ilta-Sanomissa toissa vuoden joulukuussa julkaistu artikkeli, jossa käsiteltiin suojelupoliisin tekemää esitutkintaa. Tuolloin Alpo Rusi oli epäiltynä törkeästä vakoilusta.

Kansanedustaja Petri Neittaanmäki (kesk) teki asiasta kantelun. Hänen mielestään Rajamäki syyllisti artikkelissa vakoiluepäilyistä vapautetun Rusin ja loukkasi perustuslakiin kirjattua kansalaisoikeutta.

Vaikka oikeusasiamies pitää lausuntoja osin harkitsemattomina, hän korostaa, että kyseessä on vain yksittäinen lausunto.

Paunio piti ongelmallisena muun muassa lausuntoa, jossa Rajamäki sanoi Rusin vaikeuttaneen tutkimuksia.
STT
(Yksi palsta)
Helsingin Sanomat. Lyhyesti. Tiistaina 12.07.2005. 

Iltalehti. Päivän meili. Tiistaina 12.07.2005.
Ministeri Kari Rajamäki. Varkaus.

Saitte eduskunnan oikeusasiamieheltä moitteet lausunnoistanne Alpo Rusin Stasi-tutkinnan aikana. Syytitte tietenkin IS:n toimittajaa kärjistyksistä, mutta myönsitte jutun asiasisällön oikeaksi.

Teidät tunnetaan vauhdikkaana miehenä, jonka kännykkä on harvoin hiljaisena. Tyylillänne olette myös saanut paljon aikaan - viimeksi pelastuskopteri Ilmarin asiassa.

Itse kunkin kunnia on kuitenkin herkkä asia. Kukaan ei ole syyllinen ennen tuomiota. Korkean päättäjän kannattaa olla näissä asioissa tarkka. Media on usein tuomittu paikkansa pitäneiden loukkausten julkaisemisesta.

Rusi hakee ymmärrettävästi hyvitystä piinaaansa. Valvomanne suojelupoliisin oli syytä tutkia epäilyt, mutta menettelytavoissa sillä on oppimista. Myös edeltäjänne Ville Itälä puhui asiassa harkitsemattomasti.
ILpaakirjoitus@iltalehti.fi

(Leveä palsta, kuva)
Iltalehti. Päivän meili. Tiistaina 12.07.2005.
Savon Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 12.07.2005.
"Kari Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia"
(
6 palstaa).

 

 
 

Etsi nettisanomista!

 
 
1999 alkaen

 

Linkit.
Linkit joka numeroon ja haku, myös skandit! 

Sisällysluettelo.
2005.  Tammikuu
2005.  Helmikuu
2005.  Maaliskuu
2005. Huhtikuu
2005. Toukokuu
2005. Kesäkuu
2005. Heinäkuu
2005. Elokuu

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com


Lahjoita ruokaa!   


Ilmoita ilmaiseksi!

Ministeri Kari Rajamäki Helsingin Sanomien suojeluksessa.

Lehti piilotti uutisen oikeusasiamiehen Rajamäelle antamasta huomautuksesta yhdelle palstalle lyhyesti-juttujen sekaan. Vertailu kymmeneen muuhun lehteen.

Pertti Manninen
maanantaina 29.08.2005
nettisanomat


Keskipohjanmaa. Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies: Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia. Tarkistus olisi ollut perusteltua.
Keskisuomalainen.
Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies pitää Rajamäen Rusi-lausuntoja harkitsemattomina. Paunion mukaan ministeri ei kuitenkaan syyllistänyt Rusia.


"Lehti Pohjanmaalta". Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies: Rajamäen Rusi-lausunto harkitsematon.


"Lehti Suomesta". Tiistaina 12.07.2005.
Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia.
Länsi-Savo.
Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies: Rajamäen Rusi lausunnot osin harkitsemattomia.
Satakunnan kansa. Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies: Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia.
 Kouvolan Sanomat. Tiistaina 12.07.2005.
"Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia". Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio antoi vastauksen kansanedustaja Petri Neittaanmäen kanteluun.

 


Helsingin Sanomat. Lyhyesti. Tiistaina 12.07.2005.
Rajamäen Rusi-lausunnot olivat osittain harkitsemattomia.
Savon Sanomat. Kotimaa.
Tiistaina 12.07.2005.
"Kari Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia" Kantelu: Ministerillä on jopa velvollisuus selvittää alaistensa toimintaa. Rajamäen artikkelissa oli kuitenkin ajattelemattomia sanavalintoja.
Turun Sanomat.
Tiistaina 12.07.2005.
Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia.
Ilkka. Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies: Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia. Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää ongelmallisena muun muassa lausuntoa, jossa sisäministeri Kari Rajamäki sanoi Alpo Rusin vaikeuttaneen tutkimuksia.
Etelä-Suomen Sanomat.
Tiistaina 12.07.2005. Oikeusasiamies: Rajamäen Rusi-lausunnot osin harkitsemattomia.
Karjalainen. Tiistaina 12.07.2005.
Rajamäen Rusi-lausunnot osi harkitsemattomia.
Kaleva. Tiistaina 12.07.2005.
Oikeusasiamies moittii Rajamäen Rusi-lausuntoja.


