POISTOT (HO 19.11.2015)

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2005/06/01/paakirjoitus.htm
Tämä sivu ei ole muuttunut.


Nettisanomat  01.06.2005

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
nettisanomat.com  politiikka. media. talous

 

Uusin lehti

Arkistohaku

Depis

Elokuva

Gallup

Imagine

Kaupunkikuva

Kuvagalleria

Lehdet

Liikunta

Opetus

Perhe

Politiikka

Sota ja rauha

Tv ja radio

Talous

Työtä

Valokuva

Velka

Viikon kuva

 
 

Etsi nettisanomista!

 
 
1999 alkaen

 
Linkit.
Linkit joka numeroon ja haku, myös skandit! 

 

Sisällysluettelo.
2005.  Tammikuu
2005.  Helmikuu
2005.  Maaliskuu
2005. Huhtikuu
2005. Toukokuu

 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

Voiton päivä.
 
Supernova. Kuvitelma mahtipontisesta sotilasparaatista. 2005/05/10/kuvasuper...

 

Vaikea kuva.

2003/04/10/irakinsota

 

Kuva.
 
Työttömät nuoret ilmoittautumassa EU:n nopean toiminnan -joukkoihin Helsingin Sanomien innostamina.
2005/05/10/etusivu

Kuva.

Karhua kaatamassa.
2005/05/26/

 

 

Nettisanomat keskiviikkona 01.06.2005.

Pääkirjoitus.
EU:n perustuslaki ja Suomen.


Pertti Manninen.
Keskiviikkona 1. kesäkuuta 2005.


Ranskalaiset sanoivat non. Hollantilaiset äänestävät tänään. Suomalaiset eivät äänestä.

Presidentti Jacques Chirac lupasi kansanäänestyksen ranskalaisille kansallispäivänä 14. heinäkuuta viime vuonna, koska "Perustuslaki koskee ranskalaisia suoraan, joten he saavat kertoa mielipiteensä suoraan."

J. Chirac a annoncé mercredi au cors de son traditionnel entretien du 14 juillet que les Francais se prononceraient en 2005 par référendum sur la ratification de la Constitution européenne. 2004/07/15/juillet14.htm 

Hollannista en tiedä.

Suomesta tiedän tai kuvittelen tietäväni. Täällä päättäjät ja heidän liehittelijänsä vai kumminpäin se oikein on, eivät uskalla järjestää kansanäänestystä, koska pelkäävät mahdollista “ei“-tulosta.

Täällä mentiin jo niinkin pitkälle, että pääministeri Matti Vanhanen ja puoluejohtaja Paavo Lipponen rupesivat puhumaan ensin perustuslain sijaan perustuslaillisesta sopimuksesta ja lopulta perussopimuksesta ja ihan lopulta sopimuksesta.

SanomaWSOY:n lehdet Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat yhtyivät kuoroon ja nytkin Ranskan perustuslaki-kansanäänestyksen jälkeen puhelevat vielä, välillä tosin, perustuslaillisesta sopimuksesta omaan näppäryyteensä eksyen.

Esimerkiksi Helsingin Sanomien Muut lehdet -palstalla lehti selostaa Ilkka-lehden selostusta Ranskan perustuslaki-äänestyksestä väittäen selostusjohdannossaan Ilkan käsitelleen perustuslaillista sopimusta, ei siis EU:n perustuslakia. Ilkkaa en tavoittanut, joten tämä jää epäselväksi.

Sopimuksesta puhuminen ei tietenkään ole vahinko. Jos Suomen hallitus vielä tuo EU:n perustuslain eduskunnan käsiteltäväksi, niin täytyy päättää millaisessa Suomen perustuslain säätämisjärjestyksessä asia käsitellään.

Oikeastihan se on jo kabineteissa päätetty: Koska kysymyksessä on sopimus, niin siitä vaan mahdollisimman helpossa järjestyksessä, siis yksillä valtiopäivillä kahden kolmasosan enemmistöllä!

