POISTOT (HO 19.11.2015)Linkki kaikilta sivuilta tänne! Maanantaista 2014-01-13 klo 22:51 alkaen.Pekka Niittyvirta:
Monsters, Dark Mills and Angels
10.1.–2.2.2014

MUU Galleria

www.facebook.com/events/615407675173421

Näyttely on scifi-kertomus globaalin hedonismin aikakaudesta.

Ihminen muokkaa ympäristöä ja sen rakennetta. Samanaikaisesti kulttuurimme yrittää sopeutua yhä nopeutuvaan muutokseen. Paradoksaalista on, että erilaiset syy-seuraussuhteet tiedostetaan ja tunnetaan nykyään yhä paremmin.

Näyttelyn teoksissa nähdään olemassa olevia rakennelmia, esimerkiksi keskeneräiseksi jääneen hotellin betonirunko tai pilvenpiirtäjän perustukset, joita ei koskaan rakennettu loppuun. Luonto on rajattu keinotekoisiin ympäristöihin kuten eläintarhoihin ja delfinaarioihin.

Näyttely Monsters, Dark Mills and Angels, trilogian ensimmäinen osa, koostuu videoteoksesta, valokuvista ja digitaalisesti tuotetuista kuvista.

Taiteellisessa työskentelyssään Pekka Niittyvirta (s.1974, Helsinki) ylittää raja-aitoja kokeellisen, käsitteellisen ja perinteisen kuvan välillä materiaalinaan video ja valokuva. Niittyvirran teokset eivät aina toimi ainoastaan perinteisen kuvausprosessin varassa. Erilaisten digitaalisten, biologisten ja kemiallisten prosessien tuloksena syntyneet teokset käsittelevät mm. teknologian ja informaatioyhteiskunnan ongelmakohtia.

Niittyvirran teoksia on ollut esillä vuodesta 1999 sekä Suomessa että ulkomailla, yksityis- ja yhteisnäyttelyissä.

Näyttelyä ovat tukeneet Koneen säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.


Pekka Niittyvirta:
Monsters, Dark Mills and Angels
10.1–2.2.2014

MUU Galleri

www.facebook.com/events/615407675173421

Utställningen är en science fiction-berättelse om den globala hedonismens tidevarv.

Människan omformar miljön och dess struktur. Samtidigt försöker vår kultur anpassa sig till en allt snabbare förändring. De paradoxala är att vi är allt mer medvetna om olika orsakssamband.

Verken på utställningen visar existerande konstruktioner, t.ex. betongstommen till ett ofullbordat hotell eller grunden till en skyskrapa som aldrig byggdes färdig. Naturen är inträngd i artificiella miljöer såsom djurparker och delfinarier.

Utställningen Monsters, Dark Mills and Angels, första delen av en trilogi, består av ett videoverk, fotografier och digitalt producerade bilder.

Pekka Niittyvirta (f. 1974 i Helsingfors) överskrider i sin konstnärliga verksamhet gränserna mellan experimentell, begreppslig och traditionell bild. Som material använder han video och fotografi. Niittyvirtas verk följer inte alltid den traditionella processen för fotografering och filmning. Verken är ett resultat av olika digitala, biologiska och kemiska processer och de behandlar bl.a. teknologins och informationssamhällets problem.

Niittyvirtas verk har allt sedan 1999 visats på separatutställningar och gemensamma utställningar både i Finland och utomlands.

Utställningen har fått stöd av Koneen Säätiö och Finska Kulturfonden.


Pekka Niittyvirta:
Monsters, Dark Mills and Angels
10 January – 2 February 2014

MUU Gallery

www.facebook.com/events/615407675173421

The exhibition is a sci-fi story about the age of global hedonism.

Humanity moulds the environment and its structure. At the same time, our culture seeks to adapt to increasingly rapid change. It is paradoxical that we are aware of and know the mechanisms of cause and effect better than ever before.