Lue myös! Suojelupoliisi teki ennalta estävää turvallisuustyötä. (Etusivulla alhaalla  ministerin Tsetshenia-selityksiä)
2004/11/25/etusivu.htm

Lopuksi!
Tarkemmin laskettuina muita lehtiä olikin kolmetoista!

29.08.2005. Pertti Manninen.


Tämän numeron etusivulle

 
Etsi nettisanomista!
1999 alkaen


  Sisällysluettelo  
 

2005.  Tammikuu
2005.  Helmikuu
2005.  Maaliskuu
2005. Huhtikuu
2005. Toukokuu 
2005. Kesäkuu
2005. Heinäkuu
2005. Elokuu

  

Yhteys

 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 
 

Vaikea kuva

 
 

  

Etusivu maanantaina 29. elokuuta 2005.

     1234567890123456789012345678012

Maanantaina 29.08.2005.
Sonera ja Sauli Niinistö. Valikoiva muisti, erikoinen laskuoppi ja kuulopuheet. Katkelma radiohaastattelusta. Lue!
Lue myös! Sauli Niinistö-special
2003/02/06/niinistokuva.htm

 

Maanantaina 29.08.2005.
Ministeri Kari Rajamäki Helsingin Sanomien suojeluksessa. Lehti piilotti uutisen oikeusasiamiehen Rajamäelle antamasta huomautuksesta yhdelle palstalle lyhyesti-juttujen sekaan. Vertailu kymmeneen muuhun lehteen. Lue!
Lue myös! Suojelupoliisi teki ennalta estävää turvallisuustyötä. (Etusivulla alhaalla  ministerin Tsetshenia-selityksiä)
2004/11/25/etusivu.htm

 

Maanantaina 29.08.2005.
Carolina Klüft kentän pinnassa. Isonna!
Lue myös!
Kuka hän on? -
Tyttö, josta tuli supernainen. 2003/08/28/kukahanon.htm
#kukahanon

 

Maanantaina 29.08.2005.
Kuvia kukista ja perhosista sekä puista. Luontokuvia.
Isonna ja lue!

 

Maanantaina 29.08.2005.
Kymmeniä tikkejä kaljussa! Toni Halme vauhdissa.Isonna!
Lue myös! Hakkaamista Harkimon Hartwall-areenalla ja muuallakin.
1999/11/25/n9917urheilu.htm

 

The Strong Man
Harry Langdon
Isonna kuva!

 

Maanantaina 29.08.2005.
VI Kansainväliset Mykkäelokuvafestivaalit, Forssa
2.9.2005 - 4.9.2005
 
 Isonna kuva!

 

Maanantaina 29.08.2005. Pääkirjoitus.
Köyhät
köyhtyvät, rikkaat rikastuvat. Suomalaiset mengelet jatkavat mellastustaan yleisen hyväksymisen siivittäminä. Eräs takavuosien köyhien kurittaja on nyt presidenttiehdokkaana uutta pehmeää imagoa tyrkyttäen! Sauli Niinistö kuuluu käyneen edesmenneen Veikko Hurstin järjestämässä köyhien ja kodittomien joulujuhlassakin! Niinistön ollessa valtiovarainministerinä ongelmat vain pahenivat, vaikka hän itse muistaa toisin. Sama rumba oli myös Sonera-jutussa, josta hän radiohaastattelussa pesi kätensä.
Ja vielä vain Irak-vuodon ihmeellisyyksiä: Jos Paavo Lipponen olisi saanut jatkaa, ei varmaankaan olisi poistettu köyhien toimeentulotukea saavien ns. asumistuen 7 prosentin omavastuuosuutta, joka asetettiin Lipposen 1. hallituksen toimesta. Tässä hallituksessa edellämainittu presidenttiehdokaskin oli voimamiehenä mukana. Kyseinen kepitys oli vertaansa vailla olevaa ilkeilyä ja se aiheutti suoranaista hätää ja tragediaa monella tavalla. Turhia häätöjä ja turhia henkilökohtaisia ratkaisuja. Tässä kurituksessa vasemmistoliittokin oli mukana hyväksyen kepityksen!
Nyt tämä omavastuu poistuu sitten kokonaisen vuoden päästä, ei aikaisemmin. Kepitystä loppuun saakka!
PS. Tällä kertaa pääministeri Matti Vanhanen ja sosiaaliministeri Liisa Hyssälä pääsivät vähällä, puhumattakaan valtiovarainministei Antti Kalliomäestä, näistä viinaveron sekoilijoista ja ihmiskokeiden suorittajista. Heidänkin vuoronsa kyllä tulee!
PS2.  Autoverosekoilun takuumies oli muuten entinen valtiovarainministeri, nykyinen presidenttiehdokas Sauli Niinistö. Asia ei ole vielä kaikilta unohtunut! 
Maanantaina 29.08.2005. Pertti Manninen.
Uudestaan!Tänään myös!
Hallitus armeliaana: Köyhyyspaketti kolmasosa rikkaiden varallisuusveron poistosta!  Varallisuusvero poistuu tammikuun alusta 2006, köyhyyspakettiin löytyy varoja vasta syyskuussa! Kuvasarja. 
Isonna ja lue!
Tänään myös!
  Sonera ja Sauli Niinistö. Lue!