***

Ainakin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat olleet katkeria Ranskan vaalituloksesta lakeijat mukaan lukien. Tulosta on vähätelty ja selitetty, että ranskalaiset äänestivät jostakin muusta kuin perustuslaista.

Ilta-Sanomat meni pääkirjoituksessaan vähättelyssään huippuunsa. Se ilmoitti, että EU:n perustuslakia Ranskan vaalituloksen jälkeen vastustaa vain 3.5 prosenttia Euroopan kansalaisista laskien luvun Ranskan väkiluvun suhteesta koko Euroopan väestöön.

Tämäkin lasku oli sillä tavalla omituinen, että jos 55 % vastustaa ja 45 % kannattaa ja äänestysprosentti on 70 %, niin vastustajia Ranskassa oli siis noin 1.3 % Euroopan väkilukuun verrattuna. Lopuksi voisi sanoa, että ei löytyne olosuhteita, joissa yli puolet Euroopan kansalaisista kannattaisivat tai vastustaisivat.

***

Ei kansa ole tyhmää. Jos kansalainen halusi, ettei Turkki liity EU:hun, niin nythän mielipiteen pystyi ilmaisemaan. Perustuslain hyväksymisen jälkeen on määräenemmistöjä ja muuta, valta on jo silloin luisunut pois kansalaisen käsistä! Tämä niille, jotka hokevat, että esim. tämä asia ei kuulu perustuslakiin, EU:hun se ainakin kuuluu!

Nettisanomat. Pääkirjoitus keskiviikkona 01.06.2005. Pertti Manninen.

Kansanäänestyksestä ja äänestäjien motiiveista tähän lopuksi selväjärkinen haastattelupätkä maanantaina 30.06.2005 TV1:ssä (FST:ssä) lähetetystä “360 grader“-ohjelmasta. Kommentin ehkä ansaitsee se, että voiko valtaa luovuttaa EU:lle vain hiukan kysymättä kansalta neuvoa. Sama.

FST. 360 grader.
Måndag 30.05.2005.kl. 20.20. Redaktör: Mette Nordström.
“Välkommen till studio Markku Suksi, professori i offentlig rättighet i Åbo Akademi.  - Tack.”
Seuraavassa tv:n. tekstikäännös, joka on aina hiukan lyhennetty alkuperäisestä puheesta.

Toimittaja:
Tuleeko Ranskasta nyt varoittava esimerkki Suomelle, kun päätetään kansanäänestyksestä?
Suksi:
Tuskin, päätöshän on jo tehty. Tämä tulos oli odotettu.
Maastrichtin sopimus sai Ranskassa 50,6 %:n tuen. Marginaali oli siis todella pieni.
Tämä oli odotettua, eikä se vaikuta Suomen päättäjiin, etenkin kun on päätetty, että kansanäänestystä ei järjestetä.
Toimittaja:
Onko päätös ehdottoman lopullinen?
Suksi:
Ei ole, mutta paljon pitää tapahtua jotta kansanäänestys pidetään.
Toimittaja:
Pitäisikö kansan saada äänestää EU:n perustuslaista?
Suksi:
Hyvä kysymys. Kun Suomi vuonna 1995 liittyi EU:hun järjestettiin neuvoa antava kansanäänestys, koska Suomi luovutti kansallisia valtaoikeuksia EU:lle. Se edellytti kansanäänestystä.
Se ei ehkä nyt ole välttämätöntä. Kansallisia valtaoikeuksia ei nyt luovuteta samassa määrin vaikka yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä lainvalvonta- ja rikosoikeudellinen yhteistyö yhdistetään yleiseen yhteisöoikeuteen. Siinä mielessä valtaa siirretään.
Toimittaja: Ranskassa äänestettiin paljosta muusta kuin perustuslaista mm. Turkin jäsenyydestä, sisäpolitiikasta, Chiracista jne.
Täyttääkö kansanäänestys tehtävänsä?
Suksi:
Täyttää.
Moni asia, josta ranskalaisten sanotaan äänestäneen liittyy Euroopan Unioniin. Ranskassa ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. vanhan teollisuuden tuki, josta EU haluaa luopua, ja talouden yleinen nykyaikaistaminen. Ne liittyvät ainakin epäsuorasti EU:hun ja samalla perustuslakiin.
Toimittaja:
Tuleeko kansanäänestyksiä jatkossa lisää?
Suksi:
Ilmeisesti tulee. Säännöt kansanäänestyksistä ovat lisääntyneet jäsenmaissa kymmenen vuoden aikana. Kuljemme pikkuhiljaa kohti yhä useampia kansanäänestyksiä.
Ne eivät välttämättä koske vain EU:ta vaan myös uusia lakeja.
Toimittaja:
Kiitos tästä.”

