Vuoden nuolaisu!
12
09
12

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
Torstaisin. 23.01.2003.

181
182
183
 
2003
tammikuu


 
 
 
 
     

Kursseilla kuritetut. "Suomalainen työvoimapolitiikka tuntuu perustuvan enemmän keppiin kuin porkkanaan. Mutta olisikohan laman vammauttamia pitkäaikaistyöttömiä rangaistu ja kiusattu jo riittävästi?" Tuomo Väliaho, Helsingin Sanomat 11.01.2003.
Työttömien koulu
tus tasoittaa tietä työmarkkinoille. "Työnhakuryhmien tavoitteena on, että työnhakijat saavat tietoa työmarkkinoiden toiminnasta, työnantajien vaatimuksista ja erilaisista tavoista hakea työtä. Tämä nopeuttaa avoimille työmarkkinoille sijoittumista." Harri Skog, ylijohtaja, työministeriö. Helsingin sanomat 20.01.2003.
Kansainvälinen parturi. "Työministeriön ajatus siitä, että työttömyys katoaa kouluttamalla on absurdi. Teollisuudessa on tänään jäljellä yhtä monta työpaikkaa kuin mitä maassa on työttömiä. Luulevatko ne siellä työministeriössä, että teolliset työpaikat kaksinkertaistuvat työttömyyskursseja lisäämällä? Minä en moiseen usko. Pidän työministeriön suunnitelmaa edesvastuuttomana ihmisten halveksuntana ja verorahojen tuhlaamisena." Kalle Isokallio. Iltalehti 20.01.2003.

     


1999 alkaen
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva

 

Kursseilla kuritetut.

Suomen ensimmäinen moottoritie täytti joulun alla 40 vuotta, Tapahtumaa uutisoitaessa ihmeteltiin 1950-luvun työllisyyspolitiikkaa, joka pakotti työttömiä ympäri Suomea etelän siirtotyömaille.
Siirtotyömaita ei enää ole, mutta nyt työttömiä pakotetaan työllisyyskursseille. Jos työtön ei hae hänelle osoitetulle kurssille, tulkitaan se koulutuksesta lieltäytymiseksi. Rangaistuksena on karenssia eli työttömyyskorvaus evätään määräajaksi.
"Olisi Amnestylle töitä", toteaa tuttu pitkäaikaistyötön merkonomi.
...
Lähipiirin kokemuksia kuunnellessa voi vain todeta, että systeemistä on tullut yksilöä ja hänen työllistymistään tärkeämpi.
Työtön on muuttunut raaka-aineeksi, jonka käsittelystä koulutusyritys tekee helppoa bisnestä ja työvoimavirkailija saa palkan. Järjestelmä saa merkinnän kurssitetusta tilastoon ja hetkellisen kaunistuksen toiseen, kun työtön otetaan kurssin ajaksi pois kortistosta.

Työllisyyskursseja on perusteltu sillä, että ne aktivoivat ja estävät syrjäytymistä. Mutta pystyisikö kukaan muu kuin täysin passivoitunut ihminen kuuntelemaan itselleen hyödyttömiä asioita kerta toisensa jälkeen?
Todellista aktiivisuutta osoittaisi kurssista kieltätyminen tai sen keskeyttäminen, mutta siitä seuraa karenssi.

Suomalainen työvoimapolitiikka tuntuu perustuvan enemmän keppiin kuin porkkanaan. Mutta olisikohan laman vammauttamia pitkäaikaistyöttömiä rangaistu ja kiusattu jo riittävästi?
...
Tuomo Väliaho, Helsingin Sanomat 11.01.2003, Kaupungin laita.

   
 

Työttömien koulutus tasoittaa tietä työmarkkinoille.
Toimittaja Tuomo Väliaho käsitteli yksittäisten ihmisten kokemuksia työvoimakoulutuksesta ja työnhakukursseista työttömien koulutuksessa kertovassa jutussaan.
...
Liian vähäinen koulutus on eräs keskeinen työllistymisen este. Selvitysten mukaan työnantajat pitävät rekrytointivaikeuksien syynä työnhakijoiden puutteellista ammattitaitoa ja koulutuksen puutetta. Työttömistä työnhakijoista 47 prosenttia on vailla ammatillista koulutusta, eli he ovat peruskoulun tai vanhan kansakoulun käyneitä.

