Galleriaan
1  
Fredsträff 84

Fredsträff '84 Västerås 12-15 juli 1984

__ Den fortsatta uprustningen, de direkta förberedelserna för att kunna föra ett "begränsat" kärnvapenkrig och att kunna vinna ett sådant krig, måste till varje pris stoppas.
__ Ett kärnvapenkrig kan inte begränsas och det kommer inte att finnas nägon segrare.
__
Risken för att ett kärnvapenkrig skall bryta ut blir allt större för var dag. Det nuvarande klimatet av kallt krig och konfrontation måste hejdas. Detta förutsätter förtroendeskapande åtgärder, konkreta nedrustningsåtgärder och ett ökat samarbete.
__
De viktigaste förtroendeskapande åtgärderna just nu är att skapa en korridor fri från kärnvapen genom Europa, som Palmekomissionen har föreslagit och att påbörja förhandlingarna om att göra Norden till en kärnvapen fri zon.
__
Ett ytterligare viktigt steg skulle vara om kärnvapenmakterna kom överens om att inte som första land använda kärnvapen.
__
Utplaceringen av nya kärnvapen i Europa är just nu det största hotet mot freden. Det måste till ett omedelbart stopp för utplacering av medeldistanskärnvapen i både väst- och östeuropa. De redan utplacerade nya raketerna måste tas bort och förhandlingarna mäste återupptas.
__
Vårt lands neutralitet och territoriella integritet hotas av att kryssningsrobotar, som utplaceras i England, faktiskt är avsedda att flyga 20-50 meter över våra städer och samhällen.
__
Samarbete och gemenskap mellan alla folk är allt viktigare förutsättningar för nedrustning. Vi måste hejda konfrontationen och det kalla kriget. I dess ställe skall vi sätta avspänning mellan öst och väst, gemensam säkerhet och nedrustning.
__
Än kan vi hindra att ett kärnvapenkrig bryter ut, om vi alla hjälps åt.

Kom till fredsträffen i Västerås. Än är det inte för sent att hindra kärnvapenkriget.

Tillbaka till Sidan 1!

Pertti Manninen 24.10.2002. 1
1  2  3  4  5  6  7  8  

 

 

TOIMITUS päätoimittaja
Kuva: Mika Hänninen
Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. copyright nettisanomat.com 2002/169.
Sivut valmisti Pertti Manninen, 24.10.2002. November 7, 2002 14:21
2002/10/24 - nettisanomat.com - fredsträff -84 - sidan 1 - västerås 1984 - kuva - pertti manninen - fredsträff 84

 

 


 

Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2002: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kolme logokuvaa puuttuu. Yksi tyylimäärittely puuttuu.