FST. 360 grader. Måndag 30.05.2005.kl. 20.20. Redaktör: Mette Nordström.
“Välkommen till studio Markku Suksi, professori i offentlig rättighet i Åbo Akademi. Tack.”

Lue myös!

Perustuslaki ja kansanäänestys
Pääkirjoitus. EU:n perustuslaista halutaan kansanäänestystä.
2005/05/10/paakirjoitus.htm

EU ja Turkki.
Torstaina 09.09.2004. Turkki. Ahtisaari asialla: Kurdit myytävänä. "Turkin EU-jäsenyyden edut painavampia kuin haasteet". Täysin kritiikitön ja epämääräistä toimikuntaa esittelemätön kirjoitus Helsingin Sanomissa maanantaina 06.09.2004. Kirjoitus julkaistiin pääkirjoitussivun yläosassa vieraskynä-varauksella. Kirjoittajista kerrottiin seuraavasti: "[Martti] Ahtisaari toimii puheenjohtajana ja [Albnert] Rohan esittelijänä Turkin mahdollisen EU-jäsenyyden tuomia haasteita ja mahdollisuuksia tutkivassa itsenäisessä toimikunnassa." Artikkelista ei kurdi-sanaa löytynyt! Ahtisaari asialla: Kurdit myytävänä. Tulossa! 2004/09/09/etusivu.htm

Torstaina 09.09.2004. Turkiet. "Under Anna Lindhs ledning drev regeringen en konsekvent linje angående Turkiet" "Den 6 oktober ska EU-kommissionen presentera sin rapport om utvecklingen i Turkiet. Det sägs att inte heller i den här rapporten nämns kurder eller det kurdiska språket. Turkiet har sedan staten bildades förnekat kurderna som en folkgrupp. Med minoriteter i Turkiet menar de att det var enbart de enbart de kristna minoriteterna som erkändes i Lausanne 1923.
EU bör tvinga Turkiet att redogöra för landets samtliga minoriteter och hur man tänker garantera deras rättigheter. Om EU ser mellan fingrarna med minoriteters rättigheter i länder som inträder i unionen kommer det senare inte att finnas något medel för att påverka vad som sker i dessa länder." Aftonbladet söndag 05.09.2004 Emine Onatli: Söndagsrösten. http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/
0,2789,528323,00.html

Muut lehdet.

Keskisuomalainen. Ulkomaat. Tiistaina 31.05.2005.


31.05.2005.

Keskisuomalainen. Ulkomaat. Tiistaina 31.05.2005. Sivun yläosassa:

Päät alkavat putoilla Pariisissa.
Hallitusremontti: Kipeä peruslakiäänestys johtaa ainakin pääministerin eroon. Pariisi. AFP, Reuters.
Kuvateksti: Pääministeri Jean-Pierre Raffarin (oik.) keskusteli hallituksen kabinettipäällikön Michel Boyonin kanssa poistuessaan pääministerin virka-asunnosta.


31.05.2005.