Työvoimatoimistoissa on työttömiä työnhakijoita kuukausitasolla noin 265 000. Heistä 74 500 on ollut yhdenjaksoisesti työttömänä yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömyys, jopa useita vuosia kestänyt työttömyys koskee vieläkin suurempaa joukkoa työnhakijoita.
Suurin osa tästä työttömyydestä on seurausta 1990-luvun alkuvuosien lamasta ja joukkotyöttömyydestä. Pitkäaikaistyöttömyys on kohdannut myös niitä, jotka ovat olleet pitkään työelämässä.
Työttömyys on aina kolaus itsetunnolle ja pitkään jatkuneena se passivoi ja heikentää motivaatiota.
Näistä syistä työvoimapalveluja uudistettiin 1990-luvun loppupuolella voimakkaasti.

Tavoitteena oli ja on työnhakijoiden omatoimisen työnhaun vahvistaminen. Monilla todettiin olevan tarvetta parantaa työn hakemiseen liittyviä valmiuksia ja taitoja.
Moni on myös sen tosiasian edessä, että oma ammatti on hävinnyt ja edessä on hakeutuminen uusiin tehtäviin. siksi työnhakijoilla järjestetään työnhakuvalmennusta sekä ura- ja koulutussuunnittelua tukevaa ohjausta.
Työvoimakoulutukseen osallistumisesta sovitaan työnhakuhaastattelussa, jossa käydään läpi mm. työnhakijan osaaminen ja työtehtävissä vaadittava osaaminen sekä asiakkaan työnhakutaidot. Tämä kirjataan myös työnhakusuunnitelmaan.
...
Työnhakuryhmien tavoitteena on, että työnhakijat saavat tietoa työmarkkinoiden toiminnasta, työnantajien vaatimuksista ja erilaisista tavoista hakea työtä. Tämä nopeuttaa avoimille työmarkkinoille sijouttumista.
Työvoimatoimistot järjestävät työnhakuryhmiä sekä omana palvelutoimintanaan että ostopalveluna. Työnhakuryhmien sisällöt räätälöidään ryhmään osallistuvien asiakkaiden tarpeen ja työnhaun tilanteen mukaisesti, jotta osallistujien työnhakuryhmästä saama hyöty olisi mahdollisimman suuri.
...
Suurelle osalle pitkäaikaistyöttömistä työvoimapoliittiset toimet ja palvelut ovat olleet lähes ainoita mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille ja parantaa ammatillisia valmiuksia.

Harri Skog, ylijohtaja, työministeriö. Helsingin sanomat 20.01.2003, Mielipide.

   
 

Kansainvälinen parturi.
...
Työttömyys alenee vain aitoja työtilaisuuksia luomalla. Ovatko ne kokopäiväisiä, kuukausipalkkaisia, pätkätöitä vai mitä ovatkaan, se on samantekevää. Kunhan vaan on työtä tarjolla halukkaille. Tuntuu ihmeelliseltä, että ne samat ihmiset, jotka ovat luoneet maahan työnestojärjestelmän olisivat yhtäkkiä kiinnostuneet purkamaan sen.
...
Suomessa olevat työpaikat voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Sellaiset, jotka ovat kansainvälisen kilpailun kohteena ja sellaisiin, joihin kohdistuu vain kotimainen kilpailu. Kännyköiden kokoonpano, sellun keitto, paperikoneiden väsääminen ja muita sen tapaisia työtehtäviä jää ja syntyy Suomeen vain, jos olemme niissä askareissa kilpailukykyisempiä kuin muut.

Jos emme ole, niin kyllä maailmasta paikkoja löytyy, jossa kännyköitä kasataan, sellua keitetään ja valsseja sorvataan. Kotimarkkinoiden tarpeisiin tähtäävät työpaikat ovat sen sijaan alttiita vain kotimaiselle kilpailulle. Parturi kilpailee vain suomalaisen parturin kanssa. On saman tekevää leikkaako joku Kuala Lumpurissa tai Delhissä tukan halvemmalla kuin hän.

Poliitisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa vain vähäisesti siihen, ovatko teollisuutemme työpaikat kilpailukykyisiä. Enemmän kuin verotus, siihen vaikuttaa palkkataso. Siksi Teollisuuden etujärjestöjen vouhotus pääomaveroista ja osinkoveroista on naurettavaa älyllistä epärehellisyyttä. Jos teollisuus suostuu ylisuuriin palkankorotuksiin, teolliset työpaikat katoavat Suomesta. Niin yksinkertaista se on, vaikka eduskunta mitä äänestäisi. Kun kansallinen eduskunta ei mahda kansainväliselle kilpailulle mitään, olisiko syytä keskittyä niihin kotimarkkinatyöpaikkoihin.

Kotimarkkinatyöpaikkoja syntyy vain palvelusektorille. Johtuen siitä, että teollisuutemme ei tee tuotteita, joita ei tehtäisi jossain muuallakin. Piika- ja plankkipoikayhteiskunnalla pelottelu on siis turhaa, ellei tavoitteena ole ylläpitää työttömyyttä.