The works on show feature existing structures that were never completed, such as the concrete frame of an unfinished hotel or the foundations of a skyscraper. Nature is restricted to artificial environments such as zoos or dolphinariums.

Monsters, Dark Mills and Angels is the first part of a trilogy. It consists of a video, photographs and digitally produced images.

The creative practice of Pekka Niittyvirta (b. 1974, Helsinki) transcends the boundaries of experimental, conceptual and traditional images, using video and photography as media. Niittyvirta’s works do not necessarily rely on traditional imaging processes alone. Incorporating various digital, biological and chemical processes, they address such issues as the problems of technology and information society.

Niittyvirta has exhibited his work since 1999 in Finland and internationally in both solo and group shows.

The exhibition is supported by Kone Foundation and the Finnish Cultural Foundation.


Yhteistyössä:

Avoinna - öppet - open
ti-pe / tis-fre / Tue-Fri 12-17
la-su / lör-sön / Sat-Sun 12-16

MUU galleria
Lönnrotinkatu 33
00180 Helsinki, Finland
puh. / tel. +358 9 625 972
muugalleria @muu.fi

Sent: Thursday, January 02, 2014

HALUAMME VUOKRATA TANSSILAVAN

Haemme vuokralle kesäksi 2014 tanssilavaa Etelä- tai Pohjois-Savon alueelta: Tanssilavan koolla, sijainnilla ja kunnollakaan ei ole merkitystä, esimerkiksi voimme kunnostaa eli toisin sanoen tehdä "pientä pintaremonttia".

Nyt kaikki yhdistykset, seurat ym vastaavat tahot joiden tanssilava on käyttämättömänä tai vajaa käytössä, saatikka lähestulkoon "unohdettuna", mutta kuitenkin voisi vielä palvella hyvin tanssijoita, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä, kaikki huomioidaan.

Meillä on vankka kokemus tanssien, konserttien ym huvitilaisuuksien järjestämisestä.

Yhteystiedot.
mp.production.music @gmail.com
http://tanssilava.jimdo.com/

Sent: Wednesday, January 01, 2014


"Joka 29 sekunti uusi silmäpari näkee tämän mainosnauhan 29 eri sivustolla".

Kävijämäärät yhteensä (Lokakuu 2013) 122 784 http://www.nettisanomat.com/2013/12/12/ etusivu2p.html#nettisanomatperhelokakuu2013

Mainosnauhan 29 sivustolla oli 94286 eri kävijää. Siis laskennallisesti joka 28.4 sekunti uusi silmäpari!


Ilmoita ilmaiseksi sivu!
101 ilmoitusta!

 

Nettisanomat-perhe. Top 20. Kävijätilasto. Päivittäiset eri kävijät.Lokakuu 2013.
nettisanomat.com
49 655
viikkosanomat.fi
17 366
12.fi
11 131
sanomanetti.fi
10 776
sanomatori.fi
6 249
sanomapark.fi
6 069
viikko.fi
4 114
hs2.fi
3 815
hs27.com
2 849
helkinginsanomat.com
2 259
wincapita.fi
1 008
fy.fi
954
nettilehti.com
870
nettimobi.com
862
hs24.mobi
851
sanomaa.com
421
vuosisanomat.fi
293
venus.fi
286
kuvaviikko.fi
267
shit.fi
245
Lokakuun kävijät 122 784

 

edellinen bannerisivu

Nettisanomat 2014 - Pekka Niittyvirta: Monsters, Dark Mills and Angels 10.1.–2.2.2014 MUU Galleria - HALUAMME VUOKRATA TANSSILAVAN. Haemme vuokralle kesäksi 2014 tanssilavaa Etelä- tai Pohjois-Savon alueelta: - Nettisanomat - Sanomanetti - 12.fi - marraskuu 2013 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori  - Viikkosanomat - Härkää sarvista -
N:o - Bannerisivu 19
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2014-01-13, nettiin 2014-01-13, linkkejä 2014-01-13.

 


POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2011: Linkit tarkistettu ja korjattu maanantaina 08.02.2016.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016