Lue myös! Huussin perältä. Muut lehdet. "Kokoomuslaiset hykertelevät varallisuusveron poistoa. Näin hallitus muistaa Suomen rikkaimpia." Iltalehti. Uutiset lauantaina 11.12.2004. 2005/05/04/varallisuusvero.html 
Lue myös! Optimistinen Arvio. Leif Salmén. 2005/01/13/salmen.htm 
Lue myös! Elokuvalipulla kohtuuton hinta.
2005/03/10/elokuvalippu.htm 

Lue myös!  "Jossakin on myös määritelmä, tai pikemminkin sen kritiikki, jonka kaivan esille esimerkiksi tästä laajasti käsittelemästäni aiheesta, ensin kuitenkin mielipidevaikuttajan asiaa sekoittava kirjoitus:
Ben Zyskowicz: Köyhien määrä on laskenut, niin pitääkin.
2001/03/29/koyhyys.htm#ben 
ja samaan aikaan toisaalla julkaistu rehellinen kuvaus:
Päivi Ketolainen: Köyhättääkö?
2001/03/29/koyhyys.htm#pai
Nyt sitten se kritiikki: Pääkirjoitus: köyhyyden määritelmän kritiikki:
2001/03/29/paakirjoitus.htm "


 
Tuuli käy heidän ylitseen. Poisnukkuneitten muistolle.Sarja.
Kuva: Pertti Manninen.Tämän numeron etusivulle

Aikaisemmin:

        Oikeusjuttu-painajainen

9 suomalaisen lehden etusivut Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005.  12.07.2005.
9 suomalaisen lehden pääkirjoitukset Lontoon pommi-iskuja seuraavana päivänä perjantaina 08.07.2005. 12.07.2005
14 JUILLET 2005. Kuvat: Pertti Manninen. 14.07.2005.  
It is an insult to the dead to deny the link with Iraq. -  Alla har de rätt till vår sorg. 14.07.2005.
Oikeusjuttu - Painajainen. Täydelliset tekstit alkuperäisessä julkaisujärjestyksessä.  Linkit dokumentteihin. Nettisanomat 17.05.2001 alkaen. 19.07.2005

 
       

Kuvasarja avaruussukkulan laukaisemisesta tiistaina 26. heinäkuuta 2005 klo 17:39- 17:44. Kuvat: Pertti Manninen. 26.07.2005
Tunti elämästä. Kuvat: Pertti Manninen. 04.08.2005.
Hiroshima ja Helsinki 06.08.2005. Kuva: Pertti Manninen. 11.08.2005.
Suomalainen todellisuus. Kuvat: Pertti Manninen. 15.08.2005.
Sararock 2005. Kulkijan kuvia. Pertti Manninen. 21.08.2005.
 


Lauantaina 20.08.2005.
Omaa vauhtia: "ORI -130". Kuva: Pertti Manninen. Laukaa. Sarjasta Sararock 2005.  
 
Ilmoita ilmaiseksi! 

Tämän numeron etusivulle


uusimpaan!


Kesän hyvä teko:
Opeta lapsi uimaan!

 

 TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: mailto:nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com 2005/375. Sivut: 29.08. 2005,   (nettiin 30.08.2005, linkit 30.08.2005).     

nettisanomat - 2005/08/29 - Ministeri Kari Rajamäki Helsingin Sanomien suojeluksessa. Lehti piilotti uutisen oikeusasiamiehen Rajamäelle antamasta huomautuksesta yhdelle palstalle lyhyesti-juttujen sekaan. Vertailu kymmeneen muuhun lehteen. - Riitta-Leena Paunio - Petri Neittaanmäki - maanantaina  29.08.2005 - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.


 
 

sivun alkuun!
 
 
 
 
 

POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2005: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Tekstinetti-kansiossa SanomaWSOY konsernin aineistoa.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016