Työministeriön ajatus siitä, että työttömyys katoaa kouluttamalla on absurdi. Teollisuudessa on tänään jäljellä yhtä monta työpaikkaa kuin mitä maassa on työttömiä. Luulevatko ne siellä työministeriössä, että teolliset työpaikat kaksinkertaistuvat työttömyyskursseja lisäämällä? Minä en moiseen usko. Pidän työministeriön suunnitelmaa edesvastuuttomana ihmisten halveksuntana ja verorahojen tuhlaamisena."

Kalle Isokallio. Iltalehti 20.01.2003.

 

 
Työtä
 


Etusivu  


Pääkirjoitus  
  Kuolema Nykissä  


  Viikon linkki  
  3 x imagine  


  Sodan kuva  
  Verisuihku  


  Kuvagalleria  
  Ajan kuvat  
  Uudet kuvat  
  Unelmoinnit  
  Vanhat kuvat  
  Dokumentit  
  Animoinnit  


  Ajatuksia  
  Tieto tulvii. Mikä säilyy? Mikä hävitetään?  
  Pääkirjoitus Uusi demokratia  
12
Torstaina 23. tammikuuta 2003. Numero 182
     
"Massiivisia protesteja Irakin sotaa vastaan." Sadattuhannet ihmiset ympäri maailmaa protestoivat lauantaina sotasuunnitelmistaa Irakia vastaan. DAGENS NYHETER sunnuntaina 19. tammikuuta 2003.
Kuinka Suomen päälehti HELSINGIN SANOMAT ja maakunnallinen valtalehti KESKISUOMALAINEN kirjoittivat mielenosoituksista pääuutissivuillaan ja ulkomaan sivuillaan? Oireellinen valinta?
     


DAGENS NYHETER 19.01.2003.
 
 

HELSINGIN SANOMAT 19.01.2003.
 

KESKISUOMALAINEN 19.01.2003.
     
Muut lehdet. KESKISUOMALAINEN. Lyhyt sota piristäisi USA:n taloutta. DAGENS NYHETER. Krigets vinnande lögn... DAGENS NYHETER. Stor demonstration i Göteborg mot Irakkrig. Iltalehti. LEIF SALMÉN. Öljy on verta sakeampaa. KESKISUOMALAINEN. Yhdysvaltain intiaanit yhä vailla pimitettyjä miljardejaan. HELSINGIN SANOMAT. Aseellisten ryöstöjen määrä ennallaan Helsingissä. HELSINGIN SANOMAT. Poliisin ylijohto..."kaiken tukensa" Supo saanut käsiinsä nipun uusia agentti XV/ll/69 asiakirjoja.
     

Kursseilla kuritetut. "Suomalainen työvoimapolitiikka tuntuu perustuvan enemmän keppiin kuin porkkanaan. Mutta olisikohan laman vammauttamia pitkäaikaistyöttömiä rangaistu ja kiusattu jo riittävästi?" Tuomo Väliaho, Helsingin Sanomat 11.01.2003.
Työttömien koulu
tus tasoittaa tietä työmarkkinoille. "Työnhakuryhmien tavoitteena on, että työnhakijat saavat tietoa työmarkkinoiden toiminnasta, työnantajien vaatimuksista ja erilaisista tavoista hakea työtä. Tämä nopeuttaa avoimille työmarkkinoille sijoittumista." Harri Skog, ylijohtaja, työministeriö. Helsingin sanomat 20.01.2003.
Kansainvälinen parturi. "Työministeriön ajatus siitä, että työttömyys katoaa kouluttamalla on absurdi. Teollisuudessa on tänään jäljellä yhtä monta työpaikkaa kuin mitä maassa on työttömiä. Luulevatko ne siellä työministeriössä, että teolliset työpaikat kaksinkertaistuvat työttömyyskursseja lisäämällä? Minä en moiseen usko. Pidän työministeriön suunnitelmaa edesvastuuttomana ihmisten halveksuntana ja verorahojen tuhlaamisena." Kalle Isokallio. Iltalehti 20.01.2003.

 
 
 
     

 

Lähes 5000:lle KSP:n nukkuvalle osakkaalle olisi rahaa tarjolla Yomista. "Kun osakekurssi käväisi kolmisen vuotta sitten huipussaan, osakkeista olisi saanut nykyiseen verrattuna kymmenkertaisen hinnan." Jorma Rahkonen, Keskisuomalainen 21.01.2003.
KSP-kaappauksen historia. Johan Björkdal ja Pertti Manninen. 24.02.2000.