Keskisuomalainen. Ulkomaat. Tiistaina 31.05.2005. Sivun alaosassa:

Perustuslaki sai taakseen lähinnä vain hyvätuloiset.
Ranskalaiset vaativat EU:ta alas norsunluutornistaan. Pariisi. Erja Yläjärvi/ STT.

"Turkki kiduttaa entiseen tahtiin".
Sadat viranomaisten pahoinpitelemät hakevat vuosittain kuntoutukseen. Helsinki. Susanna Jääskeläinen/ STT.
"Turkin ihmisoikeustilanne ei ole parantunut läheskään niin paljon kuin monet viralliset raportit antavat ymmärtää, sanoo Turkin ihmisoikeussäätiön lääkäri Metin Bakkalci. Hänen mukaansa muutamat parannukset, kuten kuolemanrangaistuksen kumoaminen ovat todellisia. Sitä vastoin esimerkiksi kidutukset eivät ole todellisuudessa vähentyneet lainkaan. Helsingissä vierailulla oleva ..." 

Uhreja hoidetaan Suomessa kuntoon.
Turvalliseksi maaksi luokitellusta Turkista tulee jatkuvastiu uusia kuntoutettavia. Helsinki. STT.

 etusivulle keskiviikkona 01.06.2005!


Nettisanomat torstaina 26.05.2005.
Ilmeisesti päätoimittaja Erkki Laatikainen: 
Isonna kuva!
Nettisanomat tiistaina 24.05.2005.
Karpela vs. Pietilä.
'Karpela vs. Pietilä' on kuitenkin enemmän kuin äkkiseltään luulisi." 
Karpela vs. Pietilä. 
 
Uhri vai hyväksikäyttäjä. (IS 21.05.2005)
Julkisuudella ratsastaja putosi. (IS 21.05.2005)
Karpela yhä vakavasti sairas. (IS 21.05.2005)
Karpela syyttää Ilta-Sanomia valheellisista jutuista.
Karpelan avoin kirje.   
Tanja Karpela vaikenee virheistä.
Avoin kirje. Ministeri Tanja Karpelalle.
Väärät väitteet Ilta-Sanomissa 21.05.2005.
Linkkejä, aluksi.


 etusivulle keskiviikkona 01.06.2005! 

Kuvia:


White House Evacuated.


Leif Salmén. Voiton päivä?


Päivän kuva.


Illan kuva.


Monica Zetterlund 1937-2005.


Tyttöjä ja muita kuvia.


Kukka äidille sunnuntaina 08.05.2005.


Ensimmäinen hellepäivä. Lepohetki.


Ensimmäinen hellepäivä. Ramasee.


Ensimmäinen hellepäivä. Rannalla.


Ensimmäinen hellepäivä. Veljekset.


Ensimmäinen hellepäivä. Olutta.

 

 
 

Ensimmäinen hellepäivä. Vanha mies on halunnut käydä satamarannassa aurinkoa ja tuulta aistimassa. Paluumatkalla. Kuva: Pertti Manninen. Laukaa. 


Tiistaina 
 24.05.2005. 
  

 TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: mailto:nettisanomat@hotmail.com Copyright nettisanomat.com 2005/361. Sivut: 01.06.2005,   (nettiin 01.06.2005, linkit 02.06.2005).   

nettisanomat  - 2005/06/01 - EU:n perustuslaki ja Suomen. - Pääkirjoitus. Pertti Manninen. - Ranska - Perustuslaki-kansanäänestys - FST. 360 grader. Måndag 30.05.2005. Mette Nordström. Markku Suksi - Karpela vs. Pietilä - Perustuslaki ja kansanäänestys - EU ja Turkki. - Tanja Karpela, Antti-Pekka Pietilä -  Erkki Laatikainen - Anneli Jäätteenmäki -  keskiviikkona 01.06.2005 - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.


sivun alkuun!uusimpaan!


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2005: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Tekstinetti-kansiossa SanomaWSOY konsernin aineistoa.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016