Kommentti tänään: Osakkaat houkuteltiin myymään osakekirjansa kymmenesosalla siitä, mitä niistä nytkin maksetaan. Jos jonkinmoiset "yrittäjät" olivat huijaamassa tavallisia ihmisiä. Perustettiin arvovaltainen yhtiökin, Fiotele Oy, jossa liike-elämä ja julkisyhteisöt sinetöivät yhtiön joutumisen pois keskisuomalaisesta omistuksesta. Voittoa sekin tuotti, mukanaolijoille!

     

"Kuvassa näkyvät solistin punapilkulliset alushousut ja siivu takapuolta." Nyt
  "Jaa. Kyseinen kuva oli nimenomaan bändin toive, ja me sanottiin, että totta kai. Sehän on tosi trendikästä, että housuissa on matala lantio ja pikkuhousut näkyy." BMG-yhtiön markkinointipäällikkö Kimmo Valtanen Helsingin Sanomien Nyt-viikkoliitteessä 17.01.2003.
Perseestä. 31.05.2001.
     
 
Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.
     
  YK:n päivänä 24.10.2002. "Muistoja siitä kuinka vaadimme maailmaan rauhaa polkupyörämarssilla Västeråsiin vuonna 1984. Pitkään tekeillä ollut sivu saa arvoisensa julkaisupäivän nyt, pommeja odotellessa."
     

"I have a Dream"
  Viikon kuva. Mestari. 14.03.2002.
"Aina kun esiin putkahtaa taistelija paremman maailman puolesta, hätkähdän. Astuessani ulos Hannoverin rautatieasemalta keväällä 1998 Martin Luther King oli vastassa IBM:n "Think different"-mainoksessa. Vaistomaisesti kohotin kamerani ja tallensin hetken."
Sota ja rauha
 
Työtä
 
Eilen: Strategia valmis
     
Tänään: Sota:ei. Työpaikat:kyllä.
     
Huomenna: Nuorten ääni
     
12

181
182
183
 

  Palvelut  
  - Kirjoita mielipiteesi  
  - Ilmoita ilmaiseksi  
  - Sää  


  Info  
  - Yhteydenotto  
  - SUOMI24  
  - GOOGLE  
  - TIETOVIIKKO  


  Tulossa  
  - Muistoja
Kuvia pinnan alta ja päältäkin.
 
  - Muistoja
Fredssträff -84
 
  - Muistoja
Johan von Bonsdorff
 
  - Eduskunta  
  - Kaksoset  

 


Etusivulle!

Sisällysluettelo 2003/ 01

Kaikki lehdet-luettelo

2002. Kannet ja linkit etusivuille.

Vanhin 29.07.1999

TOIMITUS. Päätoimittaja.
Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com.
Copyright nettisanomat.com 2002/181. Sivut valmisti Pertti Manninen 19.01.2003, 23.01.2003 (January 23, 2003 12:23).
Talvitoimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen.

2003/01/23 - nettisanomat.com - Kursseilla kuritetut - Työttömien koulutus tasoittaa tietä työmarkkinoille - Kansainvälinen parturi - Tuomo Väliaho - Helsingin Sanomat - Harri Skog - helsingin sanomat - Kalle Isokallio - Iltalehti - työ - työttömyys - kurssit - työllisyyskurssit - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.

 


Lisätty linkkejä:
2003
tammikuu
25.06.2003.


DAGENS NYHETER 19.01.2003.
 
 

HELSINGIN SANOMAT 19.01.2003.
 

KESKISUOMALAINEN 19.01.2003.
 
 


Vuoden nuolaisu!

19.10..2003. Muut lehdet. KESKISUOMALAINEN. Lyhyt sota piristäisi USA:n taloutta. DAGENS NYHETER. Krigets vinnande lögn... DAGENS NYHETER. Stor demonstration i Göteborg mot Irakkrig. Iltalehti. LEIF SALMÉN. Öljy on verta sakeampaa. KESKISUOMALAINEN. Yhdysvaltain intiaanit yhä vailla pimitettyjä miljardejaan. HELSINGIN SANOMAT. Aseellisten ryöstöjen määrä ennallaan Helsingissä. HELSINGIN SANOMAT. Poliisin ylijohto..."kaiken tukensa" Supo saanut käsiinsä nipun uusia agentti XV/ll/69 asiakirjoja.

 
Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09- 21. Pertti Manninen. - Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2003: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kaksi Yomi-kuvaa ja yksi gallup-kuva puuttuu.

Bannerin pienennys: 1230x113 -> 704x65 torstaina 31.08